Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
24 czerwca 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 19-08-2014

Zawiadomienie o przestępstwie i wniosek o podjęcie ścigania karnego pod nadzorem Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

Hamburg, 16.08.2014 r. 

Pan
Andrzej Seremet
Prokurator Generalny
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa* 

Dot.: 1. odmowa podporzadkowania dzialan prokuratury normom prawa wspolnotowego, 
         konwencyjnego i krajowego w sprawie 18 zawiadomien o popelnieniu przestepstwa
         przez funkcjonariuszy publicznych i osob zwiazanych z organami wymiaru
         sprawiedliwosci i prokuratury obszaru apelacji wroclawskiej, kierowanych od dnia
         19 czerwca 2002 r. na adres poczty elektronicznej Prokuratora Generalnego. 

          2. skutki podjetej z naruszeniem norm prawa wspolnotowego, konwencyjnego i
          krajowego, decyzji Prokuratora Generalnego z dnia 08.04.2014 r. w sprawie o
          sygn.: PG IV KSK 115/13, prowadzace do bezprawnego pozbawienie wolnosci
          Pani Danuty M. Gaszewskiej – osoby nieuleczalnie chorej, stanowiace
          zapowiedz wywolania zdarzen skutkujacych gwaltownym i zaplanowanym
          pogorszeniem stanu zdrowia organizmu, natychmiastowym brakiem kontroli nad
          funkcjonowaniem podstawowych organow podtrzymujacych zycie, a wiec utrata
          zycia, poprzez pozbawienie dostepu do przepisanych lekow, specjalistycznej opieki
          medycznej i odmowe dostepu do dietetycznego pozywienia, tj. realizacje wczesniej
          ujawnionego planu, przewidujacego wykonanie uzgodnionej pierwotnie przez
          sedziow i prokuratorow z abszaru apelacji wroclawskiej decyzji z dnia 29.07.2000 r.
         o smierci swiadka Sejmowej Komisji Sledczej ds. PKN Orlen  SA
          i w sledztwach prowadzonych m.in. poza granicami kraju –  w sposob
          zlecony ostatnio przez  prokuratorow obecnej Prokuratury Generalnej, Krajowej Rady
          Prokuratury i sedziow Sadu Apelacyjnego we Wroclawiu, tj. przez osoby ponownie
          wskazane w tekstach osiemnastu zawiadomien przeslanych na adres poczty
          elektronicznej Prokuratora Generalnego i adresowanych do niego osobiscie. 

          3. bledne i sprzeczne z obowiazujacymi przepisami art. 7, art. 8, art. 9, art. 91 ust. 1,
          art. 2, art. 183 ust. 190 ust. 1, ust. 4 Konstytucji, postanowieniami Konwencji z dnia 4
          Listopada 1950 r. i przywolanymi w zawiadomieniach wyrokami ETPCz, wyrokami
          TSUE, postanowieniami TWE i TFUE, decyzje Prokuratora Generalnego naruszajace
          porzadek prawny panstwa czlonka Unii Europejskiej i jego obowiazki w zakresie
          ochrony ofiar przestepstw przed kryminalizacja i wiktymizacja, tj. przed zagrozeniami
          i odwetem ze strony przestepczosci zorganizowanej.
         

         4. wspoldzialanie Prokuratora Generalnego w nielegalnych, w swietle obowiazujacego
          prawa wspolnotowego, czynnosciach procesowych prowadzacych do stygmatyzacji i
          kryminalizacji ofiar przestepstw zagroznych skutkami dzialan zorganizowanych grup
          przestepczych, poprzez odmowe podjecia czynnosci nakazanych przez prawo
          wspolnotowe i, do ktorych podjecia jest on bezwzglednie zobowiazany, przez uchwaly
          skladu siedmiu sedziow Sadu Najwyzszego.

Przedmiotowe wystapienie dotyczy zarzutu, jaki powinien zostac postawiony Prokuratorowi Generalnemu, ktory z chwila jego nominacji podejmuje jawnie dzialania wbrew obowiazujacemu prawu wspolnotowemu, wzglednie, wprowadzajac w blad opinie publiczna i inne organy wladzy i administracji panstwowej co do zakresu i rangi procesowej  przyslugujacych obywatelom gwarancji podmiotowych, stronniczo interpretuje znaczenie tych gwarancji dla krajowego porzadku prawnego.

