AURELIA SKIBA - 
KOLEJNA PROKURATOR BLONDYNKA ZAKUPIONA DLA "DOBRA ORGANÓW [NIE]SPRAWIEDLIWOŚCI???

       Mamy tu kolejny przykład, jak dla "dobra zakupionej sprawy" przez prokuraturę, za pieniądze podatników załatwia się prywatne interesy.  Z zamieszczonego w ramce oskarżenia prokurator A. Skiby [bała się przybić wyraźną pieczątkę?], wynika jasno, że awanturnik W. Garbiński wtargnął ze złodziejem-prawnikiem J. Zającem, posługując się przy tym skorumpowanym komornikiem L. Pankiewiczem w czasie inwentaryzacji towarów i wyposażenia [a więc firma czasowo zamknięta] do mojej firmy P.W. "ELSAN" w Brzozowie. Pracowało pięć osób, posługując się jedynie długopisami i kartkami. Inwentaryzacja musiała zostać przeprowadzona, ponieważ J. Zając wyłudził [podobno obiecankami pracy?] od chorego na schizofrenie pracownika klucze do firmy [pozew o ochronę] i nie było wiadomo co mógł  ukraść. Ale na to zgłoszenie przestępstwa przez brata prokuratura brzozowska odmówiła śledztwa, za to bardzo chętnie zaangażowała się w prywatną sprawę o bezpodstawne pomówienie celem ukrycia przekrętów prezesa W. Garbińskiego i kradzieży J. Zająca? 
        W sprawie istotny jest jeszcze jeden fałsz sądownictwa brzozowskiego. Zostałem przez awanturnika  W. Garbińskiego  pobity [duszony z zagrożeniem życia - obdukcja lekarska], pomówiony [ja cię jeszcze załatwię], a na te fakty prokuratura jakoś nie wszczęła dochodzenia. Podobnie
sąd brzozowski potraktował za pobicie prezesa bardzo to a bardzo, delikatnie. Pomimo uznania jego winy, nawet nie zwrócono mi w całości kosztów, nie mówiąc o karze dla niego i odszkodowaniu dla mnie i dla brata. ?  Podobnie z premedytacją, dla zastraszenia mojej rodziny potraktowano kolejne występy awanturnika. Czy zadaniem prokuratury i Sawickich jest współpraca z przestępcami i GTW [ grupa trzymająca władze]? 
         Po przedstawieniu faktów, w końcu po dwóch latach brat został uniewinniony z pomówienia -
kiedy zostaną uznane moje racje???

witek_pomowienie.s1.gif (16761 bytes) witek_pomowienie.s2.gif (26552 bytes) witek_uniewinnienie.gif (21486 bytes)

Cóż, historia jest zmienna, mój brat został przez prokuraturę bezzasadnie pomówiony w 1998r, ja podobnie bez udowodnienia winy  w 2002r. Kolej na fakty - przedstawienia niekompetencji [ślepoty Temidy, czy?] organów [nie]sprawiedliwości] I tym samym przechodzimy do meritum - "siedem grzechów głównych organów sprawiedliwości"

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.