Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 października 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 30-11-2011

KOSZALIN - NA SĄDOWYM FOLWARKU SSO MARIANA WAWRZYNKOWSKIEGO,  SSR MARCINA WAWRZYNKOWSKIEGO, SSR AGATY MARSZAŁEK I RESZTY TOGOWYCH SZWINDLERÓW

SZALEJE CHORA PSYCHICZNIE TEMIDA W KOMINIARCE.

Dwudziesta piąta odsłona kulisów cuchnącej sprawy karnej Rafała Krzyształowskiego o sygn. akt II K 174/08 i pokrewnych, celebrowanych po stalinowsku w Sądzie Rejonowym w Wałczu, Sądzie Rejonowym i Okręgowym w Koszalinie , oraz w Sądach Rejonowych w Szczecinku, Białogardzie i Sławnie.

Wniosek Rafała Krzyształowskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zarzutów wobec sędziów okręgu Koszalina.

Sprawy o sygnaturach akt II K 174/08 i II K 1014/10 rozpoznawanymi w Sądzie Rejonowym w Wałczu ze sprawami o sygnaturach akt II Kp 41/11 – 3 Ds. 141/10 i VII Ca/10 – IC 531/09/Ch, rozpoznawanymi w Sądzie Rejonowym w Szczecinku i Sądzie Okręgowym w Koszalinie, łączy wiele wspólnych cech przestępczych.

A mianowicie są one wyreżyserowane przez koszalińską togowo-policyjno-psychiatryczną Cosa Nostrę i ustawione pod kontem kolejnego pokrzywdzenia Rafała oraz uczynienia z niego osoby niepoczytalnej.

Sedno spraw o sygn. akt VII Ca/10 – IC 531/09/Ch i sygn. akt II Kp 41/11 – 3 Ds. 141/10 opisane jest w poniższej publikacji, zatytułowanej „TOGOWA DINTOJRA - ZA NAPISANIE PRAWDY O BARBARZYŃSKIM ROZSTRZYGNIĘCIU PROCESOWYM SĘDZIEGO JOANNY CHMARY Z SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU, CELEBROWANA PO ZBÓJECKU PRZEZ PROKURATORA BEATĘ SZEFLER Z PROKURATURY REJONOWEJ W KOSZALINIE”.

Po ponad rocznej przewlekłości w dniu 29.11.2011r w Sądzie Okręgowym w Koszalinie Wydziale Cywilnym zostanie rozpoznana apelacja Rafała Krzyształowskiego od wyroku o sygn. akt I C 531/09 wyprodukowanego na zlecenie w szczecineckim sądzie przez sędziego Joannę Chmarę.

!

http://www.youtube.com/watch?v=dtqybKEMf2I

Wskutek nagłośnienia przekrętów sędziego Joanny Chmary, prokurator Beata Szefler z Prokuratury Rejonowej w Koszalinie nagle odstąpiła od poddania Rafała kolejnym nieuzasadnionym badaniom psychiatrycznym i umorzyła śmierdzącą sprawę próbując bezczelnie zamieść ją pod prokuratorski dywan. Obie Panie wykombinowały, że najlepszym rozwiązaniem będzie natychmiastowe złożenie przez „pokrzywdzoną” wniosku o umorzenie postępowania w oparciu o niezachodzące u podejrzanego przesłanki art. 31 § 1 kk. Poniższy wniosek Joanna Chmara sporządziła od ręki w Sądzie Rejonowym w Szczecinku i przesłała go faksem swojej przyjaciółce prokurator Beacie Szefler.  

Sygn. akt 3 Ds. 141/10 Szczecinek 21.12.2010r  

Prokuratura Rejonowa

w Koszalinie

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Koszalinie Beata Szefler  

Wniosek o umorzenie postępowania  

Oświadczam, że cofam swój wniosek przeciwko Rafałowi Krzyształowskiemu podejrzanemu o czyn z art. 212 § 1 kk w zw. art. 12 kk.

Z informacji jakie uzyskałam w tutejszym Sądzie Rejonowym Wydziale Karnym wynika, że Pan Krzyształowski jest osobą bardzo chorą umysłowo, bowiem był już badany psychiatrycznie. Z jego zachowania można wywnioskować, że czuje się skrzywdzony przez los, szereg instytucji, w tym m.in. sąd. Poza tym jest opiekunem prawnym swojego syna, który został ubezwłasnowolniony. Kolejne postępowania mogą , moim zdaniem, doprowadzić do pogorszenia się jego sytuacji zdrowotnej. Dlatego też, cofam swój wniosek i wnoszę o umorzenie postępowania.  

(Podpisano) Joanna Chmara  

W związku z powyższym Rafał zażądał od swojego adwokata z urzędu Czesława Podkowiaka zaskarżenia w jego imieniu tego perfidnego postanowienia w części dotyczącej podstaw jego umorzenia – w oparciu o bliżej nieokreśloną chorobę umysłową..Zgodnie z jego wolą Adwokat sporządził w imieniu podejrzanego zażalenie w którym zgodnie ze stanem faktycznie wskazał rażące uchybienia godzące w powagę urzędu prokuratorskiego zhańbionego przez Beatę Szefler.  

W trzech punktach zażalenia wymienił rażące uchybienia prokuratorskiego postanowienia.  

I.                    Na podstawie art. 306 § 1 kpk w zw. z art. 425 § 2 kpk zaskarżam uzasadnienie w/w postanowienie w części obejmującej stwierdzenie, że Rafał Krzyształowski dopuścił się popełnienia przestępstwa pomówienia, co zostało następnie potwierdzone dowodami zgromadzonymi w postępowaniu.

II.                 Na podstawie art. 427 §2 kpk w/w postanowieniu zarzucam obrazę prawa procesowego mającego wpływ na jego treść, tj. art. 315 § 1kpk polegającym na nieprzeprowadzeniu dowodu z treści nagrania zawartego na płycie CD doręczonej prokuratorowi przez obrońcę podejrzanego – mecenasa Mirosława Wacławskiego. http://www.youtube.com/watch?v=dtqybKEMf2I

III.               Na podstawie art. 427 § 1 kpk i art. 437 § 1 kpk wnoszę o uchylenie zaskarżonych ustaleń zawartych w zaskarżonym uzasadnieniu postanowienia przywołanego na wstępie i ich zmianę lub przekazania Prokuratorowi Rejonowemu w Koszalinie w celu ich zmiany.  

Zgodnie z mafijną zasadą zaskarżone zażalenie trafiło do rozpoznania Sądu Rejonowego w Koszalinie Wydziału Karnego, w ręce słynnego i znanego z konfabulacji sędziego Marcina Wawrzynkowskiego.. (Vide – DAWNIEJSZY GENIUSZ TWÓRCZY MARCINA WAWRZYNKOWSKIEGO Z CZASU KIEDY BYŁ JESZCZE ASESOREM. http://aferyprawa.eu/Interwencje/Bialogard-mamy-napad-kradziez-rozboj-dochodzi-do-tego-pijany-asesora-SR-Marcin-Wawrzynkowski-i-reszta-sedziow-S-O-w-Koszalinie-czyli-Urszula-Sobolewicz-Rostek-Marek-Walentynowicz-Bogdan-Lewandowski-i-prok-Ewy-Bartoszynskiej-też pod wpływem? - patologie organów (nie) sprawiedliwości.

Natomiast apelacją od niedorzecznego wyroku o sygnaturze akt I C 531/09 wydanego przez Joannę Chmara zajął się osobiście senior, SSO Marian Wawrzynkowski . 
Podobnie jak jego synuś nie życzył sobie nagrywania swojego „wyrokowania”.  

!

http://www.youtube.com/watch?v=6LBCrJRIxr0

Na sądowych folwarkach rodziny Wawrzynkowskich i wszystkich innych togowych szfindlerów z okręgu Koszalina zamiast prawa stosuje się skrajny zamordyzm.

Dlatego też Rafał podczas rozprawy apelacyjnej dotyczącej wyroku wydanego przez Joannę Chmara w dniu 14.11.2010r złożył formalny wniosek o wyłączenie wszystkich sadów z tego okręgu od rozpoznania jego apelacji.

Sprawa została odroczona na czas nieokreślony.

W między czasie, sędzia SR. Marcin Wawrzynkowski poinstruowany przez starszego rangą i wiekiem Mariana Wawrzynkowskiego, w dniu 19 maja 2011r dokonał brawurowych wyczynów podczas swojego posiedzenia „sądu” .

