ASR Rafał Leśniak - Sąd Rejonowy w Brzozowie
- sam przyznaje się do swej niekompetencji... 

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA  CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
 MINISTRA  SPRAWIEDLIWOŚCI

Sędzia ASR R. Leśniak uważa, ze zablokowanie działalności gospodarczej przez zaspawanie nocą drzwi do lokalu handlowego to działalność zgodna z obowiązującym w Polsce prawem i umarzają zgłoszone przestępstwo.  Nie widzi przestępstwa naruszenia dobra przez włamanie się do prywatnego sklepu, zaboru mienia dużej wartości, wyposażenia, nie widzą przestępstwa w fabrykowaniu dokumentów dla sądu, składania fałszywych zeznań i oświadczeń, naruszenia prawa spółdzielczego, ustawy o rachunkowości... lista ślepoty jest naprawdę długa, podobnie jak lista przestępstw popełnionych na mnie. Wiele z nich dałoby się uniknąć, gdyby sąd zareagował zgodnie z obowiązującym prawem. Gra na czas, ukrywanie niekompetencji kolegów po fachu spowodowało, ze powstało bagno w które wciąga coraz więcej prokuratorów i sędziów. Wiadomo, żaden nie chce osądzić drugiego - być może kiedyś sam znajdzie się w podobnej sytuacji. Wzajemna lojalność, ochrona kolegów, to tworzy idealne środowisko korupcyjne. Taka sytuacja doprowadziła do opublikowania dokumentów w internecie i skarżenia nie tylko winnych, ale i współwinnych, których rola polega na kryciu skorumpowanych kolegów po fachu, a więc zgodnie z prawem na ukrywaniu przestępstw.   

To wszystko można wyczytać w wydanym Postanowieniu z dnia 29.03.01

Oczywiście, zrobiłem odwołanie od tego stronniczego postanowienia i dostałem jeszcze głupsze uzasadnienie.
Jasne jest, że gdy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o...                                                      

Artykuły z korupcyjnego cyklu: skorumpowani sędziowie i prokuratorzy
 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA 
 korupcja - uzasadnienie i kilkanaście innych.

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników.

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.