Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
17 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 07-01-2014

Adam Słomka uczy "sędziów" przyzwoitości

3 stycznia 2014 r. odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego Katowice Zachód w Katowicach - przewodniczy sędzia Michał Fijałkowski - w sprawie zażalenia A. Słomki (KPN Niezłomni) na postanowienie prokuratury w Sosnowcu o odmowie wszczęcia śledztwa (sygn. III Kp 872/13). Posiedzenie odroczono, gdyż A. Słomka złożył wniosek o odsunięcie od sprawy wszystkich sędziów tego sądu zarzucając im stronniczość.

O co chodzi w sprawie?
W 2011 r. milicja moskiewska rozbiła wiec wyborczy środowisk patriotycznych w Katowicach pod pomnikiem NKWD na pl. Wolności. Moskale bezprawnie zatrzymali szereg osób. Rozbijanie wieców patriotycznych to wyraz represji antypolskich; a z prawnego punktu widzenia, ma znamiona przestępstw w rozumieniu licznych artykułów kodeksu karnego. Dlatego Adam Słomka (KPN Niezłomni) skierował do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Prokuratura podlega jednak tym samym ośrodkom antypolskiej dyspozycji politycznej co i milicjanci, którzy rozbili wiec; nic więc dziwnego, że odmówiła wszczęcia śledztwa przeciw „swoim” przestępcom. A. Słomka złożył zażalenie na tę decyzję. Właśnie to zażalenie rozpatrywano 3 stycznia 2014 r.

------------------------------ ------------------------------ - WNIOSEK DYSCYPLINARNY  --------------------------

Adam Słomka                                                           Cieszyn Zachodni, 31.XII.2013

Przewodniczący
Konfederacji Polski Niepodległej
Niezłomni
zam. 40-877 Katowice ul. Mieszka I 15 

więzień polityczny PRL  (walka z komunizmem)

więzień polityczny III RP (domaganie się praworządności np. w procesie WRON) 

dot. sygn.  III  Kp 761/13 oraz  III Kp 872/13

                                                                                                                           Sąd Rejonowy Katowice-Zachód

WNIOSEK

 o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego 
wobec sędziego Machała Fijałkowskiego

      Na posiedzeniu Sądu Rejonowego Katowice Zachód dnia 9.XII. 2013 r. SSR Machał Fijałkowski  utrzymał w mocy postanowienie prokuratury w przedmiocie umorzenia śledztwa dotyczącego przestępstwa  niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Policji, którzy mimo osobistej decyzji (polecenia) prokuratora pani Mamcarczyk-Piątek nie udostępnili Adamowi Słomce akt sprawy (2 ds. 710/11) o rzekome zniszczenie monumentu okupacyjnej armii sowieckiej.

Ściśle rzecz biorąc funkcjonariusze policji pokazali mi nieponumerowane xerokopie części akt twierdząc że to są akta śledztwa i że okazane kserokopie są całością akt „właściwych, głównych)– czyli funkcjonariusze utajnili akta i pokazali falsyfikat (!) poświadczając nadto nieprawdę - sic !

Następnie przez wiele miesięcy  tę nieprawdę poświadczali także prokuratorzy z Katowic i Tychów w dokumentach wytworzonych  podczas śledztwa toczonego na mój wniosek.  

Sędzia Machał Fijałkowski ustnie uzasadniając swoje postanowienie o utrzymaniu w mocy decyzji prokuratury o umorzeniu śledztwa powołał się jedynie na fakt iż cyt: „rzeczywiście policja nie udostępniła A.Słomce akt  ale nastąpiło to w wyniku zwykłego NIEPOROZUMIENIA.”

Na tym właściwie mógłbym poprzestać, ale niestety otrzymałem pisemne uzasadnienie postanowieniaautorstwaSSR Machała Fijałkowskiego, które zawiera pokłady jakiejś nieprawdopodobnej  aberracji, kłamstw, półprawd, ignorowania oczywistych (a niewygodnych) faktów,  nielogicznych konstatacji i terminologii pseudo-prawniczej, że wypada zareagować:

1/najważniejszym dowodem w sprawie jest pismo urzędowe pani prokurator Mamcarczyk – Piątek, która informuje, iż nakazała funkcjonariuszom policji udostępnienie akt Adamowi Słomce, a ci nie wykonali jej polecenia. Tego KLUCZOWEGO DOWODU PRZESTEPCZYCH PRAKTYK POLICJI, najważniejszego dokumentu  z akt prokuratorskich sędzia SSR Machał Fijałkowski ODMAWIA uwzględnienia i dołączenia go do akt sądowych o sygn. III  Kp 761/13 podczas posiedzenia 9.XII.2013. Argumentuje przy tym kłamliwie cyt: „że nie ma takiej potrzeby i praktyki”.

