Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
25 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Do Urzędu Pocztowego odbiorczego dotarła ona w dniu 8 czerwca 2009r. i wtedy, gdy doręczyciel nie zastał mnie w domu, ją awizowano

Powtórnie awizowano ją w dniu 16 czerwca 2009r., tj. … 6 dni po upływie terminu mego stawiennictwa, wyznaczonego przez mł. aspiranta I. Gruszkę na dzień 10 czerwca 2009r.

W dniu 29.06.2009r. doręczono mi kolejną od niej przesyłkę listową w związku z w.w. sprawą.

Było to kolejne dla mnie wezwanie do stawiennictwa w Komisariacie VI Policji w Katowicach.
Oto jego treść:
„Sekcja Kryminalna Komisariatu Policji VI w Katowicach /adres – ZKE/ Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Termin dnia 18.06.2009r. Sygn. K-VI-2564/09 05.06. 2009r WEZWANIE Wzywa się Panią do osobistego stawiennictwa w dniu 18.06.2009r. o godz. 10.30 w Komisariacie VI Policji w Katowicach przy ul. Stawowej 8 pokój nr 12 do mł. asp. Izabela Gruszka tel. /numer telefonu – ZKE/ jako świadka w sprawie naruszenia praw pracowniczych tj. art. 218 par 1kk Wezwany powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający jego tożsamość. mł.asp. Izabela Gruszka.

Dowód: Sekcja Kryminalna Komisariatu Policji VI w Katowicach, Sygn. K-VI-2564/09, wezwanie dla Z. Kękuś z dnia 05.06. 2009r.


Mł. aspirant, Izabela Gruszka znowu nie podała w drugim już sporządzonym przez nią i doręczonym mi wezwaniu, kto naruszył prawa pracownicze … .

Chronią tego Brunona Bartkiewicza, jak „świętą krowę”.

Wyżej wymienione wezwanie odebrałem w Urzędzie Pocztowym w terminie, tj. w dniu 29 czerwca 2009r. tzn. … znowu niespełna dwa tygodnie po upływie terminu mego stawiennictwa w Komisariacie VI Policji w Katowicach, wyznaczonego przez mł. asp. Izabelę Gruszka na dzień … 18 czerwca 2009r.

Wskazać należy, że mł. aspirant Izabela Gruszka nadała przesyłkę listową poleconą, zawierającą wystawione w dniu 05.06.2009r. wezwanie dla mnie do stawiennictwa w dniu 18.06.2009r. w Urzędzie Pocztowym Katowice 1 w dniu … 9 czerwca 2009r.

Do urzędu odbiorczego, tj. Urzędu Pocztowego w Krakowie nr 65 dotarło w dniu 16 czerwca 2009r. i tego samego dnia było po raz pierwszy awizowane.

Drugi raz awizowano je w dniu 22 czerwca 2009r., tj. … 4 dni po wyznaczonym przez mł. aspirant I. Gruszkę terminie mego stawiennictwa w Komisancie Policji VI w Katowicach.

Mł. aspirant I. Gruszka podejmowała pozorowane działania, tj. robiła, co w jej mocy, żeby formalnościom stało się zadość, a zarazem, by jej nie udało się mnie przesłuchać?

Wskazać należy, że jako datę mego pierwszego stawiennictwa w Komisariacie VI Policji wyznaczyła mł. aspirant I. Gruszka w wezwaniu z dnia 29.05.2009r., dzień 10 czerwca 2009r.

Tymczasem drugie wezwanie mł. aspirant I. Gruszka wydała w dniu … 5 czerwca 2009r. i wysłała je do mnie już w dniu … 9 czerwca 2009r.
Podsumowując … .

Mł. aspirant sporządziła w dniu 5 czerwca 2009r. drugie wezwanie dla mnie do stawiennictwa w Komisariacie VI Policji w Katowicach w dniu 18 czerwca 2009r. i nadała je na w UP Katowice 1 już w dniu 9 czerwca 2009r., podczas gdy pierwszym wezwaniem z dnia 29.05.2009r. wezwała mnie do stawiennictwa w Komisariacie VI Policji w Katowicach w dniu … 10 czerwca 2009r.
Sporządziła zatem mł. aspirant i wysłała do mnie drugie wezwanie do stawiennictwa w Komisariacie VI Policji w Katowicach jeszcze zanim minął termin mego pierwszego stawiennictwa.

Skąd wiedziała mł. aspirant Izabela Gruszka już w dniu 5 czerwca 2009r., gdy sporządzała drugie wezwanie dla mnie, a potem w dniu 9 czerwca 2009r., gdy je do mnie wysyłała, że ja nie stawię się na jej pierwsze wezwanie, tj. w dniu 10 czerwca 2009r.?

Wiedziała, bo tak to z korzyścią dla prezesa ING Banku Śląskiego S.A., Brunona Bartkiewicza – tj. by prokurator R.Kucharski i/lub ona sama przesłuchać mogli tylko tych świadków, których zeznania były z korzyścią dla prezesa B. Bartkiewicza - zorganizowała, bym nie był w stanie się stawić.

Jeśli ktokolwiek uważa, że mł. aspirant Izabela Gruszka oszalała dla B. Bartkiewicza, trzeba wyjaśnić, że jeśli rzeczywiście z szaleństwem mamy do czynienia, to z całą pewnością … w tym szaleństwie jest metoda.

Wstrętna, obrzydliwa, bo nie mająca nic wspólnego z bezstronnością i sprawiedliwością funkcjonariusza publicznego, ale … stanowisko Sądu w niniejszym złożonym zażaleniu pokaże, na ile skuteczna.
Mł. aspirant w taki sposób „zarządziła” - jak opisałem wyżej - „projektem” pt. „Wezwanie dla Z. Kękusia z dnia 29.05.2009r.”, że była całkowicie pewna, że ja nie stawię się na jej wezwanie w dniu 10 czerwca 2009r.

A dlaczego wysłała następne wezwanie dla mnie zanim zdążył upłynąć termin mego stawiennictwa na pierwsze wezwanie oraz dlaczego taką ustaliła drugą datę mego stawiennictwa, abym znowu nie był w stanie się stawić?

Odpowiadam … żeby – po prostu - „naprodukować” wezwań.

W myśl zasady „im więcej, tym lepiej”.

Lepiej dla B. Bartkiewicza oczywiście oraz być może dla samej mł. aspiranta I. Gruszka.

Młodszy aspirant Izabela Gruszka czyniła zatem dwukrotnie, co w jej mocy, żeby formalnościom stało się zadość, tj. żeby była w posiadaniu dokumentów poświadczających, że ona chciała odebrać ode mnie zeznania oraz … żeby tych zeznań ode mnie nie jednak nie odebrać.

Nadto kłopotliwe byłyby dla B. Bartkiewicza.
O sprawie wzywania mnie pro forma przez mł. aspirant I. Gruszkę informowałem dwukrotnie pismami jej przełożonego, tj. Komendanta Komisariatu VI Policji w Katowicach.
Zamiast otrzymać jednak prawidłowo doręczone mi, tj. umożliwiające mi stawiennictwo, wezwanie w celu przesłuchania mnie jako świadka, otrzymałem postanowienie prokuratora Roberta Kucharskiego z dnia 10 sierpnia 2009r. o … umorzeniu śledztwa.

Oto treść postanowienia prokuratora R. Kucharskiego z dnia 10.08.2009r. – Załącznik 3:

„Prokuratura Rejonowa Katowice Centrum Zachód /adres – ZKE/

Sygn. akt 2 Ds. 882/09, Katowice, 10.08.2009r. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia

Robert Kucharski – Prokurator Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód w Katowicach po zapoznaniu się z materiałami postępowania sygn. 2 Ds. 882/09 w sprawie uporczywego naruszenia w okresie od 07.02.2007 roku do 14 lutego 2007 roku w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34 praw pracowniczych wynikających ze stosunku pracy i ubezpieczenia społecznego pracowników prze Brunona Bartkiewicza prezesa ING Banku Śląskiego z/s w Katowicach, tj. o czyn z art. 218 § 1 KK działając na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 KPK postanowił: 1. umorzyć dochodzenie w sprawie uporczywego naruszenia w okresie od 07.02.2007 roku do 14 lutego 2007 roku w Katowicach przy ul. Solskiej 34 praw pracowniczych wynikających ze stosunku pracy i ubezpieczenia społecznego pracowników przez Brunona Bartkiewicza prezesa ING Banku Śląskiego z/s w Katowicach, tj. o czyn z art. 218 § KK – wobec braku znamion czynu zabronionego UZASADNIENIE Prokuratura Rejonowa Katowice – Centrum Zachód w Katowicach nadzorowała śledztwo w sprawie uporczywego naruszenia w okresie od 07.02.2007 roku do 14 lutego 2007 roku w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34 praw pracowniczych wynikających ze stosunku pracy i ubezpieczenia społecznego pracowników przez Prezesa ING Banku Śląskiego z/s w Katowicach, tj. o czyn z art. 218 § 1 KK. Analiza zgromadzonego materiału dowodowego w postaci dokumentów (k. 1-6,7, 8,9,10,11,12-16,23-29,46-56,6-71) oraz zeznań świadków (k. 41-430 nakazuje uznać, iż nie doszło do naruszenia praw pracowniczych Zbigniewa Kękusia, zatem nie wyczerpano znamion czynu zabronionego. Nie mniej jednak pracownik może skierować swoje roszczenia wobec pracodawcy na drogę postępowania sądowego przed Sądem Rejonowym Katowice Zachód, Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach. Postępowanie w tym zakresie jest wolne od opłat sądowych. Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak w części dyspozytywnej postanowienia. Prokurator Prokuratury Rejonowej Robert Kucharski podpis

Dowód: Prokuratura Rejonowa Katowice Centrum Zachód, sygn. akt 2 Ds 882/09, postanowienie prokuratora Roberta Kucharskiego z dnia 10 sierpnia 2009r. – Załącznik 3

Dopiero z postanowienia o umorzeniu śledztwa dowiedziałem się, że ktoś wydał postanowienie … o jego wszczęciu.
A przecież zawiadomienie mnie o wszczęciu śledztwa w związku ze złożonym przeze mnie zawiadomieniem to ustawowy obowiązek Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum-Zachód.

Przypomnę, że art. 305 § 4 Ustawy Kodeks Postępowania Karnego stanowi:
„O wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa zawiadamia się osobą lub instytucję państwową, samorządową lub społeczną, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie oraz ujawnionego pokrzywdzonego, a o umorzeniu także podejrzanego – z pouczeniem o przysługujących im uprawnieniach.”

Zacytowany wyżej przepis zna doskonale asesor M. Piątek-Mamcarczyk, która pragnąc uniemożliwić mi dostęp do postanowienia, które wydała w dniu 27.07.2009r. o wszczęciu śledztwa w sprawie przestępstw z art. 228 § 1 kk i 229 § 1 kk /patrz: s. 13niniejszego pisma/, poinformowała mnie pismem z dnia 24.08.2009r.:

„Prokuratura Rejonowa Katowice Centrum- Zachód Sygn. akt 2 Ds. 511/09/Sp (c) Katowice, dnia 24 sierpnia 200 9roku Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 20 sierpnia 2009 roku (data wpływu do Prokuratury) informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu otrzymał Pan status pokrzywdzonego. Zgodnie z treścią art. 304 § 4 k.p.k. „O wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa zawiadamia się osobę lub instytucję państwową, samorządową lub społeczną, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, oraz ujawnionego pokrzywdzonego”.

Wobec treści w.w. artykułu został Pan zawiadomiony o wszczęciu postępowania. (…) Asesor Prokuratury Rejonowej Małgorzata Piątek – Mamcarczyk”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Katowice Centrum-Zachód, sygn. akt 2 Ds. 511 /09/Sp(c), pismo asesora Małgorzaty Piątek – Mamcarczyk z dnia 24 sierpnia 2009r. –

A to się prezes ING Banku Śląskiego S.A. Brunon Bartkiewicz ucieszyć musiał, gdy mu doręczono postanowienie prokuratora R. Kucharskiego z dnia 10.08.2009r. o umorzeniu śledztwa w sprawie przeciwko niemu,

Prokurator R.Kucharski wydał więcej niż skandaliczne postanowienie i zachował się w sposób więcej niż skandaliczny.
Nie dopełnił jego ustawowych obowiązków, przesłuchał wyłącznie świadków życzliwych Brunonowi Bartkiewiczowi, skrócił okres uporczywego naruszania przez prezesa B. Bartkiewicza moich praw pracowniczych wynikających ze stosunku pracy i ubezpieczenia społecznego z kilku miesięcy do … trzech dni, pouczył mnie, że:
„Nie mniej jednak pracownik może skierować swoje roszczenia wobec pracodawcy na drogę postępowania sądowego przed Sądem Rejonowym Katowice Zachód, Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach. Postępowanie w tym zakresie jest wolne od opłat sądowych. i wyjaśnił mi, że – Załącznik 3:

Analiza zgromadzonego materiału dowodowego w postaci dokumentów (k. 1-6,7, 8,9,10,11,12-16,23-29,46-56,6-71) oraz zeznań świadków (k. 41-430 nakazuje uznać, iż nie doszło do naruszenia praw pracowniczych Zbigniewa Kękusia, zatem nie wyczerpano znamion czynu zabronionego.

Dowód: Prokuratura Rejonowa Katowice Centrum Zachód, sygn. akt 2 Ds 882/09, postanowienie prokuratora Roberta Kucharskiego z dnia 10 sierpnia 2009r. – Załącznik 3

W związku z powyższym, pismem z dnia 8 września 2009r. złożyłem zażalenie do

Sądu Rejonowego Katowice Centrum – Zachód za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum Zachód na postanowienie prokuratora R. Kucharskiego.

W pozycji zażalenia „Dotyczy” z dnia 8.09.2009r. napisałem:

 1. Zażalenie na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum Zachód, Roberta Kucharskiego, z dnia 10 sierpnia 2009r. – Załącznik 1.
 2. Wniosek o uchylenie postanowienia prokuratora Roberta Kucharskiego z dnia 10.08.2009r. i przekazanie mu sprawy do sygn. akt 2 Ds 882/09 celem wyjaśnienia wskazanych niżej okoliczności i przeprowadzenia wskazanych niżej czynności (art. 330 § 1 kpk), tj.:
  1. Podania przyczyn oczywistej i rażącej obrazy przez prokuratora R. Kucharskiego przepisów art. 305 § 4 kpk, przez nie doręczenie mi, uznanemu za pokrzywdzonego, postanowienia o wszczęciu dochodzenia w sprawie do sygn. akt Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum - Zachód: 2 Ds 882/09
  2. Podania przyczyn pozbawienia mnie możności skorzystania z prawa do obrony mych praw i nie przesłuchania mnie w ramach śledztwa i dochodzenia jako:

2.a. zawiadamiającego o popełnieniu przez prezesa

ING Banku Śląskiego S.A., Brunona Bartkiewicza przestępstwa z art. 218 § 1 kk,

2.b. uznanego za pokrzywdzonego w zgłoszonej przeze mnie

sprawie popełnienia przez prezesa ING Banku Śląskiego
S.A., Brunona Bartkiewicza, przestępstwa z art. 218 § 1 kk,

  1. Wyjaśnienia, dlaczego za okres uporczywego naruszania przez Prezesa ING Banku Śląskiego S.A., Brunona Bartkiewicza moich praw pracowniczych, wynikających ze stosunku pracy i ubezpieczenia społecznego uznał okres od 07.02.2007 roku do 14 lutego 2007 roku, tj. 7 dni, a nie rzeczywisty okres naruszania przez B. Bartkiewicza w.w. praw, tj. od dnia 2 listopada 2006 roku do lipca 2007 roku, tzn. 8 miesięcy.
  2. Podania przyczyn oczywistej i rażącej obrazy przez prokuratora R. Kucharskiego przepisów art. 297 § 1, ust. 5, w tym wyjaśnienia, czy w ramach dochodzenia, prowadzonego w sprawie do sygn. akt Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum - Zachód: 2 Ds. 882/09, prokurator Robert Kucharski zobowiązał Prezesa ING Banku Śląskiego S.A. Brunona Bartkiewicza do doręczenia prokuratorowi najważniejszego dowodu w zgłoszonej przeze mnie sprawie, tj. Umowy o Pracę, zawartej pomiędzy ING Bankiem Śląskim i mną oraz czy prezes B. Bartkiewicz doręczył prokuratorowi R. Kucharskiemu taką Umowę.
  3. Zobowiązania prezesa ING Banku Śląskiego S.A., Brunona Bartkiewicza, do doręczenia Prokuraturze kserokopii Umowy o Pracę, zawartej pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. i mną, z pieczęcią ING Banku Śląskiego S.A., poświadczającą za zgodność z oryginałem lub o sporządzenie i doręczenie wyjaśnienia, dlaczego ING Bank Śląski S.A. nigdy nie zawarł ze mną Umowy o Pracę.

Sąd Rejonowy Katowice Centrum – Zachód wyznaczył termin posiedzenia dedykowanego rozpoznaniu mego zażalenia z dnia 8.09.2009r. na postanowienie prokuratora R. Kucharskiego na dzień 22 października 2009r.

Jeśli okaże się, że utrzyma w mocy skandaliczne, w skandalicznych okolicznościach, w tym z oczywistą obrazą przepisów stanowionych ustawą Kodeks Postępowania Karnego postanowienie prokuratora R. Kucharskiego, nikt już chyba, kto wie, jak ja, że ING Bank Śląski S.A. nie zawarł ze mną umowy o pracę, nie będzie miał wątpliwości, że odpowiedzialny za sprawy kadrowe w 2007 roku w zarządzie ING Banku Śląskiego S.A. Brunon Bartkiewicz … znowu w kogoś zainwestował.
Napisałem znowu, bo co do tego, że skorumpował prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum Zachód Iwonę Zapłata najmniejszych wątpliwości nie miała asesor tej prokuratury M. Piątek-Mamcarczyk wydając w dniu 27 lipca 2009r. postanowienie o popełnieniu przez B. Bartkiewicza, Z. Hojkę i G. Sobota przestępstwa z art. 229 § 1 kk oraz przez prokurator Iwonę Zapłata przestępstwa z art. 228 § 1 kk.

xxx

W podsumowaniu niniejszego pisma wskazać należy, że:

