Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
6 października 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Ustawa o prokuraturze – gniot w stylu Orwella.

W związku z ze zbliżającymi się przesłuchaniami kandydatów na prokuratora generalnego, zadałem sobie trud przejrzenia nowej ustawy o prokuraturze. Widać wyraźnie, że pisali ją prokuratorzy dla prokuratorów. Ustawa miałaby sens, gdyby napisana została przez nie-prawników. Wtedy byłaby szansa, że będzie ona odzwierciedlać oczekiwania i interes społeczny. W istniejącej formie ustawa jest jedynie kosmetyczną modyfikacją komunistycznej wersji z 1985 roku i świadczy o tym, że sposób myślenia aparatczyków wymiaru pozostał niezmieniony.

Charakterystyczne dla ustawy jest to, czego w niej brak. A brak jest rzeczy zasadniczych. Nie zauważyłem w nowelizacji nowego umocowania prokuratury w strukturze państwa, w związku z brakiem i jej określenia w Konstytucji. Prokuratura jest bowiem de-facto władzą z możliwościami wydawania postanowień i aresztu, bardziej w stylu Gestapo czy KGB niż instytucji demokratycznego państwa. Do tej pory był to twór praktycznie niezależny od pochodzących z wyboru władz, chociaż formalnie było inaczej. Nominalnie zwierzchnikiem prokuratury był minister sprawiedliwości, osoba podlegająca kontroli społecznej, choć niekoniecznie pochodząca z wyboru. Instytucji tej powinien zostać nadany nowy kształt, zgodny z ustawą zasadniczą. Innymi słowy, prokuratura mogłaby prowadzić dochodzenia ale bez uprawnień władzy.

Obecnie, zgodnie z nową ustawą, prokuratora będzie już nie tylko praktycznie ale i formalnie niezależna od wybieralnych władz. Żeby nie było wątpliwości potwierdza to sposób wyboru kandydatów na prokuratora generalnego. Otóż dokonują tego ciała czystej mafii prokuratorsko sądowej czyli Krajowa Rada Prokuratury i Krajowa Rada Sądownictwa. Prezydent ma tylko zatwierdzać wybór, bez prawa odmowy. W tej chwili sądy posiadają olbrzymi zakres władzy, daleko wykraczającej poza rozstrzyganie sporów i sprawy karne. Służby Sądowe nagminnie ingerują w sprawy rodzin z widocznym celem naruszenia ich podmiotowości i autonomii. Wyraźnie próbują rozszerzać władzę na kwestie administracyjne i polityczne. Ewidentne to było w ataku na Samoobronę w czasie rządów w koalicji z PiS. Obecna ustawa idzie dokładnie w tym kierunku. Należy oczekiwać dalszego zastraszania i podporządkowywania sitwie wybieralnych władz, w tym posłów.

Gdyby autorom ustawy chodziło o interes społeczny, zadbaliby o realizację konstytucyjnych zasad państwa prawa. W ustawie nie jednak znalazłem wzmianki o konieczności realizowania procedur sądowych zgodnie z konstytucją. Zabrakło mi stwierdzenia konieczności udowadniania winy w sprawach karnych. W chwili obecnej w polskich procesach zamiast domniemania niewinności, dominuje konieczność udowadniania niewinności przez oskarżonego. Prokuratorzy na procesach są często nieobecni lub całkowicie bierni. Jak w takim razie mogą udowodnić winę?

W ustawie nie znalazłem również zakazu uzgadniania procesów sądowych z sędziami, co jest obecnie rzeczą formalnie praktykowaną. Przed procesem bowiem rutynowo sprawa jest konsultowana pomiędzy prokuraturą a sądem i w razie potrzeby akt oskarżenia i akta są uzupełniane. Z mojego doświadczenia, takie konsultacje mają miejsce także w czasie procesu. Sędzia ma być przecież niezależnym arbitrem. Jeśli konsultuje się z prokuraturą, to dlaczego nie z oskarżonym? Prokuratura powinna dokładać wszelkich starań w przygotowanie oskarżenia, bez prawa poprawek przed procesem, na równych prawach z obroną. Obecnie nagminne jest ustawianie spraw karnych i mafijne fabrykowanie oskarżeń przez prokuraturę wraz sądami. Doświadczyłem tego na sobie i znam inne, podobne sprawy. Dobitnym przykładem ścisłego współdziałania sądów i prokuratury jest właśnie sposób wyboru kandydata na prokuratora generalnego.

W ustawie zabrakło mi właściwego określenia wymagań na stanowisko prokuratora, w tym przede wszystkim nieskazitelnego charakteru i uczciwości, zgodnej z jej społecznym odczuciem. W tej chwili jest dokładnie odwrotnie, prokuratorzy są dyspozycyjnymi krętaczami zdolnymi na polecenie udowodnić, że czarne jest białe i odwrotnie. Tego też doświadczyłem na sobie.

Zabrakło mi tam też zdecydowanego stwierdzenia, że celem prokuratury nie powinno być bezwzględne doprowadzenie do skazania oskarżonego, ale rzetelne dociekanie prawdy. Obszerny materiał jakim dysponuję wskazuje wyraźnie, że prokuratura jest obecnie narzędziem walki ideologicznej a oskarżenia są często temu podporządkowane. Akty oskarżenia są przy tym przygotowywane niechlujnie i z przekonaniem, że sędzia i tak wyda wyrok skazujący, niezależnie od okoliczności. Takie działania powinny być bezwzględnie tępione a prokuratorzy powinni podlegać ocenie z uwzględnieniem trafności aktu oskarżenia. Do tego konieczne są jednak rzetelne sądy, których na razie nie ma.

O tym, że wbrew konstytucji, prokuratura jest strukturą władzy, świadczy jej immunitet. Już sam ten fakt powinien wystarczyć dla jej zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta. Może jeszcze obudzi się i zastanowi nad tym czyim chce być prezydentem – Polaków czy sitwy uprawiającej dywersję społeczną. Jako prawnik i wykładowca, powinien zdawać sobie sprawę z niekonstytucyjności ustawy.

Dla zachowania pozorów poprawności, w ustawie jest olbrzymia ilość szczegółów administracyjnych, na przykład na temat awansów czy przenoszenia urzędników na inne stanowisko. Dobra ustawa powinna być częścią całkowitej reformy wymiaru sprawiedliwości w kierunku społecznej kontroli. Bez tejże, będzie jedynie biurokratycznym gniotem w stylu folwarku zwierzęcego Orwella.

Bogdan Goczyński

PRZYPOMINAMY

Protest Warszawa - 5.01.2010 r. godz. 8,30 ul. Rakowiecka 30 - Krajowa Rada Sądownictwa

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu zawiadamia wszystkich swoich pełnomocników oraz wszystkie inne stowarzyszenia, którym zależy, by polska prokuratura ścigała przestępców a nie wykonywała polityczne zlecenia i ścigała niewinnych - aby w dniu 5.01.2010 r. przyjechali do Warszawy pod siedzibę Krajowej Rady Sądownictwa – WARSZAWA ul. Rakowiecka 30, na publiczne przesłuchanie 16 kandydatów na Prokuratora Generalnego. Z tych 16 kandydatów KRS wybierze dwóch, z których jednego wybierze Prezydent RP. To od nowego Prokuratora Generalnego zależeć będzie czy i jak głębokie zmiany będą w Prokuraturach Apelacyjnych, Okręgowych i Rejonowych gdzie królują dyspozycyjni politycznie prokuratorzy. Sprawa jest więc bardzo ważna. Nasz udział jest obowiązkiem !!
! Prosimy o zapoznanie sie z treścią ustawy o prokuraturze - kliknij. Większość stowarzyszeń wysłała już zgłoszenia na adres KRS o chęci uczestnictwa w tym publicznym przesłuchaniu. Zaś te co tego nie zrobiły winny wysłać na adres KRS swoje zgłoszenie. Do chwili obecnej Krajowa Rada Sądownictwa milczy czy stowarzyszenia będą dopuszczone do tego przesłuchania. Wobec braku decyzji KRS lub w przypadku nie dopuszczenia do publicznego przesłuchania kandydatów na Prokuratora Generalnego RP, będziemy protestować pod siedzibą Krajowej Rady Sądownictwa. Zachęcamy wiec wszystkie stowarzyszenia do wzięcia udziału w dniu 5.01.2010 r. w zjeździe pod siedzibą KRS.

Federacja Stowarzyszeń Patriotycznych zarejestruje nasz protest w Urzędzie miasta Warszawa. Protest będzie miał formę legalna a wszyscy obywatele RP dowiedzą się czy wysłuchanie publiczne kandydatów na Prokuratora Generalnego jest fikcją czy rzeczywistością. Godzina nie jest jeszcze znana - podana będzie później na tej stronie.

