ZAŻALENIE NA STRONNICZE POSTANOWIENIE PROKURATORA EDWARDA MARTUSZEWSKIEGO DO PROKURATURY OKRĘGOWEJ W KROŚNIE 
Ds.357 z dnia 10.08.00r.

Prokurator sanocki E. Martuszewski nie widzi przestępstwa w zablokowaniu działalności gospodarczej poprzez zaspawanie drzwi, nie widzi przestępstwa naruszenia dobra przez włamanie się do prywatnego sklepu, zaboru mienia dużej wartości, wyposażenia, nie widzi przestępstwa w fabrykowaniu dokumentów dla sądu, składania fałszywych zeznań i oświadczeń, naruszenia prawa spółdzielczego, ustawy o rachunkowości... lista ślepoty prokuratura jest naprawdę długa, podobnie jak lista przestępstw popełnionych na mnie. Wiele z nich dałoby się uniknąć, gdyby prokuratura zareagowała zgodnie z obowiązującym prawem i do czego obligatoryjnie jest zobowiązana. Gra na czas, przekręty, ukrywanie niekompetencji kolegów po fachu spowodowało, ze powstało bagno w które wciąga coraz więcej prokuratorów i sędziów. Prokuratura od pół roku prowadzi śledztwo, starając się zarzucić mi pisanie nieprawdy. W tym czasie nie rozwiązano żadnej sprawy. Jak na razie, to tylko ja mogę im zarzucić błędy proceduralne, prześladowanie i stronniczość. Wiadomo, żaden nie chce osądzić drugiego - być może kiedyś sam znajdzie się w podobnej sytuacji. Wzajemna lojalność, ochrona wzajemnych kombinacji, tworzy idealne środowisko korupcyjne. Taka sytuacja doprowadziła do opublikowania dokumentów w internecie i skarżenia nie tylko winnych, ale i współwinnych, których rola polega na kryciu przestępstw skorumpowanych kolegów po fachu, a więc zgodnie z prawem  ukrywaniu przestępców. W prowadzonych przeze mnie ankietach 95% biorących udział jest za odpowiedzialnością cywilną sędziów za popełnione błędy proceduralne. [ te pozostałe 5% to sami sędziowie]. Każdy fachowiec, lekarz, odpowiada za nienależycie wykonaną usługę. Tylko sędziego i prokuratora chroni immunitet, tylko oni nie piszą oświadczenia majątkowego, nie oddają pitów. Z publicznego sądu robią prywatny interes. Tylko oni, jak prostytutki po prostu sprzedają się...   

Dlaczego prokurator łamie ślubowanie? - za friko czy o coś chodzi?

Tak więc cała ta etyka, przysięga itp. to tylko bajery dla naiwnych... tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników.

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.