Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 lutego 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 20-08-2012

SĘDZIOWIE I PROKURATORZY ŁAMALI PRAWO nie tylko w sprawie parabanków typu amber gold czy geting banku ! Michał Ziębiński   

Parafrazując Słonimskiego – „Sytuacja w Wymiarze Sprawiedliwości nie jest tak zła, jak by się pozornie wydawało, jest znacznie gorsza.”

Czytam artykuły prasowe i w Internecie na temat afer Amber Gold i Finroyal i mam pewien niedosyt. Pełno w nich różnych faktów i informacji lecz żaden nie dotyka istoty zjawiska.
Brak też całościowej oceny i propozycji rozwiązania tych problemów
. Oto kilka z nich.

Przestrzegać istniejące prawo!

W obu tych sprawach, podstawową winę ponosi wymiar sprawiedliwości, którego funkcjonariusze nie przestrzegają prawa, nie wykonują swych obowiązków i w poczuciu bezkarności nadużywają swych stanowisk by łamać prawo. Przykłady?

- Sędziowie Sądów Rejestrowych rejestrują spółki bez sprawdzenia niekaralności członków zarządów i rad nadzorczych,

-  nie egzekwują latami sprawozdań finansowych spółek i nie skreślają z rejestru, ze wszystkimi tego konsekwencjami, spółek które w terminie ich nie dostarczyły,

- rejestrują nowe spółki, których członkami zarządu lub rad nadzorczych, są osoby  nie wypełniające  obowiązku składania sprawozdań z należących do nich innych spółek.

- Sędziowie sądów karnych, łamią przepisy kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego orzekając wyroki w zawieszeniu, w stosunku do osób uprzednio skazanych za przestępstwa gospodarcze. Nadużywają w ten sposób swych stanowisk i przekraczają uprawnienia.

- Prokuratorzy umarzają śledztwa z doniesień Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących „parabanków” pomimo, że członkowie ich zarządów byli karani za przestępstwa gospodarcze,

- prowadzą śledztwa w sposób rażąco przewlekły, bez żadnego uzasadnienia, nadużywając w ten sposób swych  uprawnień i działając w interesie nieuczciwych zarządów spółek.

Wyeliminowanie w/w patologii, nie dopuściłoby wspomniane spółki do kierowania ich przez  oszustów. Nie byłoby ich na rynku, a obywatele uniknęliby ogromnych strat.

Wszyscy ci sędziowie i prokuratorzy powinni być oskarżeni i skazani za popełnione przestępstwa. Bo to są przestępstwa a nie pomyłki.  Aktualna sytuacja wskazuje na rażące wieloletnie zaniedbania Ministra Sprawiedliwości i Prokuratury Generalnej z tytułu braku nadzoru, kontroli i informacji o funkcjonowaniu podległych sobie jednostek. System taki po prostu, tak naprawdę nie istnieje, lub nie spełnia swoich podstawowych funkcji.

„Zalegalizować parabanki” -  dostosować prawo bankowe do życia gospodarczego

Obecne Prawo Bankowe obowiązujące od 1998 roku, pomimo dokonania w nim sześćdziesięciu nowelizacji, do dnia dzisiejszego nie dostosowano w pełni do realiów naszej gospodarki. Choć art. 171 tej ustawy wyraźnie mówi, że nie wolno przyjmować pieniędzy bez odpowiedniej zgody Komisji Nadzoru Finansowego, to jednak istnieje dużo spółek które to robią od lat. To bezprawie – nic się jednak nie dzieje. Przecież taka działalność musi być wpisana w statucie, a jeśli została wpisana, musi mieć pozwolenie  KNF, a jeśli go nie ma, nie może być zarejestrowana. Świadczy to o zwykłym bezprawiu i o tym, że KNF, Ministerstwo Finansów, Prokuratura Generalna i Ministerstwo Sprawiedliwości nie spełniają swych podstawowych obowiązków. Prawo należy dostosować do życia gospodarczego, a nie odwrotnie. Taksówkarz musi mieć licencje – parabank nie?