A zatem zarzut powinien sie koncentrowac na zrodlach kryminogennej bezczynnosci Prokuratora Generalnego. 

Chcac uniknac powtorzenia kilkuset stron tekstu, ktory powinien byc przynajmniej pasywnie znany Prokuratorowi Generalnemu i jego podwladnym, przypominam jednoczesnie, ze za trescia zawiadomien, ktore ten tekst wypelnialy, nie dochodzilo ze strony PG do podejmowania zadnych decyzji, ktore bylyby zgodne z obowiazujacym prawem wspolnotowym i krajowym.

Tresc tych zawiadomien, przesylanych od 19.06.2012 r. na adres elektroniczny Prokuratora Generalnego, jest znana Kancelarii Sejmu, Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Finansow  i kilkudziesieciu prokuraturom w calym kraju.

Dysponuje w tym zakresie dowodami wejsc ze strony wyzej okreslonych urzedow na strony internetowe, na ktorych te zawiadomienia i zalaczane do nich dowody byly publikowane.

A wiec formulujac zarzut wymieniony powyzej w pkt. 1 wystapienia, chce z cala moca podkreslic, ze praktykowane od poczatku przez Prokuratora Generalnego dzialania, dla ktorych on znalazl uzasadnienie w przepisie § 122 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnetrznego urzedowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, stanowia przyklad czynnosci  niezgodnych z obowiazujacym prawem wspolnotowym i konwencyjnym.

Odpowiednio do obowiazku ustanowionego dla kazdego panstwa czlonkowskiego, Polska jest takim panstwem od co najmniej 1993 r., zastosowanie ma przede wszystkim prowspolnotowa wykladnia aktow prawnych za trescia art. 249 TWE, co oznacza przede wszystkim obowiazek stosowania sie do  wyrokow TSUE : C-148/78, C-106/89, C-91/92 i C-280/13.

Poniewaz za kazdym razem, zawiadomienia, ktorych tresc jest teraz dostepna publicznie, dotyczyly przestepczosci zorganizowanej, to decyzje Prokuratora Generalnego, odnoszace sie do wnioskow o sciganie karne wskazywanych sprawcow, powinny byly byc uzasadniane tylko i wylacznie w oparciu o normy procesowe wywodzace sie z Decyzji Ramowej Rady 2001/220/WSiSW  z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie pozycji ofiar w postepowaniu karnym i  z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 pazdziernika 2012 r. ustanawiajacej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestepstw oraz zastepujacej Decyzje Ramowa Rady 2001/220/WSiSW.

Po stronie Prokuratora Generalnego wystepuje co najmniej od 2001 r. obowiazek znajomosci tresci ww. aktow prawnych i zasad wprowadzonych trescia postanowien Konstytucji w art. 7, art. 8, art. 9, art. 91 ust. 1, ust. 2 i postanowien  Konwencji o ochronie praw czlowieka i podstawowych wolnosci z dnia 4 listopada 1950 r. art. 1, art. 5, art. 6, art. 13, art.14.

Z tych samych powodow Prokurator Generalny ma takze zawsze obowiazek skrupulatnego zbadania sprawy zgodnie z wymogami Konwencji Strasburskiej ( Konwencji z dnia 4 listopada 1950 r.)

Wyrok Wielkiej Izby ETPCz z dnia 3 pazdziernika 2006 r., skarga nr 543/03, § 32 i to nie tylko w tym kierunku idacy nakaz, o ktorym ponownie przypomnial Sad Najwyzszy  w uchwale siedmiu sedziow z dnia 26 czerwca 2014 r. sygn. akt I KZP 14/14, ale tez, i w odniesieniu do tresci skladanych zawiadomien, w uchwale siedmiu sedziow SN z dnia 18 grudnia 2014 r. sygn.akt I KZP 19/13  , z uwagi na tresc zawiadomien i dolaczonych dowodow wskazujacych na popelnianie, w sposob zorganizowany, czynow wymienionych w art. 299 § 5 i § 6 kk.

