Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
31 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA ZDZISŁAW RACZKOWSKI BOGDAN GOCZYŃSKI WYWIAD Z POSEŁ PIS ARKADIUSZ MULARCZYK

Niedoszła rozmowa dziennikarza AFERY PRAWA z Posłem na Sejm Arkadiuszem Mularczykiem, wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W tej sytuacji poczekamy, może znajdzie się jakiś inny bardziej kompetentny poseł PiS i udzieli Redakcji wywiadu?

W czerwcu ukazał się raport Transparency International na temat korupcji w polskim sądownictwie. Potwierdza on to, o czym Afery Prawa piszą do lat, mimo, że w kilku kwestiach autorom zbrakło odwagi i nie wspomnieli na przykład o nagminnym nadużywaniu psychiatrii i rozbijaniu rodzin przez skorumpowane sądy. Pomyślałem, że warto by usłyszeć, co sądzą o raporcie posłowie partii noszącej dumną nazwę „Prawo i Sprawiedliwość”. Ku mojemu zaskoczeniu poseł Arkadiusz Mularczyk, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka zgodził się udzielić nam wywiadu pod warunkiem, że prześlę mu treść raportu i pytania, jakie będę chciał zadać. Tak też uczyniłem. Po wysłaniu pytań, zaległa jednak cisza i mimo powtórnej prośby, nie uzyskałem już odpowiedzi. Jak się okazuje, korupcja w wymiarze sprawiedliwości to temat tabu, którego posłowie nie złamią. Należy tylko zadać pytanie, czy są częścią sitwy, czy też boją się narazić potężnej mafii prokuratorsko - sędziowsko - prawniczej. Być może zresztą i jedno i drugie.

W związku z tym, kierując się prawem czytelników do informacji, zdecydowaliśmy się opublikować same pytania niedoszłego wywiadu, bez odpowiedzi posła Mularczyka. Na końcu zamieszczamy korespondencję z posłem oraz załączniki przesłane posłowi.

Rozmowa z Panem Arkadiuszem Mularczykiem, posłem na Sejm, wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Panie Pośle, przyznam się, że raport Transparency International o korupcji w polskim sądownictwie był dla mnie zaskoczeniem tylko dlatego, że otwarcie o tym napisano. Jednak sprawa ta została zignorowana przez dominujące media w tym telewizję. A przecież kwestia uczciwości w sądownictwie ma kapitalne znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa i Państwa. Czym wytłumaczyć taką cenzurę mediów?
???????????????????????????????

Znamy tekst ślubowania sędziowskiego mówiący, między innymi, o uczciwości i bezstronności. Raport Transparency International mówi zaś o nagminnym wybiórczym protokołowaniu rozpraw i stronniczości sędziów. Przecież jest to de facto zawiadomienie o przestępstwie. Przykładów przestępczych zachowań sądów, nie brakuje w Aferach Prawa. Prokuratura i ministerstwo sprawiedliwości jednak milczą, zasłaniając się niezawisłością sądów. Czy Sejm, a w szczególności Pana partia, podejmują działania dla uzdrowienia tej sytuacji?
????????????????????????????????

Raport dużo uwagi poświęca biegłym. Mają oni ogromny wpływ na decyzje sądów. Zarzucana jest im jednak niekompetencja a nawet wprost, dostosowywanie wyników opinii do oczekiwań prokuratury. Osoby oskarżone, niejednokrotnie fałszywie, nie mogą zaś powołać własnych biegłych. Jest to logika państw totalitarnego. Jak to się ma wobec zasady równości wobec prawa?
?????????????????????????????????

Mówiliśmy ogólnie o biegłych. Transparency International nie poruszyła jednego bardzo istotnego tematu, a mianowicie nadużywania psychiatrii. Ludzie mający odwagę zaprotestować przeciwko bezprawiu, są nękani, łącznie z przymusowym kierowaniem na 6 tygodniową obserwację w szpitalu psychiatrycznym. Biegli, z reguły, stosując się do oczekiwań prokuratury lub sądu, zalecają zamykanie ludzi w szpitalach psychiatrycznych, zanim udowodniono zarzucany im czyn. Przecież jest to karygodne bezprawie w stylu sowieckim. Czy do Komisji dochodzą takie sygnały i co Komisja robi w tym zakresie?
??????????????????????????????????

Transparency International nie oszczędziła adwokatów. Jest tam mowa o nagminnym sprzeniewierzaniu się interesom klientów. Innymi słowy chodzi o przekupywanie adwokatów przez stronę przeciwną. Doniesienia o takich przypadkach są również a Aferach Prawa, ale prokuratura nie jest nimi zainteresowana. Z mojego doświadczenia natomiast wiem, że w sprawach gdzie jest ewidentna korupcja sądowa, praktycznie jest niemożliwe znalezienie adwokata, co praktycznie czyni człowieka bezbronnym. Sąd w swojej korupcyjnej niezawisłości może zabrać człowiekowi dzieci i majątek na podstawie fałszywych oskarżeń, przed którym nie można się obronić. Czy widzi Pan sposób na poprawę etyki adwokatów i jakości świadczonych przez nich usług?
????????????????????????????????????????

Biegli, adwokaci i sędziowie są zgodni w jednym: w swojej pogardzie dla Konstytucji. Do porządku dziennego należą niejawne posiedzenia sądów bez udziału stron, arbitralne nadawanie postanowieniom prawomocności, co jest zaprzeczeniem dwuinstancyjności postępowania a sprzyja też „ustawianiu spraw”. Są to karygodne naruszenia Konstytucji. Jednocześnie wszelkie odwoływanie się do Konstytucji jest przez sądy ignorowane a adwokaci krzywią się na dźwięk tego słowa. Zasady praworządności, określone między innymi, w artykułach 42 i 45 Konstytucji, mają swoje źródle w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych a także w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Często mówi się, że owo bezprawie sądowe to spuścizna PRL,’u, ale jeden z adwokatów w przypływie szczerości powiedział mi, że jest to zjawisko nowe, ostatnich lat.
Czy Sejm a komisja w szczególności podejmują działania, aby przywrócić Konstytucji właściwą rangę?
??????????????????????????????

Pan ostatnio zwrócił na siebie uwagę bojem, jaki Pan toczył przed Trybunałem Konstytucyjnym w obronie ustawy lustracyjnej. Jest ogólna percepcja, że Trybunał stał się trzecią izbą parlamentu i aktywnie angażuje się w spory partyjne. Jednocześnie w Trybunale czekają na rozpatrzenie istotne skargi jak chociażby kwestia asesorów sądowych, którzy de facto, bez minowania prezydenta, uzurpują sobie władzę sądowniczą. Jest chociażby kwestia artykułu 203 k.p.k. umożliwiającego nadużywanie psychiatrii, jest kwestia niejawności posiedzeń sądowych. Jest także kwestia artykułu 500 k.p.k., który jest w sposób jaskrawy niekonstytucyjny i nadużywany. Na te sprawy władze najjaśniejszej rzeczpospolitej nie mają czasu. Czym tłumaczyć taką wybiórczość ludzi, którzy powinni stać na straży Konstytucji?
??????????????????????????????

Wiem, że ostatnio były rozważane zmiany w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Czy są gotowe propozycje i na czym miałyby owe zmiany polegać?
????????????????????????????????

Wrócę jeszcze do sędziów. Mam akurat okazję doświadczać na własnej skórze radosnej twórczości i skrajnego szowinizmu sądownictwa rodzinnego. Mam wrażenie, że głównym jego celem jest rozbijanie rodzin i niszczenie ich podstaw ekonomicznych. Dlatego uniemożliwia się ojcom wychowywanie dzieci a często nawet jakikolwiek kontakt z nimi. Narzuca się też arbitralnie wysokie alimenty. Cierpią na tym niesamowicie dzieci i bez wątpienia będzie to miało wpływ na ich dorosłe życie. Natomiast orzekający sędziowie nie zdradzają śladu przygotowania merytorycznego do prowadzenia spraw. Sądząc po artykułach Afer Prawa w innego typu sprawach nie jest lepiej. Czy są podejmowane kroki dla eliminacji tych patologii w sądownictwie?
??????????????????????????????????

Powiązania rodzinne profesji prawniczej nie są tajemnicą. Jeśli do tego dodać immunitet sędziów i prokuratorów, otrzymujemy feudalną klasę ludzi stojących ponad prawem i dzierżących olbrzymią władzę poza społeczną kontrolą. Sytuacja taka jest niebezpieczna chociażby z tego względu, że jest podatna na zorganizowaną przestępczość z wykorzystaniem aparatu państwowego. Z moich obserwacji wynika, że coś takiego ma obecnie miejsce. Czy nie sądzi Pan, że jest pilna potrzeba reformy wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności zmiany konstytucji eliminującej immunitet sędziowski? Nie wspomnę o immunitecie prokuratorskim. Bo ten jest w sposób oczywisty niezgodny z konstytucją.
???????????????????????????

Jak na razie skonczyło się na korespondencji....

Wtorek, 12 czerwca 2007

Szanowny Panie Pośle,

Współpracuję z internetowym pismem Afery Prawa oraz z prasą lokalną. Moje artykuły dotyczą między innymi kwestii sądownictwa rodzinnego, praworządności i przestrzegania praw człowieka w Polsce. Ostatnio ukazał się raport Transparency International na temat stanu sądownictwa a naszym kraju. Czy mógłby Pan udzielić nam wywiadu, którego punktem wyjścia byłby ów raport?

Z poważaniem

Bogdan Goczyński

Odpowiedź posła Mularczyka

Szanowny Panie Redaktorze

Uprzejmie proszę o przesłanie raportu, jeśli Pan go posiada. Po zapoznaniu się z nim udzielę Panu wywiadu, ewentualnie proszę przygotować pytania na piśmie i wysłać je w formie mailowej.

Z poważaniem

Arkadiusz Mularczyk

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.