DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA  CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
 MINISTRA  SPRAWIEDLIWOŚCI

 a smród się ciągnie...

SSO TOMASZ MARCZUK - Krosno, Sąd Gospodarczy 

Sędziemu T. Marczukowi przypadło trudne zadanie "odziedziczone" po niekompetencji sędziego brzozowskiego R. Leśniaku. Pozew o ustalenie nie może się doczekać terminu rozprawy od 30.10.2000r. Sąd miał ustalić ważność umowy najmu. Sędzia jednak doszedł do wniosku, ze ważniejsza jest wartość. Ponieważ znudził mi się "numer na przetrzymanie" i ciągłe zbywanie mnie przez sędziego, wniosłem o wyłączenie z prowadzenia sprawy sędziego T. Marczuka, a przy okazji i kilku innych [udokumentowane poniżej], ponieważ całkiem fajnie mi to wychodzi, oraz opublikowałem sprawę w internecie. No i stało się - sędzia T. Marczyk "wpieprzył się" i zaledwie w kilka dni wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania. Ponieważ przez rok nie wykombinował, jak zgodnie z prawem zrobić ten przekręt, tym bardziej, na szybko wyszły mu brednie. Sędzia zażyczył sobie zmiany kategorii pozwu na "pozew o zapłatę". Ponieważ taka zamiana już raz została zrobiona przez adwokata, który tym numerem mnie sprzedał, drugi taki numer zgodnie z prawem nie można już zrobić. A więc sędzia "wali głupa", żeby móc zgodnie z prawem odrzucić pozew. Nie chcę nawet wnikać w podstawowy błąd proceduralny. Tak się głupio składa, ze czy chce, czy też nie chce sędzia, ale najpierw musi być rozpatrzony wniosek o wyłączenie sędziego z uwagi na jego osobiste zaangażowanie w "ukręceniu sprawy". 
Następny przekręt, to całym swoim autorytetem gwarantuje, że pozew o ustalenie ważności umowy musi mieć obowiązkowo wartość materialną. Ciekawe, ponieważ ten pozew był już w 1999r przyjęty przez sąd w Rzeszowie, a nast. ten sam sąd krośnieński bez podania wartości. Widocznie [wg. sędziego T. Marczuka], jego kolega B. Uliasz był niekompetentny przyjmując go do rozpatrzenia. A może i sędzia SSO z Rzeszowa A. Borucki był niekompetentny? Ciekawą jako wartość plemników wymyśli sędzia T. Marczuk w  " pozwie o ustalenie ojcostwa"? A co będzie, jak wyjdzie, że to się stało nie w tę noc upojną i nie z tym, co sobie wymarzyliśmy?  Nie ma sprawy, zwalimy winę na sędziego i niech buli, przynajmniej na razie ma z czego...

Postanowienie SSR Tomasza Marczuka

marczuk-postan.zawieszen.s1.gif (18520 bytes) marczuk-postan.zawieszen.s2.gif (21838 bytes) marczuk-dow.nadania.gif (12509 bytes)

a tu moje zażalenie i protokół z rozprawy

marczuk-zazal.s1.gif (16477 bytes) marczuk-zazal.s2.gif (33349 bytes) uliasz_prot.pozew.ustal.krosno.s1.gif (24408 bytes) uliasz_prot.pozew.ustal.krosno.s2.gif (4230 bytes)

Liczę na to, że sędziowie krośnieńscy, podobnie jak sanoccy, czy brzozowscy, sami wykażą swą niekompetencje i poddadzą się dobrowolnie badaniom psychiatrycznym. Jasne że na postanowienia Marczuka złożono skargę nie tylko w sądzie krośnieńskim, ale sprawa trafiła już do Strasburga. cdn.

 I tym samym przechodzimy do meritum - publikacji na temat warunków jakie powinna spełniać opinia lekarska dla sądu, kulisy i przykłady mataczenia biegłych i ich wpadki, wyjaśnienie faktów - przebiegłych biegłych, matactwach z rentami biegłego lekarza psychiatry Antoniego Ferenca z Jarosławia i na koniec raportu:  "siedem grzechów głównych organów sprawiedliwości"
Koszty tych przekrętów ponosi całe społeczeństwo. To wyjaśnia, dlaczego służba zdrowia jest niedofinansowana...

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.