JAK OCENIANA JEST PRACA SDZIW?

Ankieta tygodnika WPROST - Sd nad sdziami...

 

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej: 
KIM NAPRAWD JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWANIEWSKI, CZY MOE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z YCIA KWANIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWANIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTA PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "pior pienidze?" , zostay tylko wspomnienia J. Kwaniewskiej
"Bg Honor Ojczyzna" - krzy narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpozna yda".
10 kamstw Aleksandra Kwaniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? - podaj dalej...

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PASTWOWE?
Raport o dziaalnoci pukownika Wadimira Aganowa z KGB w sprawach:
Prezydenta RP Aleksandra Kwaniewskiego, Premiera Jzefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Wodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesawa Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
TYLKO EBRZCE "PRUSKIE POWIERNICTWO" ??? , czy kolejny Drang nach Osten"???
witryna OBYWATELSKIE NIEPOSUSZESTWO  i dodatkowo:

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystw", 
Kto moe zosta politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sd Najwyszy,
dowCIPY spod ... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sdownictwa polskiego", ale to tylko dla osb mylcych, a wic nie dla prawnikw...
...jasne, e terror rodzi terror, tak wic z uwagi na typowo stalinowskie przeladowanie  mojej osoby i prowadzonej dziaalnoci publicystycznej, moim celem jest obnaenie impotencji organw wadzy...

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISAWA RACZKOWSKIEGO.
Dzikuj za przysane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski prosz wysya na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SDZIW INFORMUJ E PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Kademu zapewnia si wolno wyraania swoich pogldw oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna rodkw spoecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy s zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoci i praw mog by ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s konieczne w demokratycznym pastwie dla jego bezpieczestwa lub porzdku publicznego, bd dla ochrony rodowiska, zdrowia i moralnoci publicznej, albo wolnoci i praw innych osb. Ograniczenia te nie mog narusza istoty wolnoci i praw.