Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA POWDÓJNA MORALNOŚĆ ĆWIĄKALSKIEGO ZLLA I KALWASA

Podwójna moralność autorytetów władzy typu: Zbigniew Ćwiąkalski, Andrzej Zoll i Andrzej Kalwas.

Analizując przypadek Z. Kękuś i swój z racji tzw. autorytetów dochodzę do wniosku że powodem naszych nieszczęść jest mechanizm korupcji – mocne oskarżenie i prawdziwe.
Obydwa autorytety dopuszczają się wykorzystywania wiedzy w celu przysporzenia majątkowego i to za zgodą uczelni która jako autorytety wiedzy powinny przewidzieć skutki potrójnej korupcji. Potrójna bo drugi raz wiedzą wykorzystuje autorytet do zarobku swojego lub rodziny a trzeci do pełnienia funkcji publicznych. Obydwa autorytety są dotychczas niepodważone tym bardziej trudno im udowodnić przestępstwo chociaż ja próbuję.
Zawiadomiłem prokuraturę w Krakowie o podejrzeniu przestępstwa a art.118 psychicznego znęcania się nad Zbigniewem Kękuś przez te dwa fikcyjne autorytety no i odezwał się Janusz Niziołek z prokuratury ten co mnie oskarżył za kaptury więcej artykuł Państwo Prawa czy Ćwiąkalskiego i grozi mi że znowu mnie oskarży. Wygląda że jest to dyżurny ochroniarz autorytetów ubeckich.
No i wychodzi że reprezentował ubeków a udawał że Solidarność w Hucie im. Lenina – Nowa Huta. Zupełnie taką samą podwójną rolę i moralność reprezentowały obydwa największe autorytety i ich środowisko które Z. Kękuś uznawał jako przyjaciele ludu tj. Studniccy i inni współpracownicy obydwu naszych autorytetów. Tymczasem pozwoliłem sobie sprawdzić czym nasze fałszywe autorytety się zajmują, mając na uwadze często poruszaną nieetykę, artykuł o ojcu Zolla <> i co wychodzi że potomek robi to samo co ojciec czyli współpracuje z wrogiem i nakłania do współpracy polsko - niemieckiej nazwa Fundacja współpracy polsko niemieckiej. Kto tu mówi że ideały ojca nie są programem dla syna. Dla Zolla w skrócie to tak zdrada i okradanie Państwa to jest etyka profesora. Zniszczyć cały naród tylko dlatego że ma się władzę po to by nie dopuścić innych. Idąc dalej śladem detektywa pytam kto nadał jemu tytuł profesora? Z kim się przyjaźni? Co więcej pytamy. Kto szkolił te autorytety? Jaka jest przyczyna tych zachowań.

Analizując ustawę o szkolnictwie wyższym wychodzi że nauczyciele akademiccy powinni wykazywać wysoką kulturę osobistą, słowem powinni być wzorem obywatela – autorytetem do naśladowania no ale nie są i program ich ojców nie przewidywał że będą autorytetami. Nie są bo nie budzą zaufania szczególnie przez pokrzywdzonych którzy krytykują stworzony przez nich system prawny w tym czasopiśmie. Autorytety uchybiają godności obywatela który może być nieświadomy ale mędrcy uchybiają godności nauczyciela akademickiego który powinien mieć kulturę osobistą, a oni nie mają. Bez skrupułów wykorzystują możliwości korupcyjne i bronią złodziei przestępców bez zastanowienia że ich przekręty ustawiania wyroków mogą komuś zaszkodzić nawet zdrowiu i życiu. Co tam takie zarzuty dla wykształciuchów? Otóż nie – jest kilka naszych instytucji do Kontroli takich gagatków co prawda finansowanych z naszych podatków ale świadomie uczestniczą w przykrywaniu korupcji ale faktycznie to druga strona barykady PRAWA czyli nie nasze. Komisja Etyki przy Polskie Akademii Nauk. Minister Szkolnictwa Wyższego, Państwowa Komisja Akredytacyjna. Polska Rada Szkolnictwa Wyższego te organy powinny kontrolować profesorów czy wykładowców. Rektor, senat i inne kolegialne organy uczelni wydając pozwolenia na inne zajęcia zarobkowe dla autorytetów uczestniczą w procesie korupcji. Zgoła nie mogę zrozumieć jak Zoll i inne podejrzane autorytety mogą prowadzić działalność konkurencyjną do macierzystych uczelni i organizowanie Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej. Celem? Jej jest wymiana myśli naukowej? Tak samo jak uczelnia i inne podobne. Ile czasu ma ten Zoll co tyle funkcji pełni? Brak informacji kto i po co finansuje ich działanie. Dodam że kręcił się w Radzie Legislacyjnej która odpowiada za lewe ustawy prywatyzacyjne. Jako Rzecznik Praw Obywatelskich bronił Ćwiąkalskiego i środowiska uczelni UJ które zajmowało się okradaniem społeczeństwa i mnie osobiście. Mało tego wszyscy trzej prowadzą uniwersyteckie poradnie prawne. Tylko szkopuł w tym czy prowadzą działalność zgodną z przeznaczeniem bo istnieje obawa że nikomu nie pomogli i ukrywają prawdziwe cele. Te też są finansowane z moich pieniędzy to jest naszych podatkowych.

