Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
28 listopada 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 05-12-2011

Wniosek o odwołanie z funkcji Zastępcy Dyrektora Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego

Tychy, dnia 4 grudnia  2011r

 Kancelaria Sejmu
 Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
 ul. Wiejska 4/6/8
 00-902 Warszawa  

Za pośrednictwem: 
Pana Andrzeja Seremeta
Prokuratora Generalnego RP
 ul. Barska 28/30
  02-315 Warszawa
 

Pokrzywdzony Jan Jączek, adres do korespondencji: ul. Elfów 63/79, 43-100 Tychy, tel.kom. 692-327-961. 

Zażalenie-skarga pokrzywdzonego Jana Jączek

na niezgodne z prawem działanie prokuratora Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego, na szkodę pokrzywdzonych w aferze finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku SA

Wniosek

o odwołanie z funkcji Zastępcy Dyrektora Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego, z uwagi że przez okres ostatnich trzech lat bezprawnie chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku SA i skorumpowanych prokuratorów, to jest o przestępstwo z art. 258 §1 Kodeksu Karnego w związku z art. 231 §1 Kodeksu Karnego i inne           

I. Działając w imieniu własnym, wnoszę zażalenie-skargę na błędną i niezgodną z prawem decyzję Zastępcy Dyrektora Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego, w kwestii przesyłania moich dokumentów do Prokuratury Rejonowej w Łodzi, która prowadzi mistyfikację śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej działającej w okręgu katowickiej apelacji, na szkodę wielu pokrzywdzonych. Decyzja ta jest niezgodna z prawem, ponieważ sprawa dotyczy afery finansowej na kwotę 689 milionów PLN, którą od ponad trzech lat ukrywają skorumpowani prokuratorzy wszystkich szczebli, przekupni sędziowie apelacji katowickiej i funkcjonariusze Komisji Nadzoru Finansowego, czym naruszyli art. 258 §1 KK w związku z art. 231 §1 KK i inne.

Dowód: pisma kierowane przez prokuratora Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego do pokrzywdzonego Jana Jączka, które mają charakter pozoracji działań, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, sygn. akt 1Ds 343/11, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, sygn. akt III Kp 398/10/Z/BNB, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

W związku z powyższym śledztwo powinno być prowadzone przez Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, który jest na szczeblu Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi a nie przez prokuratora Prokuratury Rejonowej.

Dla każdego prawnika o zdrowych zmysłach faktem oczywistym i bezspornym jest to, że prokurator Prokuratury Rejonowej w Łodzi nie może w sposób obiektywny i rzetelny przeprowadzić śledztwa przeciwko skorumpowanym prokuratorom, sędziom apelacji katowickiej i innym przestępcom w „białych kołnierzykach”, którzy popełnili czyny karalne z art. 258 §1 KK w związku z art. 231 §1 KK i inne, na szkodę pokrzywdzonych w aferze finansowej Getin Banku SA. 

II. Od dnia 28 listopada 2008r. (data złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez przedstawicieli Getin Banku SA na szkodę Michaliny i Jana Jączek) do dziś funkcjonariusze wymiaru sprawiedliwości rozpoznający niniejszą sprawę popełnili szerg przestępstw to jest: łamią procedurę karną, usuwają ważne dokumenty z akt sprawy, poświadczają nieprawdę w dokumentach mających znaczenie dowodowe, nie rozpoznają istoty sprawy, uniemożliwiają stronie pokrzywdzonej wglądu do akt sprawy i sfotografowania akt po zakończeniu postępowania prokuratorskiego, bezprawnie usuwają pokrzywdzonych i publiczność z sali sądowej, bezprawnie wyłączają jawność rozpoznania sprawy, uniemożliwiają wstąpienie do postępowania cywilnego organizacji społecznej, mataczą etc, w celu chronienia oszustów z Getin Banku S.A. przed odpowiedzialnością karną i cywilną.

Nadto władze prokuratorskie „klonują” mi dziesiątki spraw w różnych miastach Polski, świadomie i celowo zastraszają mnie oraz wymuszają na mnie, abym odstąpił od żądania zwrotu zagrabionego mojej mamie i mi majątku przez Getin Bank SA. Jednocześnie nasyła się na mnie przestępców w osobach: Günter Baran, Wiesław Komorowski i innych, którzy wobec mnie kierowali groźby karalne oraz zagrażali mojemu zdrowiu i życiu, etc. Dodać należy, że powyższy przestępczy proceder odbywa się za wiedzą i przyzwoleniem Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta i kierownictwa Prokuratury Generalnej RP. 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty i okoliczności konieczne i zasadne jest, by śledztwo w niniejszej sprawie przeprowadził Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji właściwej Prokuratury Apelacyjnej, wyznaczonej przez Prokuraturę Generalną RP.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, sygn. akt 1Ds 343/11, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, sygn. akt III Kp 398/10/Z/BNB, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

III. Fakt powszechnie znany w Polsce to dramatyczny rozpad wymiaru sprawiedliwości a w szczególności głęboka jest zapaść i korupcja w prokuraturze, która nie daje żadnych możliwości pokrzywdzonym przez Getin Bank SA w ustaleniu prawdy i stanu faktycznego sprawy. W związku z powyższym, zadaję fundamentalne pytanie:

Czy w Polsce prokuratura jest organizacją przestępczą czy też instytucją powołaną do ścigania przestępców? Jak długo jeszcze prokuratura będzie ukrywała oszustwa finansowe polskiego miliardera Leszka Czarneckiego, byłego agenta Służby Bezpieczeństwa PRL a obecnie właściciela Getin Banku S.A.? 

Uzasadnienie 

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o zbadanie rażących zaniechań obowiązków służbowych Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta, Zastępcy Dyrektora Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego i podległych im prokuratorów w sprawie afery finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku SA, w wyniku której bezprawnie został przejęty majątek klientów tego banku na kwotę 689 milionów PLN na rzecz Leszka Czarneckiego - właściciela Getin Banku SA, kosztem setek klientów tego banku, w tym oszukali Michalinę i Jana Jączek na kwotę ponad 326 tysięcy PLN. Jednocześnie oszuści z Getin Banku SA dodatkowo bezprawnie zrobili zadłużenie mojej mamie Michalinie Jączek około 100 tysięcy PLN, a władze prokuratorskie i sądownicze od ponad trzech lat skutecznie ukrywają przestępstwa przedstawicieli Getin Banku SA, łamiąc zobowiązania międzynarodowe w dziedzinie podstawowych praw człowieka, na szkodę pokrzywdzonych-oszukanych przez ten bank.

Mechanizm powyższego oszustwa opisany jest na portalu internetowym : aferyprawa.eu  „Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji” (http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty/show&dzial=urzednicy&id=2933) oraz na portalu wrobieniwgetin.pl , forum - Ogólne tematy dotyczące Grupy Getin „Afera finansowa Getin Banku SA” (http://wrobieniwgetin.pl/viewtopic.php?f=3&t=119). 

W naszym kraju mamy prokuraturę ochraniającą przed odpowiedzialnością aferzystów z Getin Banku SA, zapewniającą bezkarność przestępcom w togach prokuratorskich i sędziowskich, którzy od ponad trzech lat nie rozpoznają istoty i meritum dotyczącej afery finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku SA.

Tak głęboko skorumpowana władza prokuratorska będąca karykaturą tej instytucji, nie daje żadnych możliwości pokrzywdzonym przez ten bank w ustaleniu prawdy i stanu faktycznego tej sprawy a przeciwnie otwiera szeroko pole do ogromnej korupcji przestępcom z wymiaru sprawiedliwości ukrywającym aferę finansową wywołaną przez Getin Bank SA.

Dowód: obszerna dokumentacja dotycząca pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdująca się w Prokuraturze Generalnej RP, w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, CBA, CBŚ, etc.

Obecnie Prokuratura Rejonowa w Łodzi – mimo złożenia mojego wniosku o jej wyłączenie – prowadzi mistyfikację śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej działającej w polskim wymiarze sprawiedliwości, która od ponad trzech lat chroni przed odpowiedzialnością aferzystów z Getin Banku SA.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty, sygn. akt 1 Ds 2612/11. 

Taki sposób stosowania prawa przez władze prokuratorskie urąga wszelkim standardom obowiązującym w państwach Unii Europejskiej i jest oczywistym marnotrawstwem pieniędzy podatników. Dla każdego prawnika o zdrowych zmysłach faktem oczywistym i bezspornym jest to, że prokurator Prokuratury Rejonowej w Łodzi nie może w sposób obiektywny i rzetelny przeprowadzić śledztwa przeciwko skorumpowanym prokuratorom i sędziom apelacji katowickiej i innym przestępcom w „białych kołnierzykach”, którzy popełnili czyny karalne z art. 258 §1 KK w związku z art. 231 §1 KK i inne, na szkodę pokrzywdzonych w aferze finansowej Getin Banku SA.

Podkreślić należy, że zgodnie z procedurą śledztwo w niniejszej sprawie powinien przeprowadzić Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, właściwej Prokuratury Apelacyjnej (wyznaczonej przez Prokuraturę Generalną RP), ponieważ sprawa dotyczy afery finansowej na kwotę 689 milionów PLN, którą od ponad trzech lat ukrywają skorumpowani prokuratorzy i przekupni sędziowie. 

Tymczasem władze prokuratorskie od ponad trzech lat „klonują” mi dziesiątki spraw w różnych miastach Polski między innymi: w Katowicach, w Dąbrowie Górniczej, w Jaworznie, w Mysłowicach, w Będzinie, w Pszczynie, w Sosnowcu, w Tychach, w Chorzowie, w Zielonej Górze, w Świebodzinie, w Żarach, w Żaganiu, w Krośnie Odrzańskim, w Warszawie, w Poznaniu, w Łodzi i innych miastach, świadomie i celowo łamią procedury, nie rozpoznają meritum sprawy, bezczelnie zaprzeczają oczywistym faktom, usuwają istotne dokumenty z akt sprawy, mataczą, bezprawnie zastraszają mnie etc, celem chronienia aferzystów finansowych i działających z nimi w zmowie przestępczej skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości. Dodać należy, że powyższy przestępczy proceder odbywa się za wiedzą i przyzwoleniem władz prokuratorskich najwyższego szczebla to jest Prokuratura Generalnego RP Andrzeja Seremeta i kierownictwa Prokuratury Generalnej RP.

Dowód: kilkadziesiąt pism pokrzywdzonego Jana Jączek złożonych w ostatnich trzech latach do Prokuratury Generalnej RP, nie odniosło właściwego skutku prawnego, co jest naruszeniem art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku  z art. 258 §1 Kodeksu Karnego i art. 231 §2 Kodeksu Karnego oraz inne. 

W nawiązaniu do powyższej treści, uprzejmie wnoszę, by Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zbadała opisaną sprawę i zadała następujące pytania: 

1. Jaki jest motyw rażących zaniechań obowiązków służbowych Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta, Zastępcy Dyrektora Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego i podległych im prokuratorów, którzy od ponad trzech lat ukrywają aferę finansową wywołaną przez przedstawicieli Getin Banku SA, w wyniku której oszust finansowy Leszek Czarnecki bezprawnie wzbogacił się o kwotę 689 milionów PLN, kosztem wielu setek uczciwych i ciężko pracujących obywateli? 

2. Jaki jest motyw rażących zaniechań obowiązków służbowych Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta i funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, skutecznie chroniących przed odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną przestępców w togach sędziowskich w osobach: Jolanta Kurzawińska–Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik, Sławomir Kaczanowski, którzy wydali postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodne z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 §1 pkt 2 KPC, na mocy którego komornik sądowy ograbiał moją mamę Michalinę Jączek od sierpnia 2009r. aż do Jej śmierci to jest do dnia 30 sierpnia 2011r.? Informuję, że moja mama Michalina Jączek bezpośrednio na skutek bezprawnych działań zwyrodniałych funkcjonariuszy publicznych działających w zmowie przestępczej z oszustami z Getin Banku SA, co polegało na częstym nachodzeniu Michaliny Jączek przez funkcjonariuszy Policji, pod pretekstem przeprowadzania czynności procesowych, bezprawnym Jej zastraszaniu i dręczeniu psychicznym oraz comiesięcznym nielegalnym potrącaniu środków pieniężnych z Jej emerytury na rzecz Getin Banku SA, przeżywała ogromny ból i cierpienie psychiczne, co doprowadziło Ją do udaru mózgu a w konsekwencji w dniu 30 sierpnia 2011r. do śmierci.

Dowód: świadkowie Jan Jączek, Tadeusz Pruszyński i inni oraz dokumentacja dotycząca Michaliny Jączek znajdująca się na Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskimi, w Prokuraturze Generalnej RP i inne. 

3. Czy jest sens utrzymywania w Polsce za pieniądze podatników prokuratorów – bardzo hojnie opłacanych – skoro ta instytucja przekształciła się w organizację przestępczą, nie wykonuje elementarnych obowiązków wobec obywateli zagwarantowanych w Konwencjach, w Konstytucji RP i w Ustawach a  przeciwnie masowo bezprawnie krzywdzi pokrzywdzonych, często staje po stronie przestępców i jest narzędziem do walki z ludźmi niewygodnymi dla mafijnych układów i polityczną opozycją? 

Podkreślam, że moja mama Michalina Jączek – była 81 letnią pokrzywdzoną przez Getin Bank S.A., kombatantem i odznaczoną przez Prezydenta RP Krzyżem Zesłańców Sybiru. W związku z tym miał zastosowanie artykuł 19 Konstytucji RP, cytuję: „Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych”.

Tymczasem dla Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta i podległych mu prokuratorów prawo to było tylko na papierze, bowiem siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. była i jest silniejsza od przepisów prawa.

Dowód: kilkadziesiąt pism pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek złożonych w ostatnich trzech latach do Prokuratury Generalnej RP, nie odniosło właściwego skutku prawnego, co jest naruszeniem przez Polskę art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku  z art. 258 §1 Kodeksu Karnego i art. 231 §2 Kodeksu Karnego oraz inne. 

Zwracam uwagę, że amerykański wymiar sprawiedliwości za podobne oszustwa finansowe zaledwie w ciągu pół roku skazał Bernarda Madoffa na 150 lat więzienia.

Tymczasem w Polsce władze krajowe ukrywają oszustwa finansowe miliardera Leszka Czarneckiego a media kreują go na filantropa i człowieka sukcesu, natomiast całkowicie pomijają fakt, że przy pomocy swoich „żołnierzy” z Getin Banku SA, łamiąc ustawy – co jest przestępstwem – ograbiają obywateli z ich majątków, doprowadzając ich często do ruiny materialnej, wykluczenia społecznego a nawet śmierci.

Vide: strony internetowe:  aferyprawa.eu, wrobieniwgetin.pl i inne media. 

Jak żyć w kraju, w którym władze krajowe są „ślepe i głuche” na łamanie podstawowych praw człowieka przez zwyrodniałych przestępców?

Dowód: dziesiątki pism złożonych przez pokrzywdzonych Michalinę Jączek i Jana Jączek do Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP, Prokuratora Generalnego RP, Ministra Sprawiedliwości RP, CBA, CBŚ etc, bez właściwego skutku prawnego, co jest naruszeniem przez Polskę art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z art. 258 §1 Kodeksu Karnego i art. 231 §2 Kodeksu Karnego oraz inne. 

Niniejszy wniosek wysyłam pocztą elektroniczną do Najwyższych Przedstawicieli Państwa Polskiego między innymi: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP, Ministra Sprawiedliwości RP etc, Przedstawicieli Mediów, Stowarzyszeń i Organizacji walczących o podstawowe prawa człowieka, pokrzywdzonych przez Getin Bank SA z uprzejmą prośbą o przesyłanie maili do Prokuratury Generalnej RP <pk.skargi@ms.gov.pl> oraz maili do Rzecznika Prasowego Prokuratury Generalnej RP <rzecznik@ms.gov.pl> z zapytaniem : 

Jakie korzyści czerpią prokuratorzy, którzy od ponad trzech lat “klonują” Janowi Jączek dziesiątki spraw nie rozpoznając meritum tej sprawy, nie odnoszą się do poważnych i istotnych zarzutów przeciwko oszustom finansowym, zamęczają pokrzywdzonego ciągłymi przesłuchaniami w różnych częściach Polski – natomiast nie chcą od ponad trzech lat przesłuchać Leszka Czarneckiego, którego Jan Jączek oskarża o przestępstwa z art. 286 §1 KK  w związku z art. 294 KK i art. 258 §1 KK oraz inne, lekceważą groźby karalne kierowane przez przestępców wobec pokrzywdzonego Jana Jączek zagrażające jego zdrowiu i życiu. 

Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie proszę, by Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zbadała opisaną przeze mnie sprawę w zakresie przestrzegania podstawowych praw człowieka i sposobu stosowania prawa przez władze prokuratorskie i sądownicze rozpoznające niniejszą sprawę.                                                                                                         

                                                                                                          Łączę wyrazy szacunku

                                                                                                       Jan Jączek

Więcej:

Wniosek pokrzywdzonego do Posłów na Sejm RP o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej celem zbadania afery finansowej Getin Banku SA
List otwarty Jana Jączka pokrzywdzonego przez Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku S.A. do Premiera Donalda Tuska - czy kolejny poszkodowany przez organa władzy ma zacząć głodówkę, czy spalić się pod budynkiem rządowym?
Zawiadomienie o przestępstwie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach w osobie Rafała Nagrodzkiego i reszty tej, nie tylko katowickiej sądowo-prokuratorskiej mafii ukrywających oszustwo Getin Banku S.A. i im podobnych
WNIOSEK do Posłów na Sejm RP w sprawie powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania aferY finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku S.A., na szkodę wielu klientów tego banku
Siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa i władzy Państwa Polskiego -APEL JANA JĄCZKA
Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.
ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.
Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji. 
Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.
List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości przez osoby działające w imieniu tego banku.

Polecamy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Sprawy tematyczne poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~rick
13-05-2012 / 23:26
do miki. Uzupełnię twoją ewentualnie niewiedzę o ścierwie L. Czuchryta prokurator z Prokuratury Rejonowej w Koszalinie, pijaczka z objawami degeneracji osobniczej o podłożu schizofrenii maniakalnej. Historia jej "wylądowania" w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie jest bardzo prosta. To najzwyklejsza transakcja handlowa przeprowadzona solidarnością zawodową sitwy albowiem Pan Komendant S U S Z E K - pułkownik SG - prowadząc po pijaku samochód osobowy na terenie miasta Koszalina wyrżnął w drzewo - patrz dokładny opis w treści dz. Głos koszaliński. Ale od czego jest żona, pułkownikowa - PPR Agnieszka Karbowska - SUSZEK - córka policjanta. Dalej jest już polska klasyka. Sprawie "S U S Z E K" ukręcono łeb. Długi trzeba spłacać. Więc gdy Czuchryta po raz kolejny w ciągłości 20 lat swojej prokuratorskiej kryminalnej działalności „dała dupy” jako zdegenerowany magister prawa z Immunitetem, tym sposobem trzeba było w dowód "wdzięczności" prokuratorskiej larwie Czuchrycie dać posadkę pod parasolem MSW. Geniuszem intelektu L. Czuchryta NIE JEST. To osobniczy MATOŁ do potęgi N-tej. Czuchryta "musiała" odejść z resortu sprawiedliwości albowiem nawywijała tyle, że pies z kulawą nogą by tej kupy gnoju po CZUCHRYCIE NIE przeskoczył. Czy, i czego nauczy słuchaczy SG, ABW, CBA i INNYCH to nikogo NIE zastanawia. Do swoich OFIAR by je zgnoić procesowo i zmusić do uległości lub rezygnacji ze swoich praw publicznie i po prostacku wrzeszczała wprost : ŁAPÓWKI są po to by je BRAĆ. Czuchryta je brała. No i jeszcze COŚ. Więc jeszcze NIE jeden raz usłyszymy/ zobaczymy/przeczytamy jak to wyuczeni u CZUCHRYTY dzielni funkcjonariusze publiczni służb państwowości RP dadzą dowody godne „mistrzostwa” CZUCHRYTY. W końcu uczeń musi być lepszy od mistrza.
~miki
06-05-2012 / 01:37
RODACY - "CHMARA ŚCIERWA" o której **jakel** jest pod państwową ochroną. Zachodzi pytanie - kogo właściciel Pensjonatu "ORZEŁ" Donald T U S K - czyli chłoptyś od kopania piłki wzywa do powrotu do POLSKI i po CO ?! Donald T U S K Gra w HUJA z 40 mln OBYWATELI. Na razie kombinuje ze swoją N A Z I S T O W S K Ą F E R A J N Ą OPANOWANĄ EPIDEMIĄ SYFILISU SCHIZOFRENII PARANOIDALNEJ jak zlikwidować świadków swojej NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI - proste. Emerytury dostaną E M E R Y C I jak zdechną. Dowód : zgon mężczyzny to wiek ok. 65 LAT. Być może kobiety dożyją. No cóż L A R W Y żywią się TYLKO p a d l i n ą !!! Ś C I E R W O znajduje schronienie np. w Koszalinie przy ulicy Piłsudskiego 62. TO Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej. Tam NIE tylko szkoli się Straż Graniczną. Tam szkoli się nawet agentów A B W od gen. Krzysztofa Bondaryka. Wszyscy wyszkoleni w COSzSG wpadają na łapówkach i I N N Y C H szwindlach ?! CURIOZUM ? Czy to przypadek ? Angole szkoląc swoich kandydatów ***odpowiedników COSzSG i ABW - do łbów pompują : "PIERWSZY RAZ TO PRZYPADEK : DRUGI raz - " to jest tylko - * być może* - Trzeciego razu u angoli już NIE MA. W Polsce po 14 LATACH MORD na gen. Marek Papała - eureka - to pospolita kradzież samochodu i przypadkowa śmierć. MORD Krzysztofa O L E W N I K A ma być zakończony zapłatą RTEKOMPENSATY za poniesione koszta przez Rodzinę. Do M E R I T U M . W Koszalinie, prokuratorskie Ś C I E R W O PPR Liliana C Z U C H R Y TA otrzymało posadkę wykładowcy w C O S z SG jej dewizą jest : „ łapówki Są po to żeby B R A Ć” … „ dajcie mi człowieka a paragraf się znajdzie” … to NIE kto INNY jak ŚCIERWO Czuchryta robiła interesy z „młotkarzami” na terenie NIEMIEC. To NIE kto inny jak ŚCIERWO Czuchryta była wspólnikiem Tajnej OPERACJI koszalińskiej policji kr. „Janosik” reżyser omc. gen. Jarosław MA R Z E C *** koleś ministra MSW prokuratora Janusz Karczmarek & Komediant Główny Policji prokurator KONDRATOWSKI i I N N I. To NIE kto I N N Y jak ŚCIERWO Czuchryta pomagała okradać z działki NR 48 w Dunowie Matkę Samotnie Wychowującą Dzieci - OFIARĘ PRZEMOCY w Rodzinie której sprawca ponad 30 LETNIEJ Przemocy w Rodzinie posiadał Rodzinę pracującą w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. To ŚCIERWO CZUCHRYTA – pomagała zlikwidować Policealną Szkołę Detektywów i Pracowników Ochrony prowadzoną przez legendę koszalińskiej policji. To ŚCIERWO CZUCHRYTA przerabiała OFIARE napadu - sprawca pijany kryminalista i jego psychicznie chora konkubina Elżbieta Bartkowska koleżanka prokuratorów i sedziów wraz pijaną córką Agnieszka KOZIOROWSKA – na sprawcę napadu. Pomagała fałszować protokóły i zniszczyć dowód rzeczowy w sprawie : C O R P U S D E L I C T I. i I N N E Itp. Itd. na kilogramy wyczyny ŚCIERWA CZUCHRYTA i jej kolesi z PR K-lin pod kierunkiem PPR T. BODO, G. Klimowicz pod nadzorem : PPO J. Ożóg & J. Rychliński – patrz Wykaz NAZISTOWSKICH ZBRODNIARZY z IMMUNITETAMI dziczy magistrów prawa zarejestrowany w Council of Europe. Czego może uczyć i szkolić w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej prokuratorskie kurwiszcze ?! pozbawiony zasad etyczno-moralnych i logiki rozumowania degenerat. ZDEMORALIZOWANA L. CZUCHRYTA magistra prawa. Pospolita ludzka kanalia. P R A W D A, H O N O R, W O L N O Ś Ć PRO PUBLICO BONO
~czesłąw45
25-03-2012 / 19:00
FALA XXI wieku. MAM Ś W I A D O M O Ś Ć, że zostanę zamordowany przez koszalińskich togowców. Tak jak zamordowali moją żonę. P O W I A D O M I O N Y *** płk Krzysztof B O N D A R Y K SZEF A B W *** dał na piśmie odpowiedź : cit. To NIE S T A N O W I Z A G R O Ż E N I A B E Z P I E C Z E Ń S T W A PAŃSTWA !!!!! Jest ponad wszelką wątpliwość WIADOME, że prokuratorzy i sędziowie są osobiście zainteresowani, by kwitło i rozwijał się bandytyzm, awanturnictwo i wszelkiego rodzaju chamstwo. By oni zawsze byli NIEZBĘDNI. Chociaż powszechnie jest wiadomym, że brak im piątej klepki a zamiast mózgów mają gówno. Ich DEWIZĄ JEST : cit. " ...kurator, prokurator, sędzia może robić, mówić i pisać co chce" Nazistowska doktryna głoszona w Koszalinie przez SSR M. Wiśniewska - do OFIAR prokuratorsko-sędziowskiej PRZEMOCY - obecnie Prezes Sądu Rejonowego. ***od 1973 roku posiadaliśmy dzierżawę działki przylegającej do naszej posesji przy ulicy Bursztynowej 5 w Sarbinowie 76-034 gm. Mielno k/ Koszalina. Do roku 1989 pies z kulawą nogą nie interesował się tą działką, aż nagle * w 1995r Prokurator * PPO Andrzej SIUCHTA wykazał się w imieniu swoich pociotków - awanturników : Żak & Sobejko zainteresowaniem. Z pomocą wójta : Zbigniew Choiński - były sekretarz PZPR po hitlerowsku okradli nas z dzierżawy. SPALILI nawet archiwum, aby "zniknęła" dokumentacja dzierżaw. Nas kryminalnymi metodami awanturnictwem procesowego matactwa pozbawili