Odrzucił zasadne zażalenie Rafała Krzyształowskiego na postanowienie o umorzeniu prowadzonego przeciwko niemu postępowania.

Wzorując się na swoim tacie w chamski sposób usunął z sali rozpraw zaproszonych na posiedzenie niezależnych obserwatorów instrumentalnie wyłączając jawność posiedzenia. Jednocześnie zakazał Rafałowi nagrywania swojego bezprawia. Nie pogodzony z takim obrotem sprawy Rafał oświadczył sędziemu, że utajniając posiedzenie i usuwając z sali niezależnych obserwatorów łamie prawo. Przedstawił mu na tą okoliczność wydruk opublikowanego w Internecie artykułu, zatytułowanego „Posiedzenia sądu w procesie karnym są jawne” http://www.rp.pl/artykul/170382.html?print=tak .

W związku z tym, że sędzia nie spuszczał z tonu, Rafał domagał się od Niego żeby sam głośno odczytał przedłożony mu artykuł i ustosunkował się do jego treści. W ripoście sędzia Marcin Wawrzynkowski podniesionym głosem zastraszał niepokornego „podejrzanego” zastosowaniem wobec niego kary porządkowej. W formie siedmiodniowego aresztu. Mimo tej złowieszczej groźby Rafał nie uległ szantażyście. Kiedy zorientował się, że w między czasie z sali rozpraw razem z obserwatorami wyszedł jego syn zapominając przekazać mu reklamówkę z przygotowanymi na posiedzenie dokumentami, zwrócił się do sędziego, żeby pozwolił mu wyjść przed drzwi i ją od syna zabrać. Sędzia stanowczo zakazał Rafałowi. Jego adwokat Czesław Podkowiak nie zareagował. Natomiast na ogłoszenie swojego przestępczego postanowienia Marcin Wawrzynkiewicz wezwał ochronę, żeby zabezpieczała jego bezprawie.

Najsmutniejsze w tym jest to, że Adwokat Czesław Podkowiak po posiedzeniu sądu oznajmił Rafałowi, że na tym skończyła się jego rola i chociaż całkowicie nie zgadza się z decyzją sędziego to w sprawie nic więcej nie da się zrobić.

Po rocznym dumaniu sędziowie z Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, Dariusz Rystał, Małgorzata Gawinek i Edyta Buczkowska – Żuk, na posiedzeniu niejawnym wydali łaskawie swoje niezaskarżalne postanowienie oznaczone sygn. akt I ACo 15/11. Dotyczące oddalenia zasadnego wniosku Rafała Krzyształowskiego o wyłączenie skorumpowanych sędziów z okręgu Koszalina od rozpoznania jego apelacji od wyroku o sygn. akt IC 531/09.

Na szczególną uwagę w tym gniocie nazwanym szumnie postanowieniem „Sądu” Apelacyjnego w Szczecinie, wydanym w dniu 3.10.2011r pod sygn. akt I ACo 15/11 zasługuje brak formalny, w postaci nie wskazania przez orzekających podstawy prawnej wydanej decyzji i jej uzasadnienia. To samo dotyczy załączonej do tego gniota pouczenia o jego niezaskarżalności.

Sygn. akt ACo 15/11

Postanowienie  

3października 2011r  

Sąd Apelacyjny w Szczecinie I wydział Cywilny

W składzie następującym :  

Przewodniczący : SSA Dariusz Rystał (spr.)

SSA Małgorzata Gawinek

SSA Edyta Buczkowska - Żuk

po rozpoznaniu w dniu 3 października 2011r w Szczecinie

na posiedzeniu nie jawnym

sprawy z powództwa Grzegorza Krzyształowskiego

przeciwko Rafałowi Krzyształowskiemu

o ochronę naruszonego posiadania

na skutek wniosku pozwanego o wyłączenie wszystkich sędziów Sądu Okręgowego w Koszalinie w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Koszalinie, sygn. akt VII Ca 559/10

Postanawia

Oddalić wniosek

Poniżej znajdują się trzy pieczęcie sądowe – okrągła z godłem, dwie podłużne za zgodność podpisu i z oryginałem  

W załączeniu do postanowienia ulotka - pasek z wycięty z kartki

Pouczenie

Niniejsze orzeczenie jest ostateczne i nie przysługuje od niego dalszy środek odwoławczy.

Tą hańbiącą decyzję o odrzuceniu przedmiotowego wniosku w zastępstwie Sądu Najwyższego podejmowali samowolnie sędziowie apelacyjni ze Szczecina nie podając przy tym żadnej argumentacji prawnej pomimo iż w aktach sprawy poza materiałem dowodowym bezpośrednio jej dotyczącym znajduje się 13 publikacji Afer prawa. Opisujących barbarzyństwo sądów i prokuratur okręgu Koszalina, stanowiących uprawnioną podstawę do żądania wyłączenia.

Jeszcze ciekawszym ewenementem są postanowienia sądowe autorstwa SSO Bogdana Lewandowskiego wydane do sprawy karnej toczącej się w Sądzie Rejonowym w Wałczu Wydziale o sygn. akt IIK 174/08 i IIK 1014/10 również oddalające wyłączenie od tych spraw skorumpowanych sędziów okręgu do których sam się zalicza. Ma współudział uprawomocnieniu przestępczego wyroku wyprodukowanego na zlecenie sędziego Katarzyny Mazurkiewicz w Sądzie Rejonowym w Białogardzie przez asesora Jacka Bytnera noszącego sygn. akt IIK 949/02 – V Ka 820/03. W tym przestępczym przedsięwzięciu współudział mają również SSO Andrzej Jaracz, SSO Renata Rzepecka-Gawrysiak oraz szczecinecki prokurator Janusz Bugaj i były asesor prokuratury Bogumiła Okoniewska. Natomiast ten przestępczy proces zainicjował były Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku Leszek Miazek.

Z uwagi na to że żaden z togowych policyjnych i psychiatrycznych przestępców wymienionych przez Rafała między innymi w jego rozlicznych pismach procesowych, środkach apelacyjnych, zażaleniach, wnioskach dowodowych, w 25 publikacjach Afer Prawa nie jest w stanie procesowo podważyć stawianych mu publicznie zarzutów. Dlatego też koszalińska Cosa Nostra za wszelką cenę chce uczynić z niego osobę niepoczytalną.

Jednym z rozlicznych dowodów na przytoczoną okoliczność jest fakt storpedowania wniosku adwokata Mateusza Nowaczyka przez sędziego Agatę Marszałek z Sądu Rejonowego w Wałczu. Dotyczącego między innymi nie umieszczania Rafała Krzyształowskiego na obserwacji psychiatrycznej w zakładzie leczniczym. Adwokat wskazał wszelkie podstawy uzasadniające odstąpienia przez sąd od zastosowania wobec oskarżonego psychiatrycznego zamordyzmu. Ale scenariusz był inny.  

Piła, dnia 01 października 2011 roku

Do Sądu Rejonowego 
Wydział II Karny
ul. Sądowa 2  
78-600 Wałcz

Sygn. akt: II K 174/08

os. R. Krzyształowski

PISMO OBROŃCY OSKARŻONEGO

Jako wyznaczony z urzędu obrońca Rafała Krzyształowskiego, wnoszę o:

nie umieszczanie Rafała Krzystałowskiego na obserwacji w zakładzie leczniczym;

UZASADNIENIE

W opinii z dnia 07 września 2010 roku biegli wskazali, że zachodzi konieczność umieszczenia Rafała Krzyształowskiego w zakładzie psychiatrycznym na obserwację.

Zgodnie z treścią art. 203 § 1 k.p.k. „W razie zgłoszenia przez biegłych takiej konieczności, badanie psychiatryczne oskarżonego może być połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym tylko wtedy gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. Przepis art 259 § 2 stosuje się odpowiednio, chyba że oskarżony wnosi o podanie go obserwacji.„

Jednocześnie art. 259 § 2 k.p.k. stanowi, że „Tymczasowego aresztowania nie stosuje się, gdy na podstawie okoliczności sprawy można przewidywać, że sąd orzeknie w stosunku do oskarżonego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karę łagodniejszą albo że okres tymczasowego aresztowania przekroczy przewidywany wymiar kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia.”

