Roland PUDŁO - sędzia Sądu Rejonowego w Sanoku.

Na jego przykładzie chciałbym poruszyć, typowy dla większości sędziów, olewający stosunek  do pracy, prawa, roli sędziego. Za to po opublikowaniu tych faktów, sędzia będzie czuł się znieważony, poniżony, będzie zagrożone dobro wymiaru sprawiedliwości, interes społeczny, itp. bzdury. 
Taki przypadek bezprawia może spotkać każdego prowadzącego działalność gospodarczą. Może się zdarzyć, ze zostanie np. zgubiona i niezapłacona faktura. Wierzyciel oddaje sprawę do sądu. Sytuacja jest jasna. Sąd na posiedzeniu niejawnym, nakazuje zapłatę, nadaje klauzulę, egzekucja idzie do komornika. Nikt nie raczy poinformować dłużnika. Pętla "sprawiedliwości" zacisnęła się. Komornik bez uprzedzenia wpada do prywatnego mieszkania [ pomimo że faktura jest na firmę ], zabiera co droższy sprzed elektroniczny, komputer itp. licytując wśród znajomych za grosze. To nic, że faktura okazała się zapłacona, że sąd i komornik popełnili szereg istotnych błędów proceduralnych. "Odkręcenie" takiej sytuacji trwa latami, a koszty wielokrotnie przewyższają dług. Jeżeli firma ma przejściowe kłopoty, nie ma pomocy prawnej, drobny tak "załatwiony dług", może być dla niej katastrofą.
 Jest to ekstremalny przypadek, ale jeżeli mnie się przydarzył, to może każdemu. Mamy tu wszystkie przypadki lekceważenia obowiązków, przez osoby, których obowiązkiem jest dbanie o praworządność. Sędzia Pudło, np. uważa, ze od jego postanowienia nie ma odwołania [nie tylko on ], nie raczy pouczyć, pomimo że był wniosek, o  formie odwołania, a to też błąd proceduralny,  Tylko przez grzeczność nazywam to niechlujstwem...
Niechlujstwo też polega to na tym, że sędzia, dopiero na rozprawie zapoznaje się z aktami. W ciągu minuty przekartkowuje dokumenty i wydaje mu się, że coś przeczytał, ze coś wie.- chyba z plotek. W skargach na działalność komornika ma zakodowaną informację - oddalić skargę. Nie ważne, ze komornik "zapomniał" wysłać zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, wezwanie do zapłaty, upomnienie, jakiś wyrok z klauzula, żeby dłużnik dowiedział się przynajmniej kto i na ile go wrobił. Nieważne, że sprawa w sądzie nie ma prawomocnego wyroku i trwa latami - można i tak wcześniej po znajomości, "załatwić" sobie zajęcie i licytacje przez komornika, nieważne [dotyczy monopolistów: ZUS-u, Zakładu Energetycznego, Telekomunikacji itp.], że w ogóle nie było wyroku i nadanej klauzuli na małżonkę,  że dług dotyczy "osoby trzeciej" , błędu komputerowego, losowego zdarzenia - sędzia i tak oleje, a komornik  załatwi cię skutecznie. Nie liczą się żadne minima socjalne itp. Dzieci mogą być zagłodzone. Są to smutne, ale prawdziwe i wcale nie tak rzadkie  zdarzenia.

 Dlatego zostały postawione pytania: 
Czy sędzia, tak samo jak lekarz, powinien ponosić osobistą odpowiedzialność za wyrządzone szkody z  tytułu popełnionych błędów w ogłoszonych decyzjach? 
Czy nie powinien być pozbawiony immunitetu? -
Czy za wyrządzone krzywdy, przez błędne, niezgodne z prawem i faktami decyzje, powinno dalej płacić Państwo, czyli mu wszyscy, czy osobiście sędzia, lub prokurator? - wyraź swą opinię afery@prx.pl

 

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników... jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie prześladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalności publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...

POLECANE WITRYNY PATRIOTÓW POLSKICH http://www.polonica.net I http://www.ojczyzna.pl 
RAPORT NOWAKA - wydawnictwo niezależnego posła Zbigniewa Nowaka.

WWW.AFERY.PRX.PL - NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO PROWADZONE PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.