AKTUALNA DYSKUSJA 
RACZKOWSKI - RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
 
Jak działa instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich?
- sprawdzimy...

Sanok 07.08.2002r

 RZECZNIK PRAW  OBYWATELSKICH
Aleja Solidarności 77
 00-090 WARSZAWA

 sygn.akt I CKN 999/00 
Zdzisław Raczkowski
38-500 Sanok
ul. II Pułku Strzelców Podhalańskich 17

 

PANIE RZECZNIKU

        Jestem zmuszony zwrócić się do Pana o interwencje, ponieważ wyczerpałem wszystkie dostępne środki prawne. O popełnionych na mnie przestępstwach wniosłem na policję [zał.], a prokuratura umorzyła je. Wniosłem pozwy cywilne do sądu, a sąd, albo nie dopuszczał do rozpatrzenia [okręgowy, apelacyjny], albo odrzucał jak Sąd Najwyższy. Moja sprawa została opublikowana w gazetach, a obecnie, dla publicznej dyskusji przedstawiam ją, jak i sprawy innych pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości, na prowadzonych przez siebie stronach w internecie pod adresem www.afery.prx.pl. Teraz każdego ostrzegam przed wchodzeniem w interesy sprzedaży z prawnikami, zwłaszcza J. Zającem.

       Nigdy jednak nie spodziewałem się, że poprzez układy i znajomości można wpływać nawet na decyzję Sądu Najwyższego, a zwłaszcza na taką osobę, jak prezesa Tadeusza Erecińskiego. A właśnie w dniu 04.07.2002r, dostałem podpisane jednoosobowo przez niego Postanowienie I CKN 999/00 z posiedzenia niejawnego, o odrzucenie kasacji z datą wystawienia jeszcze 19.12.2001r. Tak więc „szło piechotą” z Warszawy do Sanoka przez siedem miesięcy?- przeliczyłem, wychodzi dwa kilometry dziennie... Czyżby prezes Ereciński obawiał się Strasburga, i czekał ponad pół roku, żeby termin odwołania minął?  I tak nie minął, zapewniam...

       Abstrakcją sytuacji jest to, że to jestem ofiarą przestępstwa, osobą poszkodowaną, a obecnie nawet prześladowaną przez „organy sprawiedliwości”. Prokuratura nie widzi przestępstwa w kradzieży towarów handlowych i wyposażenia mojego sklepu o wartości przeszło 100.000zł, w zablokowaniu działalności gospodarczej, bez żadnego nakazu poprzez zaspawanie drzwi punktu handlowego, włamania, fabrykowaniu dokumentów, zeznań dla sądu i prokuratury,  - a to są fakty które publikuję w Internecie. A co robi prokuratura? - zamiast sprawdzić doniesienia przestępstw to wszczyna przeciwko mnie śledztwo z art. 212, i kasuje moje strony - tym samym przyznaje mi rację. Zdecydowałem się na publikację w Internecie, nie widząc już innej możliwości dochodzenia prawdy, wyjaśnienia stronniczych decyzji i przekrętów prawnych popełnionego na mnie.

      Podobnie załatwiono sobie odrzucenie kasacji. Uważam, że nastąpiło naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, a także naruszenie przepisów postępowania, ponieważ uchybienie to ma istotny wpływ na wynik sprawy. [art.3931 kpc]

     To Uzasadnienie SN [zał.], zresztą schematycznie wysyłane, w tym przypadku jest precedensem, jest sprzeczne z wydanymi wcześniej wyrokami SN i linią orzecznictwa sądowego w tym przedmiocie, czego wyrazem mogą być nast. uchwały orzecznictwa Sądu Najwyższego:

- pierwsza z dnia 15.II.1996r - II CZP 5/96 - OSNCP 1996, w której SN stwierdził że: „w umowie na czas oznaczony, strony nie mogą zastrzec możliwości wcześniejszego jej rozwiązania za wypowiedzeniem”

w drugiej z dnia 03.III.1997r - III CZP 3/97 teza brzmi „W umowie najmu lokalu użytkowego , zawartej na czas oznaczony, strony nie mogą zastrzec możliwości wcześniejszego jej rozwiązania za wypowiedzeniem”  - jeżeli jest to zawarte i tak nie ma mocy prawnej.

      Intencją ustawodawcy było, aby najem lokalu na czas oznaczony był stosunkiem trwałym, zapewniając najemcy używanie lokalu na czas oznaczony, a wynajmującemu stałe dochody z tytułu czynszu. Zarówno zawarta „umowa najmu’, jak i Kodeks Cywilny nie przewidują możliwości „natychmiastowego” wypowiedzenia i eksmisji tak jak to zrobiono ze mną - wyrzucono mnie z wynajmowanego lokalu spółdzielczym w 1998r, podczas gdy umowa została zawarta na czas oznaczony do 2000r.

      Ponieważ prawo nie przewiduje w „trybie natychmiastowym”, wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony, w dodatku podpisanej jednoosobowo przez prezesa spółdzielni [ prawo spółdzielcze art.54 ], to  sędzia Tadeusz Ereciński odrzucając jednoosobowo kasację dopuścił się  precedensu. Tym samym umacnia nieprawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego wydanego przez sędziego Cezarego Petruszewicza, który stronniczo nie dopuścił podczas apelacji do rozpatrzenia postawionych wyżej zarzutów. Fatalnie to świadczy o polskiej praworządności - Sędzia Sądu Najwyższego uprawamacnia błędy proceduralne? kolegi z Sądu Apelacyjnego, popierając tym samym kradzież, włamanie, zablokowanie działalności gospodarczej itp. bezprawie.

       Mam nadzieję, że przez interwencje Rzecznika  SĄD wreszcie oprzytomnieje, i pozwoli mi odzyskać zagrabione mienie.

 Załączniki:

1/ Zawiadomienie o przestępstwie policji i Prokuratury Rejonowej w Brzozowie  
2/ Postanowienie Sądu Najwyższego sygn. ICKN 999/00 otrzymane 04.07.2002r.  
3/ Kasacja do SN sygn. IACa 61/00 z dnia 08.05.2000r.  
4/ Apelacja - uzupełnienie wniesione dnia 27.03.200r.  
5/ Wyrok Sądu Apelacyjnego I ACa 61/00 z dnia 29.03.2000r.  
6/ Pozew o ustalenie z dnia 30.01.99r - załatwiony „przekrętami” prawniczymi  
7/ inne mogące być potrzebne dokumenty są opublikowane www.afery.prx.pl

 Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej: 
 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005R. w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...
CO BĘDZIE Z TĄ POLSKĄ POD ŻYDOWSKĄ WŁADZĄ?  PISMO DO KOFI ANANA SEKRETARZA GENERALNEGO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (ONZ) - SKARGA KOMITETU NARODOWEGO POLSKI Dla kogo elitarne stowarzyszenie "ORDYNACKA"???
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko wspomnienia J. Kwaśniewskiej
"Bóg Honor Ojczyzna" - krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
10 kłamstw Aleksandra Kwaśniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? - podaj dalej...

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach:
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
TYLKO ŻEBRZĄCE "PRUSKIE POWIERNICTWO" ??? , czy kolejny “Drang nach Osten"???
witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników...
...jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie prześladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalności publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...

POLECANE WITRYNY PATRIOTÓW POLSKICH http://www.polonica.net I http://www.ojczyzna.pl 

WWW.AFERY.PRX.PL - WYDAWNICTWO PROWADZONE PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.