W niniejszej sprawie oczywistym jest, że przesłanki umieszczenia Rafała Krzyształowskiego w Zakładzie Psychiatrycznym nie są spełnione. Przede wszystkim nie można mówić o wysokim prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa przez Rafała Krzyształowskiego. Sytuacja taka zachodzi bowiem tylko w wypadku, gdy na podstawie zebranego materiału dowodowego istnieje stan uprawdopodobnienia zbliżony do pewności (tak Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 sierpnia 2009 roku, sygn. akt II AKZ 1006/09).

Tymczasem materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie tylko nie uprawdopodabnia możliwości popełnienia przestępstwa do stanu bliskiemu pewności, ale jest wręcz takiego rodzaju, że popełnienie to należy uznać za dalece wątpliwe.

Świadczy o tym chociażby okoliczność, że w dniu 13 lipca 2009 roku Sąd Rejonowy w Wałczu umorzył postępowanie w niniejszej sprawie. W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia wskazano, że brak jest dowodów uzasadniających popełnienie przestępstwa. Wprawdzie orzeczenie to zostało uchylone, niemniej jednak stało się to wyłącznie z tego powodu, że materiał dowodowy nie był na tym etapie postępowania na tyle oczywisty, żeby oprzeć na nim postanowienie o umorzeniu, a tym samym przesądzić o winie lub niewinności oskarżonego. Tym samym przedmiotowe uchylenie nie zmienia faktu, że w niniejszej sprawie istnieją bardzo poważne wątpliwości co do sprawstwa oskarżonego, a co za tym idzie nie sposób przyjąć, że prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego przez Rafała Krzyształowskiego jest duże.

Wątpliwości w tym zakresie nasuwa także analiza treści aktu oskarżenia, w którym nie wykazano, w związku z jakimi konkretnie czynnościami miało dojść do znieważenia funkcjonariusza publicznego, ani jakich gróźb Rafał Krzyształowski w stosunku do pokrzywdzonych konkretnie użył.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że nawet jeżeli Rafał Krzyształowski zostanie uznany za winnego to wymierzona kara będzie co najmniej karą pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Świadczy o tym fakt, że Rafał Krzyształowski nie figuruje obecnie w kartotece karnej, czyny które mu się zarzuca są zagrożone niskimi wymiarami kary, a nadto jak wynika z aktu oskarżenia miały zostać popełnione w sytuacji opisanej w art. 31 § 2 k.k.

Uwadze nie powinien ujść również fakt, iż na rozprawie w dniu 12 stycznia 2010 roku, Sąd uprzedził strony o możliwości zmiany kwalifikacji czynów zarzucanych oskarżonemu, na czyny opisane odpowiednio w art 190 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k, które to czyny zagrożone są jeszcze niższą sankcją niż te wskazane w akcie oskarżenia.

Tym samym (niezależnie od braku dużego prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa) spełnione są także negatywne przesłanki określone w art. 259 § 2 k.p.k.

Co więcej jak wskazano w wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 listopada 2011 roku, sygn. akt II AKz 544/08:

Warunkiem zastosowania tej drastycznej metody badawczej powinno być uprzednie ustalenie istnienia wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia przez oskarżonego (podejrzanego) zarzucanego mu czynu zabronionego. Zgodnie z zasadą proporcjonalności prawdopodobieństwo powinno dotyczyć przy tym czynu, którego popełnienie rodzi konieczność izolowania sprawcy od społeczeństwa.

Żaden z zarzucanych czynów opisanych w akcie oskarżenia, bądź wymienionych w informacji o możliwej zmianie kwalifikacji, takiej konieczności (zwłaszcza biorąc pod uwagę, że czyny zabronione miały być popełnione w warunkach określonych w art 31 § 2 k.k.) nie rodzi.

Tym samym poza stanowiskiem biegłych lekarzy, żadne przesłanki umieszczenia Rafała Krzyształowskiego na obserwacji w zakładzie leczniczym nie są spełnione.

Jednocześnie niezależnie od powyższego, na żądanie oskarżonego, zgłoszone w dniu 27 września 2011 roku, wnoszę o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania:

śwd. Jolanty Martyniuk – pełniącej funkcje Ordynatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Salus” ul. Kościuszki 38 c 78 – 400 Szczecinek;

śwd. Moniki Zajdel – lekarza Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Salus” ul. Kościuszki 38 c 78 – 400 Szczecinek;

– na okoliczność stanu zdrowia Rafała Krzyształowskiego, w tym czy istnieją podstawy do umieszczenia oskarżonego na obserwacji w zakładzie leczniczym.

Wniosek o przesłuchanie wyżej wymienionych świadków uzasadnia treść opinii, w której biegli wskazali na potrzebę umieszczenia oskarżonego na obserwacji w zakładzie leczniczym.

Biegli sporządzający opinię wskazali bowiem, że za taką koniecznością przemawia między innymi fakt, iż „Analizując wnikliwie dostępną dokumentację medyczną oskarżonego zawartą w aktach, w tym wydane wcześniej opinie sądowo-psychiatryczne i psychologiczne oraz wypowiedzi biegłych na rozprawie głównej – istnieją wątpliwości czy badany prezentuje cechy osobowości nieprawidłowej paranoicznej czy istnieje u niego już choroba psychiczna.”

Jednocześnie podali oni, iż wydając opinię, opierali się między innymi na kartach leczenia szpitalnego, w tym leczenia w okresie w okresie 14.03 – 13.04.2005 roku w Szczecinku. Przedmiotowe leczenie było prowadzone przez świadka Jolantę Martyniuk oraz (według oświadczenia oskarżonego) świadka Monikę Zajdel.

W świetle powyższego wskazuje, iż po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2007 roku sygn. akt. SK 50/06 zwrócono szczególną uwagę na konieczność sądowej weryfikacji zgłoszonej przez biegłych konieczności połączenia badania psychiatrycznego oskarżonego z obserwacją w zakładzie leczniczym.

Wyżej wymienieni świadkowie dokonywali obserwacji oskarżonego w warunkach zakładu leczniczego, wobec czego przeprowadzenie dowodu z ich przesłuchania ma istotne znaczenie dla dokonania przedmiotowej weryfikacji. Ich wiedza – podobnie jak wcześniej dopuszczonej w charakterze świadka lek. med. Agnieszki Goździk, może bowiem dać odpowiedź na pytanie czy u oskarżonego jest możliwe występowanie stanów mających świadczyć o konieczności umieszczenia Rafała Krzyształowskiego na obserwacji w zakładzie leczniczym. Jednocześnie wskazuję, iż oskarżony kwestionuje część zapisów dokonanych w karcie leczenia szpitalnego z kwietnia 2005 roku, która została sporządzona przez Jolantę Martyniuk. Wobec faktu, iż przedmiotowa karta stała się podstawą do wydania opinii z września 2010 roku, konieczne jest wyjaśnienie wszelkich wątpliwości z nią związanych.

Mateusz Nowaczyk

adwokat  

Przed wywołaniem posiedzenia w dniu 25.11.2011r Rafał za pośrednictwem Biura Podawczego sądu złożył formalny wniosek o włączenie do akt sprawy w poczet materiału dowodowego kopii jego wniosku, noszącego tą samą datę a skierowanego do Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu Małgorzaty Dering – Suskiej, o nadzorowanie tego postępowania, ustalenia i udzielenie odpowiedzi.

Po wywołaniu posiedzenia sędzia Agata Marszałek wyłączyła jego jawność i nakazała dwóm niezależnym obserwatorom opuścić salę rozpraw. Zakazywała również oskarżonemu nagrywanie swojego „posiedzenia”. Wówczas Rafał okazał sędzi wydruk z Internetu dotyczący jawności posiedzeń w sprawach karnych i zarzucił jej łamanie prawa procesowego i naruszania jego konstytucyjnych prawa do jawnego procesu karnego.

Wówczas wkroczył adwokat oskarżonego Mateusz Nowaczyk uświadamiając Pani sędzi, że oskarżony ma prawo do utrwalenia przebiegu posiedzenia w swojej sprawie przynajmniej za pomocą dźwięku.

Zdecydowanym krakowskim targiem udało się znaleźć kompromis i Rafał mógł utrwalić dźwiękowo to nieszczęsne posiedzenie za pomocą kamery wykierowanej w podłogę.

