Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
17 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 10-10-2012

CZAS NA WYZWOLENIE POLSKI I POLAKÓW ZŁÓŻ WNIOSEK DO TK PRZECIW USTAWIE PODWYŻSZAJĄCEJ WIEK EMERYTALNY

W odpowiedzi na szalejące bezprawie, patologie i niesprawiedliwość, 31 sierpnia br. powstało Stowarzyszenie NSZZ "Wyzwolenie" - stowarzyszenie zwykłe. Stowarzyszenie przyjęło regulamin i deklarację Stowarzyszenia. Nasz cel jest prosty - wyzwolić Polskę i Polaków.
DEKLARACJA
STOWARZYSZENIA NSZZ ‘WYZWOLENIE”

          W warunkach gdy w Polsce
- rządzących interesują tylko stołki i zagarnięcie pieniędzy publicznych,
- zamykane są zakłady lub ogranicza się produkcję, pracownicy zagrożeni są bezrobociem, zmniejszeniem wynagrodzeń oraz utratą kolejnych praw
- emeryci i renciści pozbawieni są elementarnych praw tj. prawa do godnego świadczenia
- ogranicza się prawa do świadczeń zdrowotnych obywateli
- zagrożona jest wolność słowa, a za inne przekonania niż te „politycznie słuszne” jest się zwalnianym z pracy lub w innych formach dyskryminowanym
- zamykane są szkoły a poziom edukacji i nauki staje się dramatycznie niski
- Prawo staje się właściwie oficjalnie zalegalizowanym bezprawiem, a
- Sądy stają po stronie możnych i administracji, przeciw zwykłym obywatelom i pracownikom
- obywatele okradani są przez różnego rodzaju legalnych i nielegalnych oszustów
- POLSKA STAJE SIĘ JEDNĄ WIELKĄ PATOLOGIĄ, GDZIE AFERZYSTOM I PRZESTĘPCOM ŻYJE SIĘ DOBRZE, A ZWYKŁYM OBYWATELOM FUNDUJE SIĘ BATY
          Powołujemy nowe stowarzyszenie NSZZ „Wyzwolenie”. NSZZ bo czas powrócić do ideałów społecznych Sierpnia 1980 r. zdradzonych i zwalczanych przez obecnie rządzących. 
Wyzwolenie bo nadszedł czas na „Wyzwolenie”, czyli na:
- wyzwolenie z niesprawiedliwości w zakładach pracy i w powszechnym życiu,
- wyzwolenie z niskich wynagrodzeń oraz z niskich emerytur, rent i innych świadczeń
- wyzwolenie z przedłużania wieku emerytalnego i pozbawiania nas z elementarnych świadczeń zdrowotnych
- wyzwolenie z dyktatu brukselskiego w wyniku, którego przy wybitnym wsparciu rodzimych władz, zamyka się zakłady a tysiące osób traci pracę
- wyzwolenie z biurokracji, korupcyjnych układów, rządów kolesi, patologicznych kłamców i oszustów
- wyzwolenie z prawnych absurdów, które opanowują nasze życie społeczne i gospodarcze
- wyzwolenie z jedynej słusznej linii politycznej, kłamstw władzy i służalczych mediów.
Istniejące organizacje społeczne, związki zawodowe i opozycyjne partie polityczne nie potrafiły wypracować nowych skutecznych metod walki i przez to stały się - w obecnej rzeczywistości - małoefektywne w walce z niesprawiedliwością.
NSZZ „Wyzwolenie” swój sprzeciw będzie wyrażał: w zakładach pracy i na ulicy, w urzędach i w sądach, wobec pracodawców i władzy. Sprzeciw będzie niekonwencjonalny, tak aby władza nie była w stanie odpowiednio reagować, i nie była w stanie dokonywać pacyfikacji czy neutralizacji protestów.
 