Ministerstwo Finansów i KNF muszą się wreszcie zdecydować czy należy „zalegalizować” „parabanki” czy dalej tolerować „szarą strefę”. Odpowiedź jest jednoznaczna, należy więc  niezwłocznie znowelizować Prawo Bankowe, które określi m.in., że: spółki te mogą działać tylko w oparciu o zgodę KNF, są nadzorowane prze KNF, zapewniają odpowiednie gwarancje dla powierzonych wkładów. W nowelizacji  powinna być jasno zdefiniowana dodatkowo odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów i innych urzędników za niedopełnienie obowiązków opisanych wyżej. Rzecz jest w zasadzie przesądzona, bo jest to tendencja światowa i trudno tę tendencję będzie zatrzymać, inaczej ta działalność zejdzie do podziemia i stanie się domeną mafii. Dlaczego tego nie zrobiono już dawno, nie wiadomo, jednak można przypuszczać, że wynikło to z gry różnych grup interesów.

Kto zyska o kto straci na „legalizacji” parabanków – grupy interesów

Parabanki stanowią dziś na świecie potężną konkurencję dla tradycyjnych banków dochodzącą do trzydziestu procent rynku. U nas szacowany jest na kilka procent, ale stale rośnie. Wprowadzenie proponowanych regulacji będzie na pewno korzystne dla parabanków,  gdyż ureguluje precyzyjnie ich status, a co ważniejsze spowoduje dodatkowy napływ klientów do tych spółek. Oczywiście takie regulacje będą nie na rękę kombinatorom wszelkiej maści, którzy chcą budować  nieuczciwy biznes.  Ale przecież właśnie o to chodzi by ich eliminować z rynku.  

Takie regulacje, co zrozumiałe, nie będą się podobać bankom bo stwarzają lepsze warunki dla konkurencji. Można przypuszczać, że lobby bankowe jest dostatecznie silne w KNF i MF, gdyż udało mu się skutecznie blokować niekorzystną dla nich zmianę od wielu lat. Nowa regulacja będzie również niekorzystna dla funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, gdyż będzie nakładać dodatkowe ostre sankcje za niewykonywanie swych obowiązków, a ponadto ograniczy możliwość podejmowania dowolnych, niezgodnych z prawem decyzji, które dziś podejmują raczej nie ze względów altruistycznych. Dziewięć wyroków z zawieszeniem dla właściciela Amber Gold. Zgroza. Czyżby nikt wcześniej o tym nie wiedział? To świadczy o tym, że MS, MF I PG zupełnie nad tym nie panują. Hulaj dusza piekła nie ma!

Te niezbędne zmiany będą korzystne dla obywateli, którzy będą czuć się bezpiecznie, bo stworzenie dobrego prawa i jego skuteczna egzekucja zapewni im większe bezpieczeństwo.

To obowiązek wyznaczonych do tego urzędów państwowych. Specjalnie nie używam w tutaj zwrotu „obowiązek państwa” bo to nie państwo ma nam to zapewnić, ale konkretni funkcjonariusze znani z imienia i nazwiska! To ich obowiązek za który biorą pensje z naszych podatków.

Wstyd mi za ludzi typu Niesiołowskiego którzy dziś piszą i mówią o „chciwości i głupocie obywateli”