Do głębszych rozważań konieczny byłby proces sądowy tych uczelni które nie widzą problemu z udziałem mediów i zainteresowanych i tu należy wskazać dowody które nie są publikowane stąd domyślamy się że ich nie ma. Chodzi o protokoły kontroli profesorów i ich wyników dydaktycznych i ocen etycznych.

Demokracja to wiedza, a wiedzy nam brakuje chciałbym wiedzieć dlaczego nie ma konfrontacji tych tzw. autorytetów z zarzutami które pojawiają się w krytyce ich poczynań. Unika się konfrontacji prawdy ze złem w TVP i to unikają wszyscy trzej bohaterowie, unikają niby sprawiedliwi redaktorzy od 2003 roku. Unika Minister i grozi. Unika kontrahent FO Dębica. Brak wiedzy skutkuje i tym że mamy zbrodniarzy przy władzy no bo jak ich nazwać skoro prowadzą działania wojenne, podstępne w celu wyniszczenia narodu tj. okradanie i znęcanie się jest objęty zarzutem z art. 118, 119 kk. Tak samo robił Hitler okradał z majątku a potem przerabiał na mydło i co potomek czy protoplasta Zoll? I jego poplecznicy?

Jakub Szela takich jak Wy autorytety negatywne krajał w pół. Za poniżanie niewolników.

Na koniec dodaję deser od Profesora doktora habilitowanego reprezentującego nasze podatki zastępującego Ministra w rządzie niby Prawa i niby Sprawiedliwości kierowane przez Pana Seweryńskiego tytuł nadany Prof. dr hab. Pan Stefan Jurga twierdzi że minister uważa że poza uczelnią profesor może być przestępcą i skarga która poruszała ten problem okazała się nietrafiona. Toteż nie trzeba się dziwić że produkty takich autorytetów tj. sędziowie prokuratorzy nie wiedzą co czynią. Etykę zostawiają profesorom na uczelni. W pracy odrabiają prywatę.

chmura_odp.minist.jpg (87581 bytes) chmura_odp.prok.niziolek.jpg (75336 bytes)

Józef Chmura Dębica dnia 10.06.2008 r.

Prokuratura Apelacyjna

Zawiadomienie

O przestępstwie hamowania krytyki prasowej, groźbach, ustanawianiu wyroków i nadużywaniu władzy przez zorganizowaną grupę przestępczą ośrodków uniwersyteckich Krakowa i Rzeszowa zgodnie z dyspozycją art. 118 kk, 160 kk.

Uzasadnienie

Od kilku lat toczą się procesy przeciwko Zbigniewowi Kękuś który wytyka błędy i krytykuje sędziów i żonę wpływowego polityka A. Zoll który zastrasza środowisko sędziów i wymusza w ten sposób orzeczenia korzystne dla jego żony Wiesławy Zoll. Środowisko profesorów wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w celu utrzymania wątpliwego pozytywnego autorytetu hamują wszelką krytykę niegodnego postępowania sędziów i profesorów, powiązań które wykluczają legalność wyroków. Poprzez oskarżenie pokrzywdzonego przez dyspozycyjnych prokuratorów znęcają się nad obywatelem psychicznie i powodują zagrożenie wyniszczenia biologicznego narodu polskiego i jego zdrowia. Pomimo niezgodności z Konstytucją na podstawie art. 2 bez konfrontacji z art. ... i bez obrony oskarżonego wyciągają grzywny co stanowi zagrożenie życia i zdrowia rodziny. Nietykalni dowodzeni przez A. Zoll i jego środowisko zlecili za pośrednictwem Sądu Najwyższego rozpoznanie sprawy z Okręgu Rzeszów, którym dowodzi ośrodek wpływów kolegi Ćwiąkalskiego i jego grupy który działał w kilku okręgach Polski aktualnie na terenie całego kraju i posługuje się tymi samymi stalinowsko – esbeckimi metodami, toleruje i podtrzymuje łamanie procedur i oskarża także mnie w związku z konfliktem interesów. Zarabia w ubeckiej firmie która mnie pozbawiła środków do życia a ten ze swoją grupą zapewnia im bezkarność. Na podstawie niekonstytucyjnych przepisów bez prawa obrony ten mnie oskarża o krytykę, która wytyka im przestępstwa. Nieuczciwi niegodni urzędu prokuratorzy i sędziowie powtarzają się w restrykcjach wobec innych pokrzywdzonych Piotra Rylskiego, Wacława Stechnij. Środowisko okrada naród Polski np. w przypadku Rylskiego wyroki ustawia spółka powiązana z Ministrem i oskarża Rylskiego za to że upomina się o swój majątek poprzez nawet delegowanie adwokatów z agentury w celu oszukania go. Również Wacław Stechnij został oskarżony za to że krytykuje w mediach tą kliką za przestępstwa.

z poważaniem
Chmura Józef

Chmura Józef
Afery w Dębicy

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:

aferyprawa@gmail.com
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Ullysses
24-12-2014 / 06:14
It was a pleasure to meet you in the flesh as well. Yes, it was an" rel="nofollow">wompczgl.com"> espinxeve trip (in money and time) but meeting and visiting with my fellow medics and bloggers make it well worth it for me. See you next year! maddog
~Calaban
20-12-2014 / 15:22
Articles like this really grease the shafts of knewdolge.