Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności (określana w tym dokumencie jako „niniejsza Polityka”) opisuje sposób, w jaki firma Afery Prawa obsługuje przekazywane jej przez klienta informacje i dane osobowe umożliwiające efektywne zarządzanie relacją z klientem.

Niniejsza Polityka jest stosowana do naszych witryn internetowych, aplikacji, produktów i/lub usług powiązanych z niniejszą Polityką lub bez osobnej polityki prywatności (określane w niniejszym dokumencie jako „nasze usługi”). Celem niniejszej Polityki prywatności jest poinformowanie klienta o gromadzonych przez nas danych, powodzie ich gromadzenia, sposobie ich przetwarzania, podmiotach, którym udostępniamy owe dane osobowe, prawach klienta związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem takich danych oraz omówienie wszelkich istotnych zagadnień związanych z prywatnością i bezpieczeństwem.

Wszelkie udostępniane przez klienta lub gromadzone już przez nas dane osobowe będą przetwarzane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Wszelkie informacje zostaną udostępnione przez dowolną z witryn internetowych firmy Afery Prawa („Witryna internetowa”) lub dowolnymi innymi metodami, które firma Afery Prawa może z czasem udostępnić.

Zapoznając się z niniejszą Polityką, klient potwierdza, że jego dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób opisany w niniejszej Polityce. Jeśli klient nie akceptuje postanowień niniejszej Polityki prywatności, nie może korzystać z Witryny internetowej ani w żaden inny sposób udostępniać nam swoich danych osobowych.

W niniejszej Polityce terminy „Afery Prawa”, „Nas”, „My” lub „Nasze” odnoszą się do administratora danych, czyli Afery Prawa, firmy zarejestrowanej z siedzibą pod adresem Słoneczna 22A, 70-104 Świnoujście, która jest właścicielem witryny internetowej kasyno-bonus.net.

Wszelkie przetwarzanie danych osobowych przez firmę Afery Prawa opisane w niniejszej Polityce prywatności będzie przebiegało zgodnie z następującymi przepisami:

  • Maltańska ustawa o ochronie danych osobowych (określana w niniejszym dokumencie jako „DPA” – rozdział 586 zbioru ustaw Malty) oraz wszelkie inne przepisy prawa uchwalone w ramach DPA z późniejszymi zmianami
  • Rozporządzenie (UE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i do swobodnego przepływu tych danych, uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; określane w niniejszym dokumencie jako „Rozporządzenie” lub „GDPR”).

DPA i GDPR będą określane łącznie w niniejszym dokumencie jako „Przepisy ochrony danych”.

Firma Afery Prawa określa środki i cele przetwarzania danych osobowych i niniejszym występuje jako „Administrator danych” zgodnie z odpowiednimi Przepisami ochrony danych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przechowywane przez nas dane osobowe są chronione przy użyciu najlepszych procesów i systemów bezpieczeństwa będących standardem w branży. Nasze zaangażowanie w kwestie ochrony danych osobowych nie ogranicza się tylko do jakości i wysokich standardów – obejmuje również najlepsze i najbardziej efektywne stosowanie przepisów prawa. Jesteśmy zobowiązani do przetwarzania tylko danych osobowych, których przetwarzanie jest konieczne i uzasadnione, zgodnie z zasadami ustanowionymi przez rozporządzenie GDPR.

DANE OSOBOWE, KTÓRE NAM PRZEKAZUJESZ

Możesz przekazać nam swoje dane osobowe poprzez:

  • Zapisanie się do naszego newslettera
  • Wypełnianie formularzy kontaktowych

Poniżej przedstawiamy szczegółowy zestaw danych, o które Cię prosimy, obowiązkowo lub opcjonalnie dla każdego procesu, w który możesz być zaangażowany.

PRAWA PODMIOTU DANYCH

Firma Afery Prawa podejmie się w najlepszy możliwy sposób umożliwić klientowi skorzystanie z praw dotyczących jego danych osobowych. W niektórych przypadkach do skorzystania z prawa przez klienta może być wymagane potwierdzenie jego tożsamości.

  • Dostęp do danych osobowych użytkownika
  • Elektroniczna kopia danych osobowych użytkownika (przenośność)
  • Sprostowanie danych osobowych użytkownika, jeśli są niekompletne lub niedokładne
  • Usunięcie lub ograniczenie danych osobowych klienta w określonych okolicznościach przez obowiązujące prawo.

INFORMACJE O FIRMIE

W przypadku pytań lub komentarzy na temat naszych zasad dotyczących prywatności lub chęci skorzystania ze swoich praw skontaktuj się z naszym inspektorem danych osobowych pod adresem: info@aferyprawa.eu lub pisząc na podany powyżej adres korespondencyjny.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Afery Prawa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym momencie. Zaleca się częste sprawdzanie tej strony, powołując się na datę ostatniej aktualizacji. Jeżeli zmiany wpłyną na czynności wykonywane na podstawie zgody Użytkownika, Afery Prawa zbierze nową zgodę od Użytkownika, o ile będzie to wymagane.