Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
26 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 06-08-2014

Odezwa do poszkodowanych kredytami hipoteczny denominowanymi do franka szwajcarskiego (chf)  z  GRUPY GE MONEY/BPH  

"Szanowne Frankowiczki i Szanowni Frankowicze z GRUPY GE MONEY/BPH
członkowie i sympatycy  naszego  Stowarzyszenia Na Rzecz Obrony Praw Konsumenta i Obywatela

Pro Futuris
 w organizacji ( bez względu na dopisek non profit czy bez niego , czyżby zapanowały nastroje separatystyczne? )

wszyscy poszkodowani kredytami hipoteczny denominowanymi do franka szwajcarskiego (chf)
wysyłam ten tekst jako otwarty z podaniem adresów email – kontaktujcie się bezpośrednio pomiędzy sobą , utwórzcie własne środowisko, wymieniajcie się informacjami , ja służę pomocą.

Po 10 miesiącach bez efektywnych prób zorganizowania i zarejestrowania Stowarzyszenia Pro Futuris  w Sądzie Rejestrowym (KRS - 6 zwrotów wniosków rejestrowych ) rezygnuję  z dalszych prób dokonania rejestracji sądowej stowarzyszenia w dotychczasowej formule , przynajmniej oficjalnie  . Skoro się nie chcemy sformalizować i nie chcemy złożyć deklaracji  , to nie jesteśmy stowarzyszeniem w sensie obowiązującego  prawa . Działamy nie formalnie ,tak jak do tej pory , ale nie możemy korzystać z dotacji  ani z pomocy publicznej. Mamy ograniczony dostęp do mediów .

Znaczny wpływ na moją decyzję   ma    znikomy spływ deklaracji członkowskich   ( z całej Polski 104 osoby w tym 41 dotyczyło projektu  abonament 150 )   co może świadczyć o braku zainteresowania z Państwa strony tą formą prawną naszej organizacji  oraz realiami finansowymi działania stowarzyszenia.

Oczywiście z powodu braku rejestracji sądowej Stowarzyszenia ,  ani jedna złotówka z tytułu składek ani w innej formie (dotacje) do nas nie wpłynęła. Nie posiadamy konta bankowego stowarzyszenia ani  nie mamy dostępu do własnych kont , ponieważ są pozajmowane przez komorników ,   w deklaracjach celowo numeru konta nie podawaliśmy aby uniemożliwić wpłaty przed dokonaniem rejestracji .  Natomiast dotychczasowe  działania (spotkania i wynajem sal, telefony, przejazdy, druki, Internet  )  finansowaliśmy z Panem Tomaszem Sadlikiem ze środków własnych w miarę naszych , dość mocno ograniczonych możliwości , a ograniczonych   toczącymi się przeciwko nam postępowaniami egzekucyjnymi  „naszych” banków.

Musicie Państwo przyznać, że jak na;

·         700 tys. osób poszkodowanych przez 14 banków , 

·         34  tysiące wejść na nasze strony internetowe z wyrazami poparcia ,

·         oraz na około 3,5  tys.  emaili otrzymanych i  5 tys. wysłanych w powyższej sprawie , zarówno przeze mnie i tyle samo przez Pana Tomasza

efekt w kategoriach ilościowych jest dość mizerny .

W przesłanych do mnie deklaracjach w zdecydowanej większości  znalazłem zapis o Państwa oczekiwaniach opieki prawnej i procesowej przy jednoczesnym zadeklarowaniu kwot składki rocznej 20-100 zł . Pozostawiam bez komentarza relację deklaracji do kosztów postępowania procesowego i kosztu obsługi adwokackiej. Propozycje rozwiązania tego problemu i opis stanu na dzisiaj  przedstawię w oddzielnym materiale.

Natomiast jaki jest efekt jakościowy?

Rok temu w mediach nikt o nas i naszym problemie nie wspominał .

Co udało nam się osiągnąć od tamtej pory do dziś  :

·         zorganizowaliśmy kilka dużych spotkań w Krakowie( 1.02.2014 ponad 100 osób )  i w Warszawie ( 18.09.2013 i 5.02.2014 ponad 100 osób + ekonomiści i prawnicy ) wraz  z obsługą medialną .

·         kilka spotkań regionalnych między innymi w Gdańsku, Raciborzu ,Wiśle, Tychach  i Łodzi .

