Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA SYNDYKA WŁODZIMIERZA BERNACKIEGO ZAWIADOMIENIE PROKURATURY KRAJOWEJ

PROKURATURA REJ. ZĄBKOWICE ŚL. - WNIOSEK O WŁĄCZENIE AKT ŚLEDZTWA PRZECIW SYNDYKOWI W. BERNACKIEMU, MAKSYMIUKOWI, DOBROWLSKIEMU DO ŚLEDZTWA PROK. KRAJ OWEJ dot. BHU EUROFARM

Oszustwa syndyka, sędziów i prokuratorów, urzędników którzy w najróżniejszy sposób okradali "kawałki tortu" jakim było nieproceduralne ogłoszenie upadłości olbrzymiej firmy "EUROFARMU" opisywaliśmy wiele razy i jeszcze niejednokrotnie ten temat będziemy poruszać.
Polecamy teksty: EUROFARM - jak syndyk Włodzimierz Bernacki rozkradł firmę Witolda Duchiewicza - czyli wielomilionowy przekręt syndyka przy sprzedaży Osiedla Przylesie EUROFARMU , czy BEZPRAWIE SĄDU REJ. W WAŁBRZYCHU WOBEC EUROFARMU! , oraz AFERA UPADKU EUROFARMU

Aktualnie na prośbę poszkodowanych publikujemy kolejny dokument informujący o przestępstwie popełnionym przez (jeszcze) syndyka Włodzimierza Bernackiego.

Jolanta i Witold Duchiewicz Stolec 10.12.2007r.

SZEF

PROKURATURY REJONOWEJ

57-200 ZĄBKOWICE ŚL.

SYG. AKT Ds 1775/07

WNIOSEK O WŁĄCZENIE AKT SPRAWY DO ŚLEDZTWA SYG. AKT PR - IV-XI Ds. 21/07 PROWADZONEGO PRZEZ PROKURATURĘ KRAJOWĄ BIURO DS. PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ WYDZIAŁ XI ZAMIEJSCOWY WE WROCŁAWIU.

Informuję, iż w dniu 05.12.2007 r. składałem formalne zawiadomienie o przestępstwach znacznie poszerzone w stosunku do pisemnego oraz obszerne zeznania, do których dołączone zostały istotne dokumenty u funkcjonariusza Piotra Piela na Komendzie Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl.

Zawiadomienie o przestępstwach zostało poszerzone min. o wielokrotne poświadczanie nieprawdy i przekroczenie uprawnień, poprzez posługiwanie się nieważnymi pełnomocnictwami otrzymanymi od syndyka Włodzimierza Bernackiego przez adwokata Stanisława Gnata z Ząbkowic Śl., adwokata – radcę prawnego Joannę Mrozowską Wybierała z Ząbkowic Śl. adwokata Tomasza Bokszczanina ze Świdnicy oraz adwokata Stanisława Zawadzkiego ze Świdnicy.

Ponadto w zawiadomieniu i zeznaniach ujawniłem fakt przestępstwa syndyka Włodzimierza Bernackiego polegającego na niezgodnym z puin, bez wiedzy i koniecznego zezwolenia Sędziego Komisarza oraz zgody Rady Wierzycieli, tworzeniem tajnych lokat w następujących bankach; Nordea Bank SA O/ Wrocław, Dresdner Bank O/Wrocław, BPS SA O/Zabkowice Śl. Bank Zachodni O/Ząbkowice Śl., Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl.

Kwoty lokat, które wyliczyłem i są w dokumentach ukrywane przed wierzycielami wynoszą 37 mln zł, a syndyk posiadając prywatne konta w niektórych bankach, a w których lokował pieniądze otrzymywał prawdopodobnie stosowne gratyfikacje – premie – czyli łapówki.

Bezprawne lokaty bankowe są tworzone przez W. Bernackiego od końca 2004 r. do chwili obecnej, ale dokumenty finansowo-ksiegowe są celowo mataczone przez księgowe syndyka W. Bernackiego aby nikt nie mógł się zorientować w obrocie ogromnymi kwotami, które już od 3 lat powinny spowodować zmianę upadłości z likwidacyjnej na układowa lub trafić do wierzycieli, którzy praktycznie nie otrzymali jeszcze ani grosza od syndyka, który otrzymuje wynagrodzenie 800 tys. zł rocznie.

Syndyk zgodnie z puin może mieć tylko konta bankowe, na które ma zgodę Sędziego Komisarza i jest to zwykle jedno konto oraz jedno subkonto na które są wpłacane wadia przetargów.

Syndyk W. Bernacki ma zgodę S. Komisarza tylko na 1 konto w banku PEKAO SA O/Wałbrzych oraz na 1 subkonto w tym samym banku na wpłaty wadium.

Prowadzenie kont i zakładanie lokat w innych bankach bez zgody Rady Wierzycieli i zezwolenia S. Komisarza w formie Postanowień jest ewidentnym przestępstwem na ogromną skalę, gdyż umożliwia nadużycia i korupcję.

W dniu 06.12.2007 r. w Sądzie Okręgowym w Świdnicy gdzie toczy się sprawa o Syg. Akt IC 2392/06 z powództwa Syndyka W. Bernackiego przeciw Jolancie Duchiewicz zeznawał na rozprawie jako świadek pod przysięgą, Jan Dobrowolski, którego min. dotyczy przedmiotowe śledztwo Ds. 1775/07 i na pytanie Sądu czy wie o tym śledztwie dotyczącym posługiwania się przez niego nieprawidłowymi i nieważnymi pełnomocnictwami, co jest oczywistym przestępstwem wg Sądu, to Jan Dobrowolski zeznał do protokołu, że wszystko wie bo ma na bieżąco informacje i wgląd w materiały u funkcjonariusza na Policji i w Prokuraturze oraz że już także na pewno wie iż Prokuratura Rejonowa w Ząbkowicach Śl. odmówi wszczęcia śledztwa.

Na takie stwierdzenie Jana Dobrowolskiego, na którego złożyliśmy zawiadomienie o przestępstwie oraz o dzień wcześniej przez 3 godziny 05.12.2007 r. Witold Duchiewicz składał zeznania wszyscy obecni na Sali Sądowej byli zaszokowani, a szczególnie Przewodnicząca Składu Sędziowskiego SSO Pani Anna Habsner, nie kryjąca oburzenia z takiego oświadczenia J.Dobrowolskiego.

Odpis tegoż protokołu z rozprawy zawierający potwierdzenie ,,układu’’ Jana Dobrowolskiego z Prokuraturą i Policją w Ząbkowicach Śl. zamówiliśmy w Sądzie Okręgowym i niezwłocznie dołączymy do akt ŚLEDZTWA

W związku z powyższym mamy uzasadnione podejrzenie, że zgodnie z zeznaniami Jana Dobrowolskiego sprawa Śledztwa Ds. 1775/07 jest z góry ,,ustawiona’’ i przewidziana do odmowy wszczęcia śledztwa lub do umorzenia, a ponadto ponieważ nasze zawiadomienie zostało rozszerzone o elity Adwokatów i Dyr. Banków w tym adwokata Panią Joannę Mrozowska Wybierała, żonę Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Ząbkowicach Śl. Pana Janusz Wybierały, więc w takim przypadku powinny zostać wyłączone z urzędu wszystkie Prokuratury Rejonowe podległe pod Prokuraturę Okręgową w Świdnicy.

Nasz wniosek o włączenie akt do śledztwa Prokuratury Krajowej Wydział XI Zamiejscowy we Wrocławiu o syg akt PR-IV-XI Ds 21/07 jest zasadny, ponieważ sprawy się łączą w całość, a dotyczą w szczególności Upadłości BHU EuroFarm, Syndyka Włodzimierza Bernackiego, Jana Dobrowolskiego, Janusza i Elżbiety Maksymiuków, Agro-Krzepice oraz innych osób z w/w powiązanych.

