Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
6 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 02-09-2014

Absurdem jest, że NBP może finansować deficyty obcych rządów, a nie może – własnego. Suwerenność monetarna Polski a skandal afery taśmowej.

W trosce o świadomość ekonomiczną Polaków zwracamy się do społeczeństwa polskiego z oświadczeniem w sprawie ukrytych przyczyn ataku na prezesa NBP. Atak ten uważamy za brak zrozumienia dla wprowadzenia interwencyjnych narzędzi banku centralnego ratujących polską gospodarkę. Atak ten ujawnia także brak zrozumienia dla zadań NBP wobec społeczeństwa polskiego. Ponadto, upartyjnienie sporu o uprawnienia NBP szkodzi polskiej racji stanu.

Turbulencje na rynkach finansowych wywołane błędnymi założeniami ekonomicznymi powodują, że kryzys finansowy nie kończy się, lecz pełza i wzbiera nowy jego wybuch.

Po dogmatycznej 25-letniej wyprzedaży majątku narodowego, Polska jest skolonizowana przez zagraniczny kapitał (1). Coroczny transfer pieniędzy do „spółek właścicieli” za granicę obniża wartość wytworzonego na obszarze naszego kraju bogactwa do podziału. Istniejący zakaz finansowania deficytu budżetowego przez NBP zmuszał kolejne rządy do zadłużania się. Koszty obsługi długu publicznego osiągnęły astronomiczne rozmiary 43,5 mld zł rocznie i są porównywalne z przychodami z podatku PIT (prognoza przychodów z PIT na 2014 r. wynosi 43,7 mld zł.). Obcy kapitał wypłukuje Polskę i trwa finansowy drenaż owoców pracy Polaków (2).

Zakaz inwestowania przez NBP w obligacje skarbowe rządu RP jest niezrozumiały w świetle przepisów obowiązujących w największych światowych bankach centralnych. USA utrzymują zadłużenie rządu na poziomie 100% PKB a równocześnie FED przeprowadza operacje QE (interwencyjny skup instrumentów dłużnych na rynkach wtórnych). Polski wskaźnik zadłużenia w stosunku do PKB utrzymuje się na znacznie bezpieczniejszym poziomie (60% PKB).

Absurdem jest, że NBP może finansować deficyty obcych rządów, a nie może – własnego. W obecnie działającym systemie prywatne banki generują w majestacie prawa pieniądz pod zastaw długu, zaś tworzenie pieniądza przez NBP pod zastaw solidnych obligacji państwowych zabezpieczonych podatkami, jest określane w propagandzie jako drukowanie „pustego pieniądza”.

Możliwość skupu przez NBP obligacji rządowych na rynku wtórnym to szansa na tanie odkupienie długu Skarbu Państwa w przypadku ucieczki kapitału zagranicznego z Polski. W naszej ocenie NBP powinien być „pożyczkodawcą ostatniej szansy dla Rządu RP” i dysponować prawem do nabywania obligacji na rynku pierwotnym.

Kraj, który posiada własną walutę i własny bank centralny, zdolny do kupna obligacji własnego rządu, nie może zbankrutować. Spłaty odsetek od tych obligacji są zabezpieczone wpływami podatkowymi. Grecja, nie posiadając własnej waluty i banku centralnego wyposażonego w takie instrumenty antykryzysowe, wpadła w zasadzkę. Wprowadzony tam protektorat zmusza ten kraj do wyprzedaży majątku narodowego i cięcia wydatków publicznych pomimo 50% bezrobocia wśród młodzieży i 25% bezrobocia dorosłych.

Nie posiadając odpowiednich narzędzi, Polska jest bezbronna wobec sytuacji kryzysowych oraz nagłych spekulacyjnych odpływów kapitału. Wprowadzenie możliwości nabywania przez NBP obligacji skarbowych na rynku wtórnym zapewnia ochronę przed nieracjonalnymi, nagłymi i stadnymi działaniami globalnych inwestorów. Takie narzędzia posiadają kluczowe banki centralne świata i tego też potrzebuje Polska. Inicjatywa ustawodawcza M. Belki ratuje resztki suwerenności finansowej Polski. Osłabia ona destrukcyjny wpływ deregulacji systemów finansowych i mechanizmu kreacji pieniądza wyłącznie w formie oprocentowanego długu (3).

