Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA WŁADZY TUSK I JEGO ESPOSE czyli bajery dla plebsu

TUSK I JEGO EXPOSE czyli WRÓŻENIE Z FUSÓW

Wygłoszone przed Sejmem 23 listopada 2007 roku, expose premiera D. Tuska, miało charakter - „jeśli Panu Bogu świeczka to diabłu ogarek” i „vice versa”.

Premier Tusk, obiecując niemal wszystkim wszystko, „wyłaził ze skóry” aby nic nie obiecać. Tu nie chodzi o podawanie dat czy konkretnych wielkości, jak sugerowali nie życzliwi mu komentatorzy. Chodzi o takie ogólnikowe sformułowania, które można będzie interpretować w dowolnym kierunku. Jeśli premier mówi „Pieniądze z prywatyzacji będą kierowane na finansowanie części wydatków publicznych oraz na przyszłe emerytury”, to pytanie „ile w takim razie na emerytury a ile na inwestycje?” jest pytaniem o znaczeniu rozstrzygającym.

Jednak i tak, dało się wyłowić sporo obietnic trudnych do spełnienia i wzajemnie sprzecznych. Jeśli Premier mówiNie można dłużej szantażować lekarzy i pielęgniarek ich poczuciem odpowiedzialności i gotowością do nadzwyczajnych poświęceń. Pielęgniarki i lekarze muszą pracować za godziwe pieniądze”, oznacza to ni mniej ni więcej, tylko natychmiastowe podwyżki uposażeń w służbie zdrowia. Teraz okazuje się że nie ma na to pieniędzy no i pogotowie strajkowe.

Nie korzystałem z obietnic od których w prasie aż roiło się. Jednak część z nich była przesadnie bezkrytyczna jak te w „Lizutilu” i „Teleszulerni o numerze 24”, zaś druga część idiotycznie krytyczna. Wolałem cały kilkugodzinny tekst (nazywany przez niektórych stylem gierkowskim lub fidelowskim), „przesiać” osobiście i wybrać moim zdaniem niektóre ważniejsze. Zapowiedzi ujęte w expose, były solidarne w formie ale liberalne w treści. D. Tusk w jednym z wywiadów przyznał, że zabronił swym ministrom mówić o trudach i bolesnych wyrzeczeniach, które czekają Polaków.

Oceniam jednak że zdecydowana większość Polaków, dała się nabrać i życzliwie przyjęła expose. Stąd dość trudna sytuacja tych Polaków, którzy są w opozycji do rządów PO. Nie skorygowane po porażce zachowania opozycyjnego PiS, toczonego od wewnątrz perspektywą rozpadu, nie dają szans na przeciwdziałanie koalicji PO-PSL. Ostatnia wypowiedź dysydenta z PiS - L. Dorna, ucina wszelkie nadzieje na rekonstrukcję i odzyskanie pozycji przez PiS. Oni nadal [i „zakon” Kaczyńskiego i dysydenci] uważają że przegrane wybory, to wynik nieudolnego kłamania w kampanii wyborczej, gdy tymczasem „pies pogrzebany” jest w celach i metodach rządzenia. Ludzie na dźwięk słowa PiS, spluwają przez lewe ramię i czym prędzej odchodzą. PiS raczej niczego już nie dokona i będzie tylko zaśmiecać życie publiczne.

Dominująca dziś PO, całe lata wmawiała Polakom że ma receptę na wszystkie ich bolączki, ma „superfachowców” a jak „co do czego” to, okazuje się że był to bleff. Nie ma pełnych szuflad projektów a rzekomi fachowcy to ci co już „nabroili” kiedyś. A Tusk, realizując zapowiedzianą politykę liberalną, wcześniej czy później, trafi na rafę sprzeciwu społecznego. Wówczas konfliktu nie da się „zagłaskać” frazesami. Nie przesądzając niczego, rząd Tuska będzie musiał kluczyć między nadmiernie rozbudzonymi nadziejami społecznymi a realiami gospodarki rynkowej, poddanej globalnym wpływom. Biorąc pod uwagę zależność że im dalsza od oczekiwań Polaków jest ideologia rządzących, tym krótsza ich kadencja, Tusk będzie miał mniej więcej tyle czasu co rządy AWS (ci sami ludzie, te same programy) a to za krótki okres na „przemeblowanie” prawej strony sceny politycznej zgodnie z interesami Polski. Osobiście, uważam że za rok, rząd Tuska będzie zbierał się do „odlotu”.

A zatem załączam niektóre z obietnic Tuska, które warto zapamiętać i za rok przypomnieć. A zatem, Premier Tusk w imieniu rządu PO-PSL zobowiązuje się:

W STRATEGII RZĄDZENIA:

1. Dotrzymać złożonych w expose obietnic - „Jeśli mówimy Polakom, że coś zrobimy, to naprawdę to zrobimy”. (przyp. aut. - Owoce poznamy za jakieś pół roku).

2. Obdarzyć obywateli większym zaufaniem i odzyskać ich zaufanie do rządu. (przyp. aut. - Przecież Tusk boi się „nieodpowiedzialności” obywateli, dał do zrozumienia że nie będzie referendum w sprawie Karty Praw Podstawowych).

3. Przywrócić szeroki dialog społeczny i reaktywow piękną tradycję Polski Niepodległej po roku 1989. (przyp. aut. - Pierwszym przejawem tego dążenia, jest niekończące się „bombardowanie” Polaków, wynikami podejrzanych sondaży, przypisujący „tusczyźnie” niesamowicie wysokie poparcie społeczne).

4. Oprzeć się naciskom najlepiej zorganizowanych grup społecznych. (przyp. aut. - Ale po 5 dniach rządzenia „pęka” pod żądaniami „białych terrorystów” usiłujących wyszarpnąć «wzorem ks Janusza Radziwiłła - tego z Potopu» poduszkę, spod głowy konającej polskiej służby zdrowia. Przed nauczycielami też „pęka” a z górnikami grożącymi strajkiem to jeszcze nie wiadomo).

5. ...Rozwiązywać i łagodzić konflikty, a nie żywić się tymi konfliktami i przestrzegać twardych, zdroworozsądkowych zasad.

6. Wprowadzić ułatwienia i przyjaznej przestrzeni dla organizacji pozarządowych i utrzymać z nimi dialog. (przyp. aut. - Zapewne premierowi chodziło o przestrzeń dla Fundacji Batorego i loży B’nai B’rith).

7. Wdrożyć ideę władzy skromnej, pozbawionej zbędnych przywilejów oraz taniego państwa [przyp. aut. - To już było].

8. Zmniejszyć koszty działania administracji rządowej centralnej i terenowej, upraszczając jej struktury i przekazując kompetencje samorządom. (przyp. aut. - Metoda rządzenia zwana „spychotechniką”).

9. Wprowadzić tak zwany edowód osobisty, umożliwiający potwierdzania tożsamości w internecie. Likwidację finansowych i instytucjonalnych przywilejów władzy. [przyp. aut. - Preludium do wyposażenia wszystkich w czip, który będzie zawierał wszystkie dane łącznie z kontem bankowym, ewidencją medyczną, miejscem przebywania itp]).

W GOSPODARCE I FINANSACH

1. Prowadzić liberalną politykę gospodarczą i solidarną politykę społeczną.

2. Zmniejszyć deficyt budżetowy, stopniowo i rozważnie obniżać podatki oraz podnieść płace w sektorze publicznym (przyp. aut. - To jest sedno cudu, jaki obiecał Tusk).

3. Przyspieszyć budowy obwodnic i autostrad, przez eliminację barier proceduralnych i prawnych [przyp. aut.-„przyspieszamy”, „przyspieszamy” a ciągle drepczemy w miejscu].

4. Obniżyć bezrobocie w Polsce do poziomu średniej europejskiej do 2012 r. (przyp. aut. - A czy wówczas będzie jeszcze Polska. Zresztą, obiecywać na koszt następców można do woli).

5. Jak najszybciej wprowadzić euro w sposób bezpieczny dla obywateli. (przyp. aut. - Obywateli o zdanie nie pytając).

6. Radykalnie uprościć prawo gospodarcze, prawo podatkowe i tryb poboru składek ZUS.

7. Zmodernizować kolej i uporządkować sprawy ruchu kolejowego. (przyp. aut . - Przecież to nikt inny jak właśnie ta sama opcja polityczna zaprowadziła bajzel na kolei).

8. Zapewnić Polakom dostęp do szerokopasmowego internetu.

9. Sprywatyzować lub przekazać samorządom spółki z udziałem skarbu państwa, pozostawiając w rękach państwa jedynie kilka firm, uznanych za strategiczne. (przyp. aut. - Od dawna za granicą, są na nie chętni. I w ten sposób państwo pozbędzie się dochodu z tych spółek. Nasze „wiano” zostanie rozdane do końca weselnikom).

10. Pieniądze z prywatyzacji kierować na finansowanie wydatków publicznych oraz na przyszłe emerytury.(?)

11. Zapewnić uczciwą prywatyzację, prowadzoną przy pomocy przejrzystych procedur. (przyp. aut. - Nie rozliczając broń Panie Boże - starych prywatyzacji).

12. Członków rad nadzorczych i zarządów spółek skarbu państwa, będą wybierać w konkursach. (przyp. aut. – Różne konkursy bywają. Bywają i takie w których wiadomo kto wygra).

13. Przeprowadzenie reform systemu ubezpieczeń rolniczych KRUS.

14. Poszerzyć zakres partnerstwa publiczno-prywatnego szczególnie w budowie dróg. (przyp. aut. - Tak, tak, prywatny kapitał zainwestuje po to aby nie miał z tego zysku i aby wszyscy korzystali?)

15 Wyrównać szanse i pomagać najsłabszym grupom społecznym. (przyp. aut. - Nikt nie słyszał aby jakiś amator władzy tego nie obiecywał).

16. Odpolitycznić nadzór i bezpośrednie zarządzanie mediami publicznymi realizującymi misję publicz [przyp. aut. - Żelazny postulat tych którzy nie mają władzy w mediach].

W SŁUŻBIE ZDROWIA

1. Przedstawić całościowy projekt ustawy o systemie służby zdrowia. (przyp. aut. - Podobno PO, już dawno taki projekt miała, ale teraz min Ewa Kopacz nie potrafi przedstawić jego założeń).

2. Wprowadzić koszyk świadczeń gwarantowanych (przyp. aut. - Czyli nie ogłosić publicznie schorzeń od których państwo „umywa ręce” - róbta co chceta, czyli „zdychajta”).

3. Przekształcić publiczne placówki ochrony zdrowia w spółki prawa handlowego. (przyp. aut. - Dla liberałów zdrowie człowieka to także towar, życie zresztą też. Tylko ich życie jest bezcenne).

4. Ratyfikować konwencję Narodów Zjednoczonych z grudnia 2006 roku o prawach osób niepełnosprawnych.

5. Podzielić Narodowy Fundusz Zdrowia na kilka mniejszych, teoretycznie konkurujących ze sobą o pacjentów. (przyp. aut. - I prezesów przybędzie i rad nadzorczych i pałaców i limuzyn - a pacjenci zapłacą).

6. Zreformować system refundacji leków. (przyp. aut. - Ale jak?).

7. Lekarzy zatrzymywać w kraju przez wzrost wynagrodzeń. (przyp. aut. - Naiwni sądzą że kiedyś uda się wreszcie zapełnić bezdenne kieszenie lekarzy).

W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI

1. Przeciwdziałać korupcji a nie tylko ścigać ją [przyp. aut. - Gwarancją tego ma być osoba Julii Pitery ps. Picera]

2. Rozłączyć funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

3. Kompleksowo zreformować prawo karne. (przyp. aut. - Zreformować można tak albo odwrotnie)

4. Rozszerzyć katalog sposobów odbywania kary przez skazanych.

5. Wprowadzić jednolity, nowoczesny system aplikacji po ukończeniu studiów prawniczych. (przyp. aut. - Pod dyktando korporacji prawniczych - bo to ich prawo i im ma służyć).

6. Dokonać przeglądu służb (w tym specjalnych) pod kątem zgodności z prawem, podejmowanych przez nie działań oraz efektywności ich pracy.

W POLITYCE ZAGRANICZNEJ

1. Politykę zagraniczną prowadzić w porozumieniu z Prezydentem i opozycją. (przyp. aut. - W 5 dni po tej zapowiedzi min Sikorski udał się na konferencję amerykańsko-żydowską, oficjalnie jeszcze i palestyńską, zaś premier Tusk wycofał blokadę wejścia Rosji do OECD o czym Prezydent dowiedział się z prasy).

2. Wykorzystać do działania na rzecz Polski, wielkie historyczne autorytety Wałęsy i Bartoszewskiego. (przyp. aut. - Wolalbym aby te autorytety na moją korzyść nie działały. Wolałbym też aby Bartoszewski wyjaśnił szczegółowo, na jakich zasadach opuścił KL Auschwitz przez bramę).

3. Przebudować polskie służby dyplomatyczne pod kątem profesjonalizmu i apolityczności. (przyp. aut. - „Defotygizacji” należało oczekiwać, ale to rozgrywaka między „swoimi”. Tusk zaprzeczył ale w stajni Geremka już wesoło. Ze wszystkich szpar wyłażą różne dawno nie widziane polityczne karaluchy).

4. Współuczestniczyć w tworzeniu wizji dalszego rozwoju UE na podstawach wspólnych wartości. (przyp. aut. - Nie ma jasności o jakie wartości chodziło Tuskowi, może o równość pederastów, walkę z Kościołem, Radiem Maryja i polskością?).

5. Podpisanie traktatu reformującego UE z uwzględnieniem dystansu do Karty Praw Podstawowych mimo że rząd nie podziela obaw z jej przyjęciem. (przyp. aut. - Chodzi o dokument dołączony do Traktatu reformującego o wyraźnie antykatolickim, godzącym w tradycyjne polskie wartości).

6. Nawiązać ściślejszą współpracę z Niemcami i Francją nie unikając spraw trudnych a jeśli „twardego kiedy trzeba i przyjaznego stawiania wzajemnych problemów, wzajemnych oczekiwań” [przyp. aut. - No cóż testament dziadka realizuje wnuczek. Nie wiadomo komu powiedzieć „na zdrowie”].

7. Pogłębiać stosunki z USA na bazie sojuszniczej wiarygodności w ramach NATO z uwzględnieniem naszej przynależności do UE. (przyp. aut. - Brak odniesienia do stosunków bilateralnych co sugerowałoby pewne zdystansowanie się od Buscha. Zapowiedź wycofania WP z Iraku czemu sprzeciwia się L. Kaczyński).

8. Podjąć starania dla większej obecności amerykańskiej w Polsce i we wzmocnieniu polskich zdolności obronnych.( przyp. aut. - Chyba chodziło mu o Tarczę Antyrakietową).

9. Dalsze negocjacje w sprawie tarczy antyrakietowej, podjąć po rundzie konsultacji z NATO i z niektórymi naszymi sąsiadami. (przyp. aut. - Należy sądzić że tarcza antyrakietowa będzie projektem NATO-wskim a mowa o konsultacjach głównie z Rosją).

10. Rozpocząć dialog z Rosją, taką jaka ona jest, brak tego dialogu nie służy ani Rosji ani Polsce. (przyp. aut. - Oznacza to porzucenie uważanego przez PiS za sukces, reprezentowanie przez UE w rozmowach z Rosją, polskiego interesu narodowego).

11. Wspierać Ukrainę w jej prozachodnich aspiracjach oraz monitorować sytuację w Białorusi. (przyp. aut. - Deklaracja wsparcia „pomarańczowych sił” na Ukrainie i kontynuacji wrogości wobec Białorusi).

12. Wkład Polski w misje wojskowe - realizowane przez NATO, traktować jako inwestycję w bezpieczeństwo, przy dążeniu do sprawiedliwszego rozkładu kosztów między sojusznikami. (przyp. aut. - Zapowiedź starań o proporcjonalność do możliwości danin na rzecz NATO).

13. Stworzyć warunki dla powrotu do Ojczyzny Rodaków z emigracji szczególnie zarobkowej. (przyp. aut. - Obietnica enigmatyczna, która może pozostać obietnicą lub skończyć się apelem o powrót).

14. Udoskonalić procedury promocyjne Polski w świecie. (przyp. aut. - Zapowiedź przeglądu skuteczności instytucji za to odpowiedzialnych, dotychczas).

15. Politykę historyczną z uwzględnieniem dokonań Polski, wykorzystać na arenie międzynarodowej. (przyp. aut. - O tym Polacy marzą od dawna. Warunek - prawdziwą politykę historyczną a nie manipulację historyczną Holocaustu).

Cezary Rozwadowski
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Donald Tusk i jego sprawy poruszane w czasopiśmie AFERY PRAWA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.