Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 30-11-2011

PROTEST FARMACEUTÓW - Nie chcemy refundować cudzych błędów - Złóż podpis pod protestem

Zwracamy się z prośbą o wsparcie naszych działań i złożenie podpisu pod niniejszym protestem:

Sz. P. dr n. farm. Grzegorz Kucharewicz
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

W świetle mającej wejść w życie w styczniu 2012 roku nowej Ustawy Refundacyjnej , farmaceuci oraz technicy farmaceutyczni kierują na ręce Pana Prezesa protest przeciwko nakładaniu na apteki wysokich kar finansowych za błędy popełniane przez lekarzy podczas wypisywania recept oraz przeciwko cofaniu całej refundacji aptekom w wyniku zupełnie nieistotnych i błahych pomyłek lekarza takich jak np. brak "iksa" w rubryce dotyczącej daty realizacji recepty, nieczytelnie wypełnione dane placówki wystawiającej receptę, niepełny adres pacjenta (np. brak numeru domu) itp.

Apteka podczas kontroli NFZ nie ma najmniejszego wpływu na ustalenia kontrolne NFZ i nie przysługują jej żadne środki prawne pozwalające jej na przeciwstawienie się ustaleniom Funduszu oraz na obronę swych praw w obiektywnym postępowaniu, jak również na obronę swej własności rażąco naruszanej poprzez "potrącenia" NFZ wykonywane bez względu na spełnienie jakichkolwiek przesłanek w tym zakresie. W niektórych przypadkach NFZ nawet nie przeprowadza kontroli, tylko w sposób
jednostronny, władczy "wystawia" noty obciążeniowe i potrąca wierzytelności z tych not z refundacjami z następnych okresów.

Równocześnie przychylamy się do protestu lekarzy w sprawie przepisów regulujących zasady wystawiania recept na leki refundowane (http://www.nil.org.pl/petycja).
Nie możemy dopuścić do tego, aby pacjent, który ma święte prawo do zakupy refundowanego leku, był tego prawa pozbawiony w wyniku Ustawy nakładającej na lekarzy i farmaceutów tak wysokie kary finansowe, że wypisywanie recept na leki refundowane i ich realizacja stanie się wkrótce niemożliwa.

Apelujemy do Ministerstwa Zdrowia o opamiętanie się.
Niezależni eksperci poddają pod wątpliwość zgodność niektórych przepisów, mających wejść w styczniu 2012 nowej Ustawy Refundacyjnej, z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Nie możemy do tego dopuścić.

Działania NFZ i przepisy nowej Ustawy są niedopuszczalne i chcemy dać temu jasny wyraz!

Dlatego też zwracamy się do Naczelnej Rady Aptekarskiej o wezwanie wszystkich aptek w Polsce do bojkotu umów z NFZ od dnia 01.01.2012 r.

Złóż podpis pod protestem

W dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.