Najpierw trochę faktów. Finroyal proponuje 8.5% rocznie na koncie a vista, oraz 11% na lokacie rocznej. Jeśli do tej ostatniej odejmiemy podatek Belki pozostaje 8.58%, jeśli odejmiemy od tego inflację 4%,  pozostaje  4.58%. Pisanie o „chciwości” i „krociowych” zyskach jest po prostu niesmaczne i bezpodstawne. Wczoraj w  skrzynce mailowej znalazłem reklamę lokat w banku z 9% oprocentowaniem w skali roku, a dziś przyszła z innego banku który oferuje 9.5%, a przed chwilą reklamę sprzedaży obligacji z 11% oprocentowaniem. Bank PKO BP oferuje dziś 4.0% na rachunku oszczędnościowym, dla kwoty od 100.000 do 200.000 zł. Dla niższych wpłat oprocentowanie wynosi 3.5%, co po odjęciu podatku i inflacji oznacza, że po prostu na tych lokatach tracimy. Na rachunku rozliczeniowym oprocentowanie wynosi 0.01% – to ponury żart. To wszystko się dzieje w majestacie prawa, a bank państwowy po prostu okrada miliony obywateli z ich oszczędności. To jest dopiero biznes. Oto dla czego Polacy uciekają z banków i szukają lepszych możliwości lokat. I trzeba im zapewnić takie możliwości, nadzorując i kontrolując powstawanie i funkcjonowanie spółek które to umożliwiają. To się nazywa wolny rynek i konkurencja – nadzorowana przez Państwo.

Mówienie o tym, że lokata roczna 11% w parabanku to lokata niebezpiecznie wysoka jest nieuzasadnione. Polskie banki są źle zorganizowane, mają niską wydajność i wysokie koszty, a pomimo to osiągają wysokie zyski, gdyż wyzyskują klientów i łupią z nich skórę, a ton nadają wielkie banki. Małe, nowe i dobrze zorganizowane banki czy parabanki mogą oferować wyższe oprocentowanie lokat, gdyż mają lepszą organizację pracy, większą wydajność, niższe koszty a ponadto jak np. parabanki, mogą inwestować w inne przedsięwzięcia przynoszące wyższe zyski. Ponadto sprzyja im skala. Mniejsza jednostka może lepiej lokować pieniądze niż duży bank, który z racji swej wielkości nie może wybrać tylko najlepszych lokat, gdyż ich ilość jest ograniczona.       

„Pouczanie i ostrzeganie” społeczeństwa przez KNF

Zamiast natychmiast naprawić własne błędy i zaniedbania i znowelizować prawo, tak by zapewnić bezpieczeństwo obywatelom, KNF proponuje jakieś bliżej nieokreślone kampanie informacyjne, które mają uświadomić obywateli o niebezpieczeństwie inwestowania w parabankach. To znaczy wszystko pozostaje po staremu a tylko obywatele mają uważać – co się przekłada na – nie zanosić pieniędzy do parabanków. Totalna bzdura. Przecież w ten sposób funkcjonariusze  państwa będą podważać zaufanie do wszystkich parabanków zupełnie bezpodstawnie, chyba, że mają oni informacje i dowody, że wszystkie parabanki to organizacje przestępcze. Przyjęcie takiego założenia należy uznać za absurdalne. No bo jeśli tak jest, powinny być dawno zlikwidowane. Proponowana kampania to darmowa promocja dla banków.

Płacimy funkcjonariuszom rządu z naszych podatków pensje, by załatwiali sprawy które obywatel sam, lub jego gmina nie może załatwić, co „uczenie” nazywa się zasadą pomocniczości państwa. O tej zasadzie i samorządnej Polsce pisze pięknie i mądrze Profesor Jerzy Regulski, w swej książce „Samorządna Polska”. Przypomina tam, że słowo „minister” oznacza po łacinie „sługa”, w tym przypadku sługa społeczeństwa, o czym pewni ministrowie zapomnieli, jeśli kiedykolwiek mieli taką świadomość.  Do takich spraw należy między innymi szeroko pojęte bezpieczeństwo obywateli, w tym bezpieczeństwo inwestowania w instytucjach finansowych. Swych obowiązków Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuratura Generalna nie spełniło. Teraz   powinny to jak najszybciej naprawić. Specjaliści z MF i KNF we współpracy z MS powinni przygotować nowelizację Prawa Bankowego w zakresie funkcjonowania parabanków do jesiennej sesji sejmu tak, by nowelizacja zaczęła obowiązywać w tym roku. To bardzo pilna sprawa! Czy Ministerstwo Finansów pracuje nad taką nowelizacją?, Czas nagli.