Na posiedzeniu była przesłuchana biegła s psychuszki w Gorzowie Wlkp. Zofia Kołtowska, która podobnie jak jej wspólnicy Władysław Sterna i Justyna Urbaniak z uporem maniaka twierdziła, że nie ma możliwości wydania opinii sądowo - psychiatrycznej dotyczącej stanu zdrowia psychicznego Rafała po jednorazowym badaniu ambulatoryjnym, a nawet wielokrotnym.

Domagała się poddania go 6 tygodniowym badaniom w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Z całkowitym wyizolowaniem od rodziny i znajomych. Zupełnie tak jak za Stalina.

Kiedy Rafał zapytał biegłą Kołtowską czy podczas badania go w psychuszce w Gorzowie Wlkp. był rewidowany o obmacywany przez lekarza stwierdziła, że nie zauważyła takiej sytuacji.

Biegły Władysław Sterna zaparł się bezczelnie faktu i zeznał, do protokołu po pouczeniu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że „podczas badania w psychuszce w Gorzowie Wlkp. nikt w żaden sposób nie dotykał oskarżonego.

A jak to się ma do ostatniego fragmentu filmu zatytułowanego „Macane badania psychiatryczne w psychuszce w Gorzowie wlkp.?”.  

http://www.youtube.com/watch?v=Gtdhls61ANc

Przy tym „doktor” Kołtowska tak samo jak jej wspólnicy bełkotała o konieczności poddania Rafała pełnej izolacji w psychuszce żeby można było ustalić jak zachowuje się on w sytuacjach ekstremalnych, czy nie popada wówczas w sytuacje konfliktowe. Jej zdaniem dłuższa obserwacja oskarżonego, miałaby również na celu doprowadzić do zbudowania w nim także zaufania do biegłych. Koń by się uśmiał z tych nordycznych oszustów a tym bardziej z budowania do nich zaufania.

Gwoździem programu było przesłuchanie w sprawie szczecineckiego lekarza psychiatry Agnieszki Goździk, która jednoznacznie wykluczyła u Rafała istnienie choroby psychicznej podając do protokołu, że jest on pod jej stałą kontrolą od co najmniej trzech lat. I przez ten czas zaleca jedynie lek o nazwie„Sulpiryd”.

To zeznanie popsuło scenariusz sędziemu Agacie Marszałek i wprawiło ją w osłupienie.

Ale Rafał miał jeszcze jeden mocny argument do podważenia opinii sądowo psychiatrycznych wydanych przez bandę biegłych sądowych psychiatrów oszustów z Miastka , Gorzowa Wlkp., Szczecinka i Koszalina, których nazwisk nie trzeba wymieniać. Wszystkie wymienione są w poprzednich publikacjach AP w jego sprawie.

Tym argumentem była najnowsza opinia sądowo psychiatryczna wydana do nowej sprawy karnej Rafała przez dyspozycyjnych biegłych lekarzy psychiatrzy z Koszalina. Annę Jasińską i Barbarę Bretner zainicjowanej mu przez byłego pseudo obrońcę z urzędu, Cezarego Skrzypczaka

Jak na ironię te dwie znachorki koszalińskie nie miły żadnych trudności w zdiagnozowaniu Rafała i wydaniu opinii – sądowo psychiatrycznej o jego stanie zdrowia. A do tego po jednorazowym jednogodzinnym diagnozowaniu. I chociaż przypisały mu zgodnie „uporczywe zaburzenia urojeniowe – paranoję pieniacza” , to pomimo tego stwierdziły, że może brać udział w postępowaniu sądowym o sygn. akt IIK 1014/10. Zapomniały przy tym uwzględnić w swojej fałszywej opinii przywiezionej im przez Rafała wieloletniej dokumentacji medycznej z Wojskowej Poradni Zdrowia Psychicznego wydanej przez lekarza psychiatrę Agnieszkę Goździk. Ale Rafał dysponuje nagraniem z tego dziwacznego badania i będzie w stanie udowodnić oszustkom, że jest w pełni zrównoważony psychicznie. Należy do tego cyrku psychiatrycznego dodać, że nie wiele brakowało a Rafał nie ze swojej winy nie miałby możliwości wziąć udziału w badaniach w PZP w Koszalinie.

Ale szczęśliwym trafem zerkną on od niechcenia do swojej przegródki w zbiorczej skrzynce pocztowej i znalazł w niej kopertę zaadresowaną do niego bez podania adresu nadawcy. Była to zwykła przesyłka. Po jej otworzeniu wyłoniło się wezwanie na badania tego samego dnia wyznaczone za dwie godziny. Wiedząc, że jest nowy sądowy podstęp żeby poszedł po swojego skutera i postanowił wziąć udział w badaniach. Do PZP w Koszalinie nie ze swojej winy dotarł z godzinnym opóźnieniem ale o dziwo zastał znachorów. Byli bardzo zdziwieni jego widokiem. Poinformował ich, że dopiero dzisiaj wczesnym rankiem ktoś włożył mu do skrytki wezwanie na badania wystawione z kilku dniową datą wsteczną. Po piętnastominutowej burzliwej naradzie Anna Jasińska i Barbara Bretner energicznie przystąpiły do diagnozowania oskarżonego, o pomówienie i znieważenie adwokata Cezarego Skrzypczaka.

Kiedy zakończyły ten cyrk Rafał zażądał potwierdzenia na wezwaniu, że stawił się na badania. Ku jego zdziwieniu Anna Jasińska zatrzymała wystawione dla niego wezwanie dokonując stosownego wpisu na kopercie w której zostało doręczone. Istnieje niepodważalny dowód na stwierdzoną okoliczność. Czy tak postępują etyczni lekarze?.

Reasumując fakty Rafał nie wiedziałby o wezwaniu na badania i zarzucono by mu po raz kolejny, że nie chce się im poddać. Został by znowu zawieziony do psychiatryka, z tą różnicą, że tym razem do Szczecina i jak poprzednio po ponownym skatowaniu przez policyjne komando z KPP w Szczecinku. Inspirowane przez Zastępcę Prokuratora Rejonowego w Szczecinku, Jerzego Sajchtę.

Nieopaczne stwierdzenie w wydanej przez biegłych z Koszalina, że Rafał może uczestniczyć w swoim procesie karnym z prywatnego aktu oskarżenia bardzo poważnie zagroziło reputacji wszystkich poprzednio diagnozujących go sądowych medyków. A najbardziej wprawiło w osłupienie Adwokata Cezarego Skrzypczaka, który tkwił w głębokim przekonaniu, że nie dojdzie do udrożnienia zainicjowanego Rafałowi procesu.

W dniu pierwszej rozprawy za pośrednictwem adwokata Mateusza Nowaczyka zaproponował wycofanie aktu oskarżenia przeciwko Rafałowi w zamian za usunięcie z Afer prawa publikacji na jego temat. Rafał jest człowiekiem honoru i dlatego bez namysłu odrzucił propozycję szkodnika domagając się przeprowadzenia pełnego procesu karnego. Podczas rozprawy Adwokat drżącym głosem oczytał swój niedorzeczny akt oskarżenia podkreślając do protokołu, że zaproponował oskarżonemu wycofanie sprawy na podanych warunkach ale on nie chce. Było to żałosne i wyglądało tak jakby go zawiedli togowi poplecznicy, których wspierał w bezprawiu działając na szkodę swojego klienta. Z powodu tej formalnej przeszkody sprawę odroczono bezterminowo. Ale papierka psychiatrycznego pozwalającego umorzyć sędziemu Annie Sikorskiej – Obłutowicz hańbę Cezarego Skrzypczaka, nie będzie.  

http://www.youtube.com/watch?v=EO5F7rvW3nQ

http://www.youtube.com/user/MrMariusz22l#p/u/20/0Uololc8TAc

Rafał jest całkowicie poczytalny a jego krzywda nie jest urojeniem.

Zostanie to już wkrótce dowiedzione publicznie.

CDN.

1.        Publikacja A.P. z dnia 19.08.2008r - „Szczecin Szczecinek cała Polska – zniszczyć firmę, człowieka czy rodzinę to takie proste dla skorumpowanych organów władzy. Skazany bez winy Rafał Krzyształowski

2.        Publikacja z dnia 13.12.2008r - „Prześladowany przez władze Rafał Krzyształowski – wniosek o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku i Koszalinie zakończony skierowaniem do psychiatryka… - z listów i z życia wzięte…”.

3.        Publikacja z dnia 31,01.2009r - „Rafał Krzyształowski i „ gra w pomidora” przez sędziów i prokuratorów ze Szczecinka i okolic”.

4.        Publikacja z dnia 13.03.2009r – „Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku Leszek Miazek nie jest w stanie logicznie zrozumieć nie tylko tekstu?”.

5.        Publikacja z dnia 25.04.2009r – „List otwarty Rafała Krzyształowskiego do wszystkich władz R.P. oraz całego społeczeństwa w sprawie naruszenia przez lokalną władzę jego konstytucyjnych praw i całkowitego pozbawienia ochrony prawnej”.

6.        Publikacja z dnia 2.05.2009r – Typowy sądowy dzień w typowym polskim skorumpowanym sądzie przy udziale niekompetentnych urzędników sądowych... dzień z życia poszkodowanego Rafała...

7.        Publikacja z dnia 28.06.2009r - „Rafał Krzyształowski na pewno nie podda się w walce o swoje prawa”.

8.        Publikacja z dnia 7.09.2010r - „Drugi list otwarty do Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy – Rafała Krzyształowskiego – ofiary wieloletniego sądowego, prokuratorskiego i policyjnego bandytyzmu”.

9.        Publikacja z dnia 20.02.2010r – „Znowu wybija szambo w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i Sądzie Rejonowym w Wałczu”.

10.     Publikacja z dnia 8.08.2010r –„ SZCZECINEK - W TYGLU SĄDOWEGO BEZPRAWIA - SPRAWA RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO”.

11.     Publikacja z dnia 10.10.2010r „ PRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO? - GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY WŁODARKIEWICZA Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”.

12.     Publikacja z dnia 13.10.2010r – „W koszalińskim "togostanie" ciągle obowiązuje stalinowski porządek prawny - prawo na telefon” .

13.     Publikacja z dnia 6. 11. 2010r – „TOGOWA DINTOJRA - ZA NAPISANIE PRAWDY O BARBARZYŃSKIM ROZSTRZYGNIĘCIU PROCESOWYM SĘDZIEGO JOANNY CHMARY Z SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU, CELEBROWANA PO ZBÓJECKU PRZEZ PROKURATORA BEATĘ SZEFLER Z PROKURATURY REJONOWEJ W KOSZALINIE.”.

14.     Publikacja z dnia 9.12.2010r – „Szczecinek - Perfidne przekręty sędziego Joanny Chmary i prokuratora Janusza Bugaja”.

15.     Publikacja z dnia 13.12.201or – „Boże, chroń nas przed pseudo usługami szczecineckich adwokatów z urzędu, Grzegorza Misiakowskiego, Mirosława Wacławskiego, Tomasza Musiała i innych nieetycznych „prawników” z koszalińskiego układu”.

16.     Publikacja z dnia 16.12.2010r – „SZWINDLARSKI UKŁAD WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU, SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA Z PROKURATOREM POWIATOWYM W SŁAWNIE JAROSŁAWEM PŁACHTĄ, ADWOKATEM CEZARYM SKRZYPCZAKIEM Z WAŁCZA I PSYCHIATRAMI Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”

17.     Publikacja z dnia 11.01.2011r – „ POLICYJNY TERROR I NIEKOMPETENTNY KOMENDANT POLICJI W SZCZECINKU JÓZEF HATAŁA”

18.     Publikacja z dnia 13.01.2011r –„WAŁCZ – ŁAJDACTWA PROCESOWE SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA I JEGO WSPÓLNIKA ADWOKATA  CEZAREGO SKRZYPCZAKA – PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO”.

19.     Publikacja z dnia 23.01.2011r –„ List otwarty pokrzywdzonego Rafała Krzyształowskiego do wybitnie niekompetentnego adwokata z urzędu Cezarego Skrzypczaka z Wałcza” .

20.     Publikacja z dnia 15.03.2011r – „WAŁCZ - LIST OTWARTY OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO DO ADWOKATA Z URZĘDU BOGUSŁAWA RADZICKIEGO”.

21.     Publikacja z dnia 4.05.2011r – „ODPOWIEDŹ OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA BEZPODSTAWNY AKT OSKARŻENIA AUTORSTWA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA Z WAŁCZA”.

22.     Publikacja z dnia 20.10.2011r Wniosek Rafała Krzyształowskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zarzutów wobec sędziów i prokuratorów.

