Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
6 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA Cewice - władza przecież nie ukarze władzy - przekręty Wójta Gminy Grzegorza Palacza cd. Kto będzie teraz Wójtem Gminy Cewice?

Sprawa nietyki wójta Gminy Cewice Grzegorza Palacza była już poruszana na stronach czasopisma w art. pt.: Nie ma to, jak być wójtem w Cewicach... z cyklu "co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie"
18 sierpnia 2003r. Pani Teresa Młyńska, z zawodu inspektor,  złożyła w Prokuraturze Rejonowej w Lęborku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Wójta Gminy Cewice Palacza przy budowie wodociągu wiejskiego, informując i dowodząc, że "wójt Gminy Cewice w okresie pełnionej przez siebie funkcji dopuścił się szkodliwych działań na rzecz Gminy Cewice, poprzez niewłaściwe gospodarowanie finansami gminy, naruszanie obowiązującego prawa tj. ustawy o finansach publicznych, o zamówieniach publicznych,  o gospodarowaniu nieruchomościami, o pracownikach samorządowych..."
Logiczne, że jej zawiadomienie prokuratorzy lęborscy "olali" - oni podobnie jak policjanci dbając o własne bezpieczeństwo wolą zajmować się nieletnimi kradnącymi lizaki w supersamach i staruszkami, ponieważ te osoby nie są w stanie obronić się przed organami władzy.  Co innego urzędnicy-aferzyści na stanowiskach. Z reguły nie ma jak ich ruszyć, ponieważ są mocno przyklejeni do swoich foteli, no i starają się o "układy i plecy". 

W tej sytuacji o niegospodarności wójta Pani Teresa zawiadomiła Najwyższą Izbę Kontroli (NIK), mając nadzieję, że tamci urzędnicy znają prawo i nie będą obawiać się "pleców" wójta. Jednak zapomniała, że przecież wszyscy urzędnicy robią przekręty i wzajemnie chronią swoich interesów i układy. 
Kontrolerzy NIK, chcąc nie chcąc" udając że sprawdzają, wykazali drobne nieścisłości, jak choćby fakt, że projekt kanalizacji sporządziła osoba nie posiadająca do tego uprawnień, ale tak przecież jest w każdej gminie, w każdym urzędzie, a wszystkich nie można ukarać. 

Aktualnie poruszymy kolejny dowód nieetyki wójta Grzegorza Palacza.

Jednym z ciekawych przekrętów wójta było zlecenie firmie swojego syna dostawę cementu na budowę chodników w gminie Cewice. NIK stwierdził, że w ten sposób wójt złamał prawo, jednak nie może zostać ukarany, ponieważ od czasu przetargu na dostawę cementu upłynęły już trzy lata. Po tym czasie tego typu czyny nie są już karane - ciekawe, ponieważ kontrola NIK  
Po kontroli sam wójt przyznaje:
- Nie powinienem podpisywać przetargu, w którym wystartował mój syn, i zapewnia  – Taka sytuacja nigdy więcej już się nie powtórzy.

Sprawa wyszła na jaw przy okazji weryfikacji gminnych zakupów przez Najwyższą Izbę Kontroli. Okazało się, że w 2002 roku przetarg na dostawę cementu dla gminy
wygrała hurtownia budowlana należąca do syna wójta. Wart 25 tysięcy złotych materiał wykorzystywany był między innymi do budowy chodników.
Gminni urzędnicy źle prowadzili jednak rozliczenia zużytych materiałów budowlanych. Cement, żwir i kostkę brukową dostarczano bezpośrednio z hurtowni na miejsce budowy, bez wymaganych dokumentów magazynowych. Zdaniem kontrolerów uniemożliwiało to ustalenie, czy przekazane materiały zostały w całości wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. 

NIK zarzucił wójtowi:
- naruszenie art. 150 ust.5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych określających warunki i tryb wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- niewyłaczeniu się - pomimo istniejącego takiego obowiązku - z udziału w postępowaniu osoby (Wójta Gminy) spokrewnionej w linii prostej z ubiegającym się o zamówienie publiczne, co stanowi naruszenie zasady uczciwej, a tym samym dyscypliny finansów publicznych.
W wystąpieniu pokontrolnym NIK wójt został upomniany i pouczony.
 - heee, nie ma to jak być wójtem. Można robić przekręty, a skarzą co najwyżej jakiegoś wieśniaka - kierownika i osobę zawiadamiającą organy (nie)sprawiedliwości. 

mlynska-nik.info2006.s1.GIF (24571 bytes) mlynska-nik.info2006.s2.gif (35651 bytes) mlynska-nik.info2006.s3.gif (19268 bytes)

O nieetyce wójta Palasza pisali m.in.:  Głos Pomorza - 23.07.2006r pt. "Syn zarabiał dzięki ojcu",  Echo Ziemi Lęborskiej 16.06.2006r pt." Afer i przekrętów nie było".

Podobne tematy:
Czarna i Polana to miejscowości w Bieszczadach. Czy woda popłynie pod górę z nakazu Wójta Gminy Czarna - Władysława Podraza 

Janusz Górzyński - Inicjatywa przeciwko Niesprawiedliwości - przez stronniczość funkcjonariuszy sądowo - prokuratorskich stracił wszystko - z cyklu jak urzędnicy władz niszczą polskie firmy...

Nabrzeżny Rafał - asesor Sądu Rejonowego w Lesku - jeszcze nie wyświęcony a już skorumpowany? Mataczenie leskiej prokurator Joanny Siwiec - psia sprawa z cyklu patologie organów (nie)sprawiedliwości.

niesprawne "STOWARZYSZENIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO "SPRAWNOŚĆ"??? w Czarnkowie

Ponadto w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników
i wiele innych w kolejnych w działach czasopisma "AFERY PRAWA"

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe 
www.aferyprawa.com  
Redaktor Naczelny:
mgr inż.  ZDZISŁAW RACZKOWSKI

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.