DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
  PROKURATORA GENERALNEGO I  MINISTRA  SPRAWIEDLIWOŚCI

 Stronę tę poświęcam, jednemu z bardziej stronniczych prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Brzozowie, mianowicie Ryszardowi Sawickiemu.

        Policji zostało telefonicznie zgłoszone doniesienie przestępstwa naruszenia dobra materialnego poprzez: zaspawanie dwoje drzwi do punktu handlowego, kradzież anteny lottomatu i co się z tym wiąże, totalne, bezprawne, zablokowanie  mojej działalności gospodarczej, / handlowej / prowadzonej w tym obiekcie. Prokurator Ryszard Sawicki zawiązał sobie opaskę na oczy, czy sprzedała się? Na ewidentne naruszenie PRAWA wydał  "Postanowieniu o umorzeniu dochodzenia przez wszczęciem " Ds 275/98 zamieszczonym poniżej. 
Ja jednak na pewno nie umorzę dochodzenia przeciw Sawickim, ponieważ choćby w sprawie bezzasadnego pomówienia brata, po dwóch latach  w końcu PRAWDA ZWYCIĘŻYŁA. 
    Dlatego zarzucam prokuratorowi: ukrywanie przestępstwa / współudział?/, zastraszanie, zaniedbanie obowiązków związanych z zajmowanym stanowiskiem, stronniczość, niekompetencje. Prokurator, [podkreślone w uzasadnieniu], przyznaje fakty przestępstwa i co robi? Stwierdza, [chyba na podstawie "kodeksu sawickiego", ponieważ nie podał żadnej podstawy prawnej], że  właścicielowi, albo jego pełnomocnikowi można zablokować wejście do ich własności bez żadnego nakazu sądowego. Czyli, jak ktoś się nam nie podoba, to możemy np. zabić gwoździami drzwi do jego mieszkania, niech teraz śpi na klatce schodowej. 
    Gdyby prokurator Sawicki przeprowadził [choćby dla pozoru] prawidłowe dochodzenie, to wiedział by, że lokal został wynajęty na czas określony do 2000r i zgodnie z prawem, takiej umowy prezes jednoosobowo nie może rozwiązać /czytaj wyrok Sądu Najwyższego OSNC 1997/6-7/71 /. Dowiedział by się, że został oszukany przez awanturnika, [ wprowadzenie w błąd wymiaru sprawiedliwości], ponieważ transakcja sprzedaży nie doszła do skutku i prezes Garbiński poświadczył nieprawne, choćby w sprawie wzajemnych zobowiązań. Ale prokurator działa inaczej. Bratu, za to że zawiadomił policję o przestępstwie robi sprawę karną o " usiłowanie zastrzelenia prezesa telefonując na policję". Przez dwa lata prokuratura w Brzozowie zajmuje się tą paranormalną sprawa, przesłuchuje kilkunastu świadków, traci społeczne środki w celu zastraszenie mojej rodziny i ukrycia przestępstw popełnionych na mnie. Brat został w końcu przez sąd uniewinniony, ale straconego zdrowia i nerwów  nikt jemu i mnie nie wróci.

 

I tym samym przechodzimy do meritum - "siedem grzechów głównych organów sprawiedliwości"

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.