Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
13 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 10-06-2012

Syndyk EuroFarmu Włodzimierz Bernacki nie przyznaje się do odwołania, w kolejce do skasowania sędziowie SR w Wałbrzychu Jarosław Iwanek i Jerzy Szafrański.

Włodzimierz Bernacki, syndyk firmy Witolda Duchiewicza ze Stolca został właśnie zawieszony w prawach syndyka - taką informację otrzymaliśmy od Duchiewicza. Jednocześnie Jan Dobrowolski, pełnomocnik syndyka zdementował te doniesienia.

Jak wynika z pisma Ministerstwa Sprawiedliwości z 21 maja Włodzimierzowi Bernackiemu z dniem 11 maja zawieszono prawa wynikające licencji syndyka ze względu na prowadzenie przeciwko niemu  2 postępowań o umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego.

Sam Witold Duchiewicz wielokrotnie zarzucał syndykowi m.in. wyłudzenie ok. 300 000 zł zaliczek na poczet podatku VAT (jako podatek od swojego wynagrodzenia za prowadzenie postępowania upadłościowego), który nigdy nie został odprowadzony do Urzędu Skarbowego.

Jak podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości decyzja o odbiorze praw nie jest ostateczna, gdyż syndykowi przysługuje prawo do złożenia prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Witold Duchiewicz tak komentuje sprawę:
- Włodzimierz Bernacki utracił prawo jakiejkolwiek reprezentacji oraz występowania jako syndykw postępowaniu upadłościowym firmy BHU EuroFarm W. Duchiewicz prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu. Wszelkie jego obecne działania oraz jego pełnomocników w tym Jana Dobrowolskiego są nieważne z mocy prawa i dlatego ostrzegam wszystkich zainteresowanych, którzy mają z nim do czynienia o ewentualnych skutkach prawnych jego działań po zawieszeniu licencji syndyka.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że decyzja ta nie ma wpływu na sytuację prawną Duchiewicza i nie daje mu żadnych uprawnień czy obowiązków jako właścicielowi upadłego przedsiębiorstwa.

30 maja otrzymaliśmy pismo od Jana Dobrowolskiego, w który czytamy:

- Nieprawdą jest, że syndyk został odwołany i nie ma możliwości wykonywania jakichkolwiek czynności w tym postępowaniu. Włodzimierz Bernacki nadal jest syndykiem i wykonuje swoje obowiązki wynikające z przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. Nieprawdą jest że ja nie mam prawa wykonywać jakichkolwiek czynności, bo są one nieważne z mocy prawa. Przeciwko syndykowi nie toczy sie postępowanie z tytułu niezapłaconego podatku VAT.

 

Czyżby? - jak rozumieć tą decyzję Ministerstwa Sprawiedliwości?

Tym samym Włodzimierz Bernacki utracił prawo jakiejkolwiek reprezentacji oraz występowania jako syndyk w postępowaniu upadłościowym firmy BHU EuroFarm W.Duchiewicz prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu pod sygn.akt VI Gup 9/04.
 
Wszelkie jego obecne działania oraz jego pełnomocników  w tym Jana Dobrowolskiego  są nieważne z mocy prawa  i dlatego ostrzegam wszystkich zainteresowanych, którzy mają z nim do czynienia o ewentualnych skutkach prawnych jego działań po zawieszeniu licencji syndyka.

Został też wysłany wniosek do Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Okręgowego w Świdnicy oraz KRS o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów Rejonowego w Wałbrzychu Jarosława Iwanka i Jerzego Szafranskiego w związku z rażącymi nieprawidłowościami oraz zupełnym brakiem nadzoru w/w sędziów nad syndykiem Włodzimierzem Bernackim, a  dotyczącym postępowania upadłościowego firmy BHU EuroFarm W.Duchiewicz pod sygn.akt VI Gu 37/04 oraz VI Gup 9/04 prowadzonym od 24.06.2004 do obecnie czyli prawie  przez 8 lat. 