23.     Publikacja z dnia 24.10.2011r -  List otwarty Rafała Krzyształowskiego do siódmego obrońcy z urzędu - adwokata Mateusza Nowaczyka.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~NBA Canotte 2016
14-05-2016 / 04:22
www.2016nbacanotte.com/ NBA Canotte 2016 www.lefenil.fr/ Chaussures NIKE www.icefandom.com/ NHL Jerseys www.06annonces.fr/ Nike Air Max pas chers www.computer-slave.fr/ Nike Air Max pas cher
~Katia
24-12-2014 / 08:49
Felt so hopeless looking for answers to my qut.tions.s.uneil" rel="nofollow">rxbakhnt.com">qut.tions.s.uneil now.
~Miriam
20-12-2014 / 17:05
Jasne że tak, ale jest jeden, mały problem. Wiesz jaki? Mi fifa działa, gram w niż dzaisij, ale ta płytka nie jest w 100% sprawna… Niestety…
~komitet obywatelski
13-03-2013 / 18:29
Komitet Obywatelski ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie Ogłasza PRZETARG nieograniczony na wyprowadzenie Korupcji i KONFABULACJI insynuacją urojeń własnych magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY bezkarności NIE zawisłości prokuratorów i sędziów z koszalińskiego wymiaru (NIE)sprawiedliwości. Parametry techniczne i założenia technologiczne patrz : www.aferyparawa.eu. Celem przetargu jest : 1. Doprowadzenie w REANIMACJI procedur postępowań i czynności procesowych dla osiągnięcia STANDARDU NORM na poziomie gwarantowanym RACJĄ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 2.Wyeleminowanie aktualnie funkcjonującej NAZISTOWSKIEJ doktryny stosowanej do OFIAR PRZEMOCY prokuratorów i sędziów cit. „ …kurator, prokurator, sędzia może mówić, robić i pisać co chce ...” PRAWDA, HONOR, WOLNOŚĆ i Rodzina – Komitet Obywatelski „Jeszcze Polska NIE zginęła póki my żyjemy …” POLSKĄ FIKCJĄ JEST B E Z P I E C Z E Ń S T W O. *** S T O P dla PATOLOGII w PAŃSTWOWOŚCI ***
~czesłąw45
18-04-2012 / 09:04
do Rafała. Sądy Obywatelskie to najprostsze rozwiązanie dla wyrzucenia STERTY obornika PROCESOWEGO przez LATA zalegającego w resorcie sprawiedliwości. To jedyne panaceum na degrengoladę TOGOWCÓW - dzicz magistrów prawa pozbawionych zasad etyczno-moralnych, logiki rozumowania i elementarnych zasad ludzi cywilizowanych. Współżycia społecznego. Hołota, czyli pospolite ludzkie świnie. W dniu 17 kwietnia 2012r w sali nr 3 Sądu Rejonowego w Koszalinie o godzinie 10 : 30 ( zamiast o g. 10) rozpoczęła posiedzenie SSR Anna WALENCIAK (żona SSO Piotra WALENCIAKA - razem tworzą egzotyczno - toksykologiczny RODZINNY duet sędziowski specjalizujący się w wysokiej jakości – S K A L A "Q" > awanturnictwa i bandytyzmu procesowego jaki odbywa się Koszalinie zgodnie z NAZISTOWSKĄ doktryną głoszoną do OFIAR TOGOWCÓW promotor SSR M. Wiśniewska - aktualny wspólnik herszta lokalnej mafii sędziowskiej SSR G. RUDY - Prezes SR K-lin. Poprzedni Prezes J.C.STEBELSKI po wytworzeniu swojej porcji OBOERNIKA zmienił fotel. Zajął się produkcją OBORNIKA w SZWINDLACH procesowych Wydz. Cywilnego > Sąd Rejonowy. Idzie mu to ZNAKOMICIE. Wykończył Jadwigę ŚWIĄTEK z Sarbinowa - patrz - Tyg. SOLIDARNOŚĆ" Nr 47 z dnia 24-11-2006r - "TEMIDA dziwnie stronnicza" (za sprawą ZLECENIA PPO Andrzej SIUCHTA & SSO D. SOKOŁOWSKA & SSO Sławomir PRZYKUCKI - CURIOZUM P R Z Y K U C K I NIE odróżnia amputacji KUTASA od rzekomego zatoru płucnego – dr n.med. E. ZINKA u SPRAWCY ponad 30-letniej Przemocy w Rodzinie - nałogowego alkoholika (ALK. 16/96 SR K-lin)z objawami schizofrenii maniaklnej. Sprawcy, który seksualnie usiłował gwałcić córki, bowiem nawet hodowane stado owiec NIE spełniało już swojej roli. J.C. STEBELSKI Zabrał sie za UŚMIERCANIE jej męża. Posiedzenie w sprawie Zygmunta CĄKAŁA SSR A. WALENCIAK rozpoczęła od podżegania protokolantki, która jej przekazała, że na sprawę Z.CĄKAŁY- przyszła grupa ludzi – obserwatorów interesujących się mechanizmem „puszczenia” CĄKAŁY „skarpetkach”na kwotę ponad 5 mln złotych przy pomocy koszalińskich TOGOWCÓW. Protokolantka przy każdej bytności przed salą Nr 3 – wywoływanie świadków do poprzedniej sprawy > zapowiadała jak dobrze nakręcona KATARYNA że posiedzenie w spr. Z. CĄKAŁY jest N I E J A W N E. MEGA HIT w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. ŻE T O G O W C Y z Koszalina SA wtórnymi ANALFABETAMI to jest wiadome od 04 cze3rwiec 1989r. ALE, że NIE potrafią Czytać a w szczególności SSR A. WALENCIAK to KTO ? ją zrobił MAGISTREM. Biorąc pod uwagę, że Koszalin S T A Ł się powiatowym Z A D U P I E M od 20LAT co NIE podlega żadnej dyskusji. WOBEC powyższego, jak to się stało, że TOGOWCY z KOSZALINA NIE przestrzegają Postanowień ORZEKANYCH i publikowanych INSTYTUCJĄ Sądu NAJWYŻSZEGO. 28 MARCA 2012r wydane zostało orzeczenie SN , że „wszystkie posiedzenia są jawne a w szczególności dotyczące spraw karnych”. A. WALENCIAK jak przystało na sędziego z ZADUPIA wywaliła GAŁY bowiem NIC jej o tym NIE WIADOME. SSR A. WALENCIAK postanowiła przedmiotowe posiedzenie utajnić. Usiłowała obserwatorów jej SZWIDLU usunąć z Sali Nr 3. Ostatecznie wobec sprzeciwu samego zainteresowanego oraz jego adw. z urzędu postanowiła odroczyć posiedzenie. Za podstawę podała, że w tej kwestii Opinię PISEMNĄ musi wydać prokurator z Prokuratury Rejonowej w Koszalinie. No cóż w końcu ponad 5 mln złotych Zygmunta CĄKAŁY rozpłynęło się między komornikiem Markiem WINNICKIM a prokuratorami i sędziami, z pomocą pośredników. Wesołego A L L E L U J A.
~marek777
26-03-2012 / 06:28
SATYRA w sądzie. Od 04 czerwiec 1989r Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opanowała epidemia syfilisu schizofrenii paranoidalnej. RP jest pod okupacja dziczy magistrów prawa pozbawionych zasad etyczno-moralnych, logiki rozumowania. Od ponad 12LAT w moim przypadku TOGOWCY udowadniają SAMI SOBIE, że mają GÓWNO zamiast mózgów. W NIE tak odległej przeszłości zawodowej wykonywałem służbowo zadania specjalne m.in. pod przykrywką pracowałem pod celą. Doznałem szoku rozpracowując tematy operacyjne. W B. Wielu przypadkach ujawniałem i identyfikowałem skorumpowanych prokuratorów i sędziów parających się w kryminalnym biznesie. Czas nazwać po IMIENIU. To NIEPOSPOLITA kurwa i złodziej uzbrojona w IMMUNITETY. Jako zawodowiec jest mi wiadomym, że do KAŻDEGO Człowieka jest * "KLUCZ". Pospolita kurwa i złodziej ma swój honor i godność. Prawnicza hołota, dzicz magistrów prawa z Koszalina to najpospolitsi szmaciarze. Tych szmaciarzy solidarnością zawodową sitwy wspierają kolesie z Prokuratur i Sądów APELACYJNYCH np. Szczecin spr. VIII K.945/03 i tak spiralą pniesie się syfilis do samej "góry". Największa KUPA GNOJU w Rzeczpospolitej Polskiej - Resort Sprawiedliwości. Tu potrzebne są widły do gnoju, wapno chlorowane, gumowce i wrzątek. Ministra Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział w BEŁKOCIE, że usprawni* Ministerstwo SPRAWIEDLIWOŚCI. * Ha ! Ha ! Ha ! * i zaczął od przestawiania łóżek. Od KIEDY w BURDELU przestawia się łóżka. Tam WYP ... SIĘ niezdatny PERSONEL. Wbrew pozorom w burdelu JEST PORZĄDEK. cit.