Prezes NBP domagając się zmiany ustawy o NBP oraz krytykując banki za udzielanie nieświadomym konsumentom ryzykownych kredytów frankowych – działa wbrew interesom międzynarodowego kapitału (4). Wykazuje też zdrowy rozsądek – czyli brak entuzjazmu dla wejścia Polski do strefy EURO. Jego inicjatywa narusza zasady współczesnego kolonializmu dopuszczające jedynie ciągłe zadłużanie krajów skazanych na niesuwerenność.

Wprowadzenie antykryzysowych uprawnień dla NBP jest uzasadnione Polską racją stanu i rozwiązania takie należy z całą mocą popierać. Potępiamy wykorzystywanie tej kwestii do rozgrywek partyjnych, manipulacji medialnych i używania nieadekwatnego do postulowanych zmian zwrotu „drukowanie pieniędzy”.

Sygnatariusze niniejszego stanowiska są przekonani, że zapoczątkowana w trakcie afery taśmowejdyskusja jest sygnałem początku końca epoki. Epoki zniewolenia ekonomicznego ludzi i narodów, epoki pogłębiających się nierówności majątkowych, epoki konsumpcjonizmu i kultu pieniądza. Budzi się świadomość braterstwa i współpracy. Apelujemy, by w tzw. aferze taśmowej dostrzegać nie tyle medialną rozgrywkę polityków, lecz jej sedno – kwestię monetarnej i finansowej suwerenności Polski.

Przypisy:
1.  Zgodnie z danymi NBP o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto kraju – różnica pomiędzy aktywami posiadanymi przez Polaków za granicą, a aktywami posiadanymi przez podmioty zagraniczne na terytorium RP wynosi ponad 1.1 biliona zł na niekorzyść Polaków.
2. Backwash effect, opisany przez noblistę Gunnara Myrdala.
3. Maurice Allais, profesor ekonomii i laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1988 roku, napisał w swej książce „Les Conditions Monetaires d’une Economie de Marche” („Monetarne uwarunkowania rynku ekonomicznego”, str.2): „W istocie, obecny sposób tworzenia pieniądza z niczego przez system bankowy jest, nie waham się tego powiedzieć, aby pomóc ludziom wyraźnie uzmysłowić sobie, o co tu chodzi, podobny do wytwarzania pieniędzy przez fałszerzy, tak słusznie potępianego przez prawo. Mówiąc konkretnie, daje te same rezultaty”.
4. Przypominamy, że Rząd RP zlikwidował szkodliwe dla finansów publicznych OFE.

Warszawa, 17 lipca 2014

Stanowisko sygnowali swoimi podpisami:

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa
Prof. Andrzej Zawiślak – rektor

