Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
20 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Pozwany Krzysztof Kwiatkowski Minister Sprawiedliwości na okoliczność umyślnego niedopełnienia obowiązków koordynacyjnych, nadzorczych, niedopełnienia obowiązków ustawowych Ustawy o Prokuraturze.

Warszawa, dn. 11 grudzień 2009 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie

I Wydział Cywilny

Sygn akt: I C 574/08

Powód: Ewa M.

1. Pozwany. : Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej, Prezesa Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi.

2. Pozwany : Krzysztof Kwiatkowski

Wniosek dowodowy:

Żądam przesłuchania świadka przeciwko Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi w Warszawie:

Krzysztof Kwiatkowski

ul. Wierzbowa 15 m .5

91-426 Łódź

adres doręczeń :

Krzysztof Kwiatkowski

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

na okoliczność niezgodnego z prawem działania – umyślnego niedopełnienia obowiązków koordynacyjnych, nadzorczych, niedopełnienia obowiązków ustawowych Ustawy o Prokuraturze poprzez przekazanie zawiadomień do lokalnych jednostek organów ścigania, mimo świadomości iż występuje tam inna niż brak dowodów przyczyna niemożności wszczęcia śledztwa i inna niż przesłanki ustawowe przeszkoda w ochronie praworządności, odmowy skierowania na posiedzenie sądu II Ns 362/09 niezależnego prokuratora spoza okręgu apelacji warszawskiej mimo takiej konieczności, zezwolenie na popełnienie czynów zabronionych z art 231 kk, 270, 271, 272 , 286 kk przez funkcjonariuszy sądu rejonowego dla Warszawy Pragi Północ w dniu 22 lipca oraz 16 września br. , odmowa wykonania obowiązku nałożonego art. 304 § 2 kpk zawiadomienia organów ścigania o przestępstwie biegłego Andrzeja Zalewskiego, Huberta Anysz oraz przestępstwa umyślnego wprowadzenia sądu w błąd przez uczestnika postępowania a następnie wykorzystanie tego błędu przez funkcjonariuszy wbrew art 654 kpc do poświadczenia nieprawdy w orzeczeniu sądowym i niekorzystnego rozporządzenia mieniem pokrzywdzonej, odmowy wykonania obowiązku sporządzenia orzeczenia ze skutkami w postaci likwidacji części działalności gospodarczej powódki i C... GmbH w dniu 22.07.2009. Świadek ma również odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób wypełnił obowiązek art 114 usp w zw. z art 107 usp po otrzymaniu skierowanego do niego w zamkniętej kopercie imiennie pisma czy wykonał obowiązek udzielenia ochrony prawnej pokrzywdzonej czy też ukrył przestępstwa i uchronił sprawców przed odpowiedzialnością prawną.


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Smiley
19-02-2015 / 07:08
pipe edtriallpacks.com dysfunction cures all-new drug drugssonline.com balanced diet hours toppharamacy.com very such bestdrugustore.com penis enlargement