DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Poszkodowani piszą o błędach proceduralnych prokurator-asesor aż do ministerstwa. Odpowiada znany nam już z braku kompetencji i konsekwencji działania prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie Andrzej Kiełtyka. Mętnie uzasadnia i usprawiedliwia błędy asesor Kaszubowicz, a poszkodowanego pociesza: cyt. Prokuratorowi Rejonowemu w Lesku zwrócono uwagę na konieczność dokładnego sporządzania pism procesowych, by uniknąć omyłek wykazanych m. in. w Pana piśmie, a wymagających następnie sprostowań.