Wiele czynności związanych ze śledztwem prowadzonym przeciwko w/w prowadzą w sposób bardzo profesjonalny Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a ponieważ do śledztwa Ds. 1775/07 jest konieczna szczególna i szeroka wiedza prawnicza to również ze względów merytorycznych niezbędne jest jego przeniesienie do Prokuratury Krajowej Wydz. XI Zamiejscowy we Wrocławiu.

Ponadto informujemy, że ze względów na obawy prawdopodobieństwa przecieku informacji i bardzo istotnych dokumentów potwierdzających min. przestępstwa dotyczące nielegalnych tajnych lokat bankowych syndyka W. Bernackiego do osób których zawiadomienia o przestępstwach dotyczą jesteśmy zmuszeni odmówić złożenie tych dokumentów do funkcjonariusza Policji Pana Piotra Piela, pomimo takiej obietnicy Witolda Duchiewicza złożonej do protokołu w czasie przesłuchania 05.12.2007 r.
Dokumenty te przekażemy tylko i wyłącznie do Prokuratury Krajowej Wydział XI Zamiejscowy we Wrocławiu, do której prosimy przekazać materiały niniejszego śledztwa Ds 1775/07.

Pismo przesyłamy e-mailem, faxem oraz składamy na biurze podawczym Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śl.

Jolanta i Witold Duchiewicz

Do wiadomości:

1. Pan Zbigniew Ćwiąkalski Minister Sprawiedliwości i Prokur. Generalny RP,

2. Prokuratura Krajowa w Warszawie,

3. Prokuratura Krajowa Wydział XI Zamiejscowy we Wrocławiu,

4. Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu,

5. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy,

Jolanta i Witold Duchiewicz Stolec 19.11.2007r.

SZEF
PROKURATURY REJONOWEJ
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 2
57-200 ZĄBKOWICE ŚL.

ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWACH.

SKŁADAMY ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIANIU SZEREGU PRZESTĘPSTW MIN. CELOWEGO WPROWADZANIA W BŁĄD POŚWIADCZANI NIEPRAWDY I PRZEKROCZENIA UPRAWNIEŃ ORAZ FAŁSZERSTWA W SPOSÓB CIĄGŁY CZYLI BEZPRAWNE WIELOKROTNE WYSTĘPOWANIE JANA DOBROWOLSKIEGO JAKO PEŁNOMOCNIKA SYNDYKA BHU EUROFARM WŁODZIMIERZA BERNACKIEGO, POCZĄWSZY OD 24.06.2004 R. DO OBECNIE POPRZEZ ICH WSPÓLNE CZYNNE I CELOWE WSPÓŁDZIAŁANIE.

W związku z toczącymi się wielu postępowaniami przed różnymi Instytucjami i Urzędami, Sądami, Organami Ścigania firmami oraz osobami fizycznymi na terenie głównie Dolnego Śląska, w których czynny udział powinien brać syndyk BHU EuroFarm Włodzimierz Bernacki robi to za pośrednictwem Jana Dobrowolskiego, który pełni u Syndyka Włodzimierza Bernackiego bezprawnie jego rolę jako pełnomocnik w oparciu o nieważne i nieprawidłowe, a tym samym fałszywe pełnomocnictwa.

Zgodnie z Prawem Upadłościowym i Naprawczym Syndyk nie może udzielać pełnomocnictw bez zgody Rady Wierzycieli oraz stosownych Postanowień Sędziego Komisarza i to za każdym razem gdy udziela pełnomocnictwa dla wykonania określonych czynności, a których z konkretnie określonych przyczyn syndyk nie może wykonać sam.

Działanie Jana Dobrowolskiego w oparciu o kolejne składane w różnych instytucjach począwszy od 24.06.2004 r. takie nieprawidłowe pełnomocnictwa powoduje nieważność wszystkich czynności prawnych, które wciąż bezprawnie wykonuje za syndyka W. Bernackiego, a który wszelkie takie czynności powinien wykonywać sam osobiście zwłaszcza, że otrzymuje ogromne wynagrodzenie w kwocie 800.000 zł rocznie, a ponadto Sędzia Komisarz powołał dodatkowo Zastępcę Syndyka w osobie Ronalda Olszewskiego, który również pobiera wysokie wynagrodzenie, a nie robi dosłownie nic od 2 lat.

Aby wykazać jakimi pełnomocnictwami Syndyka Włodzimierza Bernackiego posługuje się Jan Dobrowolski to załączam po kolei; zał.nr 1, pismo Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 27.12.2006 r. wzywające Jana Dobrowolskiego do dostarczenie oryginałów pełnomocnictw, które złożył z pismem w imieniu syndyka w październiku 2006 r., zał.nr 2 pismo z 02.01.2007r. Jana Dobrowolskiego do Sądu wraz z zał. nr 3 pełnomocnictwo z 14.02.2006 r. do występowania w imieniu syndyka przed sądami i zał. nr 4 pełnomocnictwo z 04.05.2006 r do wykonywania wszelkich czynności i podpisywania dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem upadłościowym BHU EuroFarm, które właśnie przedstawił jako przedmiotowe pełnomocnictwa umocowujace go praktycznie do wszystkiego i wszędzie łącznie z sądami dzięki czemu syndyk Włodzimierz Bernacki zupełnie przestał zajmować się firmą BHU EuroFarm i w siedzibie bywał raz na dwa miesiące, a wciąż otrzymuje ogromne pieniądze od ponad 3 lat tak jakby był co najmniej Prezesem bardzo dużego Banku.

Przewodniczący Składu Sędziowskiego Sądu Okręgowego we Wrocławiu, prowadzącego postępowanie IC 1259/05, stwierdził, że wg obowiązujących przepisów prawa pełnomocnictwa Jana Dobrowolskiego są nieprawidłowe, wydając dla nas polecenie abyśmy wystąpili do Prezesa Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. z wnioskiem o wszczęcie stosownych działań wobec bezprawnego posługiwania się nieważnymi i nieprawidłowymi pełnomocnictwami przez Jana Dobrowolskiego i to niniejszym czynimy.

Okazuje się, że oba wymienione i załączone pełnomocnictwa Jana Dobrowolskiego nie mają żadnej wartości prawnej dla wykonywania czynności zawartych w ich treści.

Prawo Upadłościowe i Naprawcze szeroko wykazuje i potwierdza nasze zarzuty całkowitej bezprawności posługiwania się przedmiotowymi pełnomocnictwami przez Jana Dobrowolskiego, a tym samym bezskuteczność wszelkich czynności prawnych i innych przez niego dokonywanych.

Aby nasze tezy udowodnić załączamy kserokopie stosownych stron koniecznych dla wyjaśnienia naszych racji z nowej specjalistycznej monografii z 2006 r. autorstwa Pani dr Anny Hrycaj pod tytułem ,,Syndyk Masy Upadłości”. zał nr 5 str. 80-87 (8 stron).

Autorka jest także praktykiem, jako czynny Sędzia Sądu Rejonowego Wydziału XV Gospodarczego Spraw Upadłościowych i Naprawczych w Poznaniu co dodatkowo wzmacnia jej tezy i wykładnie zawarte w profesjonalnie przygotowanym szczegółowym komentarzu do prawa upadłościowego i naprawczego dotyczącym syndyków masy upadłości.

Treść pełnomocnictwa zał. nr 3 dotyczy występowania przed sądami co jest niezgodne wywodem i tezami Pani Anny Hrycaj na str.83-85,, iż min. na dokonywanie czynności czynności procesowych lub administracyjnych konieczne jest zezwolenie sędziego-komisarza art. 179 ust 1puin, a takiego zezwolenia dla Jana Dobrowolskiego nigdy nie wydano.

Ponadto gdyby nawet takie zezwolenie wydano to byłoby ono nieważne zgodnie z KPC, ponieważ reprezentować jako pełnomocnicy syndyka mogą wyłącznie osoby będące adwokatami lub radcami prawnymi.

