Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
20 października 2017
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA
CELEM PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA PRZEZ
MINISTRA  SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew STÓJ 
- sędzia Sądu Rejonowego w Strzyżowie i jego dywagacje

 Po wpadce sędziego strzyżowskiego Piotra Filipa, pałeczkę przejął Zbigniew Stój. Postanowił dorównać w przekrętach sędziom Petruszewiczowi i Bartnikowi , oraz zemścić za publikacje na temat nieproceduralnego postępowania kolegi  prokuratora J. Złotka. A sprawa jest ważna i pilna. Prokuratura na początku dała Złotkowi miesięczny termin, żeby mnie załatwił. Od razu zaczął od aresztowania, - zapomniał nawet postawić  zarzuty... Oskarżenie o nieproceduralne działanie prokuratora.  Zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez prokuratora zostało złożone do Prokuratury Okręgowej w Krośnie. Dochodzenie wszczęła prokuratura w Sanoku i z wiadomych względów, bez rozpatrzenia umorzyła, od czego złożyłem zażalenie. Pomimo nie zakończenia proceduralnego postępowania sprawy, prokurator dalej nasyłał na mnie policję, chociaż zgodnie z procedurą wszelkie jego decyzje do czasu wyroku sądowego są bezprawne. Zażalenie w końcu trafiło do sędziego Z. Stója, który wyznaczył termin na dzień 29.11.02r. - czyli minęło pół roku zabawy. W tym dniu miały by też rozpatrzone 3 sprawy: Sygn. akt.:  Ko1 45/02 - zawiadomienie o przestępstwie prokuratora J. Złotka ,do którego doszło zażalenie skierowane do Prokuratury Krajowej   Ko1 47/02- zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez komornika sądowego,   i jak się na miejscu okazało na miejscu Ko1 49/02 -w odwecie, wniosek prokuratora J. Złotka o skierowanie mnie na badania w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Chyba raczej siebie miał na myśli. Ponieważ na rozprawy nie przybył mój adwokat, a sędzia zaczynając rozpatrywać moje zawiadomienie - "pomylił się" i mnie potraktował jako oskarżonego, gdzie faktycznie był nim prokurator, na taką stronniczą działalność sędziego złożyłem wniosek o dobrowolne wyłączenie się sędziów z Sądu Rejonowego w Strzyżowie.  Sędziowie razem z prokuratorami urzędują na jednym piętrze, razem imprezują, miałem wcześniejsze dowody nieproceduralnego wydawania postanowień,  Takie postępowanie jest dowodem kwalifikującym do" iudicis suspectus" – art. 41 § 1 KPK, czyli wyłączenie sędziego podejrzanego o stronniczość na wniosek stron. Dla przypomnienia: Przyczyną do wyłączenia sędziego w trybie art. 41 mogą być sytuacje wskazujące na trwałe powiązania personalne między stroną lub jej przedstawicielem. Do tych powiązań możemy zaliczyć: przyjaźń, niechęć, wrogość, zbieżność lub rozbieżność interesów itp. ( np. post. SN z 7 lipca 1972t., I KR 12/72, OSNPG 11/1972, poz.179). Są to okoliczności mogące wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego.
Ponadto, został złożony wniosek o przyznanie nowego adwokata, ponieważ adwokat Gerard Wójcik sam złożył taki wniosek- nie odpowiadała mu atmosfera w sądzie strzyżowskim [ cuchło capami, czy kozami?] . Zawnioskowane zostało też powołanie świadków na okoliczność naruszenia mojego dobra osobistego. Z uwagi na wyraźne złośliwości i nieproceduralne postępowanie sędziego Z. Stója, pisma z wnioskami skierowane zostały prawidłowo do Prezesa Sądu Okręgowego w Strzyżowie Leszka Zamorskiego. Do sądu została wysłana też informacja mailowa, na która otrzymałem potwierdzenie. 
Bez rozpatrzenia tych wniesionych wcześniej wniosków [błędy proceduralne], pomimo braku na rozprawie strony i adwokata, bez rozpoznania spraw i przesłuchania stron jak i świadków,  w dniu 10.01.03r sędzia Zbigniew Stój wydaje postanowienia we wszystkich trzech sprawach. Z uwagi na szybkość z jaką je wydano - już w dniu rozprawy - [z czymś takim jeszcze się nie spotkałem, normalnie miesiącami się czeka na postanowienia] , uważam, że nawet były gotowe przed posiedzeniem sądu? Jest to rażące naruszenie przepisów postępowania sądowego i procedury sądowe. Wyjątkowa stronniczość i osobiste zaangażowanie sędziego. Trochę szerzej opiszę błędy proceduralne sędziego. Z uwagi na krótki termin odpowiedzi i brak wykształcenia prawniczego, przyjąłem formę zrozumiałą dla publiczności.

