Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI PROTEST W SPRAWIE JANUSZA GÓRZYŃSKIEGO

Prawo sitwy – z organizatorką protestu przed Ministerstwem Sprawiedliwości - Krystyną Górzyńską rozmawia Bogdan Goczyński, dziennikarz AP.  

We wtorek 4 listopada przed ministerstwem sprawiedliwości miała miejsce pikieta dla poparcia Janusza Górzyńskiego fałszywie oskarżonego przez skorumpowanych urzędników wymiaru sprawiedliwości. 

Na zorganizowanej konferencji prasowej przeprowadziliśmy rozmowę z Panią Krystyną Górzyńską, siostrą Janusza Górzyńskiego.  

Jak Pani ocenia dzisiejszą pikietę przed Ministerstwem Sprawiedliwości?

Oceniam ją jako ważną inicjatywę, konieczną w związku z tym, że zostały wykorzystane wszystkie środki proceduralne w tej niezwykle prostej pod względem faktycznym sprawie, gdzie brat i bratowa są w oczywisty sposób fałszywie oskarżeni, są szykanowani przez wymiar sprawiedliwości w interesie rzeczywistych oszustów i chroniących ich prokuratorów i sędziów. Ponieważ środki proceduralne nic nie dały, nie dało nic zwrócenie się do prokuratury krajowej, ani bezpośrednio przez nas, ani za pośrednictwem wielu posłów, a także bardzo zaangażowanego w tej sprawie pan senatora Czesława Ryszki, jesteśmy zmuszeni do działań niekonwencjonalnych, do tego żeby wyjść na ulicę i o sprawie informować publiczność. Taki był cel tego zgromadzenia. Bardzo się cieszę, że przyszło sporo osób, które osobiście nie znają mojego brata, ale znają złe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i także uważają, że do takich metod niestety trzeba sięgać. 

A czy widziała Pani jakieś reakcje na pikietę ze strony władz, na przykład ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości?

Z ministerstwa sprawiedliwości wyszły dwie panie urzędniczki, jedna będąca prokuratorem i druga będąca sędzią z wydziału skarg i wniosków, które zapytały o cel naszej wizyty, zapytały o oczekiwania, poinformowały, że Pan minister sprawiedliwości nie będzie mógł nas przyjąć. Tak naprawdę to rzekomo oferowały kontakt z wysokimi urzędnikami ministerstwa, zastrzegając, że nie mogą w tej sprawie nic zrobić. Widać jednak było, że tego kontaktu nie będą się starały zbyt intensywnie zorganizować, bo prawdopodobnie nie będą chciały narażać na stres najwyższych urzędników ministerialnych i prokuratury krajowej, którzy za tą skandaliczną sytuację odpowiadają.  

Jak długo jest już Pani brat pozbawiony normalnego życia, bo rozumiem że ukrywa się on przed wymiarem sprawiedliwości?

Od dwóch i pól roku. Dokładnie od 18 maja 2006 roku, władze nie są w stanie zbadać bardzo prostej pod względem faktycznym sprawy, przy dużym nacisku parlamentu, wielu posłów i senatorów, w tym kilkukrotnie interweniującego w tym roku Senatora Ryszki, w formie oświadczeń publikowanych na stronach internetowych senatu. Pomimo tego nacisku, nikt nie jest w stanie tej sprawy wyjaśnić, dlatego, że trzeba by przyznać, że nastąpił rażący błąd wymiaru sprawiedliwości, mówiąc oględnie, a mówiąc dokładnie, nastąpiło bardzo poważne nadużycie wymiaru sprawiedliwości, za które zgodnie z polskim, niezbyt wymagającym dla prokuratury i sędziów prawem, ktoś powinien ponieść odpowiedzialność. Wydaje się, że o to tutaj chodzi, żeby nikt odpowiedzialności za ten skandal, za to rażące nadużycie nie poniósł.  

Czy spotkała się Pani z innymi  przypadkami podobnymi do przypadku Pani brata? 

Spotkałam się osobiście pewnie ze 150 takimi przypadkami, ponieważ mój brat w 2004r. zainicjował taki ruch osób pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości i pragnących dokonać zmian w tym zakresie na terenie Wielkopolski najpierw. Potem okazało się, że takie zapotrzebowanie jest szersze na terenie kraju. I w momencie kiedy, jeszcze przed poprzednimi wyborami parlamentarnymi, brat ogłosił za pośrednictwem mediów, że taką inicjatywę tworzy, to zgłosiło się do nas telefoniczne w ciągu 3 dni około 60 osób. Na zorganizowane w tej sprawie spotkanie przyszło ok. 100 osób i każda z nich miała do opowiedzenie logiczną, uporządkowaną, przekonywującą historię nadużyć prokuratorów, sędziów, policjantów a także innych urzędników. 

Za czy nie wydaje się Pani, że w tej sytuacji, ponieważ wiemy, że nie są to pojedyncze przypadki, że mamy do czynienia ze zorganizowaną i przestępczą sitwą?

Mamy do czynienia niewątpliwe z systemem. Mamy do czynienie niewątpliwie z ludźmi, którzy tworzą strukturę, dla której istniej tylko jedna konstytucja, która ma tylko jeden artykuł, który się nazywa jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To jest ich zasada, prawo jest dla nich, dla ich kolegów, jest służebne wobec grup towarzyskich, wobec grup biznesowych. Niewątpliwie nie są to grupy rekrutujące się z tak zwanego przeciętnego, normalnego społeczeństwa. Są to ludzie, którzy mają swoje afiliacje sprzed roku 1989, którzy zawłaszczyli to państwo i zawłaszczają je nadal. Teraz w warunkach rynkowych w sposób bardziej jeszcze drapieżny, agresywny i bezwzględny. 

A jak Pani ocenia udział mediów w dzisiejszej pikiecie i w konferencji prasowej?

Media nie stanowią tutaj dla mnie specjalnego zaskoczenia, otrzymały w tym zakresie informacje. Na pewno będziemy, przy każdej kolejnej inicjatywie, ponownie je zapraszać. Na pewno otrzymają komunikat po dzisiejszym spotkaniu, na pewno rozwieziemy im materiały. Natomiast media są niezwykle ostrożne, także dlatego, że wielu zaangażowanych dziennikarzy spotkało się z retorsjami ze strony wymiaru sprawiedliwości, kiedy podejmowali trudne problemy. Obserwujemy też ze strony mediów, takie poczucie zniechęcenia, że właściwie sytuacja się stale powtarza i że ten temat jest mało wdzięczny dlatego, że ile razy można pisać o nadużyciach wymiaru sprawiedliwości w wymiarze sprawiedliwości nie widząc w tym zakresie żadnej poprawy. Myślę też że nie jest to temat wygodny dla wielu redaktorów naczelnych. Także dla redaktorów naczelnych, którzy mają nieracjonalne, nierzeczowe oczekiwania, moim zdaniem, taka jest moja opinia, wobec obecnej koalicji rządzącej. Dają im jeszcze urlop. Jeszcze spodziewają się, że nastąpią korzystne zmiany zgodnie z deklaracjami. Bo przecież co deklarowali Pan minister Ćwiąkalski i Pan premier Tusk w momencie obejmowania władzy? Że będzie normalnie i profesjonalnie. Dokładnie pamiętam te sformułowania, tak to było zapowiadane. A tymczasem ani normalności, ani profesjonalności. Jest natomiast niepodporządkowanie się ustawom karnym, jest nienormalność w czystym wydaniu. Zresztą osobiście obserwując do 2001 roku obsadę kadrową w ministerstwie sprawiedliwości, na przykład obsadę na stanowisku prokuratorów krajowych, to  myślę, że obecny prokurator krajowy jest po prostu najgorszy. Jedynym prokuratorem krajowym, który w tym okresie od 2001 roku miał autentyczny autorytet wśród podlegających mu prokuratorów, którzy rzeczywiście się bali konsekwencji służbowych z jego strony, to był Pan Prokurator Olejnik. To był jedyny człowiek, który jeżeli się zadeklarował, że się jakąś sprawą zajmie, to się nią zajmował. Potrafił szybko zająć stanowisko. Było to stanowisko najczęściej zgodne z prawem, profesjonalne. I kiedy to wyjaśniał to na własne oczy widziałam, że komornicy sędziowie i prokuratorzy bali się. Bali się konsekwencji.  Niestety Pan Prokurator Olejnik miał w 2005 roku bardzo poważny; wypadek i od tego czasu już nie funkcjonuje zawodowo. Słyszałam, że obecna ekipa w Ministerstwie Sprawiedliwości  i Prokuraturze Krajowej nie przewiduje dla niego miejsca.  

A czy obecny Prokurator Krajowy był w jakiś sposób pomocny?

Obecny prokurator Krajowy Pan prokurator Staszak, jest moim zdaniem bardzo złym prokuratorem Krajowym, którego naczelną dewizą działania jest poplecznictwo względem podlegających mu prokuratorów. On chroni ich przed rozliczaniem za nadużycia. On stara się o popularność wśród prokuratorów, za wyjątkiem tych, którzy blisko współpracowali z ministrem Ziobro, bo tych ściga za mniej lub bardziej wymyślone nadużycia. Natomiast wśród całe reszty stara się zdobyć sobie uznanie, ponieważ tak opłaca mu się z punktu widzenia przygotowywanej, tak zwanej, reformy prokuratury. Nowa reforma prokuratury ma doprowadzić do jej funkcjonowania na wzór korporacyjnego sądownictwa. Ma to być struktura praktycznie rzecz biorąc całkowicie niezależna jod jakiejkolwiek kontroli społecznej, od kontroli parlamentarnej, od kontroli obywatelskiej. Chodzi mu o to żeby mieć wysokie notowania wśród osób decydujących o wyborze organów w prokuraturze. Tak że ja się po Panu prokuratorze Staszaku niczego dobrego nie spodziewam. Poza tym wydaje mi się, że jest to merytorycznie bardzo słaby prokurator, dlatego że jego argumentacja jest argumentacją nie tylko stronniczą ale i argumentacją bardzo słabą merytorycznie z takim typem argumentowania w języku prawnym, który wywodzi się, powiem wprost, z okresu stalinowskiego. To jest po prostu ta mentalność, to jest taki duch prawa.  

Pani Krystyno, dziękuję bardzo za rozmowę. 

 

Więcej o poszkodowanym Januszu Górzyńskim:

Protest w  dniu 4.11.2008 r. przeciwko fałszywemu oskarżeniu Janusza Górzyńskiego, bezpodstawnemu wydaniu nakazu aresztowania i listu gończego. 

Inicjatywa Przeciwko Niesprawiedliwości oraz Stowarzyszenie przeciwko Bezprawiu pod patronatem prasowym „Afer Prawa” przeciwko fałszywemu oskarżeniu Janusza Górzyńskiego

Protest przeciwko fałszywemu oskarżeniu Janusza Górzyńskiego i bezpodstawnemu wydaniu nakazu aresztowania i listu gończego

Górzyński - informacja nt. bezprawnych, brutalnych działań Prokuratury i  Policji w stosunku do rodziny Górzyńskich i Tomanków w dniu 12.01.2007 r.

Janusz Górzyński - Inicjatywa przeciwko Niesprawiedliwości - przez stronniczość funkcjonariuszy sądowo - prokuratorskich stracił wszystko - z cyklu jak urzędnicy władz niszczą polskie firmy...

Górzyński Janusz - dziennikarz AP jest ciężko chory... Interpolacja senacka w jego sprawie.  06.05.2008r - Akcja protestacyjna w Warszawie przeciwko bezprawiu w sądach.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. Dariusz Karasiński i jego asesorzy: Leszek Wietchy i Sebastian Żurek - dowody oszustw komorniczych.

Górzyński - funkcjonariusze policji i (bez)prawa, czyli polskojęzyczne "gestapo" bije nawet dzieci i kobiety, zamyka ludzi, łamie prawo obywateli...

Górzyński - Do wiadomości: Posłowie Prawa i Sprawiedliwości - Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu - Paweł Korbal

Górzyński  W cieniu "psychuszek" - Inicjatywa Przeciwko Niesprawiedliwości 

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości. Zawiadomienie o rażącej obrazie przepisów prawa przez SSR Urszulę Mroczkowską ze Środy Wlkp.

Górzyński - Historia „błędów” rozliczenia jednej egzekucji, czyli co nie jest zdaniem sędziów poznańskich działalnością bezprawną... 

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI 
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
redakcja@aferyprawa.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Abass
24-12-2014 / 06:23
Thanks for stirnatg" rel="nofollow">bapmrywqy.com">stirnatg the ball rolling with this insight.
~Sara
20-12-2014 / 15:30
Chyba lepiej nie mylsic pojec ze NWO to my.raczej ze nwo ma racje bytu tylko dzieki nam .A nie ze nwo to my.Bo sie zacznie złe pojmowanie przez tych co niewiele o tym wiedzą.
~marek777
14-07-2012 / 21:30
Do Rafała – skazany „ustawami” na pastwę togowych przestępców okręgu Koszalin. Z uwagą przestudiowałem treści korespondencji wydawało by się INSTYTUCJI, które mają zagwarantować sprawny system resortu sprawiedliwości : Prawdę Materialną, Prawo i Zasady Prawa, rzetelne postępowania procesowe i INNE mające zapewnić równość stron, RACJĘ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. NIC bardziej mylnego. Treści autoryzowane : Wanda Jóźwiak - Kwaśna z Sądu Najwyższego; mgr Dominik Laska z Ministerstwa Sprawiedliwości; Halina NIEMIEC z Prokuratury Generalnej, To bełkot porównywalny do treści jakie na kilogramy produkują w formie ostemplowanego procesowego obornika na zadupiu w powiatowym Koszalinie, który jest przesyłany OFIAROM NAZISTOWSKIEJ Przemocy prokuratorów i sędziów jako Postanowienia i INNE insynuacje urojeń własnych Űbermensche z IMMUNITETAMI. Z tych treści wynika pogarda dla OFIARY. NIC więcej. Jak byś tą objętość ścisnął w garści . NIC NIE zostanie po otwarciu dłoni. Te informacje SĄ PUSTE. Zainteresowałem się jaki jest tego powód. Z informacji uzyskanych od „wiewiórek” wynika ponad wszelką wątpliwość stan następujący. Ministra Krzysztof Kwiatkowski funkcjonując jako minister i prokurator generalny podpisał obiegowe pismo- zarządzenie – dyrektywę ogólnopolską wg której personel resortu sprawiedliwości ma NIE dopuszczać a wręcz udaremniać OFIAROM wszczynanie postępowań procesowych. Włącznie z użyciem biegłych psychiatrów – serwujących zespół paranoidalny i pochodne. Gdy przyrównać te informacje z dokumentem sporządzonym przez jeszcze NIE ministra a wówczas sekretarzynę stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Krzysztof Kwiatkowski jako odpowiedź dla marszałka Krzysztofa PUTRA. Możliwa jest do przyjęcia wersja, że „gwardia pałacowa” z MS zredagowała te pisma w takiej formie by skompromitować asa K. Kwiatkowskiego. Zapoznałem się z tą odpowiedzią dla K. PUTRY. Odpowiem krótko. COŚ w tym jest. Pierwsza część treści przedmiotowego dokumentu jako Odpowiedź do mrsz.K.P. potwierdza tą wersję. Przyznaje stan, że w wyniku awanturnictwa procesowego Czesław ŚWIĄTEK z Sarbinowa został okradziony przez zorganizowaną grupę Niepospolitych przestępców - złodziei m. in. wójt urzędu gminy, prokurator, sędziowie, policjanci i INNI. „KTOŚ” kto znał zwyczaje Kwiatkowskiego, że TEN czyta tylko początek a później bezmyślnie podpisuje dokumenty, w końcowym fragmencie podjął się sporządzenia ORTOGONALNEJ treści, która była sprzeczna z częścią decyzyjną na korzyść OFIARY. Analiza tych treści wykazała, że są sprzeczne logicznie i NIE ma płynnego przejścia. Stanowią zlepek. Całość jest bzdurą. O ile podjąć się oceny wg korespondencji otrzymywanej z MS to wskazywałaby na trzy damy R. To REWA & RESIAK & Rydzak z MS; w Prokuraturze Generalnej Antonina SUWAŁA robią wała z pryncypała. Kolejnym jest prof. Jarosław GOWIN. Panie Rafale – na ten bajzel jest jedyna rada. Sądy Obywatelskie lub ekipa uzbrojona w widły, gumaki, soda kaustyczna lub wapno chlorowane i wrzątek. Tylko tak da się opróżnić stajnię augiasza z gnoju. Szambo to NIE perfumeria tak ocenił o. Rydzyk patologiczny stan krytyczny.