Brak nadzoru nad syndykiem Włodzimierzem Bernackim spowodował m.in. ogromną defraudację majątku masy upadłości poprzez jego totalną dewastację i  celowe obniżanie wartości obiektów i wyposażenia  zaniżając tym samym wielokrotnie (10 RAZY ) możliwość spłaty wierzycieli  - w momencie ogłaszania majątek był wart około 300 mln zł. 

Włodzimierz Bernacki bezprawnie zabrał i zniszczył 1/2 części majątku żony W Duchiewicza  z którą miał rozdzielność majątkową od lipca 1996 r. (8 lat przed upadłością), a także majątek Gospodarstwa Rolnego o pow. 5.500 ha, które bezprawnie włączono w skład masy upadłości,  a następnie zlikwidowano potencjał produkcyjny pomniejszając 15 krotnie powierzchnię. 

Ponadto syndyk pobierał ogromne wynagrodzenie w wys. 800 tys. zł + VAT, którego oraz zaliczki na poczet zwrotu kosztów + VAT, a nie odprowadzał nigdy obowiązkowych kwot  VAT-u do Urzędu Skarbowego, a także ukrywał dochody poprzez zaniżając w deklaracjach podatkowych rzeczywiste przychody  ogromnych kwot przez 8 lat zatwierdzanych przez w/w sędziów, a wypłacone  sobie  samemu przez syndyka W.Bernackiego  z Masy Upadłości EUROFARMU. 

Włodzimierz Bernacki począwszy od 24.06.2004 r. do obecnie  w ogóle nie składał sprawozdań -rachunkowych  zgodnych z ustawą o rachunkowości oraz wymogami Prawa Upadł. i Naprawczego tylko robił opisy najczęściej nic nie znaczące (NIE NA TEMAT) , ale bardzo objętościowe i nazywał je sprawozdaniem rachunkowym, które PRAWDOPODOBNIE bez czytania  zatwierdzał Postanowieniami sędzia Komisarza Jarosław Iwanek, PONIEWAŻ JAKBY PRZECZYTAŁ TO ABSOLUTNIE NIE POWINIEN ICH ZATWIERDZAĆ  ZE WZGLĘDU NA FAKT, IŻ NIC  Z NICH NIE WIADOMO O STANIE MAJĄTKOWYM  MASY UPADŁOŚCI OD POCZĄTKU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO  A TAKŻE IŻ WCZEŚNIEJ I OBECNIE W. BERNACKI  I JEGO PRACOWNIK JAN DOBROWOLSKI PRZERZUCAJĄ  RÓŻNE KWOTY ROBIĄC LOKATY W TYM POŻYCZAJĄ TE  PIENIĄDZE Z MASY UPADŁOŚCI NA LOKATY WŁASNE JAK MAKLERZY POMIĘDZY 10 BANKAMI I  20 KONTAMI KWOTĘ PONAD 40 MLN ZŁ

BEZ JAKIEJKOLWIEK KONTROLI, A PIENIĄDZE POWINNY LEŻEĆ NA 1 KONCIE W BANKU POD KONTROLĄ SĘDZIEGO KOMISARZA CO SPOWODOWAŁO MOŻLIWOŚCI DEFRAUDACJI  I WYPROWADZANIA PIENIĘDZY. 

Skargi na te przestępstwa wielokrotnie były wysyłane do  Sędziego Komisarza Jarosława Iwanka oraz  do Przewodniczącego  VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rej. w Wałbrzychu - Sędziego  Jerzego Szafrańskiego do  kolejnych Prezesów Sądu Rejowego w Wałbrzychu, a także do  kolejnych Prezesów Sądu Okręgowego w Świdnicy, którzy  w ogóle  nigdy nie reagowali  na wielokrotne zawiadomienia i skargi, w których wykazywano w/w nieprawidłowości o czym zawiadamiano też Rzecznika Dyscyplinarnego. 

Nie reagowali także członkowie Rady Wierzycieli, którzy zawsze podpisywali ,,W CIEMNO'' wszelkie dokumenty jakie Włodzimierz Bernacki im przygotował nawet z błędami ortograficznymi.
Posiedzenia Rady  odbywały się ,,NA WESOŁO'' w Hotelu Holliday Inn we Wrocławiu za ogromne kwoty gdzie członkowie Rady Wierzycieli ,,IMPREZOWALI'' na koszt masy Upadłości BHU EuroFarm nie zwracając uwagi, że Włodzimierz Bernacki działa na szkodę także wierzycieli których  bezpośrednio reprezentowali jak np. Nordea Bank, Kredyt Lease, Millennium Bank, Dresdner Bank, City Bank Handlowy, Bison Fundusz Sekurytyzacyjny, ZUS.  

W niniejszej sprawie zachodzi nieważność postępowania art. 379 pkt. 5) k.p.c. wz z art. 229 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze - co Sąd  Rejonowy w Wałbrzychu formalnie stwierdził pisemnie.

 Więcej o przestępstwach w sprawie upadłości EuroFarmu:

Bezczelne okradanie Eurofarmu - 800 tysięcy złotych wynagrodzenia syndyka Włodzimierza Bernackiego i prawdziwe intencje sędziego-komisarza Jarosława Iwanka, Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Wydział VI Gospodarczy oraz Sądu Okręgowego w Świdnicy. Cz. 2
Ząbkowice Śląskie - EUROFARM BEZPRAWNIE PRZEŚLADOWANY PRZEZ PRZESTĘPCÓW W TOGACH - SSR Paweł Banach, syndyk Włodzimierz Bernacki i Jan Dobrowolski przy współudziale psów: komornik Henryk Kupis i biegła-bajkopisarz Mariola Ślusarek-Furgalska
Pomówienie właściciela EuroFarmu Witolda Duchiewicza przez chorego psychicznie Jana Dobrowolskiego i syndyka Włodzimierza Bernackiego też chorego?
EUROFARM - ograniczanie stronom dostępu do akt jest dowodem korupcji czy tylko braku wiedzy sędziów?
W jaki bezczelny sposób syndyk Włodzimierz Bernacki wraz sędzią komisarzem Jarosławem Iwankiem rozgrabiają ogromną firmę BHU EuroFarm.
EUROFARM - zawiadomienie ministra Z. Cwiąkalskiego - korupcja prokuratorów w Kłodzku i syndyka Jana Dobrowolskiego.
EUROFARM - czy w wałbrzyskim sądzie znajdzie się przynajmniej jeden sędzia z wiedzą dot. prawa upadłościowego i działania firm? - zarzuty niekompetencji dot. syndyka i sądów.
EUROFARM - ZAWIADOMIENI CBŚ I PROKURATURY O PRZESTĘPSTWACH SĘDZIÓW WAŁBRZYSKICH
EUROFARM - SKARGA NA SĘDZIEGO SĄDU REJONOWEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ROBERTA RONGE
PROKURATURA REJ. ZĄBKOWICE ŚL. - KOLEJNE ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE SYNDYKA W. BERNACKIEGO dot. BHU EUROFARM
PROKURATURA REJ. ZĄBKOWICE ŚL. - WNIOSEK O WŁĄCZENIE AKT ŚLEDZTWA PRZECIW SYNDYKOWI W. BERNACKIEMU, MAKSYMIUKOWI, DOBROWLSKIEMU DO ŚLEDZTWA PROK. KRAJ OWEJ dot. BHU EUROFARM
WROCŁAW - EUROFARM - OSZUSTWA SYNDYKA WŁODZIMIERZA BERNACKIEGO I PROKURATORÓW ŚLĄSKICH.
WAŁBRZYCH - WNIOSEK O ZAWIESZENIE SPRZEDAŻY MAJĄTKU BHU EUROFARM W ZWIĄZKU Z DOWODAMI KRADZIEŻY PRZEZ SYNDYKA.
EUROFARM - jak syndyk Włodzimierz Bernacki rozkradł firmę Witolda Duchiewicza - czyli wielomilionowy przekręt syndyka przy sprzedaży Osiedla Przylesie EUROFARMU
EUROFARM - korupcja prokuratorów w Kłodzku i syndyka Włodzimierza Bernackiego - zażalenie na postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przestępstw syndyka.
BEZPRAWIE SĄDU REJ. W WAŁBRZYCHU WOBEC EUROFARMU!

