AFERA EURO-FARMU Witold Duchiewicz - bezprawie a PRAWO?

Pisze i mówi się o Polsce jako o państwie aferzystów, złodziei, skorumpowanych urzędników... 
Po wszczęciu przez prokuraturę dochodzenie przeciwko urzędnikom syndyka - zaczyna się akcja odwetowa tych urzędników. Swoją brudną łapę postanawiają położyć też na majątek prywatny rodziny Duchiewiczów - już nie wystarcza im rozkradanie majątku firmy?
Urzędnicy postanawiają 28.04.05r wejść do pomieszczeń prywatnych i zinwentaryzować wszystko co martwe i jeszcze żywe...  
Czy sami planują spędzić długi weekend majowy na koszt Duchiewiczów? Za taki sam numer został w tym samym dniu aresztowany ich dobry znajomy -
Ryszarda Nawrata - były wojewoda dolnośląski :-)
To działanie syndyka zostaje zgłoszone do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu i Prokuratury Rejonowej. 

Jeszcze im mało strat, które swoją "naprawczą?" działalnością zrobili? 

     Praktycznie każda firma ma kredyt bankowy. Nietrudno sobie wyobrazić, co się dzieje, jak bank nagle odmówi kredytu. Zadłużenie firmy w bankach sięgało 107mln zł i 53 mln zł u pozostałych wierzycieli - czyli jak w większości polskich firm prowadzących działalność produkcyjno-handlową i szereg własnych inwestycji.
Urzędnik bankowy odmawiając kredytu w większości przypadków już kładzie firmę. Wnoszony automatycznie wniosek o upadłość - jej rozkradzenie. Firma EuroFarm jeszcze nie zdążono rozkraść do końca, pomimo takiego nieproceduralnego dążenia syndyka.   Prokuratura wszczęła dochodzenie przeciwko urzędnikom. 

      Już wiemy, że postawienie firmy EuroFarm w stan upadłości było bezprawne. 

Działanie syndyka i wielu instytucji też. Kolejna afera skompromitowanego rządu SLD?
Urzędnicy władzy, ministerstwa, organów sprawiedliwości są stale 
zawiadomiani i informowani o pozaproceduralnych (opis przekrętów w Agencji Nieruchomości Rolnych)  działania lokalnych urzędów i sądów. 
O przebiegu tej afery będziemy na bieżąco informować. 
cdn.

A kto tak naprawdę rządzi w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy Krajowej Radzie Sądownictwa? Czy POLACY mają coś jeszcze do powiedzenia? 

Udowodniono, że w Polsce rządzi GTW. Czy mafia opanowała banki?
Uważaj przedsiębiorco jeżeli kredytują Cię banki - każdy przekręt jest możliwy...
ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE SYNDYKA 

 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005R. w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...

WWW.AFERY.PRX.PL - NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO PROWADZONE PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.