KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
- tekst wraz z dostrzeonymi bdami, oraz odpowiedzi wanych instytucji...
wszystko ze strony Mirosaw Naleziski 
MIRNALIA - czyli hobbystyczne teksty autora 

Preambua
Rozdzia I  - Rzeczpospolita Art.1. - 29
Rozdzia II - Wolnoci, prawa i obowizki czowieka i obywatela Art.30 - 86
Rozdzia III  - rda prawa Art.87 - 94
Rozdzia IV - Sejm i Senat Art.95 - 125
Rozdzia V - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Art. 126 - 145
Rozdzia VI - Rada Ministrw i administracja rzdowa Art.146 - 162
Rozdzia VII - Samorzd terytorialny Art. 163 - 172
Rozdzia VIII - Sdy i Trybunay Art. 173 - 201
Rozdzia IX - Organy kontroli pastwowej i ochrony prawa Art. 202 - 215
Rozdzia X - Finanse Publiczne Art. 216 - 227
Rozdzia XI - Stany nadzwyczajne Art. 228 - 234
Rozdzia XII - Zmiana Konstytucji Art.235
Rozdzia XIII - Przepisy przejciowe i kocowe Art. 236 - 243

Odpowiedzi wanych instytucji
Obali Konstytucj

Polska? Czy to takie gupawe pastwo nad Wis? - Ojczyzna jest okradana albo w majestacie prawa albo wbrew prawu. Dla zwykych obywateli nie ma to znaczenia. Dochodzi take do eskalacji innych rodzajw przestpstw. Media potwierdzaj - z wywalczonej demokracji czerpi znacznie wicej przestpcy ni zwykli obywatele...
Tutaj  przykady z publikacji, ktre mog zirytowa niejednego stoika, a na pewno zirytoway MN

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISAWA RACZKOWSKIEGO.
Dzikuj za przysane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski prosz wysya na adres: afery@prx.pl