 1. winnymi mojego obecnego statusu społecznego i zawodowego – czyli niepracującego od 9 miesięcy, od niespełna dwóch lat przestępcy – na który w trosce o interes skarbu państwa powołała się SSO Karina Skowron ustalając opłatę od mego pozwu przeciwko ING Bankowi Śląskiemu S.A. na kwotę 10.000,00 zł są tego państwa funkcjonariusze publiczni, tj. sędziowie i prokuratorzy, którzy uczynili mnie wyrokiem z dnia 18.12.2007r. przestępcą zaocznie, za czyny, których rzeczywistymi sprawcami były inne osoby oraz w sprzeczności z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r. /patrz: s. 8 niniejszego pisma/ oraz Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad, który w materiałach umieszczonych na stronie www.zkekus.pl dopatrzył się treści antysemickich i z tego powodu nakazał Prezesowi PLL LOT S.A. Dariuszowi Nowakowi zmuszenie mnie do jej zdjęcia, co ostatecznie skończyło się dla mnie wyrzuceniem mnie z pracy w PLL LOT S.A. w trybie natychmiastowym za wiedzą i akceptacją ministra Aleksandra Grada.
  Oczywiście głównym winnym mej coraz bardziej tragicznej sytuacji finansowej jest ING Bank Śląski S.A., z którego wyrzucono mnie z pracy w opisanych w pozwie okolicznościach. Po wyrzuceniu mnie z pracy przez ING Bank Śląski S.A. przez kilka miesięcy chorowałem i nie pracowałem.
  Nigdy później nie miałem już tak dobrej pracy, jak ta z której w Banku Zachodnim WBK S.A. zrezygnowałem na rzecz ING Banku Śląskiego S.A.
 2. Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. wyrzucił mnie z pracy po raz pierwszy w dniu 3.11.2009r. z przyczyn wydanego przeciwko mnie przez prokurator R. Ridan aktu oskarżenia mnie o popełnienie podanych na stronie 6 niniejszego pisma przestępstw.
  Dwa tygodnie przed rozpoczęciem przeze mnie pracy – tj. w dniu 2.11.2006r. – w ING Banku Śląskim S.A. osoby rekrutujące mnie do pracy w Banku wiedziały o mej sytuacji prawnej, tj. o wydanym przeciwko mnie akcie oskarżenia.
  Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. mógł mnie zatem uprzedzić o jego zamiarze zrezygnowania z mej osoby, jako zatrudnionego na stanowisku Dyrektora Pionu Usług.
  Gdyby tak uczyniono, tj. gdyby Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. uprzedził mnie o jego wobec mnie zamiarze wtedy, gdy biegł jeszcze okres mego wypowiedzenia w Banku Zachodnim WBK S.A. miałbym szansę na kontynuowanie tam pracy na stanowisku Dyrektora Obszaru Zarządzania Zakupami Nieruchomościami i Kosztami.
  Członkowie najwyższej kadry kierowniczej ING Banku Śląskiego S.A., nie tylko wyrzucili mnie z pracy, nie dotrzymując warunków złożonej mi oferty pracy z dnia 29.09.2006r., ale z całą pewnością popełnili przestępstwa z art. 271 § 1 kk /Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Grażyna Sobota/, oraz 218 § 1 kk /prezes Brunon Bartkiewicz/, a obecnie korumpują funkcjonariuszy publicznych – co do tego nie ma wątpliwości asesor Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum-Zachód Małgorzata Piątek-Mamcarczyk, która w dniu 27.07.2007r. wydała postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie popełnienia przez B. Bartkiewicza, Z. Hojkę i G. Sobota przestępstwa z art. 229 § 1 kk /patrz: s. 13 niniejszego pisma/ - prowadzących sprawy przeciwko nim.
 3. Ze względu na coraz bardziej dramatyczną sytuację finansową, w której znalazłem się z przyczyn całkowicie ode mnie niezależnych i spowodowanych brakiem profesjonalizmu, mściwością i głupotą w.w. funkcjonariuszy publicznych, a wcześniej Zarządu ING Banku Śląskiego S.A., jakakolwiek kwota ustalona przez Sąd jako opłata od mego pozwu przeciwko ING Bankowi Śląskiemu uniemożliwi mi dostęp do Sądu. Mimo, że SSO Karina Skowron zdaje się mieć całkowicie odmienne ode mnie zdanie, ja uważam, że moim, rodzica obowiązkiem jest przeznaczać posiadane przeze mnie oszczędności na pokrywanie kosztów utrzymania moich trojga dzieci, a nie na uiszczenie opłaty od pozwu przeciwko ING Bankowi Śląskiemu S.A.
  Uważam także, że funkcjonariusz publiczny, jak SSO Karina Skowron reprezentująca państwo w jego relacji ze mną, powinna chronić mego i mej rodziny, w tym moich trojga dzieci interesu, a nie ING Banku Śląskiego S.A., którego członkowie najwyższej kadry kierowniczej zachowują się w skandaliczny, przedstawiony przeze mnie w pozwie przeciwko ING Bankowi Śląskiemu S.A. oraz w niniejszym piśmie sposób, w tym między innymi: nie dotrzymali warunków złożonej mi oferty pracy, poświadczyli nieprawdę w wydanym przez nich dokumencie, zmusili mnie do oczekiwania na zasiłek chorobowy w kwocie 1.348,12 zł przez 5 miesięcy, spowodowali prowadzenie przez ZUS postępowań kontrolnego i wyjaśniającego w Banku, a obecnie korumpują funkcjonariuszy publicznych, zaangażowanych w prowadzenie spraw przeciw nim, do czego wątpliwości nie ma nawet asesor Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum-Zachód M. Piątek-Mamcarczyk.

Pragnę wyjaśnić, że przedstawione przez SSO K. Skowron wyjaśnienie w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 24.09.2009r. o zobowiązaniu mnie, pozostającego bez pracy od niemal 9 miesięcy do uiszczenia opłaty od pozwu przeciwko ING Bankowi Śląskiemu S.A. w kwocie 10.000,00zł, że – Załącznik 1, cytat: „W przedmiotowej sprawie powód nie wykazał, iż nie dysponuje dostatecznymi środkami na uiszczenie opłaty od pozwu chociażby w części. Istotnie powód nie posiada bieżącego dochodu. Powód jest jednak właścicielem mieszkania, posiada spore oszczędności (…).” uważam za nieludzkie.

Nie sprzedam przecież mieszkania, którego współwłaścicielką jest moja była żona i w którym ona mieszka z naszymi synami, a posiadane przeze mnie – z każdym miesiącem w coraz mniejszej kwocie – oszczędności muszę przeznaczać na pokrywanie moich dzieci i moich kosztów utrzymania.

W załączeniu przesyłam Listę moich rachunków depozytowych w Banku PEKAO S.A. na dzień 17.10.2009r.

Po zlikwidowaniu w dniu 29 maja br. lokat w Banku PEKAO S.A. Oddział 1 w Krakowie, na łączną kwotę 5.450,00 euro oraz w dniu 14 lipca 2009r. kolejnych lokat w Banku PEKAO S.A. na łączną kwotę 8.300,00 dolarów USA oraz ich zamianie na złotówki i wpłaceniu na Eurokonto Max na dzień 17 października 2009r. posiadałem oszczędności w łącznej kwocie około 63.000,00 zł, na którą składały się posiadane przeze mnie w Banku PEKAO S.A.:

 1. kwota na Eurokoncie MAX – 9.913,89zł
 2. kwota na rachunku bieżącym – 4.723,19zł
 3. lokata 10-o letnia /data zakończenia 17.11.2011r./ - 6.191,62zł
 4. lokata 10-o letnia /data zakończenia 17.11.2011r./ - 6.191,62zł
 5. lokata 10-o letnia /data zakończenia 17.11.2011r./ - 25.000,00zł

W dniu nadania na poczcie przeze mnie niniejszego pisma, łączna kwota posiadanych przeze mnie oszczędności jest mniejsza, a jeśli zmuszony okolicznościami zacznę likwidować przez upływem ich daty zakończenia lokaty 10-o letnie, będzie mniejsza o kolejnych kilka tysięcy zł.

W związku z powyższym wnoszę, jak na wstępie, to jest o zwolnienie mnie od opłaty od mego pozwu przeciwko ING Bankowi Śląskiemu S.A.

Ze względu na moją coraz bardziej dramatyczną sytuację finansową – niedługo, celem zapewnienia sobie środków potrzebnych na pokrycie moich trojga dzieci i moich kosztów utrzymania likwidować będę musiał lokaty 10-o letnie z datą zakończenia przypadającą na dzień 17.11.2011r. – proszę o możliwie jak najszybsze skierowanie na wokandę sprawy mego pozwu przeciwko ING Bankowi Śląskiemu S.A.


Z poważaniem,

dr Zbigniew Kękuś

Ojciec Przestępca

P.S. W trudnej coraz bardziej znajdując się sytuacji finansowej, w tym przede wszystkim z przyczyn leżących po stronie ING Banku Śląskiego S.A., który pozbawił mnie pracy w okolicznościach przedstawionych w pozwie, pismem z dnia 14 lipca 2009r. złożyłem: „Wniosek o udzielenie mi kredytu - nieoprocentowanego, na okres do zakończenia w sądach wszystkich instancji sprawy mego pozwu przeciwko ING Bankowi Śląskiemu S.A., rozpoznawanej przez Sąd Okręgowy w Katowicach, IX Wydział Pracy do sygn. akt IXP 50/09 - w kwocie 100,000,00 /słownie: sto tysięcy/ zł.”

Udzielenie mi kredytu byłoby uczciwym ze strony Zarządu Banku działaniem.
Tam pewno już jednak wiedzieli, że w odpowiednim po temu czasie jakiś sędzia zaproponuje mi, żebym sprzedał mieszkanie lub ostatnie oszczędności przeznaczył na uiszczenie opłaty od pozwu przeciwko ING Bankowi Śląskiemu S.A. i nie otrzymałem żadnej odpowiedzi na mój w.w. wniosek.

Czego spodziewać się jednak po instytucji, w której od kilku lat funkcjonuje związek przestępczy - Brunon Bartkiewicz, Zbigniew Hojka, Grażyna Sobota – zidentyfikowany nie tylko przeze mnie ale także przez asesora Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum-Zachód Małgorzatę Piątek-Mamcarczyk – patrz: s. 13 niniejszego pisma oraz Załącznik 6: postanowienie asesor Małgorzaty Piątek-Mamcarczyk z dnia 27 lipca 2009r. o: „wszczęciu śledztwa w sprawie mającego miejsce w okresie od 28.08.2008 roku do 16.10.2009roku w Katowicach popełnienia przez kierownictwo ING Bank Śląski S.A. w Katowicach przestępstwa udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji tj. o czyn z art. 229 § 1 k.k. oraz w sprawie mającego miejsce w okresie od 28.08.2008 roku do 16.10.2009 roku w Katowicach przyjęcia korzyści majątkowej w związku pełnieniem funkcji publicznej tj. o czym z art. 228 § 1 k.k.”

Załączniki:

1. Sąd Okręgowy w Katowicach IX Wydział Pracy, sygn. akt IX P 50/09, postanowienie SSO Kariny Skowron z dnia 24 września 2009r.

2. Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział IX Pracy, sygn. akt IX P 50/09, pismo z dnia 25 września 2009r.

3. Prokuratura Rejonowa Katowice Centrum Zachód, sygn. akt 2 Ds 882/09, postanowienie prokuratora Roberta Kucharskiego z dnia 10 sierpnia 2009r.

4. PLL LOT S.A., sygnatura D/3273/ pismo Prezesa PLL LOT S.A., Dariusza Nowaka do Z. Kękuś z dnia 31 października 2008r.

5. Pismo Dyrektora Biura Prawnego PLL LOT S.A., Marii Jasińskiej z dnia 6 lutego 2009r.

6. Prokuratura Rejonowa Katowice Centrum-Zachód, sygn. akt 2 Ds. 511/09/Z, postanowienie asesor Małgorzaty Piątek-Mamcarczyk z dnia 27 lipca 2009 roku

7. Bank PEKAO S.A., I o. w Krakowie, Lista rachunków depozytowych Z. Kękusia na dzień 17.10.2009r


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Uwaga
06-12-2010 / 13:59
Uwaga: Na mojej drodze właściwego wprowadzenia Jesteśmy LONELLI firmy JP pożyczki s. Dyrektor i CEO. Jesteśmy Uzasadnione i renomowanego pożyczki Pożyczkodawcy. Jesteśmy dynamiczną środków finansowych assistance.We pożyczki dla osób w potrzebie finansowej pomocy, które mają złe kredytowej lub potrzebują pieniędzy, aby zapłacić rachunki lub inwestycji przedsiębiorstw. Chcemy, aby używać tego medium poinformować, że render rzetelnych i beneficjentów pomocy, z przyjemnością oferujemy Państwu kredytu. Obecnie posiadamy 45% udziałów w CGP (Capita Group PLC, Londyn) rząd zatwierdził Instytut Bankowości. Jesteśmy w trakcie tworzenia systemu w postaci nabycia kredytu w różne osoby, jak również organizacji, które mają zamiar renowacji, konsolidacji zadłużenia, ustanowienie refinansowania, a także stroje biznesowe. Jesteśmy międzynarodowych mężczyzn i pożyczkodawcy, który zaoferował Kredyty dla tak różnych indywidualnych i firm w Europie, Azji, Afryki i innych części świata. Dajemy naszym kredytów w USD ($) GBP (£). Zapewniamy także dostęp Nieruchomości Kredyt Hard Money. Możemy funduszu szybko, zazwyczaj w ciągu 84 godzin od otrzymania wniosku. Hard Money jest dostępna dla kredytów na odpowiednio zabezpieczone jednorodzinnych domów mieszkalnych i innych nieruchomości, w tym projektów komercyjnych i prywatna / kredytów mieszkaniowych. Maksymalny okres kredytowania możemy zaoferować 30 Lata na stałą stopę procentową. Jeśli są Państwo zainteresowani w naszej firmie pożyczki. Oczekuje trzeba poinformować nam dokładnej kwoty kredytu wymagane, aby umożliwić nam zapewnić Państwu warunkach pożyczki. Proszę, wypełnić krótki wniosek poniższego formularza, jeśli jesteś naprawdę zainteresowany działalności kredytowej, a my obiecał pomóc w porządku .. FILL kredytobiorcy informacji Nazwa :______________________ Twój adres :____________________ Twój kraj :____________________ Twój zawód :__________________ Kwota kredytu Potrzebny :______________ Czas trwania pożyczki :____________________ Dochód miesięczny :__________________ Telefon komórkowy Liczba :________________ Czy złożyć wniosek o kredyt online before______ Kontakt do nas: lonellijploanfirm@gmail.com Miłego dnia i Bóg zapłać. Warm Regard