KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
- tekst wraz z dostrzeżonymi błędami, oraz odpowiedzi ważnych instytucji...
wszystko ze strony Mirosław Naleziński 
MIRNALIA - czyli hobbystyczne teksty autora 

Preambuła
Rozdział I  -   Rzeczpospolita Art.1. - 29
Rozdział II - Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela Art.30 - 86
Rozdział III  - Źródła prawa Art.87 - 94
Rozdział IV - Sejm i Senat Art.95 - 125
Rozdział V - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Art. 126 - 145
Rozdział VI - Rada Ministrów i administracja rządowa Art.146 - 162
Rozdział VII - Samorząd terytorialny Art. 163 - 172
Rozdział VIII - Sądy i Trybunały Art. 173 - 201
Rozdział IX - Organy kontroli państwowej i ochrony prawa Art. 202 - 215
Rozdział X - Finanse Publiczne Art. 216 - 227
Rozdział XI - Stany nadzwyczajne Art. 228 - 234
Rozdział XII - Zmiana Konstytucji Art.235
Rozdział XIII - Przepisy przejściowe i końcowe Art. 236 - 243

Odpowiedzi ważnych instytucji
Obalić Konstytucję

  Polska? Czy to takie głupawe państwo nad Wisłą? - Ojczyzna jest okradana albo w majestacie prawa albo wbrew prawu. Dla zwykłych obywateli nie ma to znaczenia. Dochodzi także do eskalacji innych rodzajów przestępstw. Media potwierdzają - z wywalczonej demokracji czerpią znacznie więcej przestępcy niż zwykli obywatele...
    Tutaj  przykłady z publikacji, które mogą zirytować niejednego stoika, a na pewno zirytowały MN

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl