Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości przez osoby działające w imieniu tego banku.

Katowice, dnia 20 września 2009r.

Jan Jączek

ul. Mysłowicka 9/6

40-486 Katowice

List otwarty

do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości przez osoby działające w imieniu tego banku

1. W Niezależnym Czasopiśmie Internetowym AFERY PRAWA w artykule pt. „Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji”, z dnia 30 sierpnia 2009r. (vide: www.aferyprawa.com), wskazane i udowodnione jest, jak funkcjonariusze (tak zwanego) wymiaru sprawiedliwości w Katowicach, nie wywiązują się z elementarnych obowiązków ustawowych zawartych w procedurze cywilnej i karnej.

Przykład - sędzia Sądu Okręgowego Danuta Ożarowska:

  • sfałszowała protokół z posiedzenia Sądu Okręgowego w Katowicach w dniu 25 lutego 2009r., w sprawie o sygn. akt IIC 597/08/2
  • na posiedzeniu Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 25 lutego 2009r., w sprawie o sygn. akt IIC 597/08/2, sędzia uniemożliwiła Janowi Jączek zadawanie pytań stronie pozwanej, przedstawicielowi Getin Banku S.A. w kwestii podawania oczywistych kłamstw przez niego do dokumentów mających znaczenie dowodowe.
  • utrudnia ustalenie prawdy obiektywnej, poprzez niedopuszczanie bardzo istotnych i poważnych merytorycznie dowodów w tej sprawie.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt IIC 597/08/2 i dziesięciu świadków, którzy byli w charakterze publiczności na sali sądowej w dniu 25 lutego 2009r.

Natomiast sędziowie Sądu Okręgowego w Katowicach w osobach: Małgorzata Turek (Przewodnicząca II Wydziału Cywilnego tegoż Sądu), Ewa Solecka, Agata Stankiewicz-Rataj i Agata Młynarczyk-Śmieja, umyślnie i świadomie zaniechały rozpatrzenia bardzo istotnych i poważnych merytorycznie zarzutów przeciwko sędzi SO w osobie Danuta Ożarowska.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt IIC 597/08/2.

Zadaję pytanie czy tak ma przebiegać rzetelny proces sądowy, zagwarantowany w Art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka?

Jak długo jeszcze władze sądownicze i prokuratorskie będą chroniły skorumpowanego sędziego SO Danutę Ożarowską przed odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną?

2. Natomiast w Niezależnym Czasopiśmie Internetowym AFERY PRAWA w artykule pt. „Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.”, z dnia 2 września 2009r., pisze:

„(...) Logiczne, że Leszek Czarnecki, jak i wielu podobnych mu aferzystów, nie stałby się milionerem gdyby jego przestępstwa nie kryli prokuratorzy i sędziowie - z dużym prawdopodobieństwem, przecież nie

charytatywnie. Przedstawiamy zarzuty poszkodowanych dla (jeszcze) katowickiego prokurator Marioli Musiał, która jak widać nie nadaje się do pełnienia tak odpowiedzialnego stanowiska funkcjonariusza, ponieważ zamiast karać przestępców wyraźnie broni aferzystów i oszustów.... ciekawe za ile...?(...)”.

Vide: „Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.”, z dnia 2 września 2009r.

W treści powyższego artykułu wskazane i udowodnione jest, jak prokurator z Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód w osobie Mariola Musiał w sposób rażący i bezczelny łamie przepisy prawa na szkodę Michaliny i Jana Jączek.

Dowód : akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód, sygn. akt 1Ds. 198/09/Z i sygn. akt 1Ds. 419/09/Z.

Zadaję pytanie, dlaczego władze prokuratorskie skutecznie chronią przed odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną – mistyfikatora – Mariolę Musiał?

Informuję, że dnia 15 maja 2009r. Jan Jączek złożył zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez Mariolę Musiał na szkodę jego matki. Dlaczego do dziś władze prokuratorskie nie wydały postanowienia o wszczęciu lub odmowie wszczęcia śledztwa przeciwko prokuratorowi Marioli Musiał, mimo że, mają taki obowiązek ustawowy?

3. W ogólnopolskiej gazecie „Dziennik” z dnia 1 lipca 2009r. w artykule "PARALIŻ POLSKICH SĄDÓW" U nas Madoffa sądzono by 150 lat”, publicysta Jerzy Jachowicz pisze:

Dlaczego amerykański wymiar sprawiedliwości potrzebował zaledwie pół roku, by skazać aferzystę stulecia Bernarda Madoffa, podczas gdy w Polsce już od pięciu lat ciągnie się sprawa lobbysty Marka Dochnala? ” (...),

Gdzie leży tajemnica tego, że sądy na Zachodzie działają sprawnie, szybko i - wszystko wskazuje na to – zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami? A nasze na odwrót – nieudolnie, ślamazarnie, a ich decyzje i wyroki budzą niesmak, rozgoryczenie bądź rozczarowanie. Właściwie nie ma dziedziny w polskim sądownictwie, która nie pracowałaby fatalnie. Dotyczy to sądów wszystkich specjalności – karnych, cywilnych, gospodarczych, a także rodzinnych. Nic dziwnego, że polscy obywatele coraz częściej szukają pomocy w Strasburgu (...).”

Vide: ogólnopolska gazeta „Dziennik”, z dnia 1 lipca 2009r. w artykule pt. „PARALIŻ POLSKICH SĄDÓW", U nas Madoffa sądzono by 150 lat.

W nawiązaniu do powyższego, uważam, że w Polsce w ogóle by nie sądzono przestępcę Madoffa, ponieważ kupił by sobie, jak aferzyści z Getin Banku S.A. przychylność skorumpowanych sędziów i prokuratorów. Należy podkreślić, że władze krajowe, Leszkowi Czarneckiemu, właścicielowi Getin Banku S.A., pomogły zalegalizować kwotę 689 milionów złotych, którą bezprawnie zdobył oszukując wielu uczciwych inwestorów.

Vide: „Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.”, z dnia 2 września 2009r.

4. Tymczasem moja matka złożyła 15 grudnia 2008r. pozew przeciwko Getin Bankowi S.A. o zapłatę 326 592, 82 zł (…) do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Do dnia dzisiejszego odbyła się tylko jedna rozprawa, w dniu 25 lutego 2009r., gdzie sędzia SO Danuta Ożarowska sfałszowała protokół z posiedzenia Sądu Okręgowego w Katowicach, uniemożliwiła mi zadanie pytań stronie pozwanej Getin Bankowi S.A. a cała rozprawa sądowa trwała zaledwie około 15 minut.

Dowód: dziesięciu świadków, którzy byli na sali sądowej w charakterze publiczności.

Dnia 9 marca 2009r. złożyłem wniosek procesowy powódki o uzupełnienie i sprostowanie protokołu posiedzenia Sądu Okręgowego w Katowicach, z dnia 25 lutego 2009r., sygn. akt II C 597/08/2. Do dziś wniosek ten pozostaje nierozpatrzony przez Sąd Okręgowy w Katowicach, mimo iż każdy wniosek należy rozpatrzyć.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2.

5. Nie mam żadnych wątpliwości, że funkcjonariusze (tak zwanego) wymiaru sprawiedliwości w Katowicach przekształcili się w zorganizowaną grupę przestępczą.

Ten przestępczy układ wzajemnie ukrywa własne umyślne i rażące błędy, wspiera się w działaniach sprzecznych z prawem i chroni przed odpowiedzialnością cywilną i karną oszustów z Getin Banku S.A., którzy ograbili moją matkę na kwotę ponad czterysta tysięcy złotych.

Dowód : akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Łodzi, Sądu Dyscyplinarnego, sygn. akt ASDo 4/09, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód, sygn. akt 1Ds. 198/09/Z i sygn. akt 1Ds. 419/09/Z.

Wnioski końcowe

6. Państwo Polskie z mocy procedury karnej i podpisanych Konwencji (…) w razie wyrządzenia obywatelowi szkody o znacznej wartości, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 § 1 KK ma obowiązek przeprowadzenia śledztwa w taki sposób, aby zapewnić zadowalające i przekonujące wyjaśnienia, jak również zapewnić osobie pokrzywdzonej rzetelny proces sądowy.

Vide: Komentarz do Art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

7. Tymczasem faktem bezspornym jest (dla osób stosujących zasady prawidłowego rozumowania), że sposób stosowania prawa w tej sprawie, przez funkcjonariuszy (tak zwanego) wymiaru sprawiedliwości w Katowicach, pozostaje w istotnej sprzeczności z powagą instytucji Prokuratury i instytucji Sądu oraz ideą ich działania.

Dowód : akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, Wydział II Cywilny, sygn. II C 597/08/2, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód w Katowicach, sygn. akt 1 Ds. 198/09/Z i sygn. akt 1 Ds. 419/09/Z.

8. Należy zadać pytanie, co to za państwo demokratyczne, które chroni oszustów z Getin Banku S.A. i skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych przed odpowiedzialnością karną?

Jaka jest sprawiedliwość tego państwa?

Jak długo jeszcze władze prokuratorskie i sądownicze będą tolerować przestępcze zachowanie i postępowanie kliki prokuratorsko - sędziowskiej z Katowic?

Jan Jączek

Załączniki:
„Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji”

„Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.”


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~General category
13-04-2016 / 09:36
Quester is a Pakistan-based questioning answering website where people can ask questions and we try our best to provide them with the best answers. Anyone can ask any legit question in English or Roman Urdu and we provide answers in the same language format. www.quester.pk" rel="nofollow">www.quester.pk/">www.quester.pk
~Prue
05-01-2015 / 06:53
Haha, shouldn't you be charging for that kind of knlweedgo?! qanlvaxafye.com [url=qsabsjdp.com]qsabsjdp[/url] [link=jvhevqnbczi.com]jvhevqnbczi[/link]
~sknerus
06-06-2013 / 17:52
Getin Bank jest instytucja finansowa ktora oszukala juz tysiace Polakow na przeszlo 800000000 zl .Jej oszustwa sa wieksze niz oszustwa Amber Gol a mimo tego ani prokuratura ani sady ani politycy nie reaguja .Prouratura mimo wielokrotnych zgloszen o popelnieniu przestepstwa nie podejmuje sledctwa . Mimo wielu spraw w sadach sady nie wydaja orzeczen ,politycy udaja ze sprawy nie ma Czas wziac sprawy w swoje rece nie pozwoimy na bezkarne okradanie Polakow glownie emerytow . Zamykajcie konta w Getin Bank wycofujcie swoje oszczednosci ,zmusim ich do zaprzestania oszustw p Leszek Czarnecki ma dosyc pieniedzy -starczy wara jemu od naszych ciezko zapracowanych oszczednosci . Uderzmy go tam gdzie go zaboli najbardziej wycofajmy swoje oszczednosci z Getin Bank a pieniadze ukradzione do tej pory przyniesie nam w zebach .Zeby tego jednak dokonac potrzebujemy waszego poparcia pomyslcie o tysiacach oszukanych waszych rodzicach i dziatkach . Te pieniadze mialy i tak trafic do was ale nie trafia trafia do kieszeni Leszka Czarneckiego . Pokazcie wasze poparcie pokazcie ze macie dosyc okadaniania Polakow przez banki Rzad i politykow i wszystkich innych hosztaplerow nasza sila jest w internecie tu mozemy z nimi walczyc tu jestesmy mocni . Politycy iwymiar sprawiedliwosci siedzi w kieszeni Czarneckiemu .Walczmy tak samo jak w sprawie ANSA na pewno wygramy i bedzie to nauczka na przyszlosc dla wszystkich politykow i ich sponsorow ze dosyc znaczy dosyc .We the people we are the owners of this country no you mr Czarnecki .