CZAS NA WYZWOLENIE POLSKI I POLAKÓW

ZŁÓŻ WNIOSEK DO TK PRZECIW USTAWIE PODWYŻSZAJĄCEJ WIEK EMERYTALNY

Poniżej wzór wniosku o przystąpieniu do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym ws. zbadania zgodności z konstytucją podwyższenia wieku emerytalnego i żądania wyznaczenia terminy rozprawy. Im więcej nas będzie, tym głos przeciwny będzie bardziej słyszalny, a sędziowie będą mieli utrudnione zadanie przy próbie odrzucenia skarg OPZZ i Solidarności.
Zwracamy się do wszystkich organizacji, zwłaszcza związkowych o wsparcie naszej akcji, zbierania wniosków, ich wysyłania i składania do TK. Naszym wspólnym celem jest uchylenie tej skandalicznej ustawy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
……………….., dn.… /……/2012
………………………………..
Nazwisko i imię
……………………………….
Adres
……………………………….
Kod, miejscowość

Wnioskodawcy
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

Trybunał Konstytucyjny
al. Jana Christiana Szucha 12a
00-918 Warszawa,
w/m

  1. Na podstawie art.2 i 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwracam się o udzielenie informacji publicznej tj. terminu rozpatrzenia przez Trybunał wniosków OPZZ i NSZZ „Solidarność” o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz.1227 t.j. ze zm.) w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz.637) dot. podniesienie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 roku życia
  2. Na podstawie art.76 Kodeksu Postępowania Cywilnego, w związku z art.20 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym ze względu na mój interes prawny (przepisy ustawy dotyczą wieku emerytalnego czyli moich uprawnień emerytalnych) w rozstrzygnięciu na korzyść skarżących OPZZ i NSZZ „Solidarność”, przystępuje do tych stron przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz.1227 t.j. ze zm.) w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz.637) dot. podniesienie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 roku życia (interwencja uboczna).
Z poważaniem,
……………………………….
podpis
 

 

NSZZ "WYZWOLENIE"

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Tuneven
24-12-2014 / 02:25
I read your post and wished I'd wrtietn" rel="nofollow">znbiliffzx.com">wrtietn it
~Anne
20-12-2014 / 13:51
Your potsing lays bare the truth
~jakel
27-10-2012 / 23:46
Rodacy ! Przekazuję ZDARZENIE jakie odbyło się dnia 29-09-2012r w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 97 za sprawą wypłukanej z mózgów, zasad etyczno-moralnych i logiki rozumowania ale doskonale uzbrojonej w hitlerowsko- stalinowskie zwyczaje ministerialnej HOŁOTY z Ministerstwa Sprawiedliwości al. Ujazdowskie 11 w Warszawie. Po kilkunastodniowej GŁODÓWCE Urszuli ROWIŃSKIEJ na terenie ministerialnego obiektu OFIARY NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI koszalińskich TOGOWYCH przestępców wróciła z pisemnym zapewnieniem, że sprawa samozwańczej DECYZJI „ojca chrzestnego” PS. DYZMA – herszt „koszalińskiej PIRAMIDY” b. V-ce Prezydent m. Koszalina – Stanisław GAWŁOWSKI – patrz : www.pokrzywdzeniprzezgawlowskiego.pl zostanie w trybie pilnym ZREWIDOWANA. SUPER HIT. Jak „zrewidowano” sprawę ROWIŃSKICH. Z udziałem Marek WINNICKI – komornik + bandyci w policyjnych mundurach „wynieśli na pałach” Urszulę i Wiesława Rowińskich. Wyp… ich z mieszkania jak psy … na ulicę. C U R I O Z U M Stanisław GAWŁOWSKI żołnierz PO – poseł (sekretarzyna w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Prezes Rady Nadzorczej Fundacji Ochrony Środowiska zarządzający – 5mld złotych pranymi przez Szwajcarię na zakodowane konta) w dniu 29-09-2012r rozliczył się z Wiesławem. Swoim partyjnym kolegą z PO. GAWŁOWSKI pretendent do fotela po Donaldino TUSK. Buduje swoje IMPERIUM wzorem miliardera KULCZYKA. Polska JEST N I E P O D L E G Ł A, D E M O K R A T Y C Z N A i WOLNA. Do 1989r Pod przykrywką „budowy komunizmu” Niepospolita kurwa i złodziej kradła i grabiła Polski Naród. Po 1989r „PROsolidarnościowe” LARWY zżerają PRL-owskiego TRUPA. Aktualnie pod przykrywką „niszczenia komunizmu” HOŁOTA okrada i grabi Obywatela w Polsce rzekomo Wolnej, Niepodległej i Demokratycznej. Ministerstwo Sprawiedliwości , Racja Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski ?! czy pospolita KUPA GNOJU, plantacja bambusa i niewolnictwo ? pod przykrywką Orła z korona ale z gołą d … JEST Pomnik DONALDA - BASEN NARODOWY, ślizgacz MUCHA – ministra i … JEDEN Wielki P I C po polsku. NIECH żyje Polska …