~Marek777 04-01-2012 / 20:08 Panie Rafale Krzyształowski - Ku pokrzepieniu serc. Od 2000 roku spełniam Konstytucyjny Obywatelski Obowiązek Udzielanie Obowiązku Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie której sprawcą jest nałogowy alkoholik (ALK.16/96 SR Koszalin) z objawami schizofrenii maniakalnej, seksualny zboczeniec, który z pomocą Rodziny pracującej w Sądzie Rejonowym w K-linie oraz solidarnością zawodowej sitwy dziczy magistrów prawa - kolesie z pracy (prokuratorzy i sędziowie) z OFIAR PRZEMOCY robią przestępców i usiłują OFIARY PRZEROBIĆ NA PSYCHICZNIE CHORYCH. JEDYNEGO ŻYWICIELA RODZINY, MATKĘ samotnie wychowującą dzieci - kolesie sprawcy Przemocy - bandyci w policyjnych mundurach (asp. P. Idzik, A. Warzecha i Zb. Ambroziak - KMP Koszalin, kręcili biznes ze sprawcą Przemocy, wspierani prokuratorami i sędziami) pomogli zwolnić z pracy w banku i uczynić kobietę bezrobotną. Ponad 11 LAT trwa już procesowe awanturnictwo, które nabrało wymiarów NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI której podłoże stanowią kryminalno-polityczne przesłanki podparte doktryną NAZISTOWSKIEJ profesorskiej zgrai z Sądu Najwyższego & Trybunału Stanu (patrz Nr 208/11r "FAKT" wywiad z Jarosławem Kaczyńskim) promotor Lech GARDOCKI - patrz akt oskarżenia p-ko oraz Trybunał Konstytucyjny. Jako patriota, ponad 11 LAT jestem przerabiany przez w/w ZBRODNIARZY na bandytę, szubrawca i złodzieja. Groźnego dla otoczenia, psychicznie chorego osobnika, który wg SUPER DEBILA PPR T. BODO rok czasu przebywał w zakładzie psychiatrycznym wg opinii psychiatrycznej sporządzonej przez PPR Tomasz BODO i PPR Karol KUSZMAR PR Koszalin. Pytanie zasadne, gdzie jest dokumentacja lekarska na powyższe ?! skoro faktycznie są to insynuacje urojeń własnych HOŁOTY - dziczy magistrów prawa -sitwy prokuratorów - uzbrojonych w komunistyczne IMMUNITETY bezkarności i braku logiki rozumowania. Od 18-02-2008r dzicz zafundowała mi pobyt w pierdlu. Wcześniej zostałem w zasyfiałym policyjnym areszcie skażony toksykologicznie tak, że wylądowałem w marcu 08r prosto z pierdla na stole chirurgicznym. I operacja się NIE udała ale pacjent wytrzymał. Druga operacja zakończyła się powikłaniami (do dnia dzisiejszego). Zaraz ze szpitala wsadzono mnie ponownie do pierdla. Po to by trzymać mnie w końcówce bez dokumentów procesowych w pierdlu. 28-08-2008 do 01-09-2008r. Dzięki mojej dociekliwości ustaliłem, że w Koszalinie przy ul. Młyńskiej 71 funkcjonuje prywatny interes : SSO J. Skibicki & ppłk. SW K. Wypych, gdzie "leżakuje się" klientelę lokalnej koszalińskiej mafii policyjno-prokuratorsko-sędziowsko-adwokacko-radcowsko-lekarskiej. Pozostaję wierny przysiędze : Służyć Polsce, Narodowi i Ludziom. Mimo przeciwnego wiatru kierunku NIE zmienię. Kto otarł się o śmierć NIE boi się żyć. Po „Solidarności” pozostało 21 wyświechtanych do granic NIEmożliwości frazesów postulatów, NIE zrealizowanych do dnia DZISIEJSZEGO. Orzeł dostał koronę ale ma gołą.. INNĄ część ciała. I ostał się "BOLEK" bez twarzy. Co puścił 40mln na bosaka pod "przykrywką" Drugiej JAPONII. Otrzymał za swój wyczyn Nagrodę NOBLA. To jest SZTUKA uwierzyć, że się obaliło nawet mur berliński a z 40 mln zrobić balona. Marek Krasnopolski - emerytowany oficer policji państwowej, ekspert kryminalistyki, były
~czesłąw45
25-03-2012 / 13:25
Jest ponad wszelką wątpliwość WIADOME, że prokuratorzy i sędziowie są osobiście zainteresowani, by kwitło i rozwijał się bandytyzm, awanturnictwo i wszelkiego rodzaju chamstwo. By oni zawsze byli NIEZBĘDNI. Chociaż powszechnie jest wiadomym, że brak im piątej klepki a zamiast mózgów mają gówno. Ich DEWIZĄ JEST : cit. " ...kurator, prokurator, sędzia może robić, mówić i pisać co chce" Nazistowska doktryna głoszona w Koszalinie przez SSR M. Wiśniewska - do OFIAR prokuratorsko-sędziowskiej PRZEMOCY - obecnie Prezes Sądu Rejonowego. ***od 1973 roku posiadaliśmy dzierżawę działki przylegającej do naszej posesji przy ulicy Bursztynowej 5 w Sarbinowie 76-034 gm. Mielno k/ Koszalina. Do roku 1989 pies z kulawą nogą nie interesował się tą działką, aż nagle w 1995r Prokurator PPO Andrzej SIUCHTA wykazał się w imieniu swoich pociotków - awanturników : Żak & Sobejko zainteresowaniem. Z pomocą wójta : Zbigniew Choiński - były sekretarz PZPR po hitlerowsku okradli nas z dzierżawy. SPALILI nawet archiwum, aby "zniknęła" dokumentacja dzierżaw. Nas kryminalnymi metodami awanturnictwem procesowego matactwa pozbawili dzierżawy i obłożyli karami oraz grzywnami na łączną kwotę ponad 200 tys. PLN i końca NIE widać, bo dwóch złodziei radców prawnych Jagoszewski & Osoś wymuszeniem rozbójniczym dziczy magistrów prawa w awanturnictwie procesowym jeszcze chce wyłudzić 50 tys.PLN. By mnie zastraszyć - 70 letniego ciężko i przewlekle chorego człowieka wsadzono mnie do pierdla ( w Koszalinie funkcjonuje "prywatne" więzienie pod państwową przykrywką, gdzie na "leżakowaniu" prywatnych klientów robią interesy : SSO Janusz Skibicki - Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie & płk SW K. WYPYCH. Super CURIOZUM - SSO j. SKIBICKI jest moim sąsiadem w Sarbinowie - zam ul. Słoneczna 6. WCZEŚNIEJ : Psychicznie chora SSR Bogna Maria Mazur insynuacją urojeń własnych stwierdziła, że została przeze mnie pobita w toku przewodu sądowego, co NIE polega na prawdzie. Jej świadkiem rzekomego pobicia był chohsztapler Jerzy SCHWARZ - radca prawny, który w toku przewodu sądowego, gdy demonstrowałem materiały dowodowe napadł mnie fizycznie - odpychając siłą, by wytrącić mi dokumenty. Co mu się udało. Następnie przeszkadzał mi skutecznie zbierać rozrzucone dokumenty. Koleżanka w/w - SSR M. Plesiewicz solidarnością zawodową sitwy nakazała mnie wsadzić do pierdla. Tam pierdlu u Skibickiego poznałem super człowieka. Jego wsadzili do tego pierdla po to, by go wyleczyć z patriotyzmu i spełniania Konstytucyjnego Obywatelskiego Obowiązku Udzielania Obowiązku Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie. CURIOZUM - sprawca przemocy nałogowy alkoholik posiadał rodzinę w Sądzie Rejonowym. Ponieważ wraz z żoną broniliśmy swoich należnych i legalnych praw do dzierżawy awanturnicy : Żak & Sobejko wszelkimi bandyckimi metodami przy pomocy wujka - PPO A. SIUCHTA "umilali" nam życie.Łamane było i jest prawo, zasady prawa, Złamane zostały Prawa Człowieka. Solidarnością zawodową sitwy prokuratorzy, sędziowie i policjanci udowadniali, że Postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej służą im wyłącznie do podcierania sobie dupy. Grozili, niszczyli nasady drzew, ogrodzenie, wysypywali gruz, złamali nawet prawo budowlane. Wszystko odbywało się pod ochroną i w majestacie NAZISTOWSKIEGO PRAWA przy pomocy prokuratorsko-sędziowsko-policyjnej dziczy solidarnością zawodowej sitwy. Dążenia koszalińskich bandytów trwające ponad 16 LAT miały jeden CEL. LIKWIDACJA Biologiczna. MORD. Moją żonę : Jadwigę Świątek udało IM się w lipcu 2011r zamordować. NIE wytrzymała ponad 16 LAT GRY w DURNIA przeprowadzonej przez ZBRODNIARZY z Ministerstwa Sprawiedliwości. Czas Powiedzieć po IMIENIU : od dołu do góry zalega OBORNIK magistrów i profesorów prawa. Między nimi funkcjonują RYDZAK * RESIAK * REWA z MS oraz Antonina SUWAŁA z Prokuratury Generalnej. Ministerialne DAMY robią WAŁA z pryncypała. Wałem kolejnym będzie Jarosław GOWIN – filozof. * PRAWDA* HONOR * WOLNOŚĆ * K O M I T E T O B Y W A T E L S K I ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie. patrz – http\\ : www.aferyprawa.pl W Y K A Z N A Z I S T O W S K I CH Z B R O D N I A R Z Y z IMMUNITETAMI prokuratorów i sędziów. Jarosław Sroczyński, Sylwia Wróbel, Katarzyna Krystowczyk, Marian Wawrzynkowski, Iwona Jankowska, Tomasz Bodo, Marek Paluch, Robert Mąka, Małgorzata Wiśniewska, Barbara Lubner, Jacek Bytner, Małgorzata Jarecka, Beata Wysocka, Jacek Matejko, Adriana