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~prawnik
17-06-2012 / 22:39
Czarny Anioł ma rację bo od 01.07.2011 r. za przekręty zlikwidowano VI Wydział Gospodarczy Sądu Okręgowego w Świdnicy i wszelkie sprawy przeniesiono do VI Wydziału Gospodarczego Sądu Okregowego w Legnicy. Ale jest także do wyjaśnienia odpowiedzialności sędziego Jerzego Dydo za NADZÓR w imieniu Prezesa Sadu Okręgowego nad VI Wydzialem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu gdzie JEST ZORGANIZOWANA GRUPA PRZESTEPCZA Z SEDZIÓW I SYNDYKÓW, którzy niszczą duże firmy jak Porcelana Wałbrzych, PKS Wałbrzych, Renifer Świdnica i wiele innych w sposób opisywany na przykladzie EuroFarmu. Proszę wskazać z nazwiska tę posłankę z PO co zablokowała likwidację JASKINI PRZEKRĘTÓW którą jest VI Wydzial Gospodarczy w Wałbrzychu i poinformować Ministra Gowina i media o konieczności PILNEJ likwidacji tego Wydziału dla ratowania tych co jeszcze nie zostali zniszczeni do końca.
~Czarny Anioł
14-06-2012 / 12:22
Wydział gospodarczy w Wałbrzychu miał być zlikidowany ale wstawiłas się posłanka PO. To wogóle trudno nazwać wydziałem gospodarczym sądu przy tym co się tu wyrabia.
~syndyk z licencją
11-06-2012 / 20:48
Akurat jestem syndykiem z licencją na terenie D.Śląska i znajomy z Wałbrzycha powiedział mi, że Włodzimierzowi Bernackiemu zawiesili licencję. Zacząłem szukać w internecie informacji i wyskoczył mi ten artukuł, który przeczytałem wraz z komentarzami. Postanowiełem skomentować aby wyjasnić czytelnikom jak to naprawdę jest gdy zostanie zawieszona licencja syndykowi przez Ministra Sprawiedliwości. Otóż zgodnie z aktualnymi przepisami od 2008 r aby sąd mógł kogoś powołać na syndyka masy upadłości, a może to być tylko osoba fizyczna to taka osoba musi mieć ważną licencję. Aby otrzymać licencję syndyka trzeba zdać dosć trudny egzamin przed Komisja Ministerstwa Sprawiedliwości - wystarczy wejsć na stronę MS i wszystko tam jest o procedurze uzyskania licencji syndyka. Jak mi wiadomo to Wlodzimierz Bernacki miał kłopoty ze zdaniem egzaminu bo podchodzil chyba 4 razy i dopiero za 5 razy zdał. Licencja syndyka to jest jak prawo jazdy - jeżeli zostanie zawieszona przez Ministerstwo Sprawiedliwosci ja prowadzone postepowania karne za przestępstwa umyślne ścigane z urzędu lub karno-skarbowe to Minister Sprawiedliwości ,,Z URZEDU'' musi zawiesić lub odebrac licencję syndyka. Procedura zawieszenia licencji syndyka oraz odwołania syndyka przez Sąd zacytowana przez Witolda Duchiewicza jest OCZYWISTA, ponieważ wynika z z zacytowanych przepisów Prawa Upadłościowego i Naprawczego. Tak wiec zupełnie nie rozumiem dlaczego Jan Dobrowolski wypisuje, że Włodzimierz Bernacki nadal wykonuje obowiązki