W tle postawionego zarzutu znajduje sie uprawniona konstatacja, ze Prokurator Generalny dziala nadal przeciwko obowiazujacemu prawu, odsylajac wnoszone zawiadomienia do prokuratur rejonowych nie uprawnionych w ogole do prowadzenia postepowan w sprawach dotyczacych krajowej i miedzynarodowej przestepczosci zorganizowanej.

W tym miejscu czuje sie uprawniony do poinformowania Prokuratora Generalnego, ze w najblizszym czasie zostanie on wezwany przez  inne wspolnotowe organy sledcze do wyjasnienia, dlaczego przez okres czterech lat nie podjal dzialan nakazanych przez Decyzje Ramowa Rady z dnia 2001/220/WSiSW i Dyrektywe PE i Rady  2012/29/UE.

Juz na wstepie trzeba podkreslic, ze jego postepowanie w tej sprawie jest z gruntu bledne, albowiem generalnie obowiazuje zasada, ze organy panstwa czlonkowskiego nie moga tlumaczyc swojej bezczynnosci brakiem implementacji dyrektywy w terminie. Powolane wyzej akty prawne i wyroki sadowe obowiazuja z chwila ich ogloszenia w dzienniku urzedowym UE.

Rozwijajac zarzut postawiony w pkt. 2 wystapienia, nalezy  dokonac uzupelniajaco odeslania do tresci decyzji Prokuratora Generalnego z dnia 08.04.2014 r. i odpowiedzi na nia z dnia 25.04.2014 r. oraz tresci wniosku Pani Danuty M. Gaszewskiej z dnia 15.07.2014 r. majacego umocowanie w wyroku Wielkiej Izby ETPCz  z dnia 3 pazdziernika 2006 r., skarga nr 543/03, § 32,  i w Zaleceniu / Recommendation No.  (2000) 2 z dnia 19 stycznia 2000 r. Komitetu Ministrow dla panstw czlonkowskich w sprawie ponownego rozpatrywania lub wznawiania pewnych spraw na poziomie krajowym na wskutek wyroku Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka, oraz  Zalecenia CM / Recommendation No. (2008)2 z dnia 6 lutego 2008 r. Komitetu Ministrow Rady Europy dla panstw czlonkowskich dotyczacego skutecznej zdolnosci krajowej do szybkiego wykonywania wyrokow Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka.

Dytychczasowe postepowanie Prokuratora Generalnego w sprawie kierowanych do niego zawiadomien i wnioskow, ktore mozna znalesc w PG pod sygnaturami: PG IV KSK 115/13, PG IV KSK 1814/13, PG II Dsa 185/12, PG II Dsa 111/14 i inne, jest dowodem na to, ze Prokurator Generalny nie zna w ogole prawa.

Stanowisko takie zaprezentowal ponownie w dniu 26 czerwca 2014 r. wystepujac z proba uniemozliwienia podjecia przez Sad Najwyzszy uchwaly, odpowiadajacej skutkom wym. wyzej decyzji, podejmowanych przez Komitet Ministrow Rady Europy i linii orzeczniczej Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka.

Po uplywie dwoch miesiecy od uchwaly skladu siedmiu sedziow SN z dnia 26 czerwca 2014 r. I KZP 14/14, i  po uplywie 9 miesiecy od daty podjecia przez sklad siedmiu sedziow SN w dniu 18 grudnia 2013 r., I KZP 18/13,  innej uchwaly, majacej tutaj podstawowe znaczenie karno-procesowe, Prokurator Generalny nie czuje sie zwiazany stanowiskiem Sadu Najwyzszego, majacym za kazdym razem range zasady prawnej.

Dla przypomnienia i podkreslenia znaczenia stanowiska SN  dla przywrocenia w koncu podstawowych praw procesowych, przyslugujacych takze Pani Danucie M. Gaszewskiej od poczatku, tj. od chwili wystapienia w dniu 07.06.2000 r. z pierwszym zawiadomieniem do organow prokuratury, nalezy zaznaczyc, iz  uchwala Sadu Najwyzszego z dnia 26 czerwca 2014 r. wprowadza  na stale do krajowego porzadku prawnego zasade, ktora brzmi: 

„Potrzeba” wznowienia / postepowania / , o ktorej mowa  a art. 540 § 3 k.p.k., moze dotyczyc nie tylko postepowania w sprawie, do ktorej odnosi sie rozstrzygniencie Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka o naruszeniu Konwencji o ochronie praw czlowieka i podstawowych wolnosci, ale takze do innych postepowan karnych, w ktorych zaistnialo naruszenie postanowien Konwencji tozsame w ukladzie okolicznosci  faktycznoprawnych  do stwierdzonego w orzeczeniu tego Trybunalu wydanym przeciwko Polsce”. 