dzierżawy i obłożyli karami oraz grzywnami na łączną kwotę ponad 200 tys. PLN i końca NIE widać, bo dwóch złodziei radców prawnych Jagoszewski & Osoś wymuszeniem rozbójniczym dziczy magistrów prawa w awanturnictwie procesowym jeszcze chce wyłudzić 50 tys.PLN. By mnie zastraszyć - 70 letniego ciężko i przewlekle chorego człowieka wsadzono mnie do pierdla ( w Koszalinie funkcjonuje "prywatne" więzienie pod państwową przykrywką, gdzie na "leżakowaniu" prywatnych klientów robią interesy : SSO Janusz Skibicki - Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie & płk SW K. WYPYCH. Super CURIOZUM - SSO j. SKIBICKI jest moim sąsiadem w Sarbinowie - zam ul. Słoneczna 6. WCZEŚNIEJ : Psychicznie chora SSR Bogna Maria Mazur insynuacją urojeń własnych stwierdziła, że została przeze mnie pobita w toku przewodu sądowego, co NIE polega na prawdzie. Jej świadkiem rzekomego pobicia był chohsztapler Jerzy SCHWARZ - radca prawny, który w toku przewodu sądowego, gdy demonstrowałem materiały dowodowe napadł mnie fizycznie - odpychając siłą, by wytrącić mi dokumenty. Co mu się udało. Następnie przeszkadzał mi skutecznie zbierać rozrzucone dokumenty. Koleżanka w/w - SSR M. Plesiewicz solidarnością zawodową sitwy nakazała mnie wsadzić do pierdla. Tam w pierdlu u Skibickiego poznałem super człowieka. Jego wsadzili do tego pierdla po to, by go wyleczyć z patriotyzmu i spełniania Konstytucyjnego Obywatelskiego Obowiązku Udzielania Obowiązku Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie. CURIOZUM - sprawca przemocy nałogowy alkoholik posiadał rodzinę w Sądzie Rejonowym. Ponieważ wraz z żoną broniliśmy swoich należnych i legalnych praw do dzierżawy awanturnicy : Żak & Sobejko wszelkimi bandyckimi metodami przy pomocy wujka - PPO A. SIUCHTA "umilali" nam życie. Łamane było i jest prawo, zasady prawa, Złamane zostały Prawa Człowieka. Solidarnością zawodową sitwy prokuratorzy, sędziowie i policjanci udowadniali, że ***Postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej służą im wyłącznie do podcierania sobie dupy. Grozili, niszczyli nasady drzew, ogrodzenie, wysypywali gruz, złamali nawet prawo budowlane. Wszystko odbywało się pod ochroną i w majestacie NAZISTOWSKIEGO PRAWA przy pomocy prokuratorsko-sędziowsko-policyjnej dziczy solidarnością zawodowej sitwy. Dążenia koszalińskich bandytów trwające ponad 16 LAT miały jeden CEL. LIKWIDACJA Biologiczna. MORD. Moją żonę : Jadwigę Świątek udało IM się w lipcu 2011r zamordować. NIE wytrzymała ponad 16 LAT GRY w DURNIA przeprowadzonej przez ZBRODNIARZY z Ministerstwa Sprawiedliwości. Czas Powiedzieć po IMIENIU : od dołu do góry zalega OBORNIK magistrów i profesorów prawa. Między nimi funkcjonują RYDZAK * RESIAK * REWA z MS oraz Antonina SUWAŁA z Prokuratury Generalnej. Ministerialne DAMY robią WAŁA z pryncypała. Wałem kolejnym będzie Jarosław GOWIN – filozof. * PRAWDA* HONOR * WOLNOŚĆ * K O M I T E T O B Y W A T E L S K I ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie. patrz – http\\ : www.aferyprawa.pl *** W Y K A Z N A Z I S T O W S K I CH Z B R O D N I A R Z Y *** z IMMUNITETAMI prokuratorów i sędziów. Jarosław Sroczyński, Sylwia Wróbel, Katarzyna Krystowczyk, Marian Wawrzynkowski, Iwona Jankowska, Tomasz Bodo, Marek Paluch, Robert Mąka, Małgorzata Wiśniewska, Barbara Lubner, Jacek Bytner, Małgorzata Jarecka, Beata Wysocka, Jacek Matejko, Adriana Tynebor Mąka, Jarosław Cezary Stebelski, Izabella Sobolewska, Agnieszka Karbowska Suszek, Zuzanna Ostrowska, Aneta Skupień, Grzegorz Klimowicz, Barbara Romaniuk vel Bator, Krzysztof Smoliński, Iwona Kucharczyk, Bożena Kondek, Tomasz Krzemianowski, Piotr Wedman, Grzegorz Polewiak, Janusz Skibicki, Maria Jankowska, Ewa Kosiec, Andrzej Jaracz, Zbigniew Ambroziak , Radosław Chamionek Liliana Czuchryta - sporządził : asesor Prokuratury Rejonowej Dawid Kasprzyk. Solidarnością zawodową sitwy lokalną mafię wspierają kolesie prokuratorsko - sędziowskiego NAZISTOWSKIEGO awanturnictwa i bandytyzmu : Andrzej JARACZ, Sławomir Przykucki, Danuta Sokołowska, Aleksander Nowiński, Jerzy OŻÓG, Janusz RYCHLIŃSKI, Renata Rzepecka – Gawrysiak, Małgorzata Plesiewicz, Agnieszka Trośniak, Agnieszka Bajor, Piotr Walenciak, Karolina Szymczewska, Bogna Maria Mazur, Marek Mazur, Marcin Mazur, Małgorzata Ratajska - NOWAK vel Przykucka, Czesław Podgórny, Jacek Antoniewicz, Marta Knotz, Tadeusz Szkudlarek, Dariusz Jarząbek, Zbigniew Rdesiński, Urszula Fijałkowska, Wiesława Stawczyk, Agnieszka Sołtyka, Wacław JON, Marek Ciszewski, Hanna Życka, Małgorzata Szałankiewicz Warzyńska, Przemysław Kopaczewski, Sylwia Estkowska – Machuła, Małgorzata Stachowiak, Monika Zabel – Szafer, Piotr Cichoń, Wanda Wieczorek, Beta Słomczyńska – Kuźba, Maria Ferster, Leszek Miazek, Maria Łysień, Alicja Tyka, Agnieszka Plaga, Maciej Cuber, Anna Sus, Agniszka Oleksy, Łucja Laufer, Katarzyna KRET, Ewa DIKOLENKO, Marcin Wawrzynkowski, M. Paczkowska- Łabędź i I N N I. WYKAZ NAZISTÓW DEGENERATÓW z M S - Okręgu koszalińskiego z I M M U N I T E T A M I zarejestrowany The Registrar European Council of Europe - Strasbourg MAM ŚWIADOMOŚĆ, że zostanę ZAMORDOWANY. Dlatego ujawniam działalność NAZISTOWSKICH bandytów z IMMUNITETAMI * Got mit uns * ZBRODNIARZY z resortu Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI. Mechanizm ZBRODNI zarejestrowany został w tyg. "Solidarność" Nr 47/ 2006r z dnia 24-11-2006r pt. "Temida dziwnie stronnicza" oraz pt. "Prawo nie sprawiedliwość" dz. Miasto - 2010r oraz Interpelacja poselska - dz. Miasto - 2010r MEGA HIT - sekretarzyna stanu w MS - CURIOZUM Krzysztof KWIATKOWSKI - jeszcze NIE minister - na zapytanie pisemne Marszałka SEJMU RP Krzysztof PUTRA - podpisał spreparowane w MS przez tercet : RYDZAK * RESIAK * REWA urojenia insynuacji własnych dla kolesia SIUCHTY z Koszalina. AWANTURNICZA Działalność ministerialnego BARACHŁA NIE jest charytatywna.
~działka
08-12-2011 / 23:38
700 mln? No to Czarnecki ma się czym podzielić. Podobno wystarczy ukraść milion i królewnę, żeby wystarczyło na prokuratora sprzedawczyka.
~agent
06-12-2011 / 22:38
Seremet nic nie zrobi. Polecam art. Tadeusza Płużańskiego "Pierwszy (anty) lustrator Włodzimierz Olszewski" sędzia z Krakowa. To on ściągnął do Krakowa Seremeta i wystawił mu opinię art. w Gazecie Krakowskiej " Czarny koń z Krakowa" Rzeczywiście czarny!!! i na wlaściwym miejscu. Gratulacje dla prokuratury i wymiaru niesprawiedliwości, Ten człowiek niczego nie zrobi bez zgody przełożonych. Ciekawe co tak naprawdę robił w USA.
~gosc
05-12-2011 / 17:47
Myślę że wie i niczym się od nich nie różni
~odcisk
05-12-2011 / 11:53
Bardzo trafna ocena działalności polskiej prokuratury. Obawiam się tylko, że Prokurator Generalny nie ma świadomości, kim są jego najbliżsi współpracownicy. Niniejsza publikacja powinna go uświadomić.