Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
13 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA MACIEJA DUDA PKM SA SMIERDZĄCA FIRMA MIĘSNA

Prawdziwe oblicza Macieja Dudy szefa PKM DUDA SA, który ,,WYDUDKAŁ '' TYSIĄCE AKCJONARIUSZY! - wniosek o ogłoszenie upadłości firmy Duda.

ZŁOŻONO WNIOSKI O UPADŁOŚĆ PKM DUDA SA NOTOWANEJ NA GPW SA ORAZ SPÓŁEK Z GRUPY KAPITAŁOWE - CZYLI AGRO-DUDA SP. Z O.O., Z/S W GRĄBKOWIE ORAZ PZZ DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. Z/S W PLESZEWIE.

AKCJE DUDY WARTE MNIEJ NIŻ świńskie gówna...

PKM Duda SA -- Inwestorzy mogą szukać zadośćuczynienia w sądzie - Jak tylko okazało się, że Duda stracił tylko na opcjach walutowych 29 mln zł - to inwestorzy i forumowicze nazywali Macieja Dudę "kłamcą" i "oszustem" życząc mu aby jak najprędzej trafił do więzienia. Tylko w ciągu dwóch dni lutego kapitalizacja firmy spadła o 45%. Aktualnie (10.03) za walor płacono 56 groszy, czyli o 49,1% poniżej ceny emisyjnej (1,1 zł). Od momentu publikacji informacji o planowanej emisji (komunikat ukazał się 3.11.08 po sesji), papiery zostały przecenione o ponad 74,5%. - czyli g... są warte.

24 luty 2009 - Wysłano wnioski o upadłość trzech firm Macieja Dudy

„Pokrzywdzeni wierzyciele PKM Duda i spółek powiązanych kapitałowo, czyli Agro-Dudy z Grąbkowa i PZZ Dystrybucji z Pleszewa złożyli stosowne wnioski o upadłość i zabezpieczenie majątków tych firm” – napisał do nas zespół ds. prawnych Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej Solidarni.
O szczegółach przedstawiciele związku nie chcą mówić. Wyjawiają tylko, że wnioski zostały wysłane pocztą.
Doradca związku Witold Duchiewicz informuje, że wśród poszkodowanych przez wymienione firmy poza nim i jego żoną Jolantą (śledztwo w sprawie szkód wyrządzonych im rzekomo przez zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego Duda prowadzi Prokuratura Rejonowa dla Warszawy Mokotowa) są również m. in. akcjonariusze giełdowej spółki. W związku z tym wiadomość o podejrzeniach trafiła do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
– Otrzymaliśmy dużo informacji, które teraz musimy przeanalizować i zweryfikować – mówi Piotr Cieślak, wiceprezes SII. – Jeśli będą one świadczyły o nieprawidłowościach w działaniach podejmowanych przez zarząd Dudy, to na pewno z nich skorzystamy – dodaje.

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie ocenia, że zarząd spółki dopuścił się niedopatrzeń przy zawieraniu transakcji na instrumentach pochodnych (ujemna wycena nierozliczonych kontraktów obniży ubiegłoroczny wynik Dudy o 29,34 mln zł) oraz informowaniu o nich. SII wzywa poszkodowanych akcjonariuszy do przekazywania informacji o nieprawidłowościach oraz udzielania pełnomocnictw w celu dochodzenia roszczeń.

W czasie wczorajszej sesji walory mięsnej spółki potaniały o 4,2 proc., do 69 gr. Od 16 lutego, czyli dnia publikacji raportu o zaangażowaniu w instrumenty pochodne, kapitalizacja Dudy spadła już o 42,5 proc.

za PARKIET SII chce pociągnąć zarząd Dudy do odpowiedzialności

Duda sam przyznaje, że ma „napięcia w sytuacje płynnościowej” - jak to rozumieć?