Fundacja „Jesteśmy Zmianą”
Tomasz Kukułowicz – prezes

Klub Inteligencji Polskiej
Dr Dariusz Grabowski – prezes

Towarzystwo Spółdzielców
Dr Krzysztof Lachowski – prezes

Polskie Lobby Przemysłowe im. E. Kwiatkowskiego
Prof. Paweł Soroka – koordynator

http://glosulicy.pl

Kreacja pieniądza przez bankowy kredyt – kradzież doskonała…
Przyczyny i skutki kryzysu Europy - mechanizm bankructwa Unii Europejskiej
Amber Gold to mikrus w porównaniu z „Projektem Chopin” Banku Pekao Jana Krzysztofa Bieleckiego.
Żydowscy bankierzy świata – tajny syndykat zbrodni Dariusz Kosiur
Klienci pokrzywdzeni przez Getin Bank protestują przed jego siedzibą
Zawiadomienie Prezydent Miasta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o zgromadzeniu publicznym 24.07.2013r.przed Zarządem Getin Banku –Getin Noble Banku SA
Nabici w mBank – o co chodzi w sprawie?
Żądanie zwrotu lichwy od BNP Paribas Bank Polska S.A. Kazimierz Józef Styrna
Bankowy tytuł egzekucyjny - piekielne narzędzie w rękach banków
BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY TO BANKOWY PRZEKRĘT - LOKATY BANKOWE SĄ BEZ REALNYCH GWARANCJI
Wniosek pokrzywdzonego Jana Jączka o odwołanie z funkcji Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta ukrywającego przestępstwa finansowe Getin Banku
Międzynarodowy system bankowy, czyli zorganizowana grupa przestępcza.
NAPRAWĘ RZECZPOSPOLITEJ NALEŻY ZACZĄĆ OD REFORMY SYSTEMU BANKOWEGO PEKAO SA - Zachęcam do organizowania się i wspólnego działania przeciwko bezprawiu banków. Ryszard Opara
Majordomus do zwolnienia, czyli jak służby olewają Tuska i kryją aferzystów Getin Noble Banku
Poseł i radny zawsze bezradny... przykład niekompetencji Posła PO Borysa Budka. Wniosek o powołanie Sejmowej Komisji do zbadania afery finansowej Getin Banku SA
Sprawa parabanku Amber Gold i jego szefa Marcina Plichty „jest rozwojowa” - Lista funkcjonariuszy którzy "wspomagali" aferzystę itd.
Oszustwa największych banków światowych - libor, czyli świadome manipulacja stopą procentową pożyczek dla maksymalnego zysku bankowców jest ustalana każdego ranka w Londynie przy kawie...
Pieniądze – Banki – Nędza – Niewola. Prawda ukryta za Globalnym Długiem. Opracował: Roman Kafel

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~darrendemers12
09-04-2015 / 09:25
Kraj, który posiada własną walutę i własny bank centralny, zdolny do kupna obligacji własnego rządu, nie może zbankrutować. Spłaty odsetek od tych obligacji są zabezpieczone wpływami podatkowymi. Grecja, nie posiadając własnej waluty i banku centralnego wyposażonego w takie instrumenty antykryzysowe, wpadła w zasadzkę. Wprowadzony tam protektorat zmusza ten kraj do wyprzedaży majątku narodowego i cięcia wydatków publicznych pomimo 50% bezrobocia wśród młodzieży i 25% bezrobocia dorosłych. www.shoppingcenter-alpenstrasse.info www.italiashopping.info www.galenashopping.info www.shopbar.info www.fashionsoftware-1st.info www.jetskifinance.com www.kleenezemoney.com www.todaysmoney.info www.moneybomb.info www.jlodenautobody.info www.namemoney.info www.schoolfinancepartnership.com www.givetomicrofinance.com
~Stanisław Lepiarski
07-09-2014 / 08:52
~Stanisław Lepiarski 07-09-2014 / 08:50 Ty śmierdzący (nie tylko z refluxem) pseudo magistrze prawa z łukowskiej filii KUL (licencjat też był lewy) grzegorzu padziku ksywa "śmierdziel" czy dalej kopulujesz tę Mariolkę w biurze NSZZ Solidarność w Mińsku Mazowieckim ? Co na to katoliku od siedmiu boleści twoja ślubna Ewa - aptekarka?. Ostatnio nająłeś się jako szofer różnych dziwek (w tym doktor neurolog danuty szostak i jej przyjaciółki marzeny ksywa obsmarkana), a poza tym wozisz różnych dupcyngierów do pań i panienek, więc wcielasz się w alfonsa. Kto ci napisał - głuplu - pracę magisterską jan kaim? a KTO JEMU? Obaj jesteście po prostu tumanami, wstyd dla całej Solidarności, że takiego kablarza, impotenta i kretyna jeszcze toleruj...