2/ SSR Machał Fijałkowski ODMAWIA zapoznania się (i stronom) oraz dołączenia do akt sądowych o sygn. III  Kp 761/13 wniosku prokurator Mamcarczyk – Piątek o wyłączenie jej od prowadzenia postępowania (wobec licznych oczywistych przestępczych praktyk w policyjnym śledztwie). Sędzia SSR Machał Fijałkowski usiłował nawet przekonać A. Słomkę podczas posiedzenia 9.XII.2013, że ten dokument  znajduje się w aktach prokuratorskich znanych stronom. To prymitywne kłamstwo. Akta są niekompletne (te śledztwa głównego Prokuratury z Katowic 2 ds. 710/11 oraz Prokuratury z Tychów).

Żeby wyjaśnić kontekst sprawy trzeba nadmienić, iż śledztwo przeciwko liderom Konfederacji Polski Niepodległej – Niezłomni prowadzą z ramienia policji III RP  byli funkcjonariusze zbrodniczego komunistycznego MSW na czele z komendantem Ryszardem Bilskim (toczą ponownie pomimo prawomocnej decyzji Sądu Okręgowego w Katowicach [sygn. III K 310/12 Sadu Rejonowego] o oczyszczeniu mnie z absurdalnego zarzutu „zniszczenia pomnika okupantów”! Natomiast prokurator Mamcarczyk-Piątek jest siostrą prokuratora IPN, który oskarża zbrodniarzy Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka o dokonanie licznych najcięższych przestępstw. Doprawdy trudno się dziwić licznym małym Jaruzelskim, pachołkom moskwy z milicji/SB/MSW/policji, że chronią symbole sowieckiego władztwa nad Polską,  zwalczają nadal A. Słomkę i nie wykonują poleceń prokurator Mamcarczyk-Piątek.

Tu po raz kolejny uwidaczniają się skutki „amnezji grubej kreski” tj. braku rozliczenia z przestępczą przeszłością  licznych obecnych decydentów, brak lustracji i dekomunizacji funkcjonariuszy publicznych. Zbrodniarze z policji, prokuratury i sądów pozostali bezkarni, awansują i deprawują następne pokolenia, które chwalą się, że tylko kradną!

3/ SSR Machał Fijałkowski w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy Policji wzywa tych ostatnich (na podstawie fałszywych informacji na temat A.Słomki) do demonstracji „siły” w sądzie przy wejściu do budynku oraz nadto przy drzwiach sali  (dowódca wchodzi na salę, grupa policjantów stoi tuż przy drzwiach).

4/    W aktach o  sygn. III Kp 872/13  SSR Machał Fijałkowski poświadcza nieprawdę i szkaluje mnie informacją przesłaną do różnych instytucji. Skierowałem do niego na posiedzeniu 9.XII. br pisemny apel w tej sprawie świadczącej o braku bezstronności, na który obiecał odpowiedź. Nie doczekałem się jej do dnia dzisiejszego.

Kopia mojego pisma w załączeniu oraz w aktach III  Kp 761/13.

5/ Jakie szkody poniósł A. Słomka i co chciała ukryć policja odmawiając udostępnienia akt ?

Trudno dokładnie powiedzieć, i to właśnie winno być przedmiotem rzetelnego śledztwa prokuratury! To zadanie  sąd winien  jej zlecić. 

Moim zdaniem chodzi m.in. o ukrycie:

- fałszywego zaświadczenia o karalności A.Słomki stwierdzającego, iż lider KPN-Niezłomni jest przestępcą !  I to osoba karaną za jazdę samochodem po pijanemu oraz ucieczkę z miejsca wypadku. Tym prymitywnym fałszerstwem posługiwała się policja i prokuratura (patrz akt oskarżenia) wielokrotnie w celu dyskredytowania mnie np. w postępowaniach sądowych odnośnie dowodów – a ja nie wiedziałem o istnieniu takiej fałszywki. Sic ! sam ten fakt winien być przedmiotem śledztwa i ukarania winnych poświadczenia nieprawdy.  Na marginesie niezorientowanych trzeba poinformować, iż od 30 lat domagam się pociągnięcia do odpowiedzialności funkcjonariuszy PRL i III RP (płk MO i SB Z.Zygadły, prokuratorów, milicjantów, SB-manów, lekarzy MSW, sędziów itp.) którzy odpowiadają za bezkarną śmierć mojej Mamy Krystyny, nielegalną ochronę sprawcy (np. wydanie fałszywej opinii lekarskiej o rzekomej chorobie psychicznej, zniszczenie całości akt w sądzie w 1994 r)

- ukrycia faktu, iż całe policyjne śledztwo w sprawie ochrony pomnika okupanta prowadzone jest nieleganie, gdyż nie ma wymaganego przez kodeks karny wniosku właściciela o ściganie A.Słomki (to nieprawdopodobne ale prawdziwe). Po prostu zgodnie z pisemną informacją Prezydenta Katowic pomnik wybudowano nielegalnie i nie ma on właściciela.

- ukrycia przestępstw dokonanych podczas policyjnej akcji rozbicia wiecu wyborczego (sic) KPN-Niezłomni pod pomnikiem okupantów 17 września 2011 r. – poprzez m.in. bezzasadne zatrzymanie A.Słomki, użycie siły, odmowę wezwania lekarza, konfiskatę tuby nagłaśniającej, plakatów i ulotek NIE MAJĄCYCH ŻADNEGO ZWIĄZKU Z ZARZUTAMI niszczenia mienia sowieckiego  a uniemożliwiających prowadzenie legalnej kampanii wyborczej – [ patrz postanowienie Sądu Rej. Katowice zachód VIII Kp 342/11 oraz korespondencję Rzecznika Praw  Obywatelskich]

Szkoda rozwodzić się dalej. SSR Machał Fijałkowskichyba nie jest osobą bezgranicznie głupią (wydaje mi się to nieprawdopodobne) pozbawioną zdolności rozumienia oczywistych faktów, a  zatem działa z premedytacją w obronie przestępczych praktyk postkomunistycznej policji.

    Historyczny przywódca śląskiej opozycji niepodległościowej (z lat walki z komunizmem), wieloletni więzień polityczny, skazany przez krzywoprzysięskie sądy Katowic, Wrocławia i Warszawy (wszystkie wyroki uchylił Sąd Najwyższy III RP jako wydane z rażącym naruszeniem prawa), obecny przywódca jawnej opozycji demokratycznej, parlamentarzysta trzech kadencji Sejmu RP, zgłasza zawiadomienie  o popełnieniu licznych przestępstw przez policjantów w prostej sprawie, lecz sędzia twierdzi ze nastąpiło NIEPOROZUMIENIE.

To  DRAMATYCZNY  UPADEK  SĄDOWNICTWA.

Sąd z zasady winien stać na straży praw obywatela a nie samowoli MSW.

To nie może być głupota. To ewidentna premedytacja.  Pytanie tylko:  osobistą czy zleconą? Jeżeli sędzia Machał Fijałkowskiujawni przez kogo (rodzinę fachowców, Przewodniczącą wydziału, Dyrektora sądu, policję, służby specjalne, jakiegoś Prezesa,  telefonicznie przez jakąś ważną kancelarię jak w sądzie w Gdańsku, przez ambasadę jeszcze ważniejszego mocarstwa itp) to należy poprzestać na pouczeniu go i ścigać organizatorów tego najszkodliwszego procederu.

Wskazanym byłoby nakazanie SSR Machałowi Fijałkowskiemu przeczytanie książki Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego III RP prof. A.Strzembosza analizujące mechanizmy działania dyspozycyjnych funkcjonariuszy pt.  „Sędziowie PRL  podczas próby stanu wojennego” [bezpłatnie do pobrania na portalu IPN] oraz obejrzenie pouczającego filmu historycznego o sądach i praktykach niedemokratycznych bezprawia PRL-u pt. „Ksiądz Jerzy Popiełuszko, wolność jest w nas”. Takie pozycje winny być lekturą obowiązkową dla wszystkich studentów, szczególnie wydziałów  prawa.

Chodzi mi o elementarny interes obywateli, Rzeczypospolitej (państwa),    a w szczególności organów wymiaru sprawiedliwości (poczucia praworządności).

Policjanci i sędzia zachowują się jak w państwie feudalnym lub totalitarnym. Lepiej wiedzą co jest „dobre dla poddanych” (niewolników, podludzi, ZEK-ów, zaplutych karłów reakcji, elementów antysocjalistycznych, opozycji niekonstruktywnej itp.).

Na podstawie dyspozycji art. 19 Konstytucji należy się kombatantom zmagań o niepodległość szacunek i ochrona. Aż tyle nie wymagam, ale jako człowiek i obywatel Rzeczypospolitej żądam poszanowania moich podstawowych praw i PROTESTUJĘ przeciwko systematycznemu i pogardliwemu ich łamaniu systematycznie od 33 lat przez funkcjonariuszy publicznych. 

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) seryjnie wskazuje na naruszenie art. 3 Konwencji Europejskiej zakazującego tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

W sprawie Romanow przeciw Rosji / Vladimir Romanov v. Russia (41461/02), z 24.07.2008./ sądy rosyjskie zasądziły odszkodowanie dla ofiary naruszenia Art. 3. Orzeczenie w tej sprawie, § 78: ETPC „Jednak Trybunał uważa że w przypadkach rozmyślnych naruszeń Artykułu 3, naruszenia tego nie można naprawić wyłącznie przez zasądzenie odszkodowania na rzecz ofiary. Gdyby bowiem reakcja władz na rozmyślne naruszenie Artykułu 3 przez funkcjonariuszy państwa miała ograniczać się do samej tylko wypłaty odszkodowania i niewystarczających starań by ścigać i ukarać sprawców, w pewnych wypadkach funkcjonariusze ci mogliby praktycznie bezkarnie łamać prawa osób pozostających pod ich kontrolą, a ogólny prawny zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania, mimo jego zasadniczego znaczenia, byłby praktycznie nieefektywny (zob., wśród wielu innych źródeł, orzeczenia w sprawiach Krastanov p-ko Bułgarii, nr 50222/99, § 60, 30 września 2004, i mutatis mutandis, Yaşa p-ko Turcji z 2 września 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-VI, str. 2431, § 74; Tanrıkulu p-ko Turcji [GC], nr 23763/94, § 79, ECHR 1999-IV; Velikova p-ko Bułgarii, nr 41488/98, § 89, ECHR 2000-VI; Salman p-ko Turcji [GC], nr 21986/93, § 83, ECHR 2000-VII; Gül p-ko Turcji, nr 22676/93, § 57, 14 grudnia 2000; Kelly i inni p-ko Wielkiej Brytanii, nr 30054/96, § 105, 4 maja 2001; Avşar p-ko Turcji [GC], nr 25657/94, § 377, ECHR 2001-VII).”

Warto także przytoczyć stanowisko  Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom i Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu lub Karaniu (CPT), standardy, Część IX Walka z bezkarnością (§ 25) cyt.: „Wiarygodność zakazu tortur i innych form złego traktowania podważona jest za każdym razem gdy funkcjonariusze odpowiedzialni za te czyny nie są pociągnięci do odpowiedzialności. Gdy po zgłoszeniu informacji o złym traktowaniu brak jest szybkiej i skutecznej reakcji, funkcjonariusze skłonni do złego traktowania obywateli i szybko dochodzą do przekonania – i mają po temu wszelkie powody – że mogą tak postępować bezkarnie. W gruzach legną wszystkie starania by upowszechnić zasady praw człowieka przez rygorystyczną politykę kadrową i szkolenie zawodowe.

Nie podejmując skutecznych działań dane osoby – koledzy, przełożeni, władze dochodzeniowe – w końcu powodują korozję wartości, które stanowią wręcz fundamenty społeczeństwa demokratycznego. I przeciwnie, wymierzenie sprawiedliwości funkcjonariuszom, którzy przez działanie lub zaniechanie nakazują, autoryzują, upoważniają albo realizują tortury i złe traktowanie stanowi niedwuznaczny komunikat, że postępowanie to nie będzie tolerowane. Prócz bezcennego skutku odstraszającego komunikat ten upewnia społeczeństwo, że nikt nie stoi ponad prawem, nawet ci którym powierzono strzeżenie prawa. Wiedza o pociągnięciu do odpowiedzialności sprawców wywiera też korzystny wpływ na poszkodowanych.”                             [podkreślenia A.Słomka]

Przypominam na koniec, że  SSR Machał Fijałkowski nie musiał wcale podejmować „trudnych” zagadnień oceny legalności działań policjantów.

Sąd miał tylko zdecydować czy zarzuty należy rzetelnie nadal badać !

Tu nie chodzi więc o jakiś jeden błąd. O jakieś przeoczenie. To każdemu może się zdarzyć. W działaniach SSR Machała Fijałkowskiegomamy bowiem do czynienia z całością /szeregiem/ absurdalnych, perfidnych i bezprawnych twierdzeń.

