Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
8 grudnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 22-12-2012

Katowice - sędzia Marcin Szymczak uznaje, że zbrodniarze komunistyczni winni śmierci mamy Adama Słomki (KPN) pozostają bezkarni.

26 listopada 2012 r. w Sądzie Rejonowym w Katowicach odbyło się posiedzenie w sprawie z zażalenia Adama Słomki, przewodniczącego Konfederacji Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny, na postanowienie prokuratury IPN o odmowie ścigania zbrodniarzy komunistycznych tj. milicjantów, SB-manów, prokuratorów i sędziów z PRL którzy zapewnili bezkarność  pułkownikowi Służby Bezpieczeństwa Z. Zygadło sprawcy śmierci Krystyny Słomka dnia 6.X.1986 r.
Akta dochodzenia zniszczono a oficer SB otrzymał od lekarza kardiologa MSW zaświadczenie, iż jest chory psychicznie...

Sąd Rejonowy w Katowicach pod przewodnictwem sędziego Marcina Szymczaka po 3 latach zwłoki wyznaczył posiedzenie na najmniejszej sali, w której nie ma żadnego miejsca siedzącego dla publiczności; odmówił dziennikarzom prawa udziału ze względu na zagrożenie ujawnienia tajemnicy śledztwa, odmówił zgody na nagrywanie przebiegu posiedzenia; sam rozpatrzył wniosek o wyłączenie siebie, wylegitymował żonę A. Słomki a na koniec wezwał policję aby zastraszyć zebranych.

W końcu sędzia Szymczak postanowił, że zbrodniarze komunistyczni pozostaną nadal bezkarni.

Pełna dokumentacja sprawy znajduje się na portalu www.kpn-1979.pl

!

Adam Słomka
zam. 40-877 Katowice
ul. Mieszka I 15/75
 
dot. sygn.  S 164/09/Zk

Instytut Pamięci Narodowej pion prokuratorski
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni

Przeciwko Narodowi Polskiemu
w Katowicach

sąd powszechny (â właściwyâ )
[ z pouczenia prokuratora nie wynika jaki konkretnie ]

Zażalenie

na postanowienie  z dnia 14 września (doręczonego 16 września) prokuratora o umorzeniu śledztwa w sprawie zbrodni komunistycznej polegającej na  przekroczeniu uprawnień przez utrudnianie pociągnięcia do odpowiedzialności pułkownika Służby Bezpieczeństwa Milicji Obywatelskiej Zygmunta Zygadłę winnego pozbawienia życia Krystyny Słomka.

Zdaniem prokuratora Michała Skwary czynu takiego nie popełniono.

 
Uzasadnienie
 
Postanowienie prokuratora jest w sposób oczywisty sprzeczne ze zgromadzonym materiałem dowodowym (choć niekompletnym), sprzeczne z zasadami logicznego rozumowania, wiedzy historycznej i doświadczeniem życiowym
 
Bezkarność płk. Zygadły za zabicie mojej mamy nie ulega żadnej wątpliwości.
Sprawca został zatrzymany na â gorącym uczynku i mimo to nie został skazany przez 7 lat jawnie bezprawnych praktyk funkcjonariuszy MO, lekarzy MSW PRL, sędziów PRL oraz sędziów III RP (chodzi wciąż o te same osoby i te same praktyki tylko w nowym ustroju â co będzie przedmiotem osobnego śledztwa).
Większość tych czynów została obficie udokumentowana w cudownie odnalezionych obecnie aktach.
 
Prokurator który przyjął ode mnie zawiadomienie i znał mechanizm sprawy już
w IPN nie pracuje... Natomiast p. prok. Michał Skwara nie znalazł nawet czasu
by ze mną porozmawiać. Dlatego z uzasadnienia jego postanowienia oraz  z akt wynika, że kompletnie nie rozumie tej prawy, nie zna łańcucha przyczynowo-skutkowego, nie zgromadził istotnych elementów wiedzy i w efekcie nie mógł dociekać prawdy.
Na tym w zasadzie można by skończyć.
 
Postanowienie przysłano mi w trakcie kampanii wyborczej zatem z powodów oczywistych nie jestem w stanie przeanalizować dokładnie ponad tysiąca stron dokumentów. Z pobieżnego przejrzenia akt sądowych oraz IPN wynika, że potwierdziły się w całej rozciągłości informacje uzyskane przez wywiad Konfederacji Polski Niepodległej.
 
Zgromadzona dokumentacja oraz wiedza powszechnie znana bezspornie potwierdzają iż:
1/ sprawca był wysokim oficerem Służby Bezpieczeństwa Milicji Obywatelskiej (mimo wysiłków sądów PRL i III RP by ten fakt ukryć)
2/ nazwisko, stopień i służba ustalona przez informatorów KPN były właściwe (pułkownik SB - Zygadło, Zegadło)
3/ pozbawienie życia mojej mamy z winy oficera SB nie budzi najmniejszej wątpliwości (zeznania świadków, ekspertyzy itp. dowody w aktach) i to pomimo karkołomnych usiłowań centralnego biura kryminalistyki MO i SB by winę przerzucić na moją mamę Krystynę.
4/ sprawca był pijany (miał przy tym końskie zdrowie gdyż spożył 3-4 butelek wódki co dało potencjalnie śmiertelną zawartość alkoholu ponad 2,5 promila alkoholu i mimo to samodzielnie prowadził samochód ! ).
5/ płk. SB nie został aresztowany tylko zniknął, pozostał bezkarny przez 12 dni. Nie był nawet przesłuchany. [Został natychmiast nieformalnie zwolniony z milicyjnej izby zatrzymań lub w ogóle nie był zatrzymany]
6/ przez kilka-kilkanaście dni znajdował się w szpitalu MO i SB tzw. resortowym â MSW [zapewne w celu kompletowania dokumentacji medycznej ]
7/ w wyniku działań operacyjnych wywiadu KPN  dane personalne oficera SB zostały szybko ujawnione i rozpowszechnione w ulotkach oraz prasie kolportowanej przez opozycję. Informacja zawisła publicznie  na planszach podczas wieców Konfederacji w centrum Katowic, Bytomia i in. miast aglomeracji (organizowali je m.in.: Leszek Zarzycki,  Mirosław Gutry, Beata Belkius) akta represji z tzw.  kolegiów ds. wykroczeń za zakłócanie porządku i zaśmiecanie są szczątkowo w aktach.
Informację podała w efekcie Sekcja Polska amerykańskiego Radia Wolna Europa (RFE). Sprawy nie dało się już dalej ukrywać.
8/ w związku z równoległym ujawnieniem w tym czasie w wyniku procesu Toruńkiego roli oficerów SB w zamordowaniu ks. Jerzego Popiełuszki kapelana Solidarności i KPN (1984-86) , najwyższe prawdziwe kierownictwo PZPR/PRL=WRON=MSW zmuszone zostało do wyrażenia zgody na aresztowanie tow. Zegadły celem uspokojenia nastrojów i zademonstrowania  socjalistycznej praworządności.
9/ płk. Z. Zegadło zostaje oskarżony oraz aresztowany (bez oglądania się na prawdziwe i urojone choroby, gdyż więzienne szpitale leczą nie tylko pijaków)
10/ pod sfingowanymi pretekstami (choroba serca co  poświadcza... np. chirurg, nadto choroby psychicznej itp.) funkcjonariusze (jawni i tajni współpracownicy) MSW-MO/SB próbują wielokrotnie płk. Zegadłę  uwolnić z aresztu
i uczynić bezkarnym.
11/Operacja ta ostatecznie udaje się przede wszystkim dzięki lekarzom funkcjonariuszom MSWâ oraz sędzi Grazynie Łukaszewicz przewodniczącej wydziału karnego sadu PRL w Katowicach â równolegle ten sam wydział (i przewodnicząca sadu rejonowego osobiście) aresztuje Adama Słomkę za organizowanie strajków sierpniowych przełomowego 1988 roku.

Dalej, w III RP  jest z tą sprawą jeszcze ciekawiej ale o tym napiszę w uzupełnieniu uzasadnienia po dokładnej analizie dokumentów i informacji.
W aktach zachował się dokument MSW zaświadczający wprost o â szczególnym zainteresowaniu tą sprawą ze strony Komendy Głównej MO.
Jakich jeszcze dowodów ingerencji MSW można się spodziewać po oficjalnych aktach sądu totalitarnej PRL? Czemu nie sięgnięto po akta operacyjne SB dotyczące tej sprawy (np. inwigilacji Krystyny Słomka czy obiektowo samego pogrzebu, procesu itp). Kto to zlecał, kto i co wykonywał?
IPN nie może tego znaleźć?
Prokurator nie chce czy nie umie ustalić?

Tu konieczna jest dygresja o mechanizmach zarządzania organami władzy totalitarnego ustroju.
Gdy w 1981 roku polscy robotnicy wywalczyli  realizację postulatu strajkujących o zwolnieniu więźniów politycznych,  to generalny sekretarz partii bolszewickiej tow. Leonid Breżniew podczas braterskiej rozmowy na Kremlu z tow. pierwszym sekretarzem kom-partii PZPR  gen. premierem Wojciechem Jaruzelskim nakazał natychmiast skorygować najważniejszy błąd i ponownie uwięzić kierownictwo KPN. Zadanie W. Jaruzelski zrealizował bezzwłocznie przy użyciu Sadu Najwyższego, który zebrał się w... nocy i niezawiśle, wnikliwie i z należytą starannością uchylił postanowienie o uchyleniu aresztu. W aktach sądowych o faktycznych decydentach rzecz naturalna niczego nie znajdziesz, choć wszyscy świadomi wiedzieli o co chodzi. Nawet prasa koncesjonowanej opozycji (Tygodnik Solidarność uznający przewodnią rolę PZPR) pisała w tytule Sąd... Najszybszy. Prawdę poznaliśmy niedawno dzięki informacjom z Rosji.
Analogicznie pracował sąd PRL w procesie Toruńskim oficerów SB zabójców ks. Jerzego Popiełuszki.
IPN wydał o podobnych procesach sporo cennych poznawczo wydawnictw.

Najważniejsza jest bodaj praca Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego III RP prof. Adama Strzembosza pt. Sędziowie warszawscy w czasie próby 1981 1988 , Warszawa 2005, która winna być lekturą obowiązkową na studiach prawniczych.
[bezpłatna wersja elektroniczna tej książki znajduje się na portalu IPN http://www.ipn.gov.pl ]

Szkoda, że pan prokurator wykazał tak mało dociekliwości.
Ale nie ma tego złego...
Z poważaniem
Adam Słomka

p.s.
oczywiście rozumiem śledczych, iż trudno prowadzić rzetelne postępowanie gdy kierownictwa tzw. wymiaru sprawiedliwości opanowane są nadal w większości przez tę samą szajkę zbrodniarzy komunistycznych i ich popleczników (agentów, jawnych i tajnych współpracowników, aparatczyków partii komunistycznej itp.).  Wpieranych "towarzysko" przez nową finansową mafię itp.
Gęby "znanych i sprawdzonych towarzyszy" straszą w wielu ważnych instytucjach. Poczucie bezkarności tej wpływowej grupy może paraliżować.
Szczególnie gdy widzimy beneficjentów oraz skutki układu o podziale władzy i bezkarności z Magdalenki
Przykładowo zgromadzenia sędziów okręgowych w III RP, sabotują in gremio  ustawę lustracyjną (np. wybrania swoich przedstawicieli do składu sądu) oraz systematycznie odmawiają zgody na uchylenie (na wniosek IPN) immunitetu ponad 50 sędziom, zbrodniarzom stalinowskim, którzy dokonywali zbrodni sadowych zabójstwa tj. skazali na śmierć żołnierzy AK pod jawnie spreparowanymi pretekstami.

Jak chcemy normalnej, sprawiedliwszej Polski to trzeba niezłomnie dążyć do europejskich standardów (choćby w Trybunale w Strasburgu),  mobilizować opinię publiczną, szukać prawdy, konsekwentnie zabiegać o zdrowy, praworządny fundament niepodległej Polski.
Coraz więcej wiemy o zbrodni katyńskiej , katastrofie gibraltarskiej , o mocodawcach uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszkiâ , kulisach PRL, porozumieniu z magdalenki i elitach III RP .
ZOMO-wcy z KWK Wujek zostali skazani.
Czas na Jaruzelskiego i Kiszczaka oraz ich kluczowych pomagierów.
Prawda i wola narodu zwycięży.

Pełna dokumentacja sprawy znajduje się na portalu www.kpn-1979.pl

Film z najciekawszymi fragmentami posiedzenia
http://www.youtube.com/watch? v=EifIhuJLAOk&list= UUjiUjzbDWE7ND1d3W4gHlnQ& index=5&feature=plcp

Pozdrawiam
adam, adamslomka1@wp.pl

Więcej:

Hańba! Zbrodniarze na wolności - Słomka do więzienia
Adam Słomka pozywa w trybie wyborczym Gazetę Wyborczą - Kraków
Adam Słomka WNIOSEK O WYŁĄCZENIE KATOWICKICH SĘDZIÓW i ASESORÓW
Wniosek o zadośćuczynienie - prześladowanie działacza KPN Adama Słomka

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~PIC po polsku
03-02-2013 / 23:32
R O D A C Y ! SUPER H I T - HISTORIA P O L S K I się powtarza. Kiedy ABSURDU granice rządzący przekroczą. Wówczas pojawia się „ gumiś” z Krakowa. W PRL – u też był, gdy trzeba było odwrócić uwagę od spraw zasadniczych. Za Gierka „na scenę” wystawiono nawet SZAMANA Kaszpirowskiego. Bracia Polacy w tym całym medialnym „cyrku” NIE GRA. „Coś” brakuje by temat ZAMACHU lub AKT terroryzmu jak go usiłuje zdefiniować DZICZ poselsko-polityczna był realnym. Przedstawiciel ABW w ramach gorączkowego perfumowania gówna NIEWIARYGODNOŚCI zdarzenia by je UZBROIĆ w POWAGĘ podaje, że poddanie się badaniom psychiatrycznym można odmówić. Kosmiczna gówno prawda. W Koszalinie te sprawy załatwia SIĘ bardzo krótko. Prokuratorsko- sędziowska hołota pisze NAKAZ doprowadzenia i bandyci w policyjnych mundurach od Komedianta Miejskiego watażki - Wiesława TYL –a kują w DYBY OFIARĘ i zawożą do OSZUSTÓW lekarzy psychiatrów (B. Bretner, & H. Steć-Matuszewska & E. Kondaków - KONARSKA i I N N I) z NIEPUBLICZNEGO Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Monte Cassino. ZWIĄZEK przestępczy lekarskich błaznów psychiatrów - oszustów z KOSZALINA funkcjonuje w porozumieniu z hołotą uzbrojoną w IMMUNITETY NIEZWISŁOŚCI i BEZKARNOŚCI. Napisze solidarnością zawodową sitwy każdą treść jaką życzą sobie ich kolesie TOGOWCY. OPINIE i ich treść nadają się do PODTARCIA DUPY taka jest ich zawartość formalno merytoryczna. W Koszalinie funkcjonuje prokuratorsko-sędziowsko kupa gnoju. Stworzyli Pod kierownictwem żołnierza PO ps. DYZMA R E P U B L I K Ę gawłowskiego i pod szyldem RZECZPOSPOLITEJ działalność gospodarczą. Kradną grabią na grube miliony ale NIE gardzą drobnicą – www.pokrzywdzeniprzezgawlowskiego.pl & www.aferyprawa.eu Lidię Kozłowską właścicielkę „Willa ALEXANDER” w Mielnie okradli na kwotę : 50 mln. złotych. Jana Myszkier z Manowa na kwotę : 10 mln złotych, Zygmunta Cąkałę 76-024 Krokowo 2 na kwotę 6 mln złotych, Czesław a ŚWIĄTEK z Sarbinowa na kwotę : 360 tys złotych, zamordowali mu żonę Jadwigę. Marka Marzec okradli z kutra rybackiego wartości : 250 tys złotych; Bogdana SALETĘ ograbili z domu, który zlicytowali za 90 …. złotych. OFIARĘ PRZEMOCY - Lila Bylicka z 76-024 Dunowo 23 okradli na kwotę : 300 tys złotych i pomogli wyrzucić z pracy. Sprawca ponad 30-letniej Przemocy Jerzy B Y L I C K I nałogowy alkoholik (ALK.16/96 SR Koszalin) seksualny zboczeniec (zoo – pedofil) z objawami schizofrenii maniakalnej posiada Rodzinę pracująca w Sądzie Rejonowym w Koszalinie (Bożena i Małgorzata BARTULEWICZ - matka i córka) Do pierdla wsadzają wg widzimisię ( SSO J. SKIBICKI & SSR J. Sroczyński & J. Matejko i INNI). Trzymają w PIERDLU (wspólnicy : SSO J. SKIBICKI & płk K. Wypych) nawet bez dokumentów – patrz przypadek nadkom. mgr inż. Marek Krasnopolski – ekspert kryminalistyki. Spełniający od 2000 roku Konstytucyjny Obywatelski Obowiązek Udzielania Obowiązku Pomocy OFIAROM Przemocy w oparciu o RACJĘ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. OFIARA - Stwierdziła w sposób jednoznaczny po ponad 12 LATACH. Postanowienia Konstytucji Rzeczpospolitej Polski służą prokuratorom i sędziom do …. PODTARCIA DUPY. Rzeczpospolita Polska odzyskała Wolność, Niepodległość i DEMOKRACJĘ. Czy aby TAK JEST ?! Czy może się staje wiarygodne stwierdzenie Kanclerza II Rzeszy OTTO von Bismarck ? „Polakom dać Wolność, Niepodległość i Demokrację to TAK jak pijanej małpie dać lusterko i brzytwę” Rzecz w tym, że realność czasu Bismarcka w XXI wieku ma się nijak. Jest b. skromna. Polacy na rok 2012 stanowią STADO małp opanowane epidemią syfilisu schizofrenii paranoidalnej. Terytorium RP znajduje się pod okupacją hołoty z Immunitetami. Dziczy magistrów prawa. W konkluzji. Amerykanie chcąc wywołać rozpierduchę dla potrzeb własnych interesów załatwili SKUTECZNIE i wiarygodnie sprawę w dniu 11 września. Pogrzebali kilka tysięcy osób. Stworzyli doskonały PRETEKST dla swoich intersów. Interes USA zaczyna się wszędzie tam gdzie dociera ich coca-cola. No cóż Polacy maja skromniejsze wymagania i „wystarczy”- gumiś dr Bruno K. Czyli osobnik w klasie jako znany nam już „BOLEK”. CURIOZUM stanowi fakt, że zidentyfikowany w Koszalinie „gumiś” lokował swoje bomby w koszach na śmieci. Urzędnik, który zidentyfikował koszalińskiego „gumisia” NIE otrzymał do dnia dzisiejszego kwoty nagrody, którą OBIECYWANO urzędowo. Wesołego Alleluja ! Rodacy Jeden PIC czyli NIC tak wygląda TUSKOLANDIA i jej KRYZYS. KIEDY był DOBROBYT w Polsce. Kto GO WIDZIAŁ. Skoro TUSKOLANDIA ma KRYZYS To za co TUSKOLANDIA milionami rozdaje sama sobie premie, nagrody i podwyżki ?!
~wstanzenek
28-12-2012 / 21:40
Uwaga na firmę OPEX SIKORSKI SPÓŁKA JAWNA z Konina Hiacyntowa 7/110 to po prostu oszuści sprzedają uszkodzone rzeczy a chroni ich allegro które i tak na tym zarabia prowizje. Dla allegro możesz być bandytą i możesz okradać kupujących , złodziejem itp itd abyś płacił prowizję !