Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA
CELEM PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA PRZEZ
MINISTRA  SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew STÓJ 
- sędzia Sądu Rejonowego w Strzyżowie i jego dywagacje

 Po wpadce sędziego strzyżowskiego Piotra Filipa, pałeczkę przejął Zbigniew Stój. Postanowił dorównać w przekrętach sędziom Petruszewiczowi i Bartnikowi , oraz zemścić za publikacje na temat nieproceduralnego postępowania kolegi  prokuratora J. Złotka. A sprawa jest ważna i pilna. Prokuratura na początku dała Złotkowi miesięczny termin, żeby mnie załatwił. Od razu zaczął od aresztowania, - zapomniał nawet postawić  zarzuty... Oskarżenie o nieproceduralne działanie prokuratora.  Zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez prokuratora zostało złożone do Prokuratury Okręgowej w Krośnie. Dochodzenie wszczęła prokuratura w Sanoku i z wiadomych względów, bez rozpatrzenia umorzyła, od czego złożyłem zażalenie. Pomimo nie zakończenia proceduralnego postępowania sprawy, prokurator dalej nasyłał na mnie policję, chociaż zgodnie z procedurą wszelkie jego decyzje do czasu wyroku sądowego są bezprawne. Zażalenie w końcu trafiło do sędziego Z. Stója, który wyznaczył termin na dzień 29.11.02r. - czyli minęło pół roku zabawy. W tym dniu miały by też rozpatrzone 3 sprawy: Sygn. akt.:  Ko1 45/02 - zawiadomienie o przestępstwie prokuratora J. Złotka ,do którego doszło zażalenie skierowane do Prokuratury Krajowej   Ko1 47/02- zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez komornika sądowego,   i jak się na miejscu okazało na miejscu Ko1 49/02 -w odwecie, wniosek prokuratora J. Złotka o skierowanie mnie na badania w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Chyba raczej siebie miał na myśli. Ponieważ na rozprawy nie przybył mój adwokat, a sędzia zaczynając rozpatrywać moje zawiadomienie - "pomylił się" i mnie potraktował jako oskarżonego, gdzie faktycznie był nim prokurator, na taką stronniczą działalność sędziego złożyłem wniosek o dobrowolne wyłączenie się sędziów z Sądu Rejonowego w Strzyżowie.  Sędziowie razem z prokuratorami urzędują na jednym piętrze, razem imprezują, miałem wcześniejsze dowody nieproceduralnego wydawania postanowień,  Takie postępowanie jest dowodem kwalifikującym do" iudicis suspectus" – art. 41 § 1 KPK, czyli wyłączenie sędziego podejrzanego o stronniczość na wniosek stron. Dla przypomnienia: Przyczyną do wyłączenia sędziego w trybie art. 41 mogą być sytuacje wskazujące na trwałe powiązania personalne między stroną lub jej przedstawicielem. Do tych powiązań możemy zaliczyć: przyjaźń, niechęć, wrogość, zbieżność lub rozbieżność interesów itp. ( np. post. SN z 7 lipca 1972t., I KR 12/72, OSNPG 11/1972, poz.179). Są to okoliczności mogące wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego.
Ponadto, został złożony wniosek o przyznanie nowego adwokata, ponieważ adwokat Gerard Wójcik sam złożył taki wniosek- nie odpowiadała mu atmosfera w sądzie strzyżowskim [ cuchło capami, czy kozami?] . Zawnioskowane zostało też powołanie świadków na okoliczność naruszenia mojego dobra osobistego. Z uwagi na wyraźne złośliwości i nieproceduralne postępowanie sędziego Z. Stója, pisma z wnioskami skierowane zostały prawidłowo do Prezesa Sądu Okręgowego w Strzyżowie Leszka Zamorskiego. Do sądu została wysłana też informacja mailowa, na która otrzymałem potwierdzenie. 
Bez rozpatrzenia tych wniesionych wcześniej wniosków [błędy proceduralne], pomimo braku na rozprawie strony i adwokata, bez rozpoznania spraw i przesłuchania stron jak i świadków,  w dniu 10.01.03r sędzia Zbigniew Stój wydaje postanowienia we wszystkich trzech sprawach. Z uwagi na szybkość z jaką je wydano - już w dniu rozprawy - [z czymś takim jeszcze się nie spotkałem, normalnie miesiącami się czeka na postanowienia] , uważam, że nawet były gotowe przed posiedzeniem sądu? Jest to rażące naruszenie przepisów postępowania sądowego i procedury sądowe. Wyjątkowa stronniczość i osobiste zaangażowanie sędziego. Trochę szerzej opiszę błędy proceduralne sędziego. Z uwagi na krótki termin odpowiedzi i brak wykształcenia prawniczego, przyjąłem formę zrozumiałą dla publiczności.

W sprawie z "Zawiadomienia o przestępstwie prokuratora J. Złotka":

I - na posiedzeniu brak adwokata, jak i strony [sąd prawidłowo zawiadomiony pismem z dnia 09.01.03r] - jest to pozbawieniem konstytucyjnych praw do obrony, naruszeniem procedury sądowej - fakt ten unieważnia wydane już przez sędziego postanowienie.

