Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
31 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE ZBIGNIEW ROLIŃSKI

Populizm i ściemnianie - Jak zakwalifikować władze, które tworzą urząd do zwalczania korupcji we ...
władzach? 
Czy "fachowcowi" starczy dość odwagi by "w razie czego" ewentualnie postawić się
kolegom z rządu ??
Jak dać kredyt i zabrać majątek tym, którzy ten kredyt wezmą?

Czego najbardziej potrzeba do realizacji zapisów Konstytucji RP?
To pytanie zadaje sobie każdy dorosły obywatel Polski słowiańskiego pochodzenia.
To pytanie spędza sen z oczu populistom i ściemniaczom z opcji politycznej, która zawłaszczyła prawo do utworzenia rządu.
Populizm i ściemnianie, „ nie ściemniaj” - jak mawiają uczniowie szkół polskich, to rozwinięcie skrótu nazwy pewnej opcji politycznej która nie ma nic wspólnego z tworzeniem warunków do zrównoważonego rozwoju Polski.

Głoszenie haseł walki z bezrobociem, zamiast tworzenia miejsc pracy, jest równoznaczne ze syjonistyczną metodą pomocy Europejskiego Funduszu Społecznego dla bezrobotnych, która polega na udzieleniu pomocy finansowej dla założenia własnego biznesu pod warunkiem przeznaczenia udzielonych środków na 
cyt.: „ a) zakup maszyn i urządzeń oraz wyposażenia do utworzenia miejsc pracy ( co najmniej 50% wnioskowanej kwoty ), 
b) zakup towaru do sprzedaży w przypadku działalności handlowej ( do 30% wnioskowanej kwoty ), 
c) reklamę ( do 20 % wnioskowanej kwoty).
Jeżeli biznes nie pójdzie, to należy zwrócić udzieloną pożyczkę z odsetkami.
( w dodatku trzeba mieć żyrantów, którzy poręczą swoim majątkiem  - od redakcji)

Szanowni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej czy jest już Wam jasne co syjoniści z UE wraz z ich duchowymi braćmi z Polski wymyślili.
Po położeniu na łopatki europejskiej i polskiej gospodarki, po stworzeniu w krajach UE wielomilionowych rzesz bezrobotnych, po roztrwonieniu majątków narodowych, ci „ wybrani z narodów” w mało inteligentny sposób chcą dalej „ściemniać” o pomocy kapitalisty - globalisty dla bliĽniego w duchu prawicowo-klerykalnego miłosierdzia i udzielać w swoim dobrodziejstwie kredytu ze syjonistycznego banku.
Trzeba chyba być posłem z pisu, by nie zrozumieć intencji dobroczyńców z EFS-u, która polega na koncepcji: weĽ kredyt w naszym banku, zakup maszyny i sprzęt oraz towar w naszym upadającym geszewcie, zamów reklamy w naszych nieczytanych gazetach, zastaw dom i majątek rodzinny za kredyt, oddaj kredyt z odsetkami lub oddaj zastaw, twoja wina bo chyba miałeś pomidory na oczach i nie widziałeś że nie ma koniunktury gospodarczej na twoją działalność, damy ci za darmo poradę „przyjacielu ślepy w karty nie gra”.
Wnioski o powyższe można składać do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Urzędu Pracy m.st. Warszawy.
Jak cudownie wygląda chrześcijańsko – biznesowa pomoc rządzących dla plebsu.
Jest i drugi element ściemniania przez twórców IV Rzeczypospolitej a dla mnie IV rozbioru RP.
Tworzy się dla prawych polityków mogących być mniej „zaradnymi” w zarządzaniu np. skarbem państwa, finansami lub gospodarką, urząd do zwalczania korupcji.

Nasuwa się więc kolejne pytanie. Po co zwalczać? Czy to oznacza ściemniać w obszarze praworządności?
Korupcję można wyeliminować skutecznie z życia społecznego, gospodarczego i politycznego pod warunkiem wdrożenia w życie prawie z dnia na dzień programu wyborczego kandydata na Prezydenta RP Zbigniewa Rolińskiego w zakresie utworzenia Sądów Obywatelskich, wprowadzenia Ławy Przysięgłych oraz kary dożywocia i przepadku mienia za korupcję i kradzież majątku narodowego.

No ale co powierzyć do „ rozmnożenia” historykom.
Chyba historię o polskim dobrobycie pisaną przez syjonistyczne media, które też mając pomidory na oczach nie widzą w Polsce 4 milionów bezrobotnych, 7 milionów obywateli żyjących na krawędzi ubóstwa, 2 milionów polskich niedożywionych dzieci, ruiny moralnej i gospodarczej Ojczyzny.
No tak, ale o której OjczyĽnie jest mowa. Z niemieckiego ojczyzna –Vaterland to ciągłość po ojcu a nie jak u „ wybranych z narodów” po matce.
A propos, to który z kolejnych wielkich, nie wzrostem, polskich przywódców jest znowu po matce.
Dla historyków z pisu małe przypomnienie.
14 lipca 1789 r. zburzono Bastylię, a następnie w ciągu kilku lat ścięto na szafocie 16.000 arystokratów, burżujów (globalistów), skorumpowanych urzędników i polityków.
Od 19 dni trwają we Francji rozruchy, które mają społeczno-ekonomiczne podłoże.
Spalono 12.000 samochodów, liczne sklepy i budynki użyteczności publicznej.
To początek rewolucji powstałej z biedy, nędzy i dyskryminacji.
Koledzy politycy nie ściemniajcie dalej, bo przyjdzie w Polsce czas zapalenia latarni, byle nie czerwonej. 

Zbigniew Roliński 
http://wolneradiopolska.blog.onet.pl/ 

Niezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" 
Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.