Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA REDAKTOR NACZELNY RACZKOWSKI ZDZISŁAW LESZEK SKONKA SOLIDARNOŚĆ SKONKA - CO DAŁA  SPOŁECZEŃSTWU SOLIDARNOŚĆ

Mija  26 lat od zakończenia sierpniowych strajków  i podpisania   porozumienia między  strajkującymi , a ówczesnymi władzami  PRL. W związku z tym pojawia się  uporczywie wiele logicznych  pytań, na które ludzie oczekują odpowiedzi. 

Co faktycznie zyskali strajkujący wówczas ludzie pracy, zwłaszcza robotnicy, a co stracili?  Kto naprawdę  skorzystał  na podpisaniu Porozumienia Sierpniowego, a kto ewidentnie stracił ?

Kto i dlaczego zerwał warunki podpisanej umowy sierpniowej z Rządem PRL?

Kolejne ekipy kierownictwa Solidarności i władze wywodzące się z tej opcji,  milczą na ten temat i nakazują milczenie społeczeństwu Ci, którzy odważyli  się pytać , a co gorsze, próbowali szukać odpowiedzi, są prześladowani i nazywani zdrajcami, agentami SB i  KGB.

Spróbujmy jednak przypomnieć po 26 latach, że   Porozumienie Gdańskie, było niewątpliwie wielkim osiągnięciem i zwycięstwem strajkującym, a  w konsekwencji całego społeczeństwa, choć ówczesny wicepremier Mieczysław Jagielski – prowadzący negocjacje z ramienia Rządu ze strajkującymi,  uważał, że" nie ma zwycięzców i zwyciężonych", bo  „porozumieliśmy się, jak Polak z Polakiem"; to faktycznie zwycięzcami byli strajkujący i społeczeństwo. Niestety umowa natychmiast została  zerwana jednostronnie i rozmyślnie przez uzurpatorską grupę  przywódców "Solidarności", wywodzących się z KOR-u,  którzy nie chcieli jej wdrażać w życie,  lecz dążyli do   podtrzymywania napięć społecznych , konfrontacji, „ targaniu się po szczękach” i w konsekwencji  sprowokowali  i czy wręcz wymusili  wprowadzenia stanu  wojennego. 

 Dzisiejsi  przywódcy Solidarności przemilczają przyczyny zerwania umów sierpniowych,  rezygnacji z wdrażania  w życie 21 postulatów, o które strajkujący walczyli, a które miały polepszyć warunki materialne i społeczne robotników i  całego społeczeństwa. Nadal  bronią oni uparcie ówczesnej decyzji o upolitycznieniu i przekształceniu Związku  w partię polityczną.

Każda bowiem zorganizowana społeczność  dążąca do zdobycia lub do uczestnictwa  w sprawowaniu władzy, a „S” taką się stała, gdy postawiła za cel zdobycia władzy, staje  się partia lub  quasi partią polityczną. Upolityczniona Solidarność  zatraciła  funkcje związku zawodowego, którego zawsze jedynym celem i zadaniem  jest obrona interesów ludzi pracy.  Związki zawodowe nie nadają się do sprawowania władzy w państwie, o  tym wielokrotnie przestrzegał JPII, cyt.

   "Solidarność" popełniła błąd, zajmując się polityką - powiedział Jan Paweł II do dwóch tysięcy działaczy związku, którzy złożyli mu wizytę w Watykanie w dniu Święta Narodowego. ( w 2003 r. przyp. L.S)(…)
Zdaniem Jana Pawła II "Solidarność" zawiodła nadzieje świata pracy, gdy nastąpiło +upolitycznienie związku+, co "doprowadziło do jego osłabienia".
"Niech mi wolno będzie powiedzieć - stwierdził na zakończenie - że dziś +Solidarność+, jeśli prawdziwie pragnie służyć narodowi, winna wrócić do swych korzeni, do ideałów, jakie przyświecały jej jako związkowi zawodowemu". (…)
IAR/PAP, MFi / 2003-11-11 16:15:00

Jak owe 26 lat Solidarności jest oceniane przez większość  uczciwych, byłych działaczy niech świadczy wypowiedź Anny Kozłowskiej, b. działaczki Związku mieszkającej obecnie w Kanadzie , której tekst warto przytoczyć  in extenso 
Dziesięć milionów członków, co najmniej dwadzieścia milionów sympatyków, sama nazwa była świętością, była!

Nigdy wcześniej i nigdy potem czegoś takiego nie było, nigdy w dziejach, z wyjątkiem odzyskania państwowości, nie byliśmy tak solidarni, tak zjednoczeni, jak w latach 80-tych!

To wszystko zniszczyli szemrani wodzowie, którzy wykreowali się na związkowych przywódców.

Ci, co walczyli, co stworzyli Solidarność, zostali usunięci w cień, wielu usunięto na margines życia, władztwo przejęła swołocz!

To ci ludzie z mentalnością kryminalistów dążyli do przejęcia władzy nie mając pojęcia o jej sprawowaniu.

Okrągły stół gwarantował im uczestnictwo w rządach, a to dawało możliwość zdobycia majątku za pomocą kradzieży, zawłaszczania, niewyobrażalnej korupcji!

Do rozmów zasiedli nie ci, którzy powinni tam zasiadać.

(…)Od tego mementu rozpoczęła się degradacja Solidarności, a przejęcie przez nią władzy było nieszczęściem!

Solidarność nie miała, i do tej pory nie ma kadr zdolnych do rządzenia państwem.

Mazowiecki nie miał żadnych kwalifikacji, żadnego doświadczenia, żadnych predyspozycji, by zostać premierem.

Fatalną decyzją było powołanie na ministra finansów Leszka Balcerowicza, który nie miał i nie ma, żadnego przygotowania, żadnej praktycznej wiedzy, do pełnienia takiego urzędu, to tylko teoretyk ekonomii! By było sprawiedliwie, Balcerowicz nie ukrywał braku kwalifikacji przed Mazowieckim, a mimo tego został powołany na ministra finansów!

To był eksperyment na żywej tkance Narodu, który się kompletnie nie powiódł, a mimo to nadal jest kontynuowany!

To Balcerowicz nadał kierunek przemian gospodarczych, w jego wizji przekształceń były cyfry i prognozy, nie było i nie ma miejsca dla człowieka!

Miliony ludzi straciło pracę, tysiące zakładów przeszło w prywatne ręce lub celowo zostały zrujnowane!

Zyskiem zbrodniczego eksperymentu Balcerowicza było zduszenie ogromnej inflacