DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
NACZELNĄ RADĘ ADWOKACKĄ

Pismo "adwokackie" Witolda Ciuwary do klientki - wyjaśniam, kartka kratkowana, pieczątka zasmarowana.