Prokurator Generalny, nie znajac w pierwszym rzedzie prawa wspolnotowego i ignorujac zasady przyjete przy tworzeniu instytucji prawnych Rady Europy, zachowuje sie jak przedstawiciel innej pozapanstwowej struktury.

Mam nadzieje, ze wkrotce bede mial mozliwosc szerzej i wobec uprawnionych organow innego panstwa, wypowiedziec sie wlasnie na temat dzialalnosci Prokuratora Generalnego i osob, ktore sa beneficjentami jego niezgodnej z obowiazujacym prawem dzialalnosci. 

Odnoszac sie do stanu faktycznego wywolanego skutkami bezczynnosci Prokuratora Generalnego w sprawie kierowanych przeze mnie i Pania Danute M. Gaszewska do niego zawiadomien i wnioskow, chce podkreslic, ze doprowadzil on juz do bezprawnego pozbawienia wolnosci Pani Danuty M.Gaszewskiej i czynnie uczestniczy w dzialaniach doskonale mu znanych osob, ktore sa zajete „wykonaniem dalszych zabojstw na zlecenie”. 

Odmawiajac Pani Danucie M.Gaszewskiej  „skrupulatnego zbadania sprawy zgodnie z wymogami konwencji”, tj. wniosku o wystapienie ze skarga kasacyjna w sprawie wyroku SR dla Wroclawia – Fabrycznej we Wroclawiu, sygn. akt XII K 648/06, i rownoczesnie ignorujac  uchwale Sadu Najwyzszego z dnia 26 czerwca 2014 r., I KZP 14/14, doprowadzil do wykonania bezprawnej decyzji tego Sadu, pozwalajacej na pozbawienie wolnosci osoby, ktorej odmowiono dostepu do sadu i prawa do obrony, bardzo ciezko chorej, cierpiacej na nieuleczalna chorobe, ktorej w kazdej chwili grozi smierc. 

Szczegoly znalazly opis we wniosku skierowanym przeze mnie, jako przedstawiciela ustawowego  Pani Danuta M,. Gaszewskiej, o zarzadzenie obligatoryjnie przerwy w obywaniu kary pozbawienia wolnosci, ktora mogla zostac orzeczona tylko w warunkach celowej bezczynnosci Prokuratora Generalnego.

W „panstwie prawa” taki wniosek, z urzedu, powinien spotkac sie z zainteresowaniem organow scigania. Poniewaz w czesci jego uzasadnienia zawarte sa tez zarzuty podniesione wsczesniej przeze mnie i Pania Danute M. Gaszewska w zawiadomieniach kierowanych do Prokuratora Generalnego z dniem 23 i 29 maja 2014 r., wskazajacych na  „popelnienie przestepstw” przez sedziow Sadu Apelacyjnego we Wroclawiu i innych sedziow z obszaru apelacji wroclawskiej.

W panstwowopodobnej strukturze, ktorej wyrazicielem stal sie Prokurator Generalny, zawiadomienia z dnia 23 i 29 maja br., posluzyly za przyczyne podstepnie przeprowadzonej na polecenie Prokuratora Generalnego i w uzgodnieniu z  Prokuratura Apelacyjna w Krakowie operacji zatrzymania Pani Danuty M. Gaszewskiej, a nastepnie w warunkach zarzadzonego braku lekarstw i dostepu do specjalistycznej opieki zdrowotnej, staly sie okazja do „przekonwojowania” jej przez trzy Komendy Policji, dwa Areszty Sledcze i „osadzenia” w Zakladzie Karnym w Grudziadzu, w „rygorze zaostrzonym (P2Z), gdzie doznala kolejnego juz ataku/szoku anafilaktycznego, bedacego nastepstwem braku diety i ostrej dychawicy oskrzelowej.