Tynebor Mąka, Jarosław Cezary Stebelski, Izabella Sobolewska, Agnieszka Karbowska Suszek, Zuzanna Ostrowska, Aneta Skupień, Grzegorz Klimowicz, Barbara Romaniuk vel Bator, Krzysztof Smoliński, Iwona Kucharczyk, Bożena Kondek, Tomasz Krzemianowski, Piotr Wedman, Grzegorz Polewiak, Janusz Skibicki, Maria Jankowska, Ewa Kosiec, Andrzej Jaracz, Zbigniew Ambroziak , Radosław Chamionek Liliana Czuchryta - sporządził : asesor Prokuratury Rejonowej Dawid Kasprzyk. Solidarnością zawodową sitwy lokalną mafię wspierają kolesie prokuratorsko - sędziowskiego NAZISTOWSKIEGO awanturnictwa i bandytyzmu : Andrzej JARACZ, Sławomir Przykucki, Danuta Sokołowska, Aleksander Nowiński, Jerzy OŻÓG, Janusz RYCHLIŃSKI, Renata Rzepecka – Gawrysiak, Małgorzata Plesiewicz, Agnieszka Trośniak, Agnieszka Bajor, Piotr Walenciak, Karolina Szymczewska, Bogna Maria Mazur, Marek Mazur, Marcin Mazur, Małgorzata Ratajska - NOWAK vel Przykucka, Czesław Podgórny, Jacek Antoniewicz, Marta Knotz, Tadeusz Szkudlarek, Dariusz Jarząbek, Zbigniew Rdesiński, Urszula Fijałkowska, Wiesława Stawczyk, Agnieszka Sołtyka, Wacław JON, Marek Ciszewski, Hanna Życka, Małgorzata Szałankiewicz Warzyńska, Przemysław Kopaczewski, Sylwia Estkowska – Machuła, Małgorzata Stachowiak, Monika Zabel – Szafer, Piotr Cichoń, Wanda Wieczorek, Beta Słomczyńska – Kuźba, Maria Ferster, Leszek Miazek, Maria Łysień, Alicja Tyka, Agnieszka Plaga, Maciej Cuber, Anna Sus, Agniszka Oleksy, Łucja Laufer, Katarzyna KRET, Ewa DIKOLENKO, Marcin Wawrzynkowski, M. Paczkowska- Łabędź i I N N I. WYKAZ NAZISTÓW DEGENERATÓW z M S - Okręgu koszalińskiego z I M M U N I T E T A M I zarejestrowany The Registrar European Council of Europe - Strasbourg MAM ŚWIADOMOŚĆ, że zostanę ZAMORDOWANY. Dlatego ujawniam działalność NAZISTOWSKICH bandytów z IMMUNITETAMI * Got mit uns * ZBRODNIARZY z resortu Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI. Mechanizm ZBRODNI zarejestrowany został w tyg. "Solidarność" Nr 47/ 2006r z dnia 24-11-2006r pt. "Temida dziwnie stronnicza" oraz pt. "Prawo nie sprawiedliwość" dz. Miasto - 2010r oraz Interpelacja poselska - dz. Miasto - 2010r MEGA HIT - sekretarzyna stanu w MS - CURIOZUM Krzysztof KWIATKOWSKI - jeszcze NIE minister - na zapytanie pisemne Marszałka SEJMU RP Krzysztof PUTRA - podpisał spreparowane w MS przez tercet : RYDZAK * RESIAK * REWA urojenia insynuacji własnych dla kolesia SIUCHTY z Koszalina. AWANTURNICZA Działalność ministerialnego BARACHŁA NIE jest charytatywna.
~czesław45
03-03-2012 / 23:01
Do Rafała Potwierdzam publikację treści ujawniających istnienie największej kupy gnoju uzbrojonej IMMUNITETAMI w Rzeczypospolitej Polskiej opanowanej epidemią syfilisu schizofrenii paranoidalnej pod okupacją dziczy magistrów prawa . Istnieją i funkcjonują NAZISTOWSKIE mechanizmy sprawdzone w warunkach hitlerowsko-stalinowskiej okupacji jakie funkcjonują prokuratorami i sędziami w Rejonach i Okręgu Koszalin Ministerstwa Sprawiedliwości. Brak zasad etyczno-moralnych oraz logiki rozumowania dziczy magistrów prawa. Prostaków, Degeneratów posiadających gówno w miejscu mózgów. Łamanie Prawa i ZASAD PRAWA. Łamanie Praw CZŁOWIEKA. Poważanie Postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej za rolkę papieru toaletowego. Dowód : 1. Zabójstwo Franciszka Kornaga za sprawą PPR Iwona Jankowska przy pomocy bandytów w policyjnych mundurach I KP w Koszalinie. 2. Okradanie Rodziny Świątek i zamordowanie Jadwigi Świątek na zlecenie PPO Andrzej SIUCHTA przez komornika G. Mrowiński z polecenia rpr Osoś & Jagoszewski z pomocą czterech bandytów w policyjnych mundurach 15-07-2011r. SSO Czesław Podgórny, Tadeusz Szkudlarek, M. Wawrzynkowski to NAZISTOWSKA zgraja która funkcjonuje na przesłankach polityczno - kryminalnych. Okradała Rodzinę ŚWIĄTEK z legalnie posiadanej dzierżawy/. Przygotowanie i plan okradania Rodziny przygotowało dwóch SZMACIARZY: SSO Danuta Sokołowska i Sławomir Przykucki. O ich poziomie intelektu niech świadczy fakt, że NIE odróżniają amputacji kutasa od urojonego insynuacja własnych zatoru płucnego spreparowanego przez dr n. medycznych Elżbieta Zinka – patrz Tygodnik „SOLIDARNOŚĆ” nr 47 z dnia 24-11-2006r „Temida dziwnie stronnicza” Ta sama szajka złodziei :Podgórny, Szkudlarek, Wawrzynkowski – zniszczyła Tadeusza Wołyniec – jednego z aktywistów „Solidarności” w stanie wojennym. Natknąłem się bowiem na arcyciekawe dokumenty w sprawie p-ko bojownikowi „Solidarności” Tadeusz Wołyniec – zaświadczenie IPN Nr 279/03 z dnia 07-02-2003r potwierdzające jego patriotyczny rodowód. Trzech sędziowskich hochsztaplerów : T. Szkudlarek, Cz.Podgórny i M. Wawrzynkowski z mojej sprawy dotyczącej okradania dzierżawy działki na zlecenie PPO A. SIUCHTA Prowadziło okradanie bojownika „Solidarności” z zapłaty za pracę i o przywrócenie do pracy. Jakby było mało w sprawie p-ko T. Wołyniec występuje NIEPOCZYTALNY umysłowo SSO Sławomir Przykucki, który NIE potrafi odróżnić amputacji kutasa u sprawcy przemocy w Rodzinie od zatoru płucnego spreparowanego w naukowy sposób insynuacją urojeń dr n. med. Elżbieta ZINKA > królowa na włościach Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Można mnożyć bez liku tych geniuszy pochodnych Przykuckiemu : SSR S. Wróbel, J. Matejko, PPR T. Bodo, PPO J. Ożóg, SSO I. Jóźwiak (felczer, śledczy UB, PPO J. Rychliński i INNI – wszyscy występują p-ko T. Wołyniec nawet por.por. Wicher i Aleksander NOWIŃSKI – myśliwy – por. http :\\ www.13 grudnia 1981r. Ale jakby było mało te same osoby i ich powinowaci występują w sprawach u Marek777 i w „Willa Alexander” Panie Rafale u Pana w sprawie * z dnia 05-12-2011r tez występuje ta sama zgraja. Przecież to świadczy, że na skalę PRZEMYSŁOWĄ prowadzone jest totalitarne PROCESOWE zbrodnicze awanturnictwo w porażający sposób. To jest hitlerowsko-stalinowskimi metodami prowadzone znęcanie się nad OFIARAMI celem ICH zagłady biologicznej. Moją żonę : Jadwigę Świątek udało IM się w lipcu 2011r zamordować. NIE wytrzymała ponad 16 LAT GRY w DURNIA przeprowadzonej przez ZBRODNIARZY z Ministerstwa Sprawiedliwości. K O M I T E T O B Y W A T E L S K I ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie. patrz – http\\ : www.aferyprawa.pl W Y K A Z N A Z I S T O W S K I C H Z B R O D N I A R Z Y z IMMUNITETAMI prokuratorów i sędziów. Jarosław Sroczyński Sylwia Wróbel Katarzyna Krystowczyk Marian Wawrzynkowski Iwona Jankowska Tomasz Bodo Marek Paluch Robert Mąka Małgorzata Wiśniewska Barbara Lubner Jacek Bytner Małgorzata Jarecka Beata Wysocka Jacek Matejko Adriana Tynebor Mąka Jarosław Cezary Stebelski Izabella Sobolewska Agnieszka Karbowska Suszek Zuzanna Ostrowska Aneta Skupień Grzegorz Klimowicz Barbara Romaniuk vel Bator Krzysztof Smoliński Iwona Kucharczyk Bożena Kondek Tomasz Krzemianowski Piotr Wedman GrzegorzPolewiak JanuszSkibicki MariaJankowska Ewa Kosiec Andrzej Jaracz Zbigniew Ambroziak Radosław Chamionek Liliana Czuchryta sporządził : asesor Prokuratury Rejonowej Dawid Kasprzyk. Wykaz NAZISTÓW DEGENERATÓW z IMMUNITETAMI zarejestrowany The Registrar European Council of Europe - Strasbourg
~Patriota
24-01-2012 / 23:53
Wstyd i hańba dla RP. Urzędasy Temidy zbudowali własne kryminalne Państwo w Państwie. A co o tym sądzi międzynarodowa opinia publiczna?. Unia Europejska. Czy tak funkcjonuje demokratyczne Państwo prawa?.
~NIESŁUSZNY OBYWATEL
23-01-2012 / 16:04