Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
14 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 02-09-2012

Oświadczenie Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu w sprawie ogólnopolskiego protestu pod Sądami Apelacyjnymi w Polsce – wrzesień 2012r -  informacje ostateczne. 

UWAGA: 

zgłoszenia pikiet wraz z osobami odpowiedzialnymi w miastach: Gdańsk, Warszawa, Wrocław, Katowicach, Lublinie zostały w dniu 30.08.2012 r. przesłane do odpowiednich urzędów miasta. 

Dla miast Białystok i Lublin  zgłoszenia przygotowuje Stowarzyszenie Stop bezprawiu w Lublinie.

Prosimy o upowszechnianie tej informacji:

Wspólnie ze Stowarzyszeniem STOP BEZPRAWIU w Lublinie organizujemy protest pod hasłem:

STOP BEZPRAWIU PROKURATUR i SĄDÓW w POLSCE.

Popieramy protest pod Sądem Okręgowym w Krakowie, bo bezprawie jest

wszędzie w Polsce i dotyczy każdego z nas. 

1. Na prośbę protestujących w Krakowie podjęliśmy decyzję o zmianie formy protestu z głodowego na protest zwykły. Protest będzie rozpoczynany w każdej miejscowości od godz. 10 rano. Godzina zakończenia wg uznania protestujących.

2. Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu w dniu 30.08.2012 r. prześle do poszczególnych urzędów zgłoszenie protestu wraz z danymi osoby odpowiedzialnej. Zgłoszenia protestu prześlemy każdej odpowiedzialnej osobie w danym mieście.                                                                                            
Same protest zgłoszą Stowarzyszenie STOP BEZPRAWIU  w Lublinie i Białymstoku. 

3. Po konsultacjach zapadła decyzja o podjęciu akcji protestacyjnej  w 8 miastach:

- Gdańsku                     początek: 3. 09. 2012 r. – adres: ul. Nowe Ogrody 28/29

- Warszawie                  początek: 7.09.2012 r.   – adres: PL. Krasińskich 2/4/6

- Wrocław                     początek: 10.09.2012 r. -  adres:  ul. Energetyczna 4

- Katowicach                początek: 12.09.2012 r.  – adres: Al. Korfantego 117/119

- Lublinie                      początek: 13.09.2012 r.  -  adres: ul. Obrońców Pokoju 1

- Białymstoku              początek: 13.09.2012 r.  -  adres:  ul. A. Mickiewicza 5

- Łodzi                           początek: 17. 09.2012 r. – adres: Pl. Dąbrowskiego 5

- Rzeszowie                 początek: 19.09.2012 r.  -  adres: ul. J. Piłsudskiego 28

4. Protest nie będzie organizowany w Poznaniu i Szczecinie ze względu na brak chętnych do jego podjęcia.

5. Protest jest pokojową formą sprzeciwu przeciwko bezprawiu prokuratur i sądów oraz zaniechaniu od 20 lat   rzeczywistych reform obu instytucji. 

6. Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu dziękuje wszystkim, którzy zgłosili się do protestu oraz zwraca się do wszystkich pokrzywdzonych o ich wspieranie w miarę swoich możliwości. 

Telefon kontaktowy koordynatora protestu: 504 105 220

- email: info@aferyibezprawie.org - koordynatorem jest Jerzy Jachnik

 

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Serlio
24-12-2014 / 02:58
Do Kuby: Jeśli jestem mężczyzną, to Wojciech.Do Pana Rzecznika: Nie pasują mi wyłącznie te trzy" rel="nofollow">lgnksmeftc.com"> eetmlney, ktf3re znalazły się w mojej notce. I tak:- Rzecznikiem prasowym Poczty Polskiej jest Zbigniew, a nie Zbyszek;- Zdjęcia nowej sortowni znajdziemy na Facebooku, nie na Fejsbuku;- W oficjalnych informacjach zamieszczanych przez rzecznika na jak by nie było oficjalnej stronie firmy nie powinno być miejsca na poufałe uśmieszki, spłycające rangę wypowiedzi. I nie domagam się tu broń Boże, żeby te oficjalne wypowiedzi były pompatyczne.Poza tym cała reszta informacji z 11 maja jest jak najbardziej w porządku.PS. Panie Rzeczniku, błagam, tylko nie PLN, pliiiz
~Douglas
20-12-2014 / 15:20
Piotrze zgodnie z Art. 6 KC to na osbioe, ktf3ra z jakiegoś faktu wywodzi jakieś skutki prawne spoczywa ciężar udowodnienia faktu, czyli jeżeli po odbif3r korespondencji firmy w naszej placf3wce przychodzi klient, to on właśnie musi wykazać, że posiada uprawnienia do odbioru korespondencji lub do reprezentowania firmy (np. wyciąg z KRS) oraz potwierdzić swoją tożsamość. Adres w ogf3le nie powinien być weryfikowany przez pracownika poczty. Podstawa prawna to art. 26 Prawa pocztowego oraz a7 44 Regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych. Dlatego tak wygodne jest pełnomocnictwo pocztowe, ktf3re umożliwia odbif3r korespondencji firmy w prosty sposf3b osobom upoważnionym przez właściciela/prezesa/kierownika/dyrektora firmy, itd. Z tej usługi można skorzystać zgłaszając pisemne oświadczenie woli w obecności upoważnionego pracownika Poczty w placf3wce oddawczej (lub w przypadku gdy adresat nie jest w stanie poruszać się samodzielnie w miejscu jego pobytu), w ktf3rym adresat upoważnia wskazaną osobę/wskazane osoby do odbioru przesyłek lub przekazf3w pocztowych adresowanych do niego.