Bez dostepu do lekow, ktore jej odebrano i do lekarzy, ktorzy sprawowali do tej pory stala opieke medyczna , prawdopodobienstwo wystapienia trwalych uszkodzen organizmu, prowadzacych do utraty zdolnosci chodzenia, mowienia, poglebiajacego sie paralizu calego ciala i w koncu smierci Pani Danuty M. Gaszewskiej, jest bardziej niz prawdopodobne. 

Tym bardziej, ze taki jest finalny cel podjetych za zgoda Prokuratora Generalnego dzialan. 

Prokurator Generalny oddajac w rece „zorganizowanej grupy przestepczej o charakterze zbrojnym” los swiadka i pokrzywdzonej Pani Danuty M. Gaszewskiej, oczywiscie zadbal, przez swoja intencjonalna bezczynnosc, takze o bezkarnosc osob podejmujacych przestepcze dzialania, a jednoczesnie odebral skutecznie mozliwosc odwolania sie przez Pania Gaszewska i przez jej przedstawiciela  do zasad ujetych w Zaleceniu / Recommendation No. R (98)7 Komitetu Ministrow Rady Europy dla panstw czlonkowskich w sprawie etycznych i organizacyjnych aspektow opieki zdrowotnej w wiezieniu, przyjetych w dniu 8 kwietnia

1998 r. podczas 627 posiedzenia przedstawicieli ministrow.

Wykluczyl, nie odpowiadajac na zawiadomienia kierowane do jego przedstawicieli, prawo do powolania sie Pani Danuty M. Gaszewskiej na inny akt prawny Unii, uzgodniony jako Zalecenie / Recommendation No. (2006)2  Komitetu Ministrow Rady Europy  do panstw  czlonkowskich Rady Europy w sprawie Europejskich Regul Wieziennych i przyjete przez Komitet Ministrow w dniu 11 stytcznia 2006 r. na 952 posiedzeniu delegatow. 

W chwili kiedy niniejsze wystapienie dotrze na adres poczty elektronicznej Prokuratora Generalnego, Pani Danuta M. Gaszewska, zgodnie z wytycznymi prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie  p. M.Kuzar-Kot, bedzie dalej pozbawiona lekow, dostepu do specjalistycznej opieki medycznej i pozywienia, pozwalajacego na kontynuowanie przepisanej przez lekarzy diety bezmlecznej.
Bedzie „pila wode z kranu” i odzywiala sie resztkami „plackow ryzowych” nabytych w wieziennej kantynie. 

Do postawienia Prokuratorowi Generalnemu zarzutu wymienionego w pkt. 3 niniejszego wystapienia, upowaznia mnie przede wszystkim tresc jego wystapienia w dniu 24 kwietnia 2014 r. i  stanowisko zaprezentowane przez niego w dniu 26 czerwca 2014 r. w trakcie posiedzenia Sadu Najwyzszego, poprzedzajacego podjecie uchwaly w skladzie siedmiu sedziow SN o tresci juz wyzej cytowanej.

W obu przypadkach Prokurator Generalny wykazal sie dramatyczna nieznajomoscia regul prawa wspolnotowego i linii orzeczniczej Trybunalu Sprawiedliwosci oraz Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka.

W szczegolach znalazlo to odbicie w pismach kierowanych przez Pania Danute M. Gaszewska i jej ustawowego przedstawiciela do Prokuratora Generalnego po dniu 25 kwietnia br., na ktore do dnia dzisiejszego brak jest odpowiedzi.

Prokurator Generalny nie zareagowal takze na wniosek z dnia 15.07.2014 r. uznajac prawdopodobnie, ze jest zwolniony z tego obowiazku, po tym jak zostal poinformowany, ze operacja pozbawienia wolnosci Pani Danute M. Gaszewskiej  w dniu 02.07.2014 r. i bedaca w toku operacja pozbawienia jej zycia, wspolprowadzona przez Prokurature Apelacyjna w Krakowie, na polecenie Marka Staszaka - prokuratora Prokuratury Generalnej, Edwarda Zalewskiego – Przewodniczacego Krajowej Rady Prokuratorow, Jerzego Skorupki – sedziego SA we Wroclawiu, Wieslawa Strozika – b. funkcjonariusza WSW/WSI, Slawomira Gornickiego – Z-cy Dyrektora Departamentu Postepowan Przygotowawczych PG,  Andrzeja Matejuka b. Komendanta Glownego Policji i innych, znajduje sie w stadium koncowym. 

