Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

SPYCHODEBILIZM 

 - czyli 7 zasad wziętych z życia  organów władzy...

1/ Ci co coś potrafią - robią to, ci co nic nie potrafią kontrolują innych. [zasada Menckena]

2/ Drobne sprawy nie istnieją, jeżeli ma to miejsce, oznacza to że nie rozpoznano rzeczywistych ich rozmiarów. [pierwsza zasada Murphy'ego]

 3/ Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane. [druga zasada Murphy'ego]

 4/ Większe zyski przy tej samej pracy otrzymamy zmniejszając nakłady – czyli kosztem jakości materiałów, technologii, zdrowia, [zasada Alara (As Low As Reasonably Acievable) (tak nisko jak jest to realnie możliwe]

 5/ Unikanie zagrożeń, to minimalizacja zysków i strat. [ZRU – Zasada Rozważnego Unikania]

 6/ Wpadka to złe uwzględnieniu zysków i strat. [zasada ZOP – Zasada Ostrożnego Postępowania]

 7/ Kiedy wszystko zawiedzie i nic nie rozumiesz, zacznij czytać od początku. [zasada Cahna] - albo jestem absolwentem prawa...

Przysłano do mnie kolejną wersję tzw. PRAW   MURPHYE'go

Jeżeli   coś   może   się   nie   udać , to   się   nie   uda.

Każde   rozwiązanie   rodzi   nowe   problemy.

Uśmiechnij   się...  jutro   będzie   gorzej.

Wszystkie   sprawy   biorą   w   łeb   jednocześnie.

Jeśli   wszystko   idzie   dobrze , na   pewno   wkrótce   coś   się   nie uda.

Jeśli   wydaje   się  ,  że   już   nie   może   być   gorzej  ,  na   pewno będzie.

Wszystko ,  co   idzie    źle ,  sprawia    wrażenie ,  że   idzie   dobrze.

Jeśli   eksperyment   działa ,   to   znaczy ,  że   coś   musiało   pójść źle.

W   każdym   zbiorze   danych ,  liczba   w   najbardziej    oczywisty
sposób   poprawna ,  nie   wymagająca   sprawdzenia  ,  jest   błędem.

Jeśli   już   coś   zawaliłeś ,  cokolwiek   zrobisz ,  aby   to   naprawić,  tylko   pogorszy   sprawę.

Nie   wierz   w   cuda --  licz  na  nie .

Wszystkie   prawa   F.  można   obejść ,  posiadłszy   prostą    sztukę
działania   bez   myślenia.

Prawdopodobieństwo   zdarzenia  się   czegoś   jest   odwrotnie
proporcjonalne   do   jego   pożądalności .
Przebieg   postępu :          Większość   spraw   jednostajnie   ulega
pogorszeniu.

Ścieżka   postępu :            Skrót   jest   najdłuższą    odległością
między   dwoma   punktami.

Dialektyka    postępu :       Bezpośrednie   działanie   wywołuje
bezpośrednią   reakcję.

Wszystko   złożone   do   kupy   wcześniej   czy   później   i   tak   się
rozleci .

Nie   możesz   wygrać .  Nie   możesz   zremisować .  Nie   możesz   nawet
wycofać   się   z   gry .

Wszystko   co   zaczyna   się   dobrze ,  źle   się   kończy .  Wszystko
co   zaczyna   się   źle ,  kończy   się   jeszcze gorzej.

Jeśli   coś   wydaje   się   łatwe ,  jest   trudne .  Jeśli   coś   wydaje
się   trudne ,  jest   całkowicie   niewykonalne .

Stagnacja   ma   tendencję   wzrostową .

Negatywne   oczekiwania   rodzą   negatywne   wyniki .  Pozytywne
oczekiwania   rodzą   negatywne   wyniki .

Jeśli   w   obliczenia   może    wkraść   się   jakiś   błąd ,  na   pewno
się   wkradnie .

Jeśli   za   błąd   odpowiedzialna   jest   więcej   niż   jedna   osoba ,
nikt   nie   jest   winny .

Zmienne   nie   będą , stałe   nie   są .

W   problemie   zawierającym   n   równań ,  zawsze   będzie   n + 1
niewiadomych .

Informacje   najbardziej   potrzebne ,  będą   najtrudniej   osiągalne .

Każdy   nowy   program   komputerowy   jest   przestarzały .     Każdy
nowy   program    kosztuje   więcej   i   zabiera   więcej   czasu .   Jeśli
program   jest   użyteczny ,  trzeba   go   zmienić .

