Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 04-05-2014

WARSZAWSKA WOJNA O WIECZYSTE SPRZECIW OBYWATELSKI

Przez lata samorządy bezkarnie łupiły mieszkańców miast podwyżkami opłat i podatków. Wiadomo potrzeby urzędników są nieograniczone zwłaszcza na takie wydatki jak
 tęcza na Placu Zbawiciela w Warszawie, pomnik waryńskiego, półtora tysięcy urzędników więcej za jej rządów więcej za Hannę Gronkiewicz Waltz. I może to tłumaczy dlaczego sprzeciw wobec opłat wieczystego pojawił się w stolicy. 

 

PODWYŻKI ZA UŻYTKOWANIE MOGĄ BYĆ BEZPRAWNE? Wojnę horrendalnym podwyżkom wypowiedziało Stowarzyszenie Interesu Społecznego "Wieczyste jego członkowie złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, kwestionując legalność postanowień uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie przekazania dzielnicom do wykonania zadań i niektórych kompetencji tzw. uchwały kompetencyjnej ustawa o gospodarce nieruchomościami (UGN) stwierdza, że za aktualizację rocznych opłat oraz za inne czynności związane z tymi opłatami odpowiada właściwy organ, którym - według ustawy - jest w odniesieniu do gminy jej organ wykonawczy, a organem wykonawczym dla stolicy jest jej prezydent. Dzielnice są natomiast nie organami, tylko jednostkami pomocniczymi. Jak twierdzą prawnicy, skarga ma duże szanse powodzenia. Wypowiedzenia może dokonać jedynie prezydent Warszawy lub osoba osobiście umocowana przez niego do dokonania takiej czynności. Wprawdzie od dwóch lat prezydent miasta zaczęła osobiście przyznawać pełnomocnictwa, jednak wciąż w wielu decyzjach o podwyżkach są powołania na uchwałę kompetencyjną. Jeśli WSA uzna skargę, tysiące podwyżek może okazać się bezprawnych, a użytkownicy będą mogli składać do sądu pozwy o zwrot nadpłaconej kwoty (wp.pl, Rzeczpospolita)


PROTEST: 10 kwietnia przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie odbył się wiec protestacyjny zorganizowany przez Stowarzyszenie Interesu Społecznego "Wieczyste". Około setka demonstrantów. Dlaczego 10 kwietnia, bo tego dnia miała odbyć się rozprawa ze skargi Stowarzyszenia na uchwałę kompetencyjną w zakresie aktualizacji opłat wieczystego użytkowania. WSA pod koniec lutego wyznaczył termin na 10 kwietnia, jednak 25 marca zarządzeniem sędziego odwołano rozprawę bez żadnych przyczyn. Na 2 dni przed rozprawą okazało się, że Sąd zawiadomił o odwołaniu rozprawy - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Warszawy (odpowiedzialny za rejestrację zgromadzeń), choć nie jest ono uczestnikiem postępowania sadowego. Ponadto 9 kwietnia Stowarzyszenie otrzymało pismo od Sądu, w którym ten ostatni (po 10 miesiącach?) wzywa do uzupełnienia skargi o upoważnienie użytkowników wieczystych w imieniu których występuje Stowarzyszenie (choć przecież te upoważnienia były złożone wraz z wezwaniem do Rady Warszawy o uchylenie uchwały) oraz o wykazanie ich interesu prawnego, choć Stowarzyszenie już to 2 razy uczyniło (Czyżby użytkownik wieczysty nie miał interesu prawnego w określeniu organu właściwego w sprawie aktualizacji opłat wieczystego użytkowania?)

PROJEKT OBYWATELSKI W/S WIECZYSTEGO: Protest zaskoczył media i szybko temat wieczystego podchwyciły różne media, pojawiło się szereg artykułów, w PR24 i w TY Regionalnej Warszawa zaproszono prezesa Stowarzyszenia dra Daniela Alain Korony. Szczególne zainteresowanie wzbudził projekt obywatelski ustawy w/w wieczystego, które przegotowało Stowarzyszenie. Zakłada on, że jeśli grunt jest przeznaczony pod mieszkaniówkę, opłata jest obniżona do stawki 0,3 proc. Z kolei byłaby ona taka sama jak obecnie dla gruntów m.in. pod zabudowę sakralną czy oświatową. Szef Stowarzyszenia Daniel Alain Korona dodaje, że równocześnie miałaby być zlikwidowana 50-proc. bonifikata, z której mogą korzystać użytkownicy mający niskie dochody. Co ważne, obywatelski projekt ma umożliwić także każdemu właścicielowi mieszkania indywidualne przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Dziś jest to teoretycznie możliwe, ale jak tłumaczy Korona, w przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych często barierą nie do pokonania jest wymóg, że jeśli jest kilku jego współużytkowników, wniosek muszą złożyć wszyscy jednocześnie. Nowe przepisy mają to zmienić (wywiad Daniela w PR24),