W sprawie z "Zawiadomienia o przestępstwie prokuratora J. Złotka":

I - na posiedzeniu brak adwokata, jak i strony [sąd prawidłowo zawiadomiony pismem z dnia 09.01.03r] - jest to pozbawieniem konstytucyjnych praw do obrony, naruszeniem procedury sądowej - fakt ten unieważnia wydane już przez sędziego postanowienie.

II - brak ustosunkowania się sądu do wniosku o powołanie świadków - fakt ten unieważnia wydane już postanowienie.

III - wyznaczenie adwokata dopiero na posiedzenie i brak czasu na jego zapoznanie się z aktami sprawy -fakt ten unieważnia wydania postanowienia w tym dniu.

IV - nie rozpatrzenie wcześniej złożonego wniosku o wyłączenie sędziego - fakt ten unieważnia wydane przez sędziego  postanowienie.

V - nie udostępnienie dokumentów sprawy wniesiony przez stronę dużo wcześniej [pismem z dnia 02.12.02r] - fakt ten uniemożliwia wydania postanowienia.

VI - brak uzasadnienia prokuratora, dlaczego zgodnie z procedurą nie wysłał stronie drugiego wezwania, lub nie dostarczył je przez policję - błąd formalny decyzji.

VII - brak w uzasadnieniu postanowieniu, dlaczego prokurator musiał wydąć  decyzję o zatrzymaniu w święto, w okresie kampanii wyborczej, naruszając opinię, dobro osobiste kandydata, prawo wyborcze. 

VIII - brak uzasadnionych zarzutów wydania decyzji przez prokuratora [oparte na sugestiach].

IX - Naiwne jest wytłumaczenie działania prokuratora przez sędziego w dniu 05.06.02r z  uwagi na:
       1- w tym czasie sąd i prokuratura rozpatrywała prawidłowość postępowania  prokuratora i zgodnie   z  prawem nie miał możliwości decyzyjnych, a  zresztą nadal nie ma z uwagi na zaskarżenie następnych nieproceduralnych działań. 
       2 - będąc opiekunem małoletnich dzieci w wieku 9 i 12 lat, nie mogłem zostawić je bez opieki, a prokurator nie raczył wcześniej zawiadomić mnie o swoich decyzjach - przynosili je policjanci w dniu decyzji, nie zapewniając jednocześnie zastępczej opieki.

X - z uwagi nie niekaralność, pozytywną opinię środowiskową, brak uzasadnienie decyzji prokuratora, [ani ja, ani nikt w rodzinie nie przechodził żadnej choroby psychicznej], jedynym rozsądnych motywem takiej decyzji jest chęć ukrycia przestępstw popełnionych na mnie, osobiste zaangażowanie w tym nieproceduralnym postępowaniu sędziów. 

XI - W dniu wydania postanowienia tj. 10.01.03r sędzia zarządza przyznanie adwokata Jana Bańdura z Kancelarii Adwokackiej w Strzyżowie [ brak adresu nr. telefony itp.] Jednocześnie wydaje [wg niego] prawomocne postanowienie, bez możliwości zaskarżenia? [poniżej w ramkach] Po co w takim razie ten adwokat, jak sędzia nie dał mu żadnych możliwości popisania się swoją elokwencją?  Dlaczego adwokat nie np. z Pacanowa? [ zbieżność nazw]. Jak i kiedy adwokat ma się zapoznać z dokumentacją tej sprawy, ok. setki dokumentów?  

Jest to tym bardziej naciągane, że jestem absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a aktualnie uzupełniam wykształcenie na studiach podyplomowych w Krakowskiej Szkole Finansów w kierunku "wycena nieruchomości - rzeczoznawca majątkowy". Prowadzenie dyskusyjnych stron internetowych też wymaga wiedzy i umiejętności na pewno dużo większych niż prawo, gdzie  na zapoznanie się z podstawowymi kodeksami i przekrętami wystarczyło mi pół roku.  A podobno, tylko na zapoznanie się ze zmianami w prawie karnym minister Kurczuk dał sędziom pół roku... Śmiechu warte, przeciętny student opanowałby to w ciągu paru dni...    

a to postanowienie Z. Stója
stoj-zlotek.s1.gif (21086 bytes) stoj-zlotek.s2.gif (22073 bytes)

