Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA
CELEM PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA PRZEZ
MINISTRA  SPRAWIEDLIWOŚCI

       To jest strona prokuratora prokuratury apelacyjnej Andrzeja KIEŁTYKA. 

Prokuratura apelacyjna z racji nadzoru, wielokrotnie była zawiadamiana przeze mnie o nieprawidłowościach 
i stronniczości w działaniu prokuratury rejonowej w Brzozowie i okręgowej w Krośnie. Celem moich skarg i zażaleń miało być wznowienie dochodzenia spraw umorzonych stronniczo, rojących się od błędów proceduralnych popełnionych przez prokuratorów rejonowych z Brzozowa i Sanoka, oraz okręgowego z Krosna. Pierwsze doniesienie było z datą 14.12.1999r
.
Poniżej, zestawienie dokumentów dla prokuratora A. Kiełtyka i jego genialny pomysł - zgodnie z procedurą przesłał skargę i dokumenty do prokuratura okręgowego dla S. Czerwonki, który sam na siebie miał rozpatrzyć skargę!!!  Konia rzędem temu prokuratorowi, który sam przyznał by się do popełnionych błędów i za to ukarał... 

 Zestawienie dokumentów  stronniczego działania prokuratury na przestępstwa włamania, kradzieży mienia, zablokowania działalności gospodarczej, itd. popełnione przez prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie Waldemara Garbińskiego, przy współudziale Jerzego Zająca.

 

lp.

data/sygn

opis dokumentu

 

1

29.04.98

zawiadomienie KRP w Brzozowie o kradzieży i włamaniu  do sklepu ELSAM-u  w Brzozowie przez Witolda Raczkowskiego

 

2

07.05.98 Ds-246/98

Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia  KRP w Brzozowie / RSC-18/98/

 

3

12.05.98

zawiadomienie KRP w Brzozowie o utrudnianie działalności handlowej przez Witolda Raczkowskiego

 

4

15.05.98 Ds-275/98

Postanowienie o umorzeniu dochodzenia przed wszczęciem przez KRP Brzozów

 

5

25.05.98

Zażalenie do Prokuratury Wojewódzkiej w Krośnie dot. Ds-246/98

 

6

21.05.98

Zażalenie do Prokuratury Wojewódzkiej w Krośnie dot. Ds-275/98

 

7

27.05.98 Ds-279/98

Akt oskarżenia wszczęty przez prokuraturę przeciwko Witoldowi Raczkowskiemu      /uniewinniony/

 

8

02.06.98 Dsn 22/98/b

Postanowienie Prokuratury Wojewódzkiej w Ds-246/98 - odmowa wszczęcia dochodzenia /brak podpisów/

 

9

02.06.98

Postanowienie Prokuratury Wojewódzkiej w Ds-275/98 - odmowa wszczęcia dochodzenia

 

10

23.07.98

Pismo do Prokuratury Wojewódzkiej /mój żal/ na odmowę wszczęcia śledztwa

 

11

?/08/98

odpowiedz prokuratury - nie ma sprawy

 

12

11.01.99

Zawiadomienie K.M.P w Brzozowie o przestępstwie zablokowania działalności gospodarczej, kradzieży, i włamaniu

 

13

05.02.99 RSC-2/99

Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia

 

14

15.02.99

Zażalenie na Postanowienie do Prokuratury Okręgowej w Krośnie

 

15

Dsn 8/99/B

Odmowa wszczęcia  przez Prokuraturę Okręgową

 

16

08.04.99

Postanowienie Sądu Rejonowego w Brzozowie o nieuwzględnieniu Zażalenia /posiedzenie niejawne, bez zawiadomienia /

 

17

12.05.99

Odpowiedz na Postanowienie Sądu

 

18

18.03.99

Odpowiedz Prokuratury Okręgowej - polecam bardzo ciekawe

 

19

06.06.99

Zawiadomienie o przestępstwie Prokuratury Apelacyjnej

 

20

21.06.99

sprawa wróciła do Prokuratury Rejonowej

 

21

28.06.99

Zażalenie na odmowę wszczęcia dochodzenia

 

22

14.09.99

Postanowienie Sądu Rejonowego w Brzozowie o nieuwzględnieniu Zażalenia /posiedzenie tym razem jawne, za to bez protokolanta/

 

23

06.08.99

Odmowa wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Okręgową

 

24

14.12.99

Zażalenie do Prokuratury Apelacyjnej

 

25

21.12.99

przekazanie sprawy

 

26

19.01.00

Odpowiedz Prokuratury Okręgowej

 

27

27.03.00

Zawiadomienie Prokuratury Rejonowej i Apelacyjnej   przestępstwie przerobienia dokumentów dla Sądu i nieważności umowy.

 

28

04.04.00

przekazanie sprawy Prokuraturze Okręgowej

 

29

16.04.00

Skarga na działalność Prokuratorów do Prokuratury Apelacyjnej

 

 

 

 

 

 

 

                         MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

 

 

 

 

 

1

15.04.95

umowa najmu Spółdzielnia Mieszkaniowa P.W.-ELSAN

 

2

01.04.98

umowa porozumienia trójstronnego /zawarta 02.04.98 - brak podpisu drugiego członka zarządu/

 

3

02.04.98

wypowiedzenie najmu lokalu / 1-kopia z posiadanego oryginału i z zamienionym podpisem -2/

 

4

02.04.98

umowa sprzedaży ELSAN-ETON J. Zająca

 

5

02.04.98

rezygnacja z wypowiedzenia lokalu

 

6

02.04.98

umowa najmu SM-ETON /antydatowana - przypuszczalnie z 09.04.

 

7

09.04.98

odpowiedz S.M. na rezygnację z transakcji

 

8

30.10.98

raport wystawionych faktur dla S.M. w Brzozowie

 

9

02.11.98

odpowiedz S.M. na wystawione faktury

 

10

 

strona tytułowa kosztorysu wykonanych prac modernizacyjnych

 

11

 

zestawienie zabranego wyposażenia

 

12

 

zestawienie zysków i kosztów za 1997r osiągniętych w firmie

 

13

23.03.00

uzasadnienie dla prowadzonej sprawy w Sądzie Apelacyjnym - dla wyjaśnienia kilku spraw

 

14

02.02.00

list adwokacki do S.M.

 

15

19.03.97

Wyrok Sądu Rejonowego oskarżonego Waldemara Garbińskiego - naruszenie nietykalności cielesnej Z. Raczkowskiego

 

 a to odpowiedz  prokuratora  A. Kiełtyka. 
Interesuje mnie, dlaczego pismo datowane na 20.04.00r zostało nadane dopiero 09.05.00r

 

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.