syndyka jakby nic się nie stało. Otóż zawieszenie licencji syndyka dziala tak jak odebranie prawa jazdy przez Policję czyli po utracie prawa jazdy nie wolno jeździć samochodem, a kto jeździ popełnia przestępstwo. Tak więc Jan Dobrowolski ,,WPROWADZA W BŁĄD'' czytelników czym popelnia przestępstwo poświadczania nieprawdy i jak przypuszczam bedzie miał z tego tytulu problemy w prokuraturze, a także przekroczenia uprawnień z art 231 kk jesli jeszcze Włodzimierz Bernacki lub Jan Dobrowolski wykonali lub wykonają jakiekolwiek czynnosci po 11 maja 2012 kiedy Minister Spraw. zawiesił licencje syndyka W.Bernackiemu - co powoduje utratę legitymacji czynnej i biernej czyli reprezentacji masy upadłosci wszelkich prowadzonych przez niego postępowań upadłościowych, a Sąd Rejonowy w Walbrzychu natychmiast po otrzymaniu Decyzji Ministra Sprawiedliwości o zawieszeniu licencji odwołuje zawieszonego syndyka, a w jego miejsce powołuje Zarządcę lub Nadzorcę Tymczasowego, ktory ,,ROBI PORZADEK'' po odwołanym syndyku. Sam Włodzimierz Bernacki powinien ,WYCISZYĆ'' Jana Dobrowoskiego, ponieważ syndyk odpowiada także za swoich pelnomocników nawet po zawieszeniu licencji, ponieważ jak Zarzdca lub Nadzorca Tymczasowy maja z urzędu wykonać INWENTARYZACJĘ postepowania upadłosciowego od początku upadłości i jesli COŚ WYKRYJE to PROBLEMY BERNACKIEGO WZROSNĄ WIELOKROTNIE I W TAKIM PRZYPADKU Minister Sprawiedliwości ODBIERA LICENCJĘ NA ZAWSZE. Z tego co dowiedziałm się w Sądzie w Walbrzychu to formalnie odwołaja W.Bernackiego w najbliższych dniach tylko analizuja kogo wyznaczyć na Zarządcę lub Nadzorcę Tymczasowego, a maja już OGROMNY PROBLEM, ponieważ okazało się, że Wlodzimierz Bernacki nie robił co 2 miesiące sprawozdań racunkowych i finasowych zgodnie z Prawem Upadłosciowym i Naprawczym co dla wszytkich jest SZOKIEM więc problemy takze bedzie miał Sedzia Komisarz Jarosław Iwanek, KTORY WSZYSTKO BERNACKIEMU ZATWIERDZAŁ. Takasytuacja jest wyjatkowa i na pewno bedzie powołany zespoł biegłych z różnych branż aby ODTWORZYĆ RZECZYWISTY STAN UPADŁOŚCI. Z tego co się dowiedziałem inni syndycy boją sie wejść na POBOJOWISKO PO BERNACKIM aby się UPAPRAĆ BRUDAMI, ponieważ może odpowiadać za za Bernackiego jeśli nie zrobi DOKŁADNIE INWENTARYZACJI. Z tego co słyszałem to już wszczeto postępowanie karno-skarbowe wobec Włodziemierza Bernackiego z tytułu nieprawidlowosci za VAT oraz zanizonych deklaracji z tytułu podatku dochodowego tak więc Dobrowolski mija się z prawdą także w tym przypadku. Powienie obecnie siedzieć cicho bo wszystko co napisze może byc wykorzystane przeciwko niemu i Bernackiemu, ktoremu sie dziwie, że nie ZABLOKOWAŁ Dobrowolskiego, który ich tą metodą spowoduje mu kolejne problemy.