ZESTAWIENIE  DOKUMENTÓW

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
 MINISTRA  SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Dokumentacja sprawy sygn.akt.I.Co226)00-zaczynając od zażalenia z dnia 03.03.01r. na postanowienie z dnia 16.02.2001r. która wynikła z otrzymania faktur z bezprawnej licytacji przywłaszczonych nieruchomości znajdujących się w pomieszczeniach handlowych firmy ELSAN.
W związku z tym wniosłem w pięciu punktach o: zawieszenie postępowania komorniczego, rozpatrzenie jego działalności, naprawy wyrządzonej szkody itp. oraz przyznanie mi obrońcy.
Sędzia M. Olszewska trzy miesiące kombinowała jak nie rozpatrzyć moich wniosków  i jej postanowienie ICo 226)00 z dnia 16.02.2001r jest typowym przykładem potwierdzenia nieprawdy.
A to moje zażalenie na postanowienie.

A tu jak zwykle pokrętna i potwierdzająca nieprawdę odpowiedź sędziego M. Olszewskiej. Tym razem żeby nie dopuścić do rozpatrywania wniosków wymyśliła, że liczy się nie termin otrzymania pisma, a samo jego awizowanie. Jest to świadome wprowadzanie w błąd - chyba że sędzią została wieczorowo ...? 

A TO ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE SĘDZIEGO M. OLSZEWSKIEJ

a zaczęło się od skargi na bezprawną działalność komornika

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: sprawiedliwy@hoga.pl

POWRÓT