Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 14-05-2013

W OBRONIE NARODU POLSKIEGO - koniec rabowanie i niszczenie polskiego majątku narodowego przez Unię Europejską ! ! !

Konstytucyjnym obowiązkiem Państwa Polskiego i jego władzy jest organizowanie Narodu Polskiego w zbiorowym działaniu i zapewnienie Polakom bezpieczeństwa, mieszkania, kształcenia, leczenia, pracy i zarobków pozwalających dostatnio żyć.

Ale Państwo Polskie jest zorganizowane przeciwko Narodowi Polskiemu, a władza jest wybierana spośród zaprzedanych Zachodowi mafii partyjnych realizujących antypolskie interesy USA, Izraela, Unii Europejskiej i kierujących nią Niemiec.

Taka ustawiana przez Zachód władza w Polsce nie dba o bezpieczeństwo Polaków, nie umacnia Wojska Polskiego a je osłabia, rozbudowując w naszym Kraju zagrażające nam bazy amerykańskich i niemieckich wojsk NATO wciągających nas w agresje zbrojne i działania wojskowe skierowane przeciwko Rosji. Władza nie umacnia nawet Policji Polskiej, planując używanie w Polsce szkolonej w Niemczech policji unijnej mającej tłumić narastające protesty Polaków.

Władza nie buduje mieszkań komunalnych a je odbiera lokatorom i oddaje prywatnym właścicielom–spekulantom, zwiększając liczbę bezdomnych Polaków lub wyzyskiwanych wysokimi czynszami. Władza nie otwiera szkół a je zamyka, zawężając program nauczania obniżający poziom umysłowy i wynaradawiający Polaków. Władza nie rozwija lecznictwa a je ogranicza, utrudniając Polakom dostęp do leczenia. Władza nie buduje zakładów pracy a je likwiduje lub wyprzedaje ze złożami surowców obcokrajowcom za bezcen. Władza nie sprzedaje państwowej ziemi rolnej polskim rolnikom a sprzedaje ją Niemcom zagrażającym naszym ziemiom odzyskanym po II wojnie światowej. Władza nie zwiększa produkcji i zatrudnienia a je zmniejsza i zmusza bezrobotnych Polaków do opuszczania Kraju. Władza utrzymuje zarobki ludzi pracy na najniższym poziomie w Europie a nadmiernie podnosi dochody ludzi kapitału i władzy.

Ta działająca w Polsce na rozkaz Unii Europejskiej antypolska władza odebrała Narodowi Polskiemu większość, bo aż 9 tysięcy najważniejszych przedsiębiorstw oraz większość złóż surowcowych, pomniejszyła Polskę o 1 milion hektarów ziemi rolnej sprzedanej Niemcom chcącym wykupić jeszcze 2 miliony hektarów państwowej ziemi rolnej odmawianej polskim rolnikom.

Rabowanie i niszczenie polskiego majątku narodowego przez Unię Europejską spowodowało nędzę, głód, bezdomność, bezrobocie i emigrację milionów Polaków, osłabiło i zadłużyło Państwo Polskie na 900 miliardów zł wobec Państw zachodnich, z tego w ponad połowie wobec Niemiec żądających spłaty długu polską ziemią, surowcami, przedsiębiorstwami i domami.

Naród Polski jest wydziedziczany z majątku, niszczony stosowaniem szkodliwych szczepień, zatruwaniem powietrza, wody, gleby oraz żywności i lekarstw, wprowadzaniem śmiercionośnych genetycznie modyfikowanych nasion, roślin i żywności, osłabianiem małżeństwa i rodziny oraz zmniejszaniem liczby rodzących się dzieci, propagowaniem wynaturzonych związków partnerskich, demoralizowaniem i narkotyzowaniem młodzieży, wypieraniem polskiej kultury, rozbijaniem wspólnoty narodowej Polaków na nieistniejące a wymyślone przez Niemców Narody Ślązaków, Kaszubów i innych dla rozbicia Państwa Polskiego na kilka Państw.

Wykupywana przez Niemców polska ziemia oraz opróżnione z lokatorów w wielu polskich miastach tysiące pustych domów mają być bazą materialną dla osiedlanych w Polsce Niemców, Żydów z Izraela i innych obcokrajowców z Afryki i Azji, przy jednoczesnym opuszczaniu Polski przez Polaków. Ta czystka etniczna ma czyścić bogatą Polskę z biednych Polaków, ułatwić przejęcie przez Niemcy polskich ziem zachodnich i północnych oraz przesunięcie polsko-niemieckiej granicy z Odry i Nysy na wschód.

