Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 10-11-2012

Wniosek Zbigniewa Kękusia do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska o sporządzenie i doręczenie wyjaśnienia, czy Platforma Obywatelska zamierza postawić przed trybunałem Stanu Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobro.

          Kraków, dnia 8 listopada  2012 r.

Zbigniew Kękuś

Pan Donald Tusk
Przewodniczący Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej
ul. Wiejska 12 a
00-490 Warszawa

 Dotyczy:

I.         Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.” - o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy Platforma Obywatelska zamierza postawić przed Trybunałem Stanu Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobrę.
Jeśli nie, wnoszę o podanie przyczyn rezygnacji z tego zamiaru, podanego mediom we wrześniu br.

II.        Wniosek o udzielenie odpowiedzi na wniosek, jak w p. I bez zbędnej zwłoki,  w terminie określonym przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

„Stało się dla mnie jasne, że jego wizja budowy lepszej Polski, której zaufały miliony Polaków, okazała się jednym wielkim oszustwem. Dlatego też postanowiłem nazwać rzeczy po imieniu i - jak ujął to jeden z przedwojennych satyryków - «przestać uważać bydło za niebydło»

Władysław Bartoszewski  

Wielce Szanowny Panie Premierze,  

Pismem z dnia 1 października 2012 r. skierowanym do Członków Zarządu Platformy Obywatelskiej - umieszczone także na stronach www.monitor-polski.pl, www.aferyprawa.pl,  www.NowyEkran.pl - Państwa: Grzegorza Schetyny, Hanny Gronkiewicz-Waltz, Ewy Kopacz, Radosława Sikorskiego, Andrzeja Wyrobca, Rafała Grupińskiego, złożyłem – Załącznik 1:

„Wniosek o złożenie wniosków o postawienie przed Trybunałem Stanu Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ćwiąkalskiego za – między innymi – ich odpowiedzialność za:

1.       mord  dokonany w styczniu 2008 r. przez zagłodzenie w areszcie w Krakowie 33-letniego obywatela Rumunii Claudiu Crulica,

2.       naruszenie konstytucyjnej zasady równości wobec prawa oraz łamanie zasady legalizmu działania organów władzy publicznej.”

Dowód                                Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej, pismo Z. Kękusia z dnia 1 października 2012 r. – Załącznik 1  

Jak podawały we wrześniu br. media, cytując liderów Platformy Obywatelskiej, rozpoczęliście Państwo zbieranie podpisów pod wnioskami o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego i lidera Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro.

Platforma zarzuca J. Kaczyńskiemu i Z. Ziobrze, że motywem ich działań było uniemożliwienie działalności politycznej i zawodowej przeciwników politycznych partii Prawo i Sprawiedliwość poprzez usiłowanie wykazania, iż w polskim życiu politycznym, społecznym i gospodarczym funkcjonuje rzekoma sieć powiązań polityczno-biznesowo- towarzyskich o charakterze przestępczym, czyli tzw. układ.

Z. Ziobrze zarzucacie Państwo dodatkowo naruszenie konstytucyjnej zasady równości wobec prawa, a także „świadome i wielokrotne łamanie zasady legalizmu działania organów władzy publicznej".

Platforma Obywatelska zarzuca Z. Ziobrze, że:

1.       Jako minister sprawiedliwości, realizując koncepcję wykluczenia dużych grup obywateli, stworzył system eliminowania przy zastosowaniu przepisów prawa karnego w stosunku do poszczególnych osób zaliczonych do tych grup, w szczególności w stosunku do Barbary Blidy, i go nadzorował.

2.       Przedstawiając na posiedzeniu Sejmu informację rządu na temat okoliczności śmierci byłej parlamentarzystki - Barbary Blidy, wprowadził Sejm RP w błąd co do okoliczności śledztwa, w ramach którego Blida miała być zatrzymana.  

Pana oraz niektórych członków Platformy Obywatelskiej oraz niektórych Państwa sympatyków i sprzymierzeńców, a zarazem beneficjentów więzi łączących ich z Platformą Obywatelską działania, czynią zadość definicjom pojęć barbarzyństwo, okrucieństwo, kłamstwo, oszustwo, manipulacja, fałsz, itp.

Pan i minister sprawiedliwości w Pana rządzie Zbigniew Ćwiąkalski ponosicie odpowiedzialność za głodową śmierć w dniu 18 stycznia 2008 r.  – po trwającym ponad cztery miesiące proteście głodowym – w areszcie w Krakowie, 33-letniego obywatela Rumunii Claudiu Crulica.

Pan i Zbigniew Ćwiąkalski zatuszowaliście z całą pewnością największy w powojennej historii Europy mord.