II - brak ustosunkowania się sądu do wniosku o powołanie świadków - fakt ten unieważnia wydane już postanowienie.

III - wyznaczenie adwokata dopiero na posiedzenie i brak czasu na jego zapoznanie się z aktami sprawy -fakt ten unieważnia wydania postanowienia w tym dniu.

IV - nie rozpatrzenie wcześniej złożonego wniosku o wyłączenie sędziego - fakt ten unieważnia wydane przez sędziego  postanowienie.

V - nie udostępnienie dokumentów sprawy wniesiony przez stronę dużo wcześniej [pismem z dnia 02.12.02r] - fakt ten uniemożliwia wydania postanowienia.

VI - brak uzasadnienia prokuratora, dlaczego zgodnie z procedurą nie wysłał stronie drugiego wezwania, lub nie dostarczył je przez policję - błąd formalny decyzji.

VII - brak w uzasadnieniu postanowieniu, dlaczego prokurator musiał wydąć  decyzję o zatrzymaniu w święto, w okresie kampanii wyborczej, naruszając opinię, dobro osobiste kandydata, prawo wyborcze. 

VIII - brak uzasadnionych zarzutów wydania decyzji przez prokuratora [oparte na sugestiach].

IX - Naiwne jest wytłumaczenie działania prokuratora przez sędziego w dniu 05.06.02r z  uwagi na:
       1- w tym czasie sąd i prokuratura rozpatrywała prawidłowość postępowania  prokuratora i zgodnie   z  prawem nie miał możliwości decyzyjnych, a  zresztą nadal nie ma z uwagi na zaskarżenie następnych nieproceduralnych działań. 
       2 - będąc opiekunem małoletnich dzieci w wieku 9 i 12 lat, nie mogłem zostawić je bez opieki, a prokurator nie raczył wcześniej zawiadomić mnie o swoich decyzjach - przynosili je policjanci w dniu decyzji, nie zapewniając jednocześnie zastępczej opieki.

X - z uwagi nie niekaralność, pozytywną opinię środowiskową, brak uzasadnienie decyzji prokuratora, [ani ja, ani nikt w rodzinie nie przechodził żadnej choroby psychicznej], jedynym rozsądnych motywem takiej decyzji jest chęć ukrycia przestępstw popełnionych na mnie, osobiste zaangażowanie w tym nieproceduralnym postępowaniu sędziów. 

XI - W dniu wydania postanowienia tj. 10.01.03r sędzia zarządza przyznanie adwokata Jana Bańdura z Kancelarii Adwokackiej w Strzyżowie [ brak adresu nr. telefony itp.] Jednocześnie wydaje [wg niego] prawomocne postanowienie, bez możliwości zaskarżenia? [poniżej w ramkach] Po co w takim razie ten adwokat, jak sędzia nie dał mu żadnych możliwości popisania się swoją elokwencją?  Dlaczego adwokat nie np. z Pacanowa? [ zbieżność nazw]. Jak i kiedy adwokat ma się zapoznać z dokumentacją tej sprawy, ok. setki dokumentów?  

Jest to tym bardziej naciągane, że jestem absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a aktualnie uzupełniam wykształcenie na studiach podyplomowych w Krakowskiej Szkole Finansów w kierunku "wycena nieruchomości - rzeczoznawca majątkowy". Prowadzenie dyskusyjnych stron internetowych też wymaga wiedzy i umiejętności na pewno dużo większych niż prawo, gdzie  na zapoznanie się z podstawowymi kodeksami i przekrętami wystarczyło mi pół roku.  A podobno, tylko na zapoznanie się ze zmianami w prawie karnym minister Kurczuk dał sędziom pół roku... Śmiechu warte, przeciętny student opanowałby to w ciągu paru dni...    

a to postanowienie Z. Stója
stoj-zlotek.s1.gif (21086 bytes) stoj-zlotek.s2.gif (22073 bytes)

PS. Dla informacji sędziego. Gwarantuję, ze nie dam się zastraszyć. Moja wiedza, praktyka, doświadczenie życiowe, pozwalają mi wybrnąć z każdej sytuacji. Naprawdę, nie znajdzie się dziedziny na których bym się choć trochę nie znał, a tego akurat nie można mi zabrać... Moje strony są na kilkunastu najważniejszych serwerach, w tym zagranicznych. Nie da się ich wszystkich wykasować. Wystarczy, do światowej wyszukiwarki Google wpisać nazwisko sędziego, prokuratora, polityka, a w dowolnym miejscu na Ziemi wyświetlą się moje strony opisujące ich afery.  Na tym polega INTERNET. Świetna zabawa. Cóż, zemsta jest rozkoszą Bogów, na pewno nie sędziów...

ciąg dalszy afery - następna "rozpatrywana?" tego dnia  przez sędziego Stója.

i kolejny przekręt

ciąg dalszy afery

Zapraszamy sędziów i adwokatów zamieszanych w przekręty do "czarnej listy" Raczkowskiego... miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji ... 

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.