·         udało się zorganizować kilka występów przed kamerami : TVN, Polsat News, TVP Info,  TV Republika,TVP2 , oraz kilka publikacji prasowych i w mediach internetowych , między  innymi  w Gazecie Prawnej ,Gazecie Bankowej, Wprost , Polityce , Na dolnym Śląsku i w Gazecie Wyborczej.

·         powstało kilkadziesiąt pozwów indywidualnych przeciwko bankom ( ja wiem o 39 + 4 moje przeciwko PKO BP i  jeden Pana Tomasza Sadlika przeciwko Raiffaizen ),

·         zostało złożonych w sądach kilka pozwów grupowych mBank ( wygrana 1247 osób ) Millenium (2200 osób) Getin Bank ( 26 osób z zapowiadanych 400) , przystąpiło do nich w sumie kilkuset sympatyków stowarzyszenia.

·         powstają nowe  grupy do pozwów indywidualnych ,grupowych i grup pozwów indywidualnych przeciwko PKO BP, PKO SA, BPH, Raiffaizen , BZ WBK.

·         W dniu 11.02.2014 zorganizowaliśmy medialne nagłośnienie naszego protestu przeciwko PKO BP tzw scenariusz (strajk? ) Hiszpański .

·         Kilka kancelarii adwokackich przystąpiło do opracowania doktryn procesowych – stąd i pozwy w sądach . Rok temu nikt nie chciał się podejmować prowadzenia  naszych spraw w sądach ,pierwsze pozwy pisaliśmy sami  .

·         Powstały dwie prace doktorskie na temat naszego problemu ( ekonomia SGH i Wydz.Prawa PAN)

·         Powstały cztery doktryny procesowe : powództwo oparte na klauzulach abuzywnych , powództwo odszkodowawcze i dwie doktryny oparte na oszustwie marketingowym (KPK i KPC) o unieważnienie zapisów umowy kredytowej.

·         Złożone zostało kilkadziesiąt doniesień do Prokuratury o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa przez pracowników banków – bez zainteresowania ze strony adresatów.

·         Powstały i zostały przy sprzeciwie banków opublikowane wykazy klauzul niedozwolonych (abuzywnych) zatwierdzone przez Sąd Konsumencki (SK)   dotyczą  Kredyt Bank ,Getin Bank, mBank, Millenium, BPH, PKO BP – problem polega na fakcie ,iż banki nie realizują Wyroku SK , musimy w cywilnych postępowaniach udowadniać istnienie w naszych umowach kredytowych tych klauzul.

·         Wypracowujemy trzy metody postępowania procesowego: powództwo grupowe ,powództwo indywidualne i grupę pozwów indywidualnych (lepszy efekt nagłośnienia medialnego przy porównywalnych kosztach własnych).

·         Mam nadzieję ,że kilkanaście tysięcy osób zdobyło i poszerzyło swoją  wiedzę  i  nabyło szerszą samoświadomość na temat problemu kredytów denominowanych we franku szwajcarskim oczywiście też i  poza naszym środowiskiem  : są to sędziowie, adwokaci ,Prof. Belka, red Żakowski, red .Samcik , posłowie i senatorowie Sejmu VIII kadencji  i wielu czytelników publikacji ,a także i miejscy rzecznicy praw konsumentów , jak i wiele innych osób w tym i tzw. odwróceni pracownicy banków .

·         Ujawniliśmy prawdziwe oblicze intencji i  działań sfery polityczno- rządowej  w kwestii ustawowego rozwiązania problemu społecznego jakim niewątpliwie jest problem mechanizmu stosowanego przez Banki ( BTE, wielokrotny spreed ,egzekucja z całego majątku małżonków itd. ) , czyli   :

o    zmiana ustawy konsumenckiej(podpisana dzisiaj 25.06.2014  przez Prezydenta RP)  zaproponowana przez UOKIK ( art.4 par.2 ) o wykluczeniu nas z grona konsumentów , co za pół roku pozbawi nas prawa do dochodzenia swoich racji na drodze pozwów grupowych.

o    Propozycja Rządowa zmiany prawa upadłościowego o upadłości konsumenckiej sankcjonująca BTE zamiast jego likwidacji.

o    20.02.2014 na wniosek senatorów o zbadanie przez NIK prawdziwości twierdzeń Min Fin P. Szczurka i Prezesa KNF P. Jakubiaka na temat kosztu społecznego denominacji kredytów we chf do kursu z dnia podpisania umowy.

o    Enigmatyczne ,realizowane na potrzeby kampanii wyborczych działania niektórych polityków , polegające na obietnicach przygotowania ustawy rozwiązującej problem , ale bez żadnych efektów .