Od 26 października b.r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa Bankowego powodująca objęcie SKO-ków nadzorem KNF, a depozytów,  zewnętrznym systemem gwarancji. Jednak MOŻNA.  

Ukarać surowo winnych. Do oceny przestępstw popełnionych przez sędziów i prokuratorów musi być powołana specjalna komisja i sąd, złożone ze specjalnie wybranych nieskazitelnie uczciwych sędziów i prokuratorów.  Obecnie działające struktury wymiaru sprawiedliwości nie są zdolne do wykonania tego zadania i całą sprawę koledzy załatwią między sobą i winnych tego bezprawia nie będzie, lub otrzymają symboliczne wyroki. Takie nadzwyczajne działania winny stanowić początek oczyszczania Wymiaru Sprawiedliwości z ludzi nieuczciwych i skorumpowanych. Skala problemu jest ogromna. Afery AG i Finroyal to wierzchołek góry lodowej. Należy prawdzie spojrzeć w oczy.

Tylko szybkie i surowe ukaranie winnych, i publiczne ogłoszenie wyroków, sprawi, że można będzie uznać, że nasz aparat państwowy liczy się ze społeczeństwem i zaczyna działać zgodnie z wyznaczonymi mu zadaniami.

Inaczej, nadal będziemy żyć w państwie bezprawia. 