APEL O UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW:  Aby projekt ustawy trafił do Sejmu, potrzeba 100 000 podpisów. Jak stwierdza prezes Stowarzyszenia Daniel Alain Korona - Na razie zbieramy podpisy niezbędne do zgłoszenia zawiadomienia do Marszałka Sejmu o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Potrzebne jest 1000 podpisów, ale przedstawimy co najmniej dwa razy tyle. Prawdziwe wyzwanie będzie po formalnym zgłoszeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. W ciągu trzech miesięcy będziemy wówczas musieli zebrać łącznie 100 tysięcy. Zbierać podpisy zamierzamy w różnych miejscach publicznych. W Internecie będziemy publikować adresy, gdzie będzie można składać lub wysyłać podpisy. Liczymy, że wielu mieszkańców włączy się do akcji zbierania. Wszak projekt obywatelski jest w ich interesie. (Wywiad Daniela w piśmie M6)

POPRZYJ PROJEKT, BO INACZEJ CZEKAJĄ CIĘ NOWE PODWYŻKI: Od lat prowadzona jest polityka systematycznych podwyżek opłat wieczystego użytkowania, wzrost opłat wynosi kilkaset, a nawet tysiąc procent. Wysokość opłat po podwyżkach jest sporym ciężarem dla mieszkańców, zwłaszcza emerytów, rencistów i mniej zamożnych osób. Podstawą podwyżek są operaty szacunkowe, które delikatnie mówiąc robione są dość tendencyjnie. Wzrost opłat dotyka coraz to nowych osiedli i nieruchomości, dlatego również mieszkańcy … nie powinni się czuć bezpiecznie. Wedle szacunków stowarzyszenia opłaty wzrosną w najbliższym czasie co najmniej czterokrotnie. Dlatego należy bronić się przed dalszymi podwyżkami i stąd nasza propozycja projektu zmiany ustawy. – tłumaczy Korona w M6.

WŁADZA ŁATWO NIE ODPUŚCI DOCHODÓW: Jak wiadomo, opłaty za użytkowanie wieczyste to ważny dochód gmin, z którego z pewnością łatwo nie zrezygnują, jednak szczególnie mieszkańcom dużych aglomeracji opłaty te bardzo dają się we znaki - wskazują eksperci, komentując obywatelski projekt ws. opłat za użytkowanie wieczyste. Mówiąc gminy, mamy na myśli urzędy, a za nimi politycy. Choć żadna partia nie popiera projektu obywatelskiego – jeżeli zostaną zebrane podpisane – jednak projekt moze uzyskać większość. Dlaczego? Bo rok 2014/2015 to rok wyborczy, zarówno koalicja jak i opozycja mogą obawiać się odrzucenia projektu i narażenia się 13 mln spółdzielcom. W roku wyborczym to głos nie do pogardzenia. SIS zapowiada zatem systematyczny nacisk na polityków, gdy projekt trafi do Sejmu.GŁÓWNE TEZY USTAWY 

ADRES DO KORESPONDENCJI (gdzie przesyłać listy z poparciem dla projektu) Stowarzyszenie Interesu Społecznego "Wieczyste", Sobieskiego 64/8, 02-930 Warszawa

KONTAKT E-MAIL: serwis21@gmail.com

SIS WSTĄPIŁ I ZAŻĄDAŁ WYŁĄCZENIA SĘDZIEGO
8 kwietnia - Sąd Rejonowy Warszawa Śródmieście. Sprawa o aktualizację opłat wieczystego użytkowania (powódce podwyższono opłatę o 700%).

Rozprawa jednak przebiegła całkiem nietypowo, a to za sprawą Stowarzyszenia Interesu Społecznego "Wieczyste". Przedstawiciel Stowarzyszenia złożył na rozprawie wniosek w/s wstąpienie Stowarzyszenia do postępowania i zanim Sąd zdołał się ustosunkować do tego wniosku, wystąpił w trybie art.49 kpc o wyłączenie sędziego (sędzia w innym postępowaniu - niezgodnie z przepisami art.61 kpc w związku z art.7 ust.1 pkt.6 ustawy o VAT odmówił z urzędu wstąpienia Stowarzyszenia). Powódka poparła na rozprawie wniosek o udział Stowarzyszenia w postępowaniu. Zaskoczony sędzia przez chwilę nie wiedział co czynić. W końcu zarządził wezwania o uzupełnienie wstąpienia o pisemną zgodę powódki na udział Stowarzyszenia. 

