Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
14 lipca 2020
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

OKUPACJA POLSKIEGO SYSTEMU SĄDOWNICZEGO JEST FAKTEM Andrzej Tomasz Sobolewski

SKALA PROBLEMU JEST NIEMAŁA!!
W jednym z moich poprzednich artykułów zwróciłem uwagę na uzasadnione podejrzenie o istnieniu stanu ZAWŁASZCZENIA INSTYTUCJI SĄDÓW przez PSEUDOZAWODOWE KOTERIE O KONEKSJACH RODZINNO - TOWARZYSKICH

Dnia 21 września odbyła się rozprawa końcowa, bo tak się to nazywało w budynku sądu rejonowego w Gliwicach. Ostatni świadek oskarżenia wskazał sposób swojego zachowania w sytuacji, którą przestępcy ze straży miejskiej Knurowa wykorzystali do pomówienia mojej osoby, podając sprawę do Sądu. Świadek ów jednoznacznie wykazał, że jakiekolwiek wykroczenie z mojej strony nie miało miejsca. Stenogram z rejestracji przebiegu poprzedniej sprawy o sygnaturze wskazanej w poprzednim artykule, wykazał sfałszowanie przebiegu sprawy przez prowadzącego tytułującego się Sędzią Sądu Rejonowego, co znalazło swoje odzwierciedlenie w protokole z jej przebiegu. Dokumentacja sprawy, po sprzeciwie z dnia 30 marca 2009, do orzeczenia nazwanego wyrokiem wydanym w trybie nakazowym, została sfałszowana, aby nie była zachowana forma i treść źródłowa. Prawdopodobnie, aby chronić osobę orzekającą w trybie nakazowym. Mamy więc sfałszowanie dokumentacji sprawy w instytucji używającej nazwy Sąd Rejonowy - Sąd Grodzki. Mamy też sfałszowanie przebiegu sprawy przez prowadzącego i skrybę sądowego nazywanego sekretarzem. Czyny te, nie byłyby możliwe przy zagwarantowanej Niezawisłości Instytucjonalnej i spełnieniu wymaganej prawem koniunkcji trzech kryteriów zawodu Sędziego przez prowadzącego. Stan taki stwierdziłem wcześniej także w kilku innych sądach, a o stanie rzeczy poinformowałem Sąd Najwyższy i Ministra Sprawiedliwości już w latach ubiegłych. Brak działań weryfikujących podjętych z ich strony, świadczy o jednym! Trwaniu w przestępstwie i chronieniu przestępczego stanu rzeczy. Przypomnę czym jest Sąd. Sądem jest organizacja posiadająca gwarantowaną kwalifikowaną niezawisłość instytucjonalną i posiadająca kadrę sędziów, czyli osoby spełniające prawny wymóg koniunkcji trzech kryteriów niezbędny dla pełnienia urzędu Sędziego. Kryteriami o których mowa są: Nieskazitelna Uczciwość, Niezawisłość i posiadająca Mandat, czyli nominację Prezydenta. Problem jest poważny bowiem desygnowanie kandydatów na Sędziów, następuje ze strony Krajowej Rady Sądowniczej, tak zdaje się ona nazywa. Organizacji, która ma wyłudzony w Konstytucji zapis o wyłączności do desygnowania kandydatów na Sędziów!! Umożliwia to im obsadzanie systemu sądowniczego elementami niespełniającymi kryteriów prawnych i z pominięciem badań psychiatrycznych w zakresie charakterologicznych skłonności do zbrodni. Pozwalanie na wyłączność preferowania takich grup zawodowych w konstytucji jest bezprawiem. Tym bardziej, że takie organizacje prawnicze jak wykazuje analiza źródłowa, nie należą do społecznie pożytecznych. Uwolnione z obowiązku i odpowiedzialności, popadły w samowolę i doktrynerstwo. Pozorując niezbędność dla społeczeństwa, urosły do Organizacji Decydujących Prawie o Wszystkim! W państwie demokratycznym w tej formie nie ma dla nich miejsca, przynajmniej tak się wydaje!! To co utworzyły to PRZESTĘPCZY PRZEMYSŁ PRAWNICZY. Na razie nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, jaki interes ma społeczeństwo łożąc na ich utrzymanie? Z tego co widać to same straty!!