Dokonany ze szczególnym okrucieństwem na niewinnym człowieku, celem zatuszowania niekompetencji funkcjonariuszy publicznych.

Brak kwalifikacji merytorycznych uzupełniła niekompetencja etyczna, degrengolada moralna.

Mimo, że pytałem Pana, nie wyjaśnił mi Pan, kiedy dowiedział się Pan o proteście głodowym prowadzonym przez C. Crulica, ani jakie Polska poniosła całkowite koszty jego zagłodzenia na śmierć.

Przyczyny, okoliczności oraz winnych jego śmierci – wskazanych przez prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie Piotra Kosmaty - prezentuję w piśmie z dnia 5 listopada 2012 r. do Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Anety Mansfeld – Załącznik 2:
Dowód                                Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, pismo Z. Kękusia do Prezesa Sądu sędzi Anety Mansfeld –
Załącznik 2  

Różnica między okolicznościami śmierci Barbary Blidy i Claudiu Crulica na tym polega, że B. Blida popełniła samobójstwo,  w sposób, któremu niemożliwe było zapobiec, a Claudiu Crulic został przez Was – w tym Pana i Z. Ćwiąkalskiego, którzy nie dopełniliście obowiązku nadzoru nad funkcjonariuszami podległych Wam służb - zamordowany, tj. był mordowany cierpliwie, z sadystycznym barbarzyńskim uporem przez wiele tygodni, ze szczególnym okrucieństwem.

Przypomnę, że „legalizm”, którego naruszenie czyni Pan – jako lider PO – przyczyną zamiaru postawienia przed Trybunałem Stanu J. Kaczyńskiego i Z. Ziobrę to: «trzymanie się obowiązujących przepisów prawa, czynienie z tego niewzruszonej zasady» Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 405.

Celem wyeliminowania Pana przeciwników politycznych powołuje się Pan za zasadę, której Pan sam notorycznie nie przestrzega i której naruszenie w przypadku bestialskiego mordu dokonanego na Claudiu Crulicu czyni Pana i ministra sprawiedliwości w Pana rządzie Zbigniewa Ćwiąkalskiego lepszymi kandydatami do postawienia przed Trybunałem Stanu – a także prokuratorem – niż są Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.  

dr Zbigniew Kękuś

Załączniki:

1.        Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej, pismo Z. Kękusia z dnia 1 października 2012 r.

2.      Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, pismo Z. Kękusia do Prezesa Sądu sędzi Anety Mansfeld

Więcej:

