DOKUMENTACJA ZOSTAA OPUBLIKOWANACELEM PROCESOWEGO ZAATWIENIA PRZEZ
MINISTRA  SPRAWIEDLIWOCI

ZAWIADOMIENIE PROKURATURY W BRZOZOWIE O PRZEROBIENIU PODPISW W DOKUMENCIE WYPOWIEDZENIA UMOWY NAJMU Z DNIA 02.04.1998r.

 
 Nie jest to pierwsze faszerstwo prezesa Garbiskiego. Inne, fabrykowanie protokou komisyjnego i aneksw poruszam na innych stronach. Poniewa ju wczeniej, wniosem pismo, do Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie o wyczenie ze ledztwa prokuratury brzozowskiej z uwagi na stronniczo i przekrty,  sprawa poszo do Prokuratury Okrgowej w Kronie, ktra przekazaa Prokuraturze  w Sanoku. Kady jest w stanie stwierdzi, e te dwa dokumenty rni si podpisami. Na zgoszone przestpstwo prokurator sanocki Martuszewski stwierdzi, e to tylko "bd intelektualny". Popar go prokurator kronieski Marcinkowski i sdzia brzozowski Leniak. A wg. mnie to chyba "pomroczno intelektualna". - su uzasadnieniem. Gdy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o...???

OBYDWA DOKUMENTY MAJ POTWIERDZENIE Z ORYGINAEM 
Dziwne, do tej pory byem przekonany, e moe istnie tylko jeden orygina. Prokuratorzy: Martuszewski, Marcinkowski, Kietyka, [ jeden wpada za bd drugiego ], a nawet sdzia Leniak [ jedna klika ] stwierdzaj autorytatywnie, e moliwe i zgodne z prawej jest, gdy kopia i orygina maj rne podpisy, e moliwe jest istnienie dwch rnych oryginaw. Ciekawy jestem, co na ten rewelacje  prawnicze powiedz  kolekcjonerzy?

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sdownictwa polskiego", ale to tylko dla osb mylcych, a wic nie dla prawnikw.

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISAWA RACZKOWSKIEGO.
Dzikuj za przysane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski prosz wysya na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SDZIW INFORMUJ E PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Kademu zapewnia si wolno wyraania swoich pogldw oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna rodkw spoecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy s zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoci i praw mog by ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s konieczne w demokratycznym pastwie dla jego bezpieczestwa lub porzdku publicznego, bd dla ochrony rodowiska, zdrowia i moralnoci publicznej, albo wolnoci i praw innych osb. Ograniczenia te nie mog narusza istoty wolnoci i praw.