W walce z zagrożeniami Narodu Polskiego siłą największą są polscy rolnicy broniący polskiej ziemi przed Niemcami. Obowiązkiem rolników jest utrzymanie swoich gospodarstw rolnych i wykupienie pozostałych 2 milionów hektarów państwowej ziemi rolnej, bowiem zachowanie w rękach Polaków całej polskiej ziemi pozwoli odzyskać pozostały zrabowany nam majątek narodowy oraz zwiększyć produkcję rolną i przemysłową stanowiącą podstawę bogactwa.

Realizowane przez Zachód okradanie, niszczenie, zniewalanie, pomniejszanie i wynaradawianie Narodu Polskiego powstrzymamy jedynie przez wystąpienie z Unii Europejskiej i NATO, a tym samym przywrócenie Polsce niepodległości i możliwości samodzielnego rozwoju dającego powszechny dobrobyt w oparciu o wielkie bogactwa naturalne naszego Kraju oraz wielkie zdolności i pracowitość Polaków. Pomoże nam w tym najkorzystniejszy dla Polski sojusz ze Słowiańską Rosją, Białorusią i Ukrainą, Czechami i Słowacją, Bułgarią i Serbią oraz pozostałymi Państwami Jugosłowiańskimi.

Uzyskanie samodzielności wymaga mobilizacji i jedności całego Narodu Polskiego, a zwłaszcza polskich rolników w przeciwstawieniu się unijnej i natowskiej niewoli. Zjednoczyć trzeba w tym celu w jednej organizacji szeroki ruch wspólnoty narodowej Polaków, zdolny zdobyć władzę i odzyskać Polskę z rąk wrogów i zdrajców, którzy za działalność na szkodę Narodu Polskiego będą surowo karani.

Zwracamy się do hierarchii Kościoła Katolickiego, Kościoła Prawosławnego i pozostałych Kościołów w Polsce o pomoc w wyprowadzeniu naszego Kraju z NATO i Unii Europejskiej – tego antypolskiego, antysłowiańskiego, antychrześcijańskiego imperium zła siejącego zniszczenie, zwróconego przeciwko narodowym i naturalnym prawom Bożym.

Zjednoczony Naród Polski uzyska wolność, niepodległość, majątek narodowy i dobrobyt, stworzy warunki większego przyrostu naturalnego i powrotu do Polski Polaków z Polonii światowej, zwłaszcza tych zmuszonych przez Unię Europejską do tułaczki po Świecie. Nie rozproszony po Świecie a skupiony w Polsce i powiększony Naród Polski osiągnie trwałą wielkość.

Polska Wspólnota Narodowa - Polski Komitet Słowiański – Przewodniczący Bolesław Tejkowski

Polska Wspólnota Narodowa

www.pwn.waw.pl

 10 sposobów oszukiwania społeczeństwa przez media 

Przez ostatnich 50 lat szybki postęp w nauce wygenerował rosnącą przepaść pomiędzy wiedzą dostępną szerokim masom a tą zarezerwowaną dla wąskich elit.

Noam Chomsky

1. ODWRÓĆ UWAGĘ

Kluczowym elementem kontroli społeczeństwa jest strategia polegająca na odwróceniu uwagi publicznej od istotnych spraw i zmian dokonywanych przez polityczne i ekonomiczne elity, poprzez technikę ciągłego rozpraszania uwagi i nagromadzenia nieistotnych informacji. Strategia odwrócenia uwagi jest również niezbędna aby zapobiec zainteresowaniu społeczeństwa podstawową wiedzą z zakresu nauki, ekonomii, psychologii, neurobiologii i cybernetyki. „Opinia publiczna odwrócona od realnych problemów społecznych, zniewolona przez nieważne sprawy. Spraw, by społeczeństwo było zajęte, zajęte, zajęte, bez czasu na myślenie, wciąż na roli ze zwierzętami (cyt. tłum. za „Silent Weapons for Quiet Wars”).

2. STWÓRZ PROBLEMY, PO CZYM ZAPROPONUJ ROZWIĄZANIE

Ta metoda jest również nazywana „problem – reakcja – rozwiązanie”. Tworzy problem, „sytuację”, mającą na celu wywołanie reakcji u odbiorców, którzy będą się domagali podjęcia pewnych kroków zapobiegawczych. Na przykład: pozwól na rozprzestrzenienie się przemocy, lub zaaranżuj krwawe ataki tak, aby społeczeństwo przyjęło zaostrzenie norm prawnych i przepisów za cenę własnej wolności. Lub: wykreuj kryzys ekonomiczny aby usprawiedliwić radykalne cięcia praw społeczeństwa i demontaż świadczeń społecznych.

3. STOPNIUJ ZMIANY

Akceptacja aż do nieakceptowalnego poziomu. Przesuwaj granicę stopniowo, krok po kroku, przez kolejne lata. W ten sposób przeforsowano radykalnie nowe warunki społeczno-ekonomiczne (neoliberalizm) w latach 1980 i 1990: minimum świadczeń, prywatyzacja, niepewność jutra, elastyczność, masowe bezrobocie, poziom płac, brak gwarancji godnego zarobku – zmiany, które wprowadzone naraz wywołałyby rewolucję.

4. ODWLEKAJ ZMIANY

Kolejny sposób na wywołanie akceptacji niemile widzianej zmiany to przedstawienie jej jako „bolesnej konieczności” i otrzymanie przyzwolenia społeczeństwa na wprowadzenie jej w życie w przyszłości. Łatwiej zaakceptować przyszłe poświęcenie, niż poddać się mu z miejsca. Do tego społeczeństwo, masy, mają zawsze naiwną tendencję do zakładania, że „wszystko będzie dobrze” i że być może uda się uniknąć poświęcenia. Taka strategia daje społeczeństwu więcej czasu na oswojenie się ze świadomością zmiany, a także na akceptację tej zmiany w atmosferze rezygnacji, kiedy przyjdzie czas.

5. MÓW DO SPOŁECZEŃSTWA JAK DO MAŁEGO DZIECKA

Większość treści skierowanych do opinii publicznej wykorzystuje sposób wysławiania się, argumentowania czy wręcz tonu protekcjonalnego, jakiego używa się przemawiając do dzieci lub umysłowo chorych. Im bardziej usiłuje się zamglić obraz swojemu rozmówcy, tym chętniej sięga się po taki ton. Dlaczego? „Jeśli będziesz mówić do osoby tak, jakby miała ona 12 lat, to wtedy, z powodu sugestii, osoba ta prawdopodobnie odpowie lub zareaguje bezkrytycznie, tak jakby rzeczywiście miała 12 lub mniej lat” (zob. Silent Weapons for Quiet War).

6. SKUP SIĘ NA EMOCJACH, NIE NA REFLEKSJI

Wykorzystywanie aspektu emocjonalnego to klasyczna technika mająca na celu obejście racjonalnej analizy i zdrowego rozsądku jednostki. Co więcej, użycie mowy nacechowanej emocjonalnie otwiera drzwi do podświadomego zaszczepienia danych idei, pragnień, lęków i niepokojów, impulsów i wywołania określonych zachowań.

7. UTRZYMAJ SPOŁECZEŃSTWO W IGNORANCJI I PRZECIĘTNOŚCI

Spraw, aby społeczeństwo było niezdolne do zrozumienia technik oraz metod kontroli i zniewolenia. „Edukacja oferowana niższym klasom musi być na tyle uboga i przeciętna na ile to możliwe, aby przepaść ignorancji pomiędzy niższymi a wyższymi klasami była dla niższych klas niezrozumiała (zob. Silent Weapons for Quiet War).

8. UTWIERDŹ SPOŁECZEŃSTWO W PRZEKONANIU, ŻE DOBRZE JEST BYĆ PRZECIĘTNYM

Spraw, aby społeczeństwo uwierzyło, że to „cool” być głupim, wulgarnym i niewykształconym.

9. ZAMIEŃ BUNT NA POCZUCIE WINY

Pozwól, aby jednostki uwierzyły, że są jedynymi winnymi swoich niepowodzeń, a to przez niedostatek inteligencji, zdolności, starań. Tak więc, zamiast buntować się przeciwko systemowi ekonomicznemu, jednostka będzie żyła w poczuciu dewaluacji własnej wartości, winy, co prowadzi do depresji, a ta do zahamowania działań. A bez działań nie ma rewolucji!

10. POZNAJ LUDZI LEPIEJ NIŻ ONI SAMYCH SIEBIE

Przez ostatnich 50 lat szybki postęp w nauce wygenerował rosnącą przepaść pomiędzy wiedzą dostępną szerokim masom a tą zarezerwowaną dla wąskich elit. Dzięki biologii, neurobiologii i psychologii stosowanej „system” osiągnął zaawansowaną wiedzę na temat istnień ludzkich, zarówno fizyczną jak i psychologiczną. Obecnie system zna lepiej jednostkę niż ona sama siebie. Oznacza to, że w większości przypadków ma on większą kontrolę nad jednostkami, niż jednostki nad sobą.

źródło: Noam Chomsky – „Silent Weapons for Quiet War”

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~obiektywnie
15-05-2013 / 12:52
To Narodowi należy się demokracja i władza jest własnością Narodu.Proszę to zobaczyć.To jest Ojczyzna. www.hendzel.pl/dz_186.html