Jeśli   program    jest   bezużyteczny ,  trzeba   go   udokumentować .

Jeśli   w   czasie   testowania   program   działa   bezbłędnie ,   w
praktyce   zawsze   działa   źle .

Język   najlepiej   znany   wszystkim   programistom   to   przekleństwa .

Komputery   zawodzą ,  ale   ludzie   zawodzą   jeszcze   bardziej .

Każdy   system   oparty   na   ludzkiej   niezawodności ,   jest   zawodny .

Nie wykrywalne   błędy   są   nieskończone   w   swej   różnorodności ,  w
przeciwieństwie   do   wykrywalnych   błędów ,   które   z   definicji   są
ograniczone .

Twórz    systemy ,  którymi   nawet    głupiec   potrafi   się   posługiwać
,  a   tylko   głupiec   będzie   chciał    się   nimi   posługiwać .

Niezawodność   urządzeń   mechanicznych    jest   odwrotnie   proporcjonalna
do   liczby   i   ważności   osób   sprawujących   nad   nimi   kontrolę

Jeśli   psujesz   coś   dostatecznie   długo ,  w   końcu   ci   się   uda .

Doświadczenie   zmienia   się   proporcjonalnie   do   zrujnowanego
sprzętu .

Kiedy   wszystko   inne   zawiedzie ,  przeczytaj   instrukcję .

Dostateczna   ilość   badań   potwierdzi   twoją   teorię .

Jeśli   jakieś   fakty   nie   pasują   do   teorii ,  trzeba   się   ich
pozbyć .

Jeśli   zebrano   dostatecznie   dużo   danych ,  wszystko   można
udowodnić   metodami   statystycznymi .

Ilość   różnych   hipotez   stworzonych ,  aby   wyjaśnić   jakieś
zjawisko   biologiczne ,  jest   odwrotnie   proporcjonalna   do   dostępnej
wiedzy .

Rozwiązanie   problemu   zmienia   jego   naturę .

Wszystkich   wielkich   odkryć   dokonuje   się   przez   pomyłkę .

Żadnego   eksperymentu   nie   da   się   odtworzyć .

Postęp   w   naukach   zmienia   się   odwrotnie   proporcjonalnie   do
liczby   publikowanych   periodyków.

Zawsze   gdy   jakiś   system   jest   już   kompletnie   zdefiniowany ,
jakiś   skończony   głupek   odkrywa   coś ,  co   albo   obala   system ,
albo    rozszerza   go   poza   granice   poznania .

Natura   czuje   odrazę   do   bezmyślnych   eksperymentów .

Nigdy   nie   ma   czasu ,  żeby   zrobić   coś   dobrze ,  ale   zawsze
jest   czas ,  żeby   to   przerobić .

Pierwszym   mitem   zarządzania   jest   to ,  że   w   ogóle   istnieje .
Nikt   naprawdę      nie    wie ,  co   się   dzieje   na   jakimkolwiek
szczeblu   organizacji .

Sprawiaj   wrażenie ,  że   osiągnąłeś   już   swój   poziom
niekompetencji .

Wrażenie   jest   zawsze   ważniejsze   niż   działanie .

Powszechność   niekompetencji   jest   wprost   proporcjonalna   do
wysokości   szczebla   w   hierarchii .

Władza   ma   tendencję   do   przydzielania   pracy   tym ,  którzy
najmniej   się   do   tego   nadają .

Dla   każdej   hierarchii   prawdziwe   jest   twierdzenie ,   że   im
wyższy   szczebel ,  tym   większy   chaos .

Przesada   jest   szkodliwa   w   każdym   przypadku ,  nawet   jeśli
chodzi   o   efektywność .

Dylemat  :      Niezależnie   od   tego   ile   zrobisz ,  zawsze   zrobisz
za   mało .         To   czego   nie   zrobisz ,  jest   zawsze   ważniejsze
od   tego ,  co   zrobiłeś .

 Żelazne   prawo   dystrybucji :       Ci ,  którzy   mają ,  dostają .

Nigdy   nie   dyskutuj   z   głupcem --  ludzie   mogą    nie   widzieć
różnicy .

Odkładanie   spraw   na   później   zapobiega   nudzie --  nigdy   nie
czujesz ,  że   nie   ma   nic   ważnego   do   zrobienia .

Ten ,  kto   krzyczy ,  ma   głos .

Wydatki   rosną   w   miarę   dochodów .

Zwłoka   jest   najgorszą   formą     odmowy .

Każdy   kompromis   jest   kosztowniejszy   niż   jakakolwiek   propozycja
kompromisu .

Ten ,  kto   ma   złoto ,  ustanawia   zasady .

Jakość   ekspertyzy   zmienia   się   odwrotnie   proporcjonalnie   do
liczby   zdań   zrozumiałych   dla   ogółu .

Za   retoryką   kryje   się   dwuznaczność .

Najprostsze   myśli   formułowane   są   w   najbardziej   skomplikowany
sposób .

Ekspert   to   człowiek ,  który   unika   małych   błędów   w   drodze   do
wielkiego   fiaska .

Natężenie   krytyki   jest   odwrotnie   proporcjonalne   do   rzeczywistej
wartości   przedmiotu .

Jedynym   sposobem   na   to ,  by   odkryć   granice   możliwości ,  jest
wyjście   poza   nie ,   do   niemożliwości .

Każda   dostatecznie   zaawansowana   technologia   niczym   nie   różni
się   od   magii .

Nic   nie   jest   niemożliwe   dla   kogoś ,  kto   nie   musi   tego
robić   sam .

Wszystko ,   co   dobre   w   życiu ,  jest   nielegalne ,  albo   tuczące .

Piękno   jest   powierzchowne ,  ale   brzydota   przenika   aż   do   kości

Ludzie   i   narody   będą   działać   racjonalnie ,  kiedy   wyczerpią
wszystkie   inne   możliwości .

Przyjaciele   przychodzą   i   odchodzą ;  wrogowie   gromadzą   się .

Liczba   racjonalnych   hipotez ,  które   mogą   wyjaśnić   jakieś   dane zjawisko ,  jest   nieskończona 

Z   definicji ,  kiedy   badasz   nieznane ,  nie   wiesz ,  co   odkryjesz

Lepiej    mieć   koszmarny   koniec ,   niż   koszmary   bez   końca .

Jedyną   niedoskonałą   rzeczą   w   naturze   jest   rasa   ludzka .

Człowiek   czasami   potyka   się   o   prawdę ,  ale   w   większości
przypadków   podnosi   się   i   idzie   dalej .

Im   szybciej   i   im   dokładniej   przekażesz ,  złe   wiadomości ,  tym lepiej .

Rozsądny   człowiek   nic   nigdy   nie   realizuje .

Wszechświat   jest   nie   tylko   dziwniejszy   niż   sobie    wyobrażamy ,
jest   dziwniejszy   niż   sobie   możemy   wyobrazić.

Arthur   Bloch WNIOSEK:
 - PONIEWAŻ CAŁE SPOŁECZEŃSTWO NIE MOŻE SIĘ MYLIĆ - TO SCHOROWANE SĄ MNIEJSZOŚCIOWE ORGANY (NIE)SPRAWIEDLIWOŚCI I SKORUMPOWANEJ WŁADZY - I TO ONE WYMAGAJĄ LECZENIA
 [i to nie tylko psychiatrycznego] c.b.d.u. 

Dla poszkodowanych przez schorowane organy sprawiedliwości 
10 przykazań dla młodych adeptów prawa, czyli jak działa głupota prawników + modlitwa...
"walczący z wilkami, czyli z impotentnymi organami (nie)sprawiedliwości?" takie sobie złośliwe dywagacje.......  
"świetna porcja dowcipów o sędziach i prawnikach tylko tutaj... "
  a może tak dowcipy polityczne o naszych rzadzących? ,
DowCIPNE linki do zaprzyjaźnionych stron:ZEMSTA BLONDYNEK???
, a podobno ZEMSTA to wyłącznie rozkosz  BOGÓW? - chociaż najbardziej mściwi są sędziowie, w końcu sami uważający się za bogów???!!!! ha, ha ,ha....

PERWERSYJNI SĘDZIOWIE??? - zdegenerowani, czy może tylko zakompleksieni???

"Hodowla mężczyzn?" - instrukcje dla Pań za Amatorskim Portalem Humorystycznym HUMOREK

www.aferyprawa.com -  Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE Tematy zamieszczam tendencyjnie zgodnie z charakterem witryny." prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje.Czekam na oryginalne i pomysłowe, ośmieszające sądownictwo i głupotę. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.