W miejsce dalej idacego uzasadnienia zarzutu postawionego w pkt. 3 niniejszego wystapienia, nalezy sklonic, zainteresowanych jego blizsza lokalizacja, do zapoznania sie w oryginale z trescia wymienionych w tym punkcie przepisow i caloscia postanowiem Decyzji Ramowej Rady 2001/220/WSiSW raz z pelnym tekstem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE.

Jest tam odpowiedz na pytania dotyczace przestepczych zrodel i skutkow „stygmatyzacji”, „kryminalizacji”, „wiktymizacji”, a takze zaniechania ze strony organow krajowej prokuratury i Policji podjecia dzialan w kierunku wszczecia  procedury „sprawiedliwosci naprawczej”, dostepu do profesjonalnie zabezpieczonej ochrony praw ofiary i pokrzywdzonego oraz czlonkow jego rodziny, etc.             

Ponawiajac zatem w pkt. 4 zarzut dzialania Prokuratora Generalnego in concreto przeciwko postanowieniom Dyrektywy PE i Rady 2012/29/UE  i przepisom Konwencji z dnia 4 listopada 1950 r., a tym samym wyrokom i uchwalom TSUE, ETPCz oraz  Sadu Najwyzszego, mam na mysli obiektywne wystapienie Prokuratora Generalnego przeciwko postanowieniom Dyrektywy zawartym w pkt. 9, 19, 22, 25, 34, 37, 40, 41, 46, 48, 52, 53, 54, 55,  56, 58, 61, 63, 66 oraz w art. 1, art. 2 pkt 1 lit. a, lit. d,  art. 3 pkt 1, art. 8 pkt 5, art. 9, art. 10 pkt 1, art. 11 pkt 4, art. 13, art. 14, art. 15, art. 18, art. 20, art. 22, art. 23 pkt 2 lit. b i lit. c, art. 25, art. 31. 

Wskazujac na obowiazek panstwa polskiego i reprezentujacych go organow administracji panstwowej stosowania bezposrednio przepisow wspolnotowych i konwencyjnych, zapisany w tekscie Kostytucji i w aktach stowarzyszeniowych, zarzucam Prokuratorowi Generalnemu in concreto podejmowanie dzialan wymierzonych przeciwko Zaleceniu / Recommendation No (2002) 2 z dnia 19 stycznia 2000 r. i Zaleceniu / Recommendation No (2008)2 z dnia 6 lutego 2008 r. oraz przeciwko wyrokom EuropejskiegoTrybunalu Praw Czlowieka, a w szczegolnosci  wyrokowi ETPCz  z dnia 17 pazdziernika 2006 r., skarga nr 52967/99, wyrokowi Wielkiej Izby ETPCz  z dnia 3 pazdziernika 2006 r., skarga nr 543/03, § 32, wyrokowi Czwartej Sekcji ETPCz  z dnia 3 listopada 2009 r., skarga nr 11300/03, wyrokowi Czwartej Sekcji ETPCz  z dnia 19 maja 2009 r., skarga nr  18353/03 oraz wystepowanie przeciwko uchwalom skladu siedmiu sedziow  Sadu Najwyzszego z dnia 18 grudnia 2013 r. , sygn.akt  I KZP 19/13 i  z dnia 26 czerwca 2014 r. sygn. akt I KZP 14/14. 

W tym stanie rzeczy, wobec bezczynnosci Prokuratora Generalnego co do zasady, wzglednie pozorowania czynnosci procesowych, sprowadzanych  celowo do sprzecznych z obowiazujacym prawem decyzji, skutkujacych  nieuzasadnionym uplywem czasu w sytuacji, w ktorej jednoczesnie podejmowane sa z jego udzialem dzialania niezgodne z prawem, majace doprowadzic do pozbawienia  Pani Danuty M. Gaszewskiej dostepu do sadu w ogole – w rozumieniu art 6 Konwencji z dnia 4 listopada 1950 r. – i wywolania u niej na stale zmian chorobowych organizmu, mogacych nagle doprowadzic do jej smierci, niniejsze wystapienie, korzystajac z udzielonego mi pelnomocnictwa, kieruje w pierwszym rzedzie do Prezesa Rady Ministrow RP, do Ministra Sprawiedliwosci i Przewodniczacego Sejmowej Komisji Wymiaru Sprawiedliwosci.