Sąd oddalił także wniosek powódki o zwolnienie z kosztów sądowych (i nie pouczyl jej o możliwości skorzystania z art.229 kpc. tj. iż nie wymagają dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną - innymi słowy wystarczy uznać wartość nieruchomości dokonaną przez miasto, a opinia biegłego wówczas jest zbędna).

Rozprawę odroczono do czerwca. W pierwszej kolejności będzie musiało być rozstrzygnięte po uzupełnieniu wezwania, wniosek Stowarzyszenia o wyłączenie sędziego. Na tym tle być może powstanie kolejny spór, albowiem przepisy kpc mówią o wstąpieniu (a nie o dopuszczeniu), zatem z chwilą wstąpienia organizacja społeczna jest stroną postępowania przynajmniej dopóty nie zostanie orzeczone odmowa wstąpienia. Jednak w sytuacji wniosku o wyłączenie sędziego, nie będzie mógł on wydać postanowienia w sprawie.

Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe 
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.


Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Michał Lorenc
02-02-2015 / 21:01
Tak, jak masz w firmie lub innej organizacji dane pracowników czy Klienta (mail, adres czy nawet telefon) to musisz wdrożyć dokumentacje przetwarzania danych a niektóre zbiory konsumentów musisz zarejestrować w GIODO. Od tego nie ma odstępstwa a kary, cytuje z ustawy sięgają: „Zgodnie z art. 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wysokość grzywy wynosi: - dla osób prawnych do 50 000 zł za każde uchybienie, ale nie więcej niż 200 000 zł w jednym postępowaniu egzekucyjnym - dla osób fizycznych do 10 000 zł za każde uchybienie, ale nie więcej niż 50 000 zł w jednym postępowaniu egzekucyjnym art. 12 ustawy o ochronie danych osobowych” Dokumentacje możesz opracować sam, na podstawie rozporządzenia do art. 39a ustawy o ochronie danych – ale to karkołomne. Dlatego lepiej skorzystać z wyspecjalizowanej kancelarii. Ja wdrożyłem dokumentacje ochrony danych RBDO Tutaj mają ofertę: rbdo.pl/sklep/ Można też dowiedzieć się więcej o ochronie danych i o nowych przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku w serwisie RBDO na rbdo.com.pl/category/informacje-prawne/ Zdaje się że po nowelizacji ustawy od 1 stycznia 2015 r. pojawi się obowiązek wyznaczenia i zgłoszenia tzw. Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) dla firm które nie chcą zgłaszać zbiorów do GIODO. Ponoć korzystniejsze jest po staremu zgłoszenie do GIODO zbioru – tutaj rekomendacje – rbdo.com.pl/promocja/
~Władysław Michalski
02-02-2015 / 21:00
Ktoś z was ostatnio wprowadzał do swojej firmy dokumentację przetwarzania danych osobowych? Jak to wygląda od strony praktycznej? Jak najlepiej spełnić procedury, których wymaga GIODO? Czy warto zgłaszać Administratora Bezpieczeństwa Informacji do GIODO ?
~2 czerwca SEJM
01-06-2014 / 11:37
3/4 Polaków zarabia ok. 2000 zł, ale mimo to chore państwo niemiłosiernie drenuje ich dochody. Często Polacy są zmuszeni płacić haracz za użytkowanie wieczyste gruntu pod swoim mieszkaniem w wielokondygnacyjnym budynku wyższy niż Niemcy, którzy za apartament w dużym mieście płacą Grundsteuer średnio 150 - 300 euro rocznie. www.administrator24.info/artykul/id3727,co-nieco-o-podatkach-od-nier Tendencyjne wyceny wartości gruntów pod blokowiskami na poziomie 1200 zł/m2 gruntu (www.e-wilanow.pl/forum/149/4968) przez szukające dochodów władze miast powodują, że można mnie jako właścicielowi mieszkania 64 m2 w 3 piętrowym budynku do którego przypisano grunt w wymiarze 156 m2 naliczyć "legalnie"! opłatę roczną w wysokości 1872 zł (1% wartości gruntu). Dla większości emerytów jest to znacznie więcej niż wynosi wysokość ich emerytury lub renty. Tymczasem Niemiec płaci opłatę poniżej 10% pensji minimalnej czy emerytury rocznie. Do świadomości rządzących nie dociera, że gdyby sprzedawano mieszkania i ich wartość byłaby równa wartości gruntu to rzeczywisty koszt mieszkania byłby dwa razy większy i popyt na te mieszkania byłby zerowy. Dodatkowo nabieram pewności, że władze miasta Poznania w porozumieniu z prezesami spółdzielni (lub odwrotnie) celowo blokowały wykup gruntów przez kreowanie niekończących się postępowań o zwrot gruntów. 2 czerwca przed Sejmem o godz 16.00 będzie demonstracja przeciwko takim praktykom. stowarzyszenie-interesu-spolecznego.blogspot.com/