Treść drugiego pełnomocnictwa zał.nr 4 dotyczy reprezentowania syndyka przy wykonywaniu wszelkich czynności co jest przedstawione przez autorkę na str 82-83 jako bezwzględnie sprzeczne z z ustawą art. 58 &1 KC

w zw. z art. 98 KC.

W związku z powyższym przedmiotowe pełnomocnictwo udzielone Janowi Dobrowolskiemu przez syndyka W.Bernackiego jest nieważne na podstawie art. 58 KC&1 w zw. z art.161 ust. 1 oraz art.159 Pr. Upadł.i Napr. wobec czego czynności prawne dokonane przez takiego pełnomocnika nie wywołują skutków prawnych dla masy upadłości.

Ponadto jakby tego było mało Syndyk W. Bernacki zatrudnił w sposób niezgodny z Art.179 Pr. Up. i Napr. ponieważ do końca 2005 r. Jan Dobrowolski pracował u syndyka jako pracownik upadłego w oparciu o umowy o pracę, które załączam jako zał.nr 6 i zał.nr 7, a dopiero w 2006 r. zawarł prawdopodobnie kolejną umowę kontynuującą zatrudnienie, ale bez jakiegokolwiek śladu w dokumentacji upadłościowej co wskazuje na fikcyjność zatrudnienia, ponieważ Syndyka nikt nigdy nie kontroluje, a Sędzia Komisarz Jarosław Iwanek bezwiednie zatwierdza wszystkie sprawozdania Syndyka W.Bernackiego, a on czując się całkowicie bezkarny, rażąco łamie prawo co byłoby niedopuszczalne gdyby był jakikolwiek nadzór nad tym w czepku urodzonym bezkarnym syndykiem tak bardzo kompromitującym Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.

Bezprawność sposobu zatrudnienia przez Syndyka Jana Dobrowolskiego jest wykazana przez autorkę P. Annę Hrycaj na str. 85-87 monografii.

W związku z powyższym:

1.Wnosimy o wszczęcie postępowania karnego przeciwko Syndykowi Włodzimierzowi Bernackiemu w związku z wydawaniem nieprawidłowych i nieważnych pełnomocnictw Janowi Dodrowolskiemu, którymi ten posługiwał się od 24.06. 2004 r. dokonując w imieniu syndyka wielu czynności prawnych, które są nieważne z mocy prawa i świadomie wprowadzał w błąd urzędy, instytucje, sądy, organa ścigania, firmy oraz osoby fizyczne.

2. Informujemy również Prezesa Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl., że jesteśmy zmuszeni do złożenia zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śl. o popełnieniu szeregu przestępstw przez Jana Dobrowolskiego oraz Syndyka Włodzimierza Bernackiego poprzez udzielanie oraz posługiwanie się nieważnymi i nieprawidłowymi pełnomocnictwami wobec Masy Upadłości BHU EuroFarm oraz upadłego w tym przestępstw polegających na dokonaniu bardzo wielu nieważnych czynności materialno-prawnych, administracyjnych i prawnych, które spowodowały szkody wielkich rozmiarów dla uczestników postępowania upadłościowego oraz osób trzecich nieświadomych celowych oszustw trwających od czerwca 2004 r. do obecnie.

Pismo składamy na biurze podawczym Prokuratury Rejonowej.

Jolanta i Witold Duchiewicz

Do wiadomości:

  1. Pan Zbigniew Ćwiąkalski Minister Sprawiedliwości i Prokur. Generalny RP,
  2. Prokuratura Krajowa w Warszawie,

Sporo innych artykułów znajdziemy po prosty wrzucając do wyszukiwarki na naszej głównej stronie hasło: eurofarm

Nasz Dziennik - Mafia i powiązani z nią "biznesmeni" wykorzystują wrocławskie organa wymiaru sprawiedliwości do niszczenia firm zagrażających ich interesom - Upadłość na zlecenie .

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.