Federacja Stowarzyszeń Patriotycznych zarejestruje nasz protest w Urzędzie

Jak ma wyglądać przesłuchanie kandydatów

Osoby, które chciałyby stanąć na czele prokuratury, mogą wysyłać swoje CV do Krajowej Rady Sądownictwa. Rada rozpoczęła już procedurę wyłaniania kandydatów na prokuratora generalnego. Wybór szefa śledczych będzie odbywał się na podstawie specjalnego regulaminu uchwalonego przez Krajową Radę Sądownictwa (uchwała KRS nr 751/2009 w sprawie Regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko prokuratora generalnego). – Nowelizacja ustawy o prokuraturze, która przewiduje rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, przewiduje tylko, że KRS ma przedstawić prezydentowi dwóch kandydatów na prokuratora generalnego. Nic natomiast nie mówi o wyłanianiu tych kandydatów. Ustaliliśmy więc, że przyjmiemy regulamin wyboru – mówi DGP Stanisław Dąbrowski, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Wszystkie osoby, które spełniają ustawowe wymagania do sprawowania funkcji prokuratora generalnego (przede wszystkim są czynnymi zawodowo sędziami lub prokuratorami z co najmniej dziesięcioletnim stażem pracy), muszą przesłać do KRS swój życiorys wraz z listem motywacyjnym. Potem każdy z kandydatów będzie musiał dokonać prezentacji, w której będzie mógł przedstawić swoją wizję prokuratury oraz jej rozwoju, a także podać, dlaczego to właśnie on powinien pokierować prokuraturą. – Dla transparentności całego postępowania chcemy, aby prezentacje te miały charakter publiczny. Będzie mógł więc wziąć w nich udział każdy zainteresowany – wyjaśnia Stanisław Dąbrowski. Po publicznej prezentacji nad każdym z kandydatów odbędzie się dyskusja, a następnie tajne głosowanie KRS. Najpóźniej 11 stycznia Krajowa Rada Sądownictwa przedstawi prezydentowi dwóch kandydatów na szefa prokuratury. Na wyłonienie prokuratora generalnego prezydent będzie miał dwa miesiąca. Najpóźniej więc 11 marca poznamy prokuratora generalnego, który od początku kwietnia będzie kierował prokuraturą. Tymczasem KRS ogranicza do maximum udział publiczności w tym stowarzyszeń wyznaczając im limit oraz indywidualne przepustki dodając, że udział publiczny bedzie wyłącznie bierny. Czyli dwie ustalone osoby na sali mają patrzec i milczeć. A przecież wg KRS dla transparentności wszystko miało być jawne i publiczne. Kolejna bajka dla gawiedzi. Stąd nasz protest szanowni mędrcy z KRS. Jak ma wyglądać wybór prokuratora generalnego ogłoszony w gazecie prawnej: Osoby, które chciałyby stanąć na czele prokuratury, mogą wysyłać swoje CV do Krajowej Rady Sądownictwa. Rada rozpoczęła już procedurę wyłaniania kandydatów na prokuratora generalnego. Wybór szefa śledczych będzie odbywał się na podstawie specjalnego regulaminu uchwalonego przez Krajową Radę Sądownictwa (uchwała KRS nr 751/2009 w sprawie Regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko prokuratora generalnego). – Nowelizacja ustawy o prokuraturze, która przewiduje rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, przewiduje tylko, że KRS ma przedstawić prezydentowi dwóch kandydatów na prokuratora generalnego. Nic natomiast nie mówi o wyłanianiu tych kandydatów. Ustaliliśmy więc, że przyjmiemy regulamin wyboru – mówi DGP Stanisław Dąbrowski, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Wszystkie osoby, które spełniają ustawowe wymagania do sprawowania funkcji prokuratora generalnego (przede wszystkim są czynnymi zawodowo sędziami lub prokuratorami z co najmniej dziesięcioletnim stażem pracy), muszą przesłać do KRS swój życiorys wraz z listem motywacyjnym. Potem każdy z kandydatów będzie musiał dokonać prezentacji, w której będzie mógł przedstawić swoją wizję prokuratury oraz jej rozwoju, a także podać, dlaczego to właśnie on powinien pokierować prokuraturą. – Dla transparentności całego postępowania chcemy, aby prezentacje te miały charakter publiczny. Będzie mógł więc wziąć w nich udział każdy zainteresowany – wyjaśnia Stanisław Dąbrowski. Po publicznej prezentacji nad każdym z kandydatów odbędzie się dyskusja, a następnie tajne głosowanie KRS. Najpóźniej 11 stycznia Krajowa Rada Sądownictwa przedstawi prezydentowi dwóch kandydatów na szefa prokuratury. Na wyłonienie prokuratora generalnego prezydent będzie miał dwa miesiąca. Najpóźniej więc 11 marca poznamy prokuratora generalnego, który od początku kwietnia będzie kierował prokuraturą. Tymczasem KRS ogranicza do maximum udział publiczności w tym stowarzyszeń wyznaczając im limit oraz indywidualne przepustki dodając, że udział publiczny bedzie wyłącznie bierny. Czyli dwie ustalone osoby na sali mają patrzec i milczeć. A przecież wg KRS dla transparentności wszystko miało być jawne i publiczne. Kolejna bajka dla gawiedzi. Stąd nasz protest szanowni mędrcy z KRS.

Linki:

Ustawa o prokuraturze.

Kontynuatorzy ubeckich praktyk. Jak prokuratura i sąd w Pruszkowie fabrykują oskarżenia.

Psychopaci i kryminaliści u władzy. Jak sądy niszczą polskie rodziny.

Polska prokuratura i sądy. Specjaliści od prowokacji, fałszywych oskarżeń i rozbijania rodzin.

O co chodzi w kampanii przeciwdziałania przemocy w rodzinie?

Dlaczego w Polsce potrzebna jest ława przysięgłych?


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.