Wniosek Zbigniewa Kękusia do ministra sprawiedliwości Jarosłąwa Gowina o dopełnienie ustawowego  obowiązku denuncjacji i złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Urszulę Mirończuk szeregu przes
Czy Gowin boi się Z. Kękusia?
Zamiast spotkania z Gowinem, psychiatryk. Dr Zbigniew Kękuś
Kraków SSR Ewa Krakowiak rozchorowała się aby nie rozpatrywać pozwu Zbigniewa Kękusia... 29.10.2012r. czekamy na rozmowę z posłem - Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem.
2012.10.17. Prośba o oddelegowanie dziennikarzy „Dziennika Polskiego”, „Faktu Kraków” i „Gazety Krakowskiej” - ZBignie Kękuś
Porozumienie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z Sieglindą Broda, Teresą Kawiak, Zbigniewem Kękusiem i Wacławem Stechnijem.
2012.01.10 Pismo Zbigniewa Kękusia do członków Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej
Dalszy ciąg działań Zbigniewa Kękusia - pisma do Komendanta Policji w Rzeszowie oraz Sądu Okręgowego w Rzeszowie.
2012.09.24 List otwarty Zbigniewa Kękusia do Żydów "na świeczniku"
Rzeszów - zapraszamy media i publiczność 25.09.2012 r. do Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział II Karny na posiedzenia dot. niekompetencji Beaty Stój z Sądu Rejonowego w Dębicy. Zbigniew Kękuś. 
2012.09.20 Prośba Zbigniewa Kękusia do redaktora "Dziennika Polskiego" Zbigniewa Bartusia o uczestnictwo w posiedzeniu Sądu Okręgowego w Rzeszowie w dniu 25 września 2012 r. w sprawie odszkodowania za przewlekłość postępowania sądowego
2012.09.14. Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzi Barbary Baran o zwrot kwoty 25.450,30
2012.09.03 Zaproszenie Zbigniewa Kękusia dla premiera Donalda Tuska na posiedzenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w dniu 6 września 2012 r.
Warszawa - 6 września zapraszamy na protest przed sądem ul. Marszałkowska 82 i posiedzenie w sprawie przestępstw prokuratorów Z. Ćwiąkalskiego, A. Czumy, K. Kwiatkowskiego z zawiadomienia Zbigniewa Kękusia.
2012.08.31 Wniosek Zbigniewa Kękusia i Teresy Kawiak do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gowina o wyznaczenie terminu spotkania
Pismo Teresy Kawiak i Zbigniewa Kękusia do funkcjonariuszy Policji Sądowej Sądu Okręgowego w Krakowie oraz pracowników firmy świadczącej sądowi usługę ochrony.
2012.08. 27. Wniosek Zbigniewa Kękusia i Teresy Kawiak do przedstawicieli władz i mediów Krakowa o zwrócenie się z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina
2012.08. Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, o sporządzenie i doręczenie wyjaśnienia, że nielegalny, tj. sprzeczny z prawem jest protest prowadzony przed Sądem Okręgowym w Krakowie
2012.08.22 Pozew Zbigniewa Kękusia do Sądu Apelacyjnego w Krakowie o stwierdzenie, że wyrok nie istnieje.
2012.08.20 Pozew Zbigniewa Kękusia przeciwko Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie o zadośćuczynienie
2012.08.21 Wniosek Zbigniewa Kękusia o odwołanie Prezesa Sądu Barbary Baran
Dr Zbigniew Kękuś o "reprywatyzacji mienia. Sprawa dla ABW
PROTEST TERESY KAWIAK I ZBIGNIEWA KĘKUSIA I PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W KRAKOWIE PRZERWANY PRZEZ POLICJĘ
Kraków - Sąd Okręgowy odstępuje od egzekucji komorniczej mieszkania dr Zbigniewa Kękusia po interwencji dziennikarzy AFER PRAWA i Rebeliantki.
Przestępczość zorganizowana w krakowskich sądach? Ciąg dalszy protestu Zbigniewa Kękusia
Zbigniew Kękuś, Teresa Kawiak demaskują bandytyzm sądowy cd..
Dr Zbigniew Kękuś demaskuje bandytyzm sądowy – kolejny dzień głodówki pod Sądem w Krakowie 
Prześladowanie Zbigniewa Kękusia przez niekompetentną i niezrównoważoną psychicznie SSR Beatę Stój z Dębicy.
Zbigniew Kękuś rozpoczyna w dniu 17 lipca 2012 r. protest głodowy przed Prokuraturą Generalną.
Pismo Zbigniewa Kękusia do piętnaściorga sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, którym autor informuje adresatów, że sami, z własnej woli dowiedli, że są groźnymi dla społeczeństwa mściwymi przestępcami.
Donald Tusk - zawiadomienia o dokonanym przez władze Rzeczypospolitej Polskiej mordzie na 33-letnim obywatelu Rumunii Claudiu Crulicu przez jego zagłodzenie... następnym będzie Zbigniew Kękuś.
Skarga na sędzię Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny Elżbietę Bednarczuk Zbigniew Kękuś
Zażalenie Zbigniewa Kękusia na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Bartosza Tomczaka o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnienie przestępstwa
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie protestu głodowego od dnia 3 kwietnia 2012 r. przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu prywatnego Z. Kękusia przez Prokuratorów Generalnych w rządzie Donalda Tuska, Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Andrzeja Czumę i Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz
List otwarty Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego
Sąd Najwyższy rozprawa kasacyjna 26.01. 2012 r. godz.10 sala C w sprawie wad prawnych wyroku z dnia 18.12. 2007 r. sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma. Media i publiczność zaprasza dr Zbigniew Kękuś
Wniosek o podjęcie przez przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości działań na rzecz usunięcia z Kodeksu Karnego artykułu  212 [zniesławienie]. Zbigniew Kękuś 
Zawiadomienie Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o upływie w dniu 15 sierpnia 2011 r. terminu na złożenie przez Prokuratora kasacji na korzyść Z. Kękusia w zakresie bezprawnego wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma.
Wniosek Zbigniewa Kękusia do przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Ryszarda Kalisza
Pozew o wypłatę odszkodowania Zbigniew Kękuś
Zespolone działania mediów niezależnych doprowadziły do wymuszenia proceduralnego działania władz i sukcesów w sprawie dr Zbigniewa Kękusia oraz wypuszczenia z aresztu Tadeusza Chołdy.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Prudy
06-11-2016 / 00:21
~Satch
14-10-2016 / 18:39
~patriota
10-11-2012 / 18:05
NIE WOLNO PLUĆ NA TUSKA - Tusk stchórzył i nie będzie jutro tj. 11.11.2012r towarzyszył Komorowskiemu w patriotycznym marszu ponieważ naród odwrócił się od niego i pluje na niego i rząd PO. A co będzie jak prezydent będzie maszerował a jakaś zbłąkana strzała go trafi? ... Historia lubi się powtarzać...