Sprowadzają się one do bezczelnej ochrony przestępców. Wygląda to wręcz na podżeganie do dalszego represjonowania (nieludzkiego i poniżającego traktowania, do wtórnej wiktymizacji) przedstawiciela opozycji, w tym wypadku  lidera Konfederacji Polski Niepodległej – Niezłomni.

Przez ponad 10 lat byłem obserwatorem przestrzegania praw człowieka z ramienia Rady Europy w Strasburgu na terenie Białorusi, Albanii, byłej Jugosławii itp. Spor występuje tam patologii postkomunistycznych. Również spore doświadczenie wyniosłem z udziału w licznych procesach politycznych przed sądami PRL i właśnie dlatego domagam się, w dobrze pojętym interesie wymiaru sprawiedliwości, wszczęcia poważnej procedury zmierzającej do wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych wobec SSR  Machała Fijałkowskiegooraz  unieważnienia jego decyzji.

Istotą ustroju totalitarnego  pozostał system „nomenklatury” przeniesiony do III RP  żywcem z PRL,  który oparty jest na tak zwanej „negatywnej selekcji”, czyli doborze kadr według zasady, że „im gorszy tym lepszy” –  to znakomite żerowisko dla donosicieli, kłamców, oszustów, marionetek służb  i wszelkiego rodzaju nikczemników gotowych do robienia kariery za wszelką cenę.

Wzorem doświadczeń z bolszewickiego imperium (i innych państw post-kolonialnych) taki dobór kadr umożliwia kierowanie państwem zgodnie z interesem zewnętrznych  mocodawców (np. Rosji i Niemiec)  oraz  jego mafijnych ekspozytur, wbrew najżywotniejszym interesom polskiego narodu.

W efekcie ręce opadają. Mamy kraj Unii Europejskiej z bezkarnymi działaniami niektórych sędziów i wielu funkcjonariuszy prokuratury i policji - całkiem jak na Białorusi czy Ukrainie.

Wnoszę o właściwy nadzór, o rzetelne zbadanie podniesionych kwestii oraz o informację co zamierzają Państwo zrobić w opisanych sprawach.    

Nie zamierzam tego ignorować i tolerować.

Dość bezprawia!

/-/ Adam Słomka

Do wiadomości:

Minister Sprawiedliwości,

I Prezes Sądu Najwyższego,

Krajowa Rada Sądownictwa

Kierownictwo Sądu Apelacyjnego Katowice

Kierownictwo Sądu Okręgowego Katowice

Prezes Sądu Rejonowego Katowice Zachód

Rzecznik Praw Obywatelskich

Parlamentarzyści

-==================

Pozdrawiam
adam, adamslomka1@wp.pl

Pozdrawiam
Mariusz Cysewski
tłumacz przysięgły j. angielskiego (TP 1504/06)
tel. 511 060 559

Tematy  w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY  PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Deena
04-01-2015 / 16:33
Wonderful extainaplon of facts available here. xkmvsm.com [url=yorkzfqpdvi.com]yorkzfqpdvi[/url] [link=carhqnmhdj.com]carhqnmhdj[/link]
~Yerenia
24-12-2014 / 05:04
Salam ros, saya nak try produk SSR untuk keunagan" rel="nofollow">jvanbybx.com">keunagan sendiri, saya gemuk selepas melahirkan anak sulung 8 tahun lepas dan tak kurus sampai sekarang, boleh tak saya nak jadi member SSR untuk membeli produk dan dimana saya perlu ambil produk. terima kasih.
~Nahu
20-12-2014 / 12:55
Wow, what a wonderful focus for a blog. One book I used with a foutrh grade class, In the Shade of the Nispero Tree, went out of publication forcing me to search for used copies, and I have continued that practice.
~Polak
10-02-2014 / 13:42
Panie Słomka jest Pan główny błaznem podobnego do pańskiej osoby tego systemu do którego powstania przyłożył swoje brudne paluchy!.
~Waldi
10-02-2014 / 13:40
Komuna,NKWD. Wystarczy CIA,USA,Mossad Izrael!.
~Antycenzura
07-01-2014 / 23:23
Najnowsza lista żydów i pedofilów pod poniższym adresem (po rozpakowaniu klikaj "index") rapidgator.net/file/c96accbacd8837c53fc0747d39536f50/Polonica.net_20