DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
  PROKURATORA GENERALNEGO 

Prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Brzozowie uważają, ze zablokowanie działalności gospodarczej przez zaspawanie nocą drzwi do lokalu handlowego, kradzież towarów handlowych i wyposażenia  to działalność zgodna z obowiązującym w Polsce prawem i umarzają zgłoszone przestępstwo. Za zabrane towary zostały wystawione spółdzielni faktury na łączną kwotę 87.161,21zł. Potwierdziła to spółdzielnia w zeznaniu dla prokuratury, jako przekazanie towarów protokołem.  Zrobiono to w maju 1998r. Ciekawe, podobno byłem na tym spotkaniu, nawet podpisałem się, tylko jakoś dziwnie cała dokumentacja zaginęła w prokuraturze brzozowskiej. Prokurator Martuszewski taki numer nazywa "fałszem intelektualnym", ja jestem zwolennikiem teorii  "pomroczności intelektualnej"  ...