Michał Ziębiński                    

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~RomanCe
12-08-2014 / 11:03
Marek Bojarski, rektor Uniw. Wrocławskiego jest wybitnym prawnikiem i wybitnie robi wodę z mózgu dla społeczeństwa akademickiego. Jego kompan Gosciwit Malinowski, dr.Habbitowany, przepuścił plagiat i duszą się obaj w tym bagnie. "Niewolnica z doktoratem" na swoim blogu opisuje jak MNiSW zatwierdziło plagiat w imię tak zwanej koleżęńskości niższego rzędu. Czytajcie blog; folwarkuwr.wordpress.com
~artek
27-12-2012 / 15:35
Duży może więcej,a mały niech siedzi cicho!!!!!
~marek777
01-09-2012 / 15:37
Jak powstaje "CUD gospodarczy w Polsce wg Donalda TUSK-a"Ok. godz.10-tej, dnia 31-08-2012r „żołnierz” Donalda TUSKA ps. Nikodem DYZMA. sekretarzyna w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Stanisław Gawłowski – poseł PO na SEJM RP (rezerwowy kandydat na PREZESA URM RP – jeden z hersztów zachodniopomorskiej ośmiornicy zajmującej się N A Z I S T OW S K Ą grabieżą dóbr materialnych stanowiących dorobek życia Obywateli np. Krystyny i Zygmunta CĄKAŁA, Jana MYSZKIER, Lilii BYLICKIEJ, Jadwigi i Czesława ŚWIĄTEK i I N N Y C H) – patrz : 1. Zawiadomienie z dnia do Council of Europe Jadwiga i Czesław ŚWIĄTEK Sarbinowo ul. Bursztynowa 5 2. Zawiadomienie z dnia do Council of Europe Krystyna i Zygmunt CĄKAŁA Krokowo 2 gm. Świeszyno 3. Zawiadomienie z dnia 15-04-2003r oraz 10-12-2009r do Donald TUSK Prezes URM Rzeczpospolitej Polski - Jan MYSZKIER MANOWO 57 4. Zawiadomienie z dnia do Council of Europe -Lila Bylicka Dunowo 23 gm. Świeszyno 5. Zawiadomienie z dnia do Council of Europe - Lidia Kozłowska – „Willa Aleksander” Mielno ul. BOWiD 7 6. Wniosek z dnia 25-11-2010r do Prezydenta RP Bronisław Komorowski o nadanie MEDALU „Za Ofiarność i Odwagę” SSR Piotr CICHOŃ SR K-lin za ujawnienie i zidentyfikowanie procesowo POMÓWIENIA przestępczości zorganizowanej z Urzędu Gminy ŚWIESZYNO pod kierownictwem Jadwiga WAŚKO – sołtys z Dunowa (wspólnik sprawców ponad 30-letniej PRZEMOCY w Rodzinie). i I N N E. 31-08-2012r > wg taktyki i strategii > Stanisław G A W Ł OW S K I – kanapowiec z PO przy pomocy koszalińskiego awanturnika – komornik Marek W I N N I C K I + 2 komorniczych asystentów wzmocnieni siłami plutonu policji pod dowództwem z-cy koszalińskiego komedianta watażki KMP K-lin Wiesława TYL –a. Dokonali PACYFIKACJI posesji Nr 97 przy ul. Piłsudskiego w Koszalinie. Własność : Wiesława i Urszuli Rowińskich - patrz : http : //www.pokrzywdzeniprzezgawłowskiego.pl oraz http : // www.aferyprawa.eu. Bandyci w policyjnych mundurach poturbowali Czesława ŚWIĄTEK i zniszczyli jego PROTEST. Wiesław R O W I Ń S K I - P O to kolega klubowy „DYZMY” . Wątek jest rozwojowy. DYZMA jest w polu udziałów inwestycyjnych afery AMBER GOLD. Wcześniej byli jubilerscy młotkarze z NIEMIEC. Wspólnicy „DYZMY” (wcześniej V-ce prezydent miasta Koszalina) >> c d n. Polska państwo na NIBY ?! Pensjonat „ORZEŁ” ?! NAZIZM > RASIZM > TERRORYZM i co dalej ?! Nikodemie DYZMA z kumplami ? Jeżeli jesteś POLAKIEM z krwi i kości ?! Alternatywa J E S T JEDNOZNACZNA. POLSKA jest JEDNA. PRAWDA * HONOR * WOLNOŚĆ * DEMOKRACJA * RACJA STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. Koniec ŚLIZGAWKI. http : // www.aferyprawa.eu.
~Leszek
31-08-2012 / 04:44
Żenada w polskim sejmie w sprawie ABMER GOLD czwartek, 30 sierpnia 2012 22:08 Otóż już 19 sierpnia 2012 r. napisaliśmy o aferze AMBER -GOLD: nowo – stara sensacja w Polsce. Wielka ściema polskich polityków, prokuratury i sądów. Wszystkie służby udają, że szukają 70 mln. Dzisiejsza debata sejmowa była żenująca. Posłowie i ministrowie opowiadali bajki dla idiotów. Min. Gowin mówił o zmianach kodeksu postępowania karnego, nagrywaniu, zmianach ustawy o prokuraturze. Ale to przecież te proponowane zmiany są kolejnymi prawnymi bublami. Nagrywanie spraw to przecież dyżurny temat uzdrowienia postępowań od 2006 r., kiedy ministrem był Zbigniew Ziobro. Minęło 5 lat a posłowie nieroby nadal dyskutują a sprawy nagrywa się prawie w całej europie zachodniej i wschodniej, tylko nie w Polsce. Ba pan minister Gowin kłamie mówiąc o nagrywaniu spraw karnych, bo nagrywania nie ma nawet w propozycjach zmian kodeksu postępowania karnego, zaś sprawy cywilne nagrywa się w kilku sądach cywilnych odwoławczych czyli wtedy kiedy jest już po rzeczywistym postępowaniu dowodowym. Pan prokurator Seremet uważa, że w prokuraturze jest świetnie. Jednego co mu potrzeba to większych uprawnień. Faktem jest, że błyszczał na tle poselskiej miernoty. Otóż Panowie ministrowie i posłowie, zrozumcie w końcu, że tak długo jak długo, prokuratorzy, sędziowie i wszyscy inni funkcjonariusze publiczni nie będą ponosić odpowiedzialności dyscyplinarnej, finansowej i karnej za postępowanie niezgodne z prawem, tak długo żyć będziemy w skorumpowanym kraju. A co mówi prokurator Seremet: że był na spotkaniu u Prezydenta RP i w trakcie dyskusji profesorskiej uznano, że to delikatna materia aby prokuratorzy i sędziowie odpowiadali z art. 231 kk , a czemu ? - bo będą bali się prowadzić śledztwa i sądzić To jest po prostu błazenada naszych tzw. elit politycznych. O wystąpieniach posłów szkoda nawet mówić. Szkoda było po prostu dnia. Ci politycy nigdy w tym karju NIC nie zmienią.
~jakel
27-08-2012 / 07:27
Getin Bank > Amber GOLD i INNE PARA to jedna PARAFIA i para kaloszy.. Wszystko pod parasolem IMMUNITET - ów BEKARNOŚCI, BEZMYŚLNOŚCI w NIEZAWISŁOŚCI. Rodacy po Rewolucji SOLIDARNOŚCI pozostało 21 POSTULATÓW, pustych FRAZESÓW i ... "BOLEK" z FRAGLESAMI w tym pospolity BEŁKOT współwłaścicieli pensjonatu "ORZEŁ" D. TUSK & B. KOMOROWSKI. BEŁKOT ten sam jak w JAWORZU na POMORZU. NAJLEPSZY BEŁKOT miał Andrzej CZUMA , bo pośrednik Pana BOGA. Ale do koryta dopchało się więcej klientów . Z Gdańska do Koszalina (patrz pokrzydzeni przez GAWŁOWSKIEGO) przybył misjonarz "pracownik naukowy PO" GUTKOWSKI by dokonać "przeszczepu". Przywiózł ze sobą bagaż …. Kilka milionów. Wiewiórki mówią o złotówkach a borsuki o euro … Na portalu OFIAR GAWŁOWSKIEGO przyszły kandydat na premiera RP ?! stwierdza się, że te miliony pochodzą z .. obdarcia ze skóry U i W. ROWIŃSKCH z pomocą Strażników Granicznych - MSWiA. Bondaryk (ABW) stwierdził w odpowiedzi na powyższe, że to NIE zagraża BEZPIECZEŃSTWU pensjonatu „ORZEŁ”. RUSKI POP TEN DOPIERO zagraża ?! już ponad 1000 LAT. I co w 1945 wygraliśmy wojnę ? …. Z …NIEMCAMI !!! Donald TUSK (koleś GAWŁOWSKIEGO) poklepują się z MERKEL po … plecach. Zgodnie ze staropolskim porzekadłem :" ... każdy wuj na swój strój ..." - "buduje" się "dla Wolnej, NIEpodległej i Demokratycznej Polski" IMPERIUM, które jest ośmiornicą a hersztem jest GAWŁOWSKI Stanisław niby wielki człowiek a FAKTY świadczą, że pospolity watażka jakich brat Polak zna z okresu SZABROWNICTWA - lat 45 -50 -tych. CURIOZUM - depcze i niszczy NIEPOKORNYCH. Po NAZISTOWSKU - siłą , gwałtem i bezmyślności paranoją. cit. " ... a słowem jak nożem ..." Czesław NIEMEN. GAWŁOWSKI !! Kończ Waść wstydu oszczędź. GENTELMEN to TY jesteś jak mniej niż ZERO. I co dalej. Dalszy ciąg nastąpi. Majom kalendarz się skończył w …12 roku. Podobno papier im się skończył. Wesołego Alleluja !! PS. Koledzy z CBA sprawdźcie udziały GAWŁOWSKIEGO w AMBER GOLD. Rodzina przez Szwajcarię „pierze” pieniądze. Patrz KRS.