Reasumując ,jakieś efekty naszych działań są , ale czy są satysfakcjonujące  w pełni  kogokolwiek ? Chyba nie.

Sprawy sądowe są w toku lub w stadium przygotowania. Pozytywnych  zmian w rozwiązaniach ustawowych  nie widać , zmiany nastawienia polityków raczej w najbliższej przyszłości nie należy się spodziewać.

W tle naszych działań widoczne są zakrojone na dużą skalę przeciwdziałania medialne dobrze zorganizowanej grupy banksterów  realizujących politykę dezinformacyjną społeczeństwa w kwestii rzekomej świadomości ryzyka kursowego , naszej rzekomej pazerności i zysków  osiągniętych w porównaniu z tzw .kredytami złotówkowymi itp. Na ich usługach są często politycy ,prawnicy i dziennikarze , a także z pewnością  i część z naszych adwersarzy . Metodą jest czarny PR -  czyli propagowane są słowa- wytrychy mające na celu ogłupienie społeczeństwa i  podzielenie środowiska kredytobiorców na frankowców i złotówkowych , w celu zniechęcenia nas do upowszechniania drogi procesowej i wiedzy ekonomicznej  , a celem nadrzędnym jest  pokrycie   nieuczciwych praktyk stosowanych wobec nas przez banki . Są to działania nie zgodne zasadami uczciwości społecznej , etyki ,moralności , prawem  , ale się dzieją przy dość biernej postawie władz i prokuratury  oraz opieszałości sądów .

Doskonałą pożywkę do działań tej grupy stanowi nasza inercja i przyjęcie postawy wyczekującej.

Nikt za nas samych nie rozwiąże naszych problemów – zachęcam do większej aktywności publicystycznej i organizacyjnej oraz samo edukacji ekonomicznej .

Z pewnością w naszym środowisku są instalowani pseudo poszkodowani. Nic dziwnego, wiedza o naszych działaniach może być dla banksterów bardzo  cenna  i mają czym za nią płacić. Przekazujcie informacje dalej, ale  rozsądnie.  Sami oceńcie kto i jakie ma prawdziwe intencje po  tym co i jak  publikuje. Dzielcie się opiniami z nami i pomiędzy sobą ,opiniujcie także działania kancelarii adwokackich i sądów .

Nie pozostawiajcie bez odpowiedzi i komentarza żadnej negatywnej wypowiedzi  konkurencji,  bez względu na sposób przekazu , czy w Internecie czy w rozmowach prywatnych - w ten sposób wykorzystując swoją wiedzę upowszechniacie nasz problem – jednocześnie zdyskredytujecie  nieuczciwą działalność banków i ich  wasali.

Proszę o ocenę ,Wasze opinie i racjonalne pomysły ,wnioski i postulaty.

Andrzej Zalewski   profuturis.warszawa@gmail.com  Tel. +48 730 342 983"

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.


Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Ayitey
24-12-2014 / 09:35
That's a smart answer to a dicfifult" rel="nofollow">rlljeaqnq.com">dicfifult question.
~jerozolita
15-08-2014 / 15:01
Szefem kampani wyborczej Prezydenta Wrocławia jest radny Wrocławia i v-ce szef solidarności.... KRAUZE JAROSŁAW PIOTR... Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w: Aquainwest Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000450254 Autogiełda - Majski, Styrna - Sp. J., Wrocław − KRS 0000270500 Autogiełda Finanse Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000370452 Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok − KRS 0000037027 Bowlingowy Klub Sportowy Stajnia We Wrocławiu, Wrocław − KRS 0000057906 Centrum Konsultingu i Marketingu Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000153495 Dokument Sekret Serwis S.A., Wrocław − KRS 0000164200 Dolnośląskie Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i Sportu Nszz Solidarność, Wrocław − KRS 0000027102 Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Wrocław − KRS 0000209331 Fg Małopolska Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000142491 Fundacja - Za Wolność Waszą i Naszą, Oborniki Śląskie − KRS 0000327586 Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego W Koszalinie, Koszalin − KRS 0000113256 Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk − KRS 0000082079 Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, Wrocław − KRS 0000239622 Fundacja Gospodarcza, Gdynia − KRS 0000086705 Fundacja Kadry Dla Wielkopolski, Poznań − KRS 0000029791 Fundacja Na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-dąbrowskiego Imienia Grzegorza Kolosy, Katowice − KRS 0000111954 Fundacja Promocji Solidarności, Gdańsk − KRS 0000028230 Fundacja Solidarności Polsko-czesko-słowackiej, Warszawa − KRS 0000144784 Fundusz Gospodarczy Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000152501 Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Gdańsk − KRS 0000047865 Gfkm Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000147625 Grupa Zarządzająca Dgm Sp. Z O.O., Jaworzno − KRS 0000454339 Grupowa Oczyszczalnia Ścieków W Łodzi Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000069597 Hipersklep.pl Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000363356 Jelpress Sp. Z O.O., Jelenia Góra − KRS 0000150435 Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000031561 Lubelska Fundacja Rozwoju, Warszawa − KRS 0000052371 Lubelski Fundusz Kapitałowy Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000012998 Nordis Chłodnie Polskie Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000039619 Norpol-press Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000189551 Nowy Szpital Wojewódzki Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000353252 Partner Finanse Sp. Z O.O., Jaworzno − KRS 0000481866 Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Białystok − KRS 0000051191 Polbus-pks Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000008042 Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu, Gdańsk − KRS 0000211871 Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego Psus, Wrocław − KRS 0000081897 Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług Stymar Sp. J. M.majski-j.styrna, Wrocław − KRS 0000028934 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Dekom Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000075386 Solkarta - Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000281342 Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-kredytowa Jaworzno, Jaworzno − KRS 0000037620 Stowarzyszenie Aktywni Bez Granic, Dzierżoniów − KRS 0000389556 Stowarzyszenie Charytatywne Im. K. Michalczyka, Wrocław − KRS 0000244836 Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli Solidarność W Gdańsku, Gdańsk − KRS 0000101333 Stowarzyszenie Księgowych W Polsce, Warszawa − KRS 0000101063 Stowarzyszenie Maratonu Solidarność, Gdańsk − KRS 0000208597 Stowarzyszenie Nasz Krzyż, Dzierżoniów − KRS 0000080645 Stowarzyszenie Wikimedia Polska, Łódź − KRS 0000244732 Władcy Dróg A. Diduła, B. Głowacki, W. Styrna Sp. J., Wrocław − KRS 0000380540 Wrocław 2012 Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000297448 Osoby współwystępujące w KRS działały także w: Agencja Rozwoju Regionalnego Arleg S.A., Legnica − KRS 0000073983 Biuro Podróży Soltur Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000096202 Blue Activ Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000353268 Centrozap Finanse Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000123182 Cukrownia Świdnica S.A., Pszenno − KRS 0000094827 Destylarnia Sobieski S.A., Starogard Gdański − KRS 0000063761 Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed S.A., Wrocław − KRS 0000242837 Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. Z O.O., Kamienna Góra − KRS 0000143957 Edf Wybrzeże S.A., Gdańsk − KRS 0000017505 Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A., Elbląg − KRS 0000041521 Energetyka Sp. Z O.O., Lubin − KRS 0000012900 Fundacja Galerii Miejskiej We Wrocławiu, Wrocław − KRS 0000455311 Fundacja Polska Refa, Poznań − KRS 0000136636 Fundacja Przyjazny Dom Imienia Stanisława Jabłonki, Wrocław − KRS 0000228691 Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno-wypoczynkowe Natura Tour Sp. Z O.O. / Natura Tour Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000155205 Kolejowe Towarzystwo Finansowe Viafer S.A., Warszawa − KRS 0000256796 Małopolska-press S.A., Kraków − KRS 0000059233 Miedziowe Centrum Zdrowia S.A., Lubin − KRS 0000049529 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000027173 Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. Z O.O., Tychy − KRS 0000074847 Nasz Dom Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000108059 Pkp Informatyka Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000042646 Pm Budownictwo Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000280576 Polska Żegluga Bałtycka S.A., Kołobrzeg − KRS 0000011871 Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości, Gdańsk − KRS 0000144748 Premet S.A., Pieszyce − KRS 0000082011 Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług Stymar Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000026549 Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Bawełna, Łódź − KRS 0000032002 Soldar Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000174650 Spółdzielnia Mieszkaniowa W Wieliczce, Wieliczka − KRS 0000032086 Spółdzielnia Słowo Polskie, Wrocław − KRS 0000187348 Stocznia Elbląg Sp. Z O.O., Elbląg − KRS 0000074931 Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych Erion, Wrocław − KRS 0000231574 Tarpan Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000190114 Tauron Dystrybucja S.A., Kraków − KRS 0000073321 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000117724 Tysol Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000097371 Wrocławski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000120112 Wrocławski Park Technologiczny S.A., Wrocław − KRS 0000004202 Wrocławski Park Wodny S.A., Wrocław − KRS 0000222251 Wrocławskie Centrum Badań Eit + Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000300736 Wrocławskie Centrum Spa Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000003584 Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Alba S.A., Wrocław − KRS 0000001350 Wydawnictwo Styma Sp. J. Mariusz Majski-janusz Styrna, Wrocław − KRS 0000102257 Wytwórnia Urządzeń Komunalnych Wuko S.A., Łódź − KRS 0000054611 Zakład Energetyczny Wrocław S.A., Wrocław − KRS 0000061142 Zakłady Płyt Pilśniowych Czarna Woda S.A., Czarna Woda − KRS 0000095894 Zakłady Przemysłu Wełnianego Tomtex S.A., Tomaszów Mazowiecki − KRS 0000115692 Zakłady Tkanin Wełnianych Mazovia S.A., Tomaszów Mazowiecki − KRS 0000011591 Zoo Wrocław Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000350789
~ma tylda
10-08-2014 / 20:23
Bronek ... straciliście Faktyzm. Lecicie na złamanie karku. Najgorsze, że wciągnęliście za sobą 35 mln ludzi. A to już P0ważny zarzut. Z takiego gówna nikt nie wychodzi nawet Wy.!!!
~ma Ryśka
10-08-2014 / 06:06
nie\kt nie zauważył i mamy prowokacje niezalezna.pl/58187-episkopat-reaguje-na-teksty-wyborczej-o-zarobkac nie mówi se , że 1,O4 PKB idzie na kl Eryka + brak jakichkolwiek P0datków + ZUS,
~jankeks
08-08-2014 / 20:45
ale Was P0litycy dymaja.... Miliardy na zbrojenia. A wystarczy kilka dronów własnej konstrukcji kilka rakiet z głowic nuklearną i basta. Ale musza was dymać dla sutej prowizji i zastraszania wojną.
~wacek
08-08-2014 / 13:57
zastanawiam się dlaczego niezależna.pl usuwa niewygodne wpisy o przestępstwach sędziów i urzędników z Wrocławia? Czy Tomasz Sakiewicz był " montowany" we Wrocławiu gdzie mec minister Ćwiąkalski/ prezydent ...... oraz Lech..... Wałęsa? Ja wiem a Wy....
~baran szef lwów
08-08-2014 / 09:05
czy to prawda, że www.krd.pl Maćka Kaczmarskiego był stworzony przez H. Kohla na Parkowej we Wrocławiu sąsiadując z ..... (3O.OOO.OOO,- za info)
~lew szef baranów
07-08-2014 / 13:24
Warto iść do sądów choć to trwa kilka lat. Sądy zacvzęły wydawać wyroki przeciw układom i to z najwyższymi sarbowymi interesami www.pzfd.pl/_files/2010-12-03_decyzja_UOKiK_nr_DDK_17_2010_PZFD_-ZIK i wygrali ok 3O.OOO,- www.pzfd.pl/_files/2013-03-29_wyrok_PZFD-_UOKiK_sygn.akt._XVII_AmA_4 walczcie nawet z rządem - warto https://www.youtube.com/watch?v=l6TMutAosRQ
~Jan
07-08-2014 / 13:08
kilka dni temu podpisano porozumienie międzynarodowe na zamku w P0lsze o wysłaniu nielegalnym P0lskiego ciężkiego sprzętu. Konferencje zorganizowano pod innym tytułem aby zgromadzić tłum organizacji. Ale w Komnatach podpisano zupełnie coś coś innego zakwitnie frontem w P0lsze.
~Pvtin
07-08-2014 / 10:01
dajecie się rżnąć na maxa w sektorze państwa kłamią - biznes.onet.pl/praca/droga-sutanna,18493,5651274,5451429,468,1,news- nie mówiąc o 1,O4 PKB które płacimy to jest ok 1O miliardów rocznie!!!!