PS. Dla informacji sędziego. Gwarantuję, ze nie dam się zastraszyć. Moja wiedza, praktyka, doświadczenie życiowe, pozwalają mi wybrnąć z każdej sytuacji. Naprawdę, nie znajdzie się dziedziny na których bym się choć trochę nie znał, a tego akurat nie można mi zabrać... Moje strony są na kilkunastu najważniejszych serwerach, w tym zagranicznych. Nie da się ich wszystkich wykasować. Wystarczy, do światowej wyszukiwarki Google wpisać nazwisko sędziego, prokuratora, polityka, a w dowolnym miejscu na Ziemi wyświetlą się moje strony opisujące ich afery.  Na tym polega INTERNET. Świetna zabawa. Cóż, zemsta jest rozkoszą Bogów, na pewno nie sędziów...

ciąg dalszy afery - następna "rozpatrywana?" tego dnia  przez sędziego Stója.

i kolejny przekręt

ciąg dalszy afery

Zapraszamy sędziów i adwokatów zamieszanych w przekręty do "czarnej listy" Raczkowskiego... miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji ... 

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

 
~20150402maoqiuyun
02-04-2015 / 08:12
www.ghdstraighteners.org www.thomassabos.co.uk www.oakleysunglass.eu www.airjordanshoes.eu www.asicss.co www.todsshoes.us.com www.truereligionjean.us www.cheapmlbjerseys.net www.longchampoutlet.name www.tiffanyandco.me www.maccosmetics.in.net www.poloralphlaurenshirts.us.com www.tomsoutlet.co www.louisvuittonhandbagsoutlet.co.uk www.michaelkorsoutlets.uk www.pandorajewelry.us www.adidaswingsshoes.net www.foampositeshoe.net www.michaelkorshandbags.in.net www.coachoutletonline.in.net www.abercrombie-fitch-hollister.es www.lacostepoloshirts.cc www.katespadeoutlet.net www.michaelkors-outlet.ca www.raybansunglassesonline.in.net www.mcm.in.net www.edhardy.us.com www.insanityworkout.us.com www.hollistershirts.ca www.pradaoutlet.us www.tiffanyandco.in.net www.christianlouboutinheels.org www.pandora.eu.com www.karenmillens.co.uk www.raybansunglassesonline.us.com www.louisvuitton.in.net www.louisvuittonus.us.com www.michaelkorsoutletonline.in.net www.oakleysunglasses.me www.timberlandboots.name www.christianlouboutinoutlet.name www.ray-bansunglasses.uk www.gucci.us.org www.soccerjerseys.us.com www.ralphlaurenoutlet.in.net www.chanel.us.org www.abercrombie-fitch.us.com www.ferragamo.eu.com www.abercrombie-fitch-hollister.fr www.katespadeoutlet.co.uk www.pumaoutletonline.com www.todsoutlet.us.com www.michaelkorsoutletusa.net www.cheapjordans.us.org www.iphonecase.name www.hollistershirts.co.uk www.kobe9elite.us.com www.beatsbydre.us www.raybansunglass.us.com www.instylerionicstyler.com www.raybansunglasses.in.net www.tomsshoes.in.net www.oakley.in.net www.cheapsnapbacks.us.com www.converseshoes.us.com www.fitflop.in.net www.newbalanceshoes.in.net www.fredperrypoloshirts.com www.katespadehandbags.us www.rolexwatches.in.net www.cheapnfljerseys.org www.airjordan11.net www.poloralphlauren.us.org www.oakleysunglass.us.org www.cheapnbajerseys.us www.coachoutletonlines.ca www.toryburch.in.net www.lululemon.name www.lebronjamesshoe.com www.louisvuittonhandbag.us www.coachoutletstore.co www.airjordan4.org www.coachfactoryoutlets.mobi www.linksoflondons.co.uk www.valentinooutlet.us.com www.burberryoutlet.us www.salomonshoes.us.com www.polo-lacoste-shirts.fr www.louisvuittonoutlet.in.net www.adidasshoes.cc www.nikeairmaxshoess.co.uk www.babyliss.us.com www.marcjacobs.cc www.coachoutletus.us www.burberryoutletonline.in.net www.airforce1.us.com www.herveleger.us.com www.celineoutletus.com www.michaelkorsusa.us www.giuseppe-zanotti-outlet.org www.swarovski.in.net www.montblancpens.in.net www.cheapnhljerseys.org www.coachoutlet.in.net www.truereligionoutlet.org www.hollisterclothingstore.net www.oakleysunglass.ca