Krótka analiza. Kto decyduje o kształcie prawnym przepisu? Rezydenci Sejmu nie mający pojęcia o fundamentach prawa a nazywani posłami? Pozostaje odpowiedzieć jedynie Biuro Prawne Sejmu! Kto ich uczył Prawa? Odpowiedź jest prosta rezydenci katedr uczelni “prawniczych?”, w tym Sądu Najwyższego i obu trybunałów, mający swoje początki w państwie totalitarnym! Jaką Oni mają wiedzę na temat fundamentów prawa? Z tego co ujawniają żadną, albo celowo działają na szkodę Państwa posiadając taką wiedzę! Czy ktokolwiek uwierzy, że osoba tytułująca się i tytułowana Profesorem Prawa, nie zna prawa fundamentalnego? Odpowiedzcie sami! Moim zdaniem, jest to niemożliwe!
Od lat przypisuje się PRAWU cechy humanistyczne nie związane z logiką umieszczoną w dziedzinach ścisłych, jednoznacznie definiowalnych. Analiza fundamentów prawa wskazuje jednoznacznie, że jet ono wiedzą logiczną a więc ścisłą!! Następnym pytaniem jest, czy ktokolwiek potrafi wskazać dobro materialne służące do rozwoju społeczeństwa, którego twórcą jest humanista? Toż funkcjonowanie otoczenia i technologie są wynikiem działań logicznych. Czy nie czas z systemu prawnego usunąć osoby decydujące, a jedynie nauczone o Prawie, o jego filozofii, oraz o jego historii, ale nie nauczone Prawa!!
Prawnikiem nigdy nie będzie encyklopedysta kodeksowy, filozof i historyk Prawa. Może na pamięć się nauczyć tematyki powyższej, ale braknie mu miejsca na rozwinięcie analizy logicznej. Umysł człowieka cechuje się zasobowością. Zajmując zasoby umysłu wyłącznie wiedzą encyklopedyczną i historyczną, tworzy się kalekę pozbawionego w mniejszym lub większym stopniu umiejętności w zakresie analizy logicznej! A jedynie analiza skutków zdarzeń i logiczne dojście do przyczyn, pozwala przetrwać i się rozwinąć!! Gatunki nie dopełniające obowiązku logicznej ochrony w zakresie przetrwania wyginęły!! W zasadzie działania Sądów występuje obowiązujący algorytm: analiza, wnioski, ocena!! Analiza jest logiczną czynnością zakończoną wnioskami. Wnioskami tymi, jest opis cech czynu, relacji, zdarzenia, czyli przedmiotu badania. Opis cech otrzymanych w wyniku analizy jest materiałem porównawczym do wzorca logicznego czy też zawartego w jakimś kodeksie. Różnice wykazane w porównaniu są oceną decydującą o stwierdzeniu stanu faktycznego jaki miał miejsce. Rezydenci Sądów występujący na wokandach nie rozumieją słowa FAKT! Zamiast opisu cech otrzymujemy przypisanie cech. Tylko, że przypisanie cech jest fałszowaniem rzeczywistości. Monitoring działania organizacji wyżej wymienionej a używającej nazwy SĄD to udowodnił!
A więc panowie Profesorstwo - rezydenci uczelni “prawniczych”, Sądu Najwyższego i obu trybunałów, CZAS NA WASZE WYJAŚNIENIA!! Społeczeństwa nie stać na utrzymanie bezzasadnie rozwiniętych struktur, w efekcie pasożytniczych, których jesteście rezydentami. Ograniczenie miejsca dla humanistów, a może bardziej prawidłowa będzie nazwa INTELEKTUMANISTÓW w systemie prawnym państwa wcześniej czy później zostanie wymuszone! Oby bez przelewu krwi!
A może STRAŻNICY NIEGODZIWOŚCI TO WŁAŚNIE WY??!!

Pozdrawiam!
Andrzej Tomasz Sobolewski


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.