Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
30 lipca 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

PETYCJE DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Każdy ma prawo wniesienia petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawach, które mają związek z obszarami funkcjonowania Unii Europejskiej i których bezpośredni wpływ odczuwa. Petycje muszą więc dotyczyć prawa europejskiego, jego stosowania w państwach członkowskich lub faktycznego bądź domniemanego niewłaściwego działania organu krajowego.

Petycje będą rozpatrywane przez Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego, w której skład wchodzą członkowie Parlamentu Europejskiego. Komisja udziela odpowiedzi na wszystkie złożone petycje i informuje o postępie procedury ich rozpatrywania.

CZEGO MOŻNA OCZEKIWAĆ W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM PETYCJI?

Chociaż zalecenia Komisji nie skutkują bezpośrednim obowiązkiem prawnym dla stron uczestniczących w sporze, petycje mogą być ważnym środkiem nacisku na zainteresowanych sprawą, która ich dotyczy. Mogą one służyć przedstawieniu zgłoszonego problemu w szczególności w drodze kontaktów, które Komisja Petycji może nawiązać z innymi instytucjami europejskimi, zwykle z Komisją Europejską, i władzami krajowymi.

Komisja Petycji może zalecić wszczęcie postępowania przeciwko państwu członkowskiemu przez Komisję Europejską w związku z naruszeniem z tytułu niewdrożenia prawa europejskiego lub niewłaściwego stosowania jego przepisów, które może w efekcie doprowadzić do zmian w krajowym ustawodawstwie. Niemniej jednak, sama Komisja Petycji nie ma uprawnień do przyznawania zadośćuczynienia prywatnym stronom sporów, ani wszczynania postępowania z tytułu naruszenia prawa europejskiego przeciwko państwom członkowskim.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY SKŁADAĆ PETYCJE?

W celu złożenia petycji nie trzeba korzystać z żadnego specjalnego formularza. Petycje mogą być napisane w każdym języku urzędowym Unii Europejskiej i muszą zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, narodowość osoby składającej petycję, adres zamieszkania i zawód, jasny opis stanu faktycznego wraz z nawiązaniem do odpowiedniego obszaru funkcjonowania Unii Europejskiej, uzasadnienie petycji, w miarę możliwości stosowne dokumenty.
Pod petycją należy złożyć podpis.

Petycje można składać w Parlamencie Europejskim: przesyłając je w formie pisemnej pod adres: European Parliament, Members' Activities, L-2929, LUXEMBOURG; albo pocztą elektroniczną, korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej: http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/submit.do

Więcej informacji można uzyskać w Parlamencie Europejskim, przesyłając pytania na adres Correspondence with Citizens unit, GOL03A012, L-2929 LUXEMBOURG, nr faksu: (352) 43 00 27 072
lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej ze strony internetowej: http://www.europarl.europa.eu/registre/portail/CourrierCitoyen.cfm?langue=EN

Tak więc piszmy petycje...

Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.