Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
25 września 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu działania przestępczego przez prokuratorów warszawskich: Cezary G. Truszkowski oraz Agnieszka Muł

Warszawa, 7 maja 2010 r.

Prokurator Apelacyjny

ul. Krakowskie Przedmieście 25

00-951 Warszawa

Zawiadomienie

o uzasadnionym podejrzeniu działania przestępczego

przez

Cezary G. Truszkowski

zatrudniony na stanowisku prokuratora

w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie

oraz

Agnieszka Muł

zatrudniona na stanowisku prokuratora

w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ,

którzy

z zamiarem bezpośrednim, oraz w zmowie przestępczej,

dopuścili się:

celowego ukrywania prawdy oraz poświadczania nieprawdy (art. 271 k.k.);

pomaganie sprawcom przestępstwa uniknięcia odpowiedzialności karnej (art. 239 § 1 k.k.);

a tym samym działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego art. 231 k.k.).

U z a s a d n i e n i e

W dniu 2 marca 2010 r. złożyłem w Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu działania zorganizowanej grupy przestępczej w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ oraz w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

Powyższe było także publikowane na stronie internetowej:

/index2.php?p=teksty/show&dzial=prokuratura&id=3334

W dniu 1 kwietnia 2010 r. otrzymałem z Prokuratury Okręgowej w Warszawie pismo z dnia 24 marca 2010 r., znak I 5 Dsa 85/10 Śr.Płn dot. 1 Ds. 856./06/I.

W piśmie tym, prokurator Cezary G. Truszkowski przedstawia – cytuję:

„… podejmowane w toczącym się procesie karnym roztrzygnięcia merytoryczne w postaci aktu oskarżenia oraz postanowień o odmowie wszczęcia bądź umorzeniu postępowania przygotowawczego, są przewidzianymi ustawą roztrzygnięciami procesowymi i jako takie nie są i ze swej strony nie mogą być czynami zabronionymi.”, koniec cytatu.

„Uprzejmie donoszę”, że w swoim Zawiadomieniu o przestępstwach wskazanych prokuratorek: Beata Dzbańska, Agnieszka Muł oraz Ewa Chałupczak‑Zdrodowska z Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ, - nie podnosiłem, że – ponownie cytuję prokuratora Cezarego G. Truszkowskiego:

„…„…podejmowane w toczącym się…roztrzygnięcia merytoryczne w postaci aktu oskarżenia oraz postanowień o odmowie wszczęcia bądź umorzeniu postępowania przygotowawczego…” – są czynami zabronionymi.

Wskazywałem natomiast, i udowodniłem z dokumentów(!), że wskazane z imienia i nazwiska prokuratorki wielokrotnie i w zmowie przestępczej dopuściły się ukrywania przestępstw biegłego sądowego Franciszka Krzyżaniaka; ponadto przestępczo ukrywały i ukrywają dowody z dokumentów (Główny Urząd Statystyczny), że nie istniał i nie istnieje coś takiego jak – cytuję:

„Gusowski wskaźnik aktualizacji 2,35 to wskaźnik o który z uwagi na denominację złotego w 1995 r. należało zwiększyć wartość środków trwałych wg. stanu wartości środków trwałych na dzień 01.01.1995 r.”. verte

Ale o powyższym prokurator Cezary G. Truszkowski milczy! Jak prawidłowy oszust prokuratorski?

I zaraz dalej, prokurator Cezary G. Truszkowski pisze:

Z przytoczonych powodów wspomniane na wstępie pismo Pana Janusza Kępki, zatytułowane jako zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez wyżej wymienionych prokuratorów, jeżeli nie podnosi w swej treści poza niezasadnością podjętego roztrzygnięcia procesowego zarzutu popełnienia innego czynu mogącego wyczerpywać znamiona czynu zabronionego, należy rozpoznać jako skargę, albowiem brak jest podstaw faktycznych i prawnych do procesowego jego roztrzygania w kontekście popełnienia przestępstwa.”, koniec cytatu.

I znów prokurator Cezary G. Truszkowski dopuszcza się oszustwa. Otóż, nieprawdą jest że w swym zawiadomieniu podnoszę tylko niezasadność podjętego roztrzygnięcia procesowego zarzutu.

Wskazywałem i udowodniłem z dokumentów przestępstwa prokuratorek z Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ.

Z kolei, określanie jako skarga mojego zawiadomienia o przestępstwach prokuratorek:

Beata Dzbańska, Agnieszka Muł oraz Ewa Chałupczak‑Zdrodowska

z Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ,

jest niezwykle zuchwałym oszustwem prokuratora Cezarego G. Truszkowskiego.

To czy jest to zawiadomienie o przestępstwie czy skarga to ja decyduję, a nie oszust z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Proste?

Wskazane wyżej działania prokuratora Cezarego G. Truszkowskiego mają na celu ukrycie przestępstw wskazanych wyżej prokuratorek. I rzeczywiście.

Prokurator Cezary G. Pruszkowski kieruje moje zawiadomienie o przestępstwie do… przestępczyń, których to zawiadomienie dotyczy! Pismo swoje (znak i data wskazane we wstępie niniejszego zawiadomienia), prokurator Cezary G. Truszkowski adresuje do… - cytuję:

Pani Prokurator Rejonowy Warszawa Śródmieście Północ

I „Pani Prokurator Rejonowy Warszawa Śródmieście Północ” zwana Agnieszka Muł (tak! ta sama przestępczyni wskazana wyżej!) pisze do mnie w piśmie z dnia 26.04.2010 r.: - cytuję: „…niniejszym informuję, iż nie podzielam zasadności formułowanych zarzutów.”, koniec cytatu.

I ani jednego słowa o jakiego rodzaju zarzuty chodzi, i też ani jednego słowa dlaczego nie podziela!

Tym samym, celowo i z premedytacją zdegenerowanego przestępcy ukrywa czyny przestępcze !!!

Niniejsze zawiadomienie o przestępstwach prokuratorów, a nie skarga, jest kolejnym dowodem z dokumentu, że Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ oraz Prokuratura Okręgowa w Warszawie to przechowalnie prokuratorów‑przestępców wskazanych wyżej z imienia i nazwiska.

bezpośrednio pokrzywdzony: Janusz B. Kępka

przez zwyrodnialców w togach prokuratorskich ul. Łukowa 3 m 114,

02-767 Warszawa

Warszawa, 7 maja 2010 r.

P.S.: jeżeli prokuratorzy: Beata Dzbańska, Agnieszka Muł, Ewa Chałupczak‑Zdrodowska z Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ, oraz prokurator Cezary G. Truszkowski z Prokuratury Okręgowej w Warszawie chcą twierdzić, że istniał i istnieje coś takiego jak:

„Gusowski wskaźnik aktualizacji 2,35 to wskaźnik o który z uwagi na denominację złotego w 1995 r. należało zwiększyć wartość środków trwałych wg. stanu wartości środków trwałych na dzień 01.01.1995 r.”,

to ja Janusz B. Kępka twierdzę, że wskazani wyżej prokuratorzy są oszustami.

podpisał: Janusz B. Kępka

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Robert
11-05-2010 / 00:00
ZNAM TEGO PRZEDSTAWICIELA PRZESTęPCZEJ SIATKI Z PROKURATURY OKRęGOWEJ W WARSZAWIE O KTóRYM PISZE PAN DOKTOR . W UBIEGłYM ROKU TEN TYP ROZPATRYWAł KORESPONDENCJE SKłADANą DO FUNKCJONUJąCEJ WóWCZAS PROKURATURY KRAJOWEJ , NIE BęDąC JEJ PRZEDSTAWICIELEM.TO JEDEN Z MATACZY, KTóRY POMAGA W ZATAJANIU PRZESTęPCZEGO PROCEDERU KOLEGóW.[/big]
~MAVERIX
08-05-2010 / 00:00
Brawo i jeszcze raz brawo. Podziwiamy Pana odwagę w walce ze zdemoralizowaniem sektora wymiaru sprawiedliwości. W 2007 roku Transparency Int. jako organizacja międzynarodowa jasno w swoim raporcie przekazała polskim organom władzy funkcjonowanie mechanizmów kumoterstwa korupcyjnego. Nepotyzm i tak zwane "układy" są oficjalnie uznane za sposób na dodatkowe lewe dochody urzędników wymiaru sprawiedliwości. Lewym dochodem jest też niesłuszny awans takiej udającej niesprawność umysłową prokuratorki. No cóż życzymy tym wszystkim zdemoralizowanym aby wyroki boskie były takie jakie oni serwują. Składałem skargi do rzecznika Praw Obywatelskich. Nigdy nie miał czasu dla obywateli, w których interesie pracował. No i "glebnął". Mam nadzieję, że te wszystkie skargi i wołania o pomoc stanęły mu przed oczami. Tylko pycha, władza i żądza błyszczenia. Do "szkła kontaktowego- tvn 24" sam zadzwonił i zapytał dlaczego tak mało jest wstawek o nim. W dupie miał niedolę obywateli. pozdrawiam.