Ze wzgledow formalnych, pismo niniejsze zostanie rowniez niezwlocznie przekazane na adres poczty elektronicznej Prokuratora Generalnego. W tym jednak przypadku, bez oczekiwania z mojej i Pani Danuty M. Gaszewskiej strony, na zajecie przez niego stanowiska wobec podniesionych w pismie zarzutow. 

Powyzszy tekst zostanie dodatkowo ujawniony na ogolnie dostepnych stronach internetowych. 

Andrzej M. Czyzewski

  • Ustawa o informatyzacji z dnia 10 stycznia 2014 r. (Dz.U.z 2014 r. poz. 183)
  • Postanowienie NSA z 21 grudnia 2011 r., sygn. akt II FZ 447/11                  
Polecam sprawy poruszane w działach:

SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~przkk
16-09-2014 / 22:13
   Czy policja może 1. nieprzyjmować zgłoszenia o kradzieży  a) osobiście b) telefonicznie  Czy "może" fałszować protokół lub pisać notatkę służbową wówczas,  gdy pyta o to prokurator,  Niszczyć nagrane rozmowy telefon. Z 997 i nagrane obrazy z kamer: ( w komisariacie);, fałszywie oskarżać, poświadczać nieprawdę, w notatkach służbowych,  Podrzucać, poprzez przestępców, dowód osobisty do mieszkania,     A prokurator czy może: fałszować protokół, a gdy zgłaszał widoczny ślad fluidu korektora, :!!! - WYKONAĆ KSERO KOLOR-  i-  :nie ma śladu fałszu! !! Odnośnie tegoż fałszu prokuratorskiego, otrzymałem pismo, a nie postanowienie!   - POCZTA polska: me listy:  przechwytuje, niszczy. i zniekształca!  Czy tak uczyni drugi operator?  ( choć o drugim"to inne" legendy")      Przez ludzi policji - okradziony, obecnie - pobity: przez policję! ( inwalida! ) a jutro? Fałszuje się wszystko, czyni to policja i prokuratura, niszczy dowody przestępstw w relacji do mnie- Ale, bez problemu, fałszywie oskarża - to: oczywiste, dla mnie, jaki będzie koniec... . Bez złudzeń.     Jak chcecie kilka dokumentów,  które mi nie skradziono, to mogę przesłać.  Jeśli otrzymajcie, to wnoszę o odpowiedź. Ponadto, macie kolejny przykład, jaka obecnie jest "wolność". Nadmierniam, iż na stronie "monitoringu' obywatelskiego (facebook)-firr" umieściłem poniższy tekst -  skasowane! Aby opinia publiczna (4- osoby) nie przeczytała o realizacji praw inwalidzkich. Zatem - zamiast pomoc, to restrykcje.     Opis, jest jedynie fragmentem, problemów.    Oto historia szykan:    Tu, w Poznaniu, w relacji do i n w a l i dy,  urzędy, policja,  prokuratura, stosują terror!!  Jeszcze nie podaję  nazwiska także inwigilują telefon!       Zostałem pobity przez policję sądową poznań stare miasto.  Ich działania, to kontynuacja działań - napaści na mnie,  lata 2009-10, (kradzieże  do dziś): doszczętnie okradziono mnie. S: 1ds 1138/10 ;1372/10 itd. Także podejmowano działania w celu z a m o r d o w a n i a.  mnie:  nie jest to, niestety, fantazja-patrz akta: ale ten aspekt, z uwagi na jego kryminalny charakter, nie opisuję. W aktach jednoznacznie opisane. -jeszcze jedno:dowód osobisty pozostawiony na. Komisariacie policji (2010r.) został podrzucony do mieszkania!      Odnośnie pobicia, to wie o tym prezes sądu rejonowego p-n stare miasto. Podjął pewne działania w sprawie. Można zatelefonować.     Reasumując: Oskarżam policję, iż poprzez swych ludzi dokonują kradzierzy. Morderstwa  (...) i  pospolite. Narkotyki. I tworzenie organizacji przestępczych. Udowodnione!      Z uwagi, iż zbyt dużo wiem, obecnie FAŁSZYWIE  oskarżyli mnie o znieważenie funkcjonariuszy i 65 jakiś 141 z kodeksu wykroczeń. Komisariat marcinkowskiego  31 a s. Kr III ASM  5601-74/4175/14 tel. 61 84 12406  (należy dodać, iż pierwszy, nakazowy wyrok śmierci, choć nieprawomocny - zapadł).    I dalej... .    Aby ukryć przestępstwa,  policja fałszowała protokoły i zniszczyła zapisy 997. I zapisy z kamer. W  2010 r  (w2014-fałszywie oskarżony. Pobity przez policję. Co dalej-    Także w prokuraturze fałszowano  protokoły!      Ponadto: kradnie się pisma wysłane do trybunału w strasburgu oraz przerabia się! Pisma żę strasburga! Jest to naruszenie konwencji iż kraje nie będą stosowały przeszkód w wymianie pism z trybunałem! Te listy i dowody mi ukradziono- jak około 1,5m akt! Dlatego informuję o tym, jak realizuje się, konwencję w Polsce. I w jaki sposób, postępuje się  relacji do ofiar przestępstw.    Nie mam złudzeń - za-bi-ją. Muszę uciekać, tak jak uciekłem, po tygodniu z legalnie otrzymanego mieszkania, od wprowadzenie się.  Przed policją, i pracujących dla nich,  przestępcami.         tu: kilka pytań      Czy policja może 1. nieprzyjmować zgłoszenia o kradzieży  a) osobiście b) telefonicznie  Czy "może" fałszować protokół lub pisać notatkę służbową wówczas,  gdy pyta o to prokurator,  Niszczyć nagrane rozmowy telefon. Z 997 i nagrane obrazy z kamer: ( w komisariacie);, fałszywie oskarżać, poświadczać nieprawdę, w notatkach służbowych,  Podrzucać, poprzez przestępców, dowód osobisty do mieszkania,     A prokurator czy może: fałszować protokół, a gdy zgłaszał widoczny ślad fluidu korektora, :!!! - WYKONAĆ KSERO KOLOR-  i-  :nie ma śladu fałszu! !! Odnośnie tegoż fałszu prokuratorskiego, otrzymałem pismo, a nie postanowienie!     
~Stanisław Lepiarski
07-09-2014 / 08:55
~Stanisław Lepiarski 07-09-2014 / 08:50 Ty śmierdzący (nie tylko z refluxem) pseudo magistrze prawa z łukowskiej filii KUL (licencjat też był lewy) grzegorzu padziku ksywa "śmierdziel" czy dalej kopulujesz tę Mariolkę w biurze NSZZ Solidarność w Mińsku Mazowieckim ? Co na to katoliku od siedmiu boleści twoja ślubna Ewa - aptekarka?. Ostatnio nająłeś się jako szofer różnych dziwek (w tym doktor neurolog danuty szostak i jej przyjaciółki marzeny ksywa obsmarkana), a poza tym wozisz różnych dupcyngierów do pań i panienek, więc wcielasz się w alfonsa. Kto ci napisał - głuplu - pracę magisterską jan kaim? a KTO JEMU? Obaj jesteście po prostu tumanami, wstyd dla całej Solidarności, że takiego kablarza, impotenta i kretyna jeszcze toleruj...
~jerozolita
20-08-2014 / 17:48
czy ktoś wie jak sprawdzić gościa i jego powiązania rodzinne.. jak rozszerzyć info prezes orlenu www.krs-online.com.pl/polski-koncern-naftowy-orlen-s-a-krs-26927.htm kończy się na literze "B"
~K0M0R0WSKI
19-08-2014 / 16:38
no co sami widzicie , że żyjecie we wspaniałym państwie prawa. Troszczymy się o Was tylko płaćcie ZUZ i wszelkie P0datki, nie protestujcie i macie dużo spalać benzyny i imprezować . Bo tam mamy najwięcej interesu finansowego!!!