Zarząd PKM Duda w raporcie za IV kwartał ostrzega, że sytuacja na rynku kredytowym oraz zawarte przez spółkę kontrakty pochodne mogą doprowadzić do braku możliwości spłaty długu.
Przypomnijmy, że na koniec czerwca z tytułu kredytów i pożyczek grupa miała 158,2 mln zł zobowiązań długoterminowych oraz 209,7 mln zł krótkoterminowych i tylko 26,6 mln zł gotówki. Firma nie podała stanu kredytów i pożyczek na koniec 2008 r. (łączne zobowiązania, w tym handlowe, wynosiły 675,8 mln zł).
Analiza przepływu środków pieniężnych z działalności finansowej może jednak wskazywać na wzrost zadłużenia. Z tytułu kredytów i pożyczek grupa miała w drugim półroczu 61,9 mln zł wpływów. Spłaciła zaś tylko 39,4 mln zł. oraz do 17,5 mln zł spadł ponadto stan środków pieniężnych - firma przestała być wypłacalna!!!

Bajeruje zysk przeszacowując wartości nieruchomości inwestycyjnych. Zabieg ten zwiększył wynik operacyjny o 43,7 mln zł, a wynik netto o 35,4 mln zł. W efekcie udało się pokryć 34 mln zł straty na ujemnej wycenie transakcji pochodnych i czysty zarobek wzrósł o 70,3%., do 8,1 mln zł. W całym roku grupa miała 30,5 mln zł zysku (spadek o 23,9 proc.) przy 1,5 mld zł przychodów (wzrost tylko o 10%.).
Jednak nie udało się ukryć, że spółka miała w IV kwartale 27,6 mln zł straty przy 184,5 mln zł obrotów.
W analogicznym okresie 2007 r. było 2 mln zł zysku i 111,4 mln zł przychodów.
Firma straciła na czysto 10,7 mln zł.
(za PARKIET)
a Duda marzył, że jego spółka w 2009r podwoi kapitał, liczył że naiwni kupią jego "gówniane akcje" w cenie emisyjnej 1,1 zł :-)))

Tymczasem "Rynek" surowo karze kłamcę gdy okazało się, że Duda tylko na opcach walutowych stracił 29 mln zł . - Inwestorzy są w szoku, ponieważ wcześniej prezes spółki zaprzeczał, że jest zaangażowany w transakcje.
- Wśród inwestorów instytucjonalnych Duda jest skończona. Mam nadzieję, że presja społeczna będzie na tyle duża w stosunku do KNF i prokuratury, iż Maciej Duda poniesie zasłużoną karę zarówno z pozwów cywilnych, jak i z odpowiedzialności karnej. Świadome wprowadzanie w błąd, by odnieść osobiste korzyści, powinno być z całą surowością skutecznie ścigane. Nie psujmy naszego rynku kapitałowego - komentuje nam anonimo jeden z zarządzających OFE.

Kurs osunął się tylko w poniedziałek 16.02 o jedną trzecią po tym komunikacie:

- Informacja o tym, że PKM Duda też jest zaangażowany w transakcje walutowe, to dla mnie ogromne i negatywne zaskoczenie. Przecież wcześniej zarząd otwarcie zapewniał, że firma nie ma opcji. Na dodatek, podana w komunikacie kwota 29 mln zł odnosi się do ujemnej wyceny kontraktów wg ich wartości na koniec 2008 r. Szacuję, że dziś - kiedy złoty jest o wiele słabszy - ich ujemna wycena wynosi już dwa razy więcej - komentuje nam Artur Iwański, analityk Erste Securities

Postępowanie Macieja Dudy nie podoba się regulatorowi naszego rynku kapitałowego.
— KNF nie będzie tolerowała oszukiwania inwestorów. Sprawę wyjaśnimy w postępowaniu administracyjnym — zapewnia Łukasz Dajnowicz, rzecznik Urzędu KNF.
Również Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych nie zamierza odpuścić Maciejowi Dudzie i PKM Duda.
— Ich standardy informacyjne są skandaliczne. Stowarzyszenie na pewno zajmie się tą sprawą i wesprze inwestorów poszkodowanych przez błędną politykę informacyjną prezesa. Wkrótce przedstawimy informacje dotyczące działań, które podejmiemy w tej sprawie, a także możliwości dochodzenia praw przez akcjonariuszy — mówi Piotr Cieślak, wiceprezes SII.

- Roszczeń z tytułu wprowadzenia w błąd przez spółkę publiczną można dochodzić przed sądem polubownym przy KNF. W porównaniu z postępowaniem przed powszechnymi sądami cywilnymi, taka ścieżka jest szybsza i tańsza oraz zapewnia możliwość skorzystania z pomocy fachowych arbitrów – mówi Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF.
Inwestorzy szukający porady mogą zgłosić się departamentu ochrony klienta (022 54 87 265).

SII chce pociągnąć zarząd Dudy do odpowiedzialności

Do sądów trafią niedługo pozwy przeciw szefom mięsnej spółki. KNF zbada, czy firma odpowiednio informowała o opcjach i czy nie doszło do manipulacji kursem. Sprawę przeanalizuje też rada nadzorcza

Maciej Duda, prezes PKM DudaStowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wspólnie z Kancelarią Gessel zapewniają, że nie dopuszczą, by zarządowi Dudy uszły na sucho niedopatrzenia związane z zawieraniem przez spółkę transakcji instrumentami pochodnymi i z informowaniem o tych transakcjach.

Do współpracy chcą namówić radę nadzorczą i akcjonariuszy. Zarówno małych jak i dużych zachęcają do informowania o nieprawidłowościach oraz wystawiania pełnomocnictw w celu dochodzenia roszczeń. Fundusze chcą na razie spokojnie przeanalizować sytuację.

PKM Duda SA i ich cała grupa kapitałowa ugina się pod cieżarem długów - BULLL, BULL, BULLL ...... TONIE!!! + Chimeryczn e fundusze na GPW SA - kto w nich zainwestował to prawie wszystko stracił!

Przyjrzyjmy się bliżej zadłużeniom PKM Duda.

Zobowiązania krótkoterminowe Dudy wynoszą 404,4 mln zł, EBIDTA 82,6 mln zł, aktywa obrotowe bez zapasów 252,6 mln zł.
Do końca czerwca 2009 Duda musi oddać 259,7 mln zł.- I NIE BĘDZIE MIAŁ Z CZEGO
Wskaźnik płynności bieżącej = 0,9
Wskaźnik płynności bieżącej testuje zdolność przedsiębiorstwa do spłacania zobowiązań krótkoterminowych. Uważa się, że powinien on kształtować się na poziomie od 1,2 do 2,4. W przypadku PKM Duda wskaźnik płynności jest poniżej normy, co świadczy o tym, iż spółka może mieć problemy z płynnością, szczególnie w kryzysowych warunkach.
Wskaźnik płynności szybkiej = 0,55
Przyspieszony wskaźnik płynności (wskaźnik szybki) – jest bardziej restrykcyjną miarą płynności finansowej firmy. Powszechnie uważa się, że nie powinien być niższy niż 1. W sytuacji PKM Duda wskaźnik jest zdecydowanie poniżej zalecanego.
Wskaźnik płynności gotówkowy = 0,046
Wskaźnik wypłacalności gotówkowej służy do określania wypłacalności przedsiębiorstwa w bardzo krótkim okresie. Dlatego do jego konstrukcji wykorzystywane są tylko najbardziej płynne aktywa. Wskaźnik ten pokazuje jaką część swoich zobowiązań firma pokrywa aktywami o najwyższym stopniu płynności, a więc jest w stanie bezzwłocznie spłacić. Jako optymalna wartość tego wskaźnika przyjmuje się 0,2. Podobnie jak wcześniej PKM Duda charakteryzuje się bardzo niskim poziomem wskaźnika płynności gotówkowego.
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = 1,26
Ten wskaźnik mówi o tym, że 1 zł kapitału własnego obciążona jest 1,26 zł długu.
Zatem dług przekracza wartość kapitału własnego

Niewątpliwie zadłużenie PKM Duda w stosunku do osiąganych zysków jest wysokie, a stan gotówki w Firmie na koniec 2008 nie był wysoki, niewiele ponad 18 mln zł. Bez rolowania długu się nie obejdzie.
Wskaźniki pokazują, że istnieje duże ryzyko utraty płynności w sytuacji pogorszenia się wypłacalności kontrahentów Spółki.
Źródło: Forbes,
Raport PKM Duda za IIIQ2008,

Analitycy wątpią w emisję Dudy - spadający kurs, problemy z instrumentami pochodnymi oraz rosnące zadłużenie sprawią, że mięsna spółka może mieć problemy ze znalezieniem chętnych na nowe walory. Rynek spekuluje, że emisja będzie miała charakter ratunkowy przed upadłością.

źródło: GG Parkiet

Duda chce znaleźć frajerów na 97,3 mln akcji nowej emisji.
Ze względu na niską cenę walorów spółki na GPW, analitycy nie wierzą w zainteresowanie ze strony instytucji finansowych. Wskazują też na rosnące zadłużenie firmy.
Od lutego nie można porozmawiać z przedstawicielami spółki na temat jej kondycji.... a kurs coraz niższy... tylko parę groszy jeszcze warty jest "śmierdzący interes Dudy"...

...a tymczasem zadłużenie Dudy coraz wyższe

Na koniec 2008 r. giełdowa grupa miała 675,8 mln zł zobowiązań (w tym zobowiązań handlowych). Ich poziom wzrósł w ciągu roku aż o 68,1 proc. W efekcie zwiększył się też wskaźnik zadłużenia (stosunek zobowiązań ogółem do kapitałów własnych). Na koniec ubiegłego roku współczynnik ten wyniósł dla grupy prawie 1,6. Na koniec 2007 r. – 0,9.
W raporcie finansowym za IV kwartał zarząd Dudy poinformował, że spółka może mieć problemy z regulowaniem zobowiązań, jeśli nie uda jej się przedłużyć terminów spłaty kredytów. Z raportu za pierwsze półrocze 2008 r. wynika, że od początku stycznia do końca lipca 2009 r. firma powinna spłacić kredyty o wartości ponad 80 mln zł. Tymczasem na koniec roku spółka miała tylko 17,5 mln zł środków pieniężnych.

Artur Iwański - analityk Erste Banku - Nie wierzę, że w obecnej sytuacji spółka zainwestuje 100 mln zł

Nie spodziewam się dużego zainteresowania emisją akcji Dudy ze strony inwestorów finansowych. Szacuję, że prezes wraz z rodziną będzie w stanie objąć do 30 proc. nowych papierów. Jeśli nie znajdzie się posiadający doświadczenie w restrukturyzacji mocno zadłużonych podmiotów fundusz z zewnątrz, to spółce nie uda się sprzedać wszystkich walorów (maksymalna wartość oferty to 105 mln zł – red.). Duda potrzebuje bardzo szybko zastrzyku kapitału. Analiza stosunku zadłużenia do EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację – red.) wskazuje bowiem na gigantyczny poziom długów. W razie zatoru płatniczego lub wcześniejszej wymagalności któregoś z kredytów spółka może mieć problemy z płynnością finansową. Nie wyobrażam sobie, żeby w sytuacji, w jakiej znajduje się firma, jej zarząd zdecydował się na inwestycje rzędu 100 mln zł w skali roku.

Dorota Puchlew - analityk ING Securities - Fundusze raczej nie zdecydują się na zakup nowych papierów

Problemem Dudy nie jest samo zadłużenie, lecz to, że duża jego część to kredyty krótkoterminowe, z których większość zapada w okresie kwiecień–lipiec. Nikt poza tym nie wie, jaka jest aktualna wycena instrumentów pochodnych. W efekcie nie można wykluczyć, że banki niebawem zażądają uzupełnienia depozytów. Podłożem do spekulacji kursem Dudy jest niepewność co do powodzenia emisji akcji. Niektórzy inwestorzy wierzą w jej sukces, inni nie. Stąd mogą wynikać znaczne wahania kursu oraz wysokie obroty. Trudno oceniać, czy akcjonariusze Dudy obejmą akcje nowej emisji. Na zakup nie zdecydują się raczej fundusze, które mogą kupić papiery po niższych cenach na giełdzie.

a myśmy dużo wcześniej pisali na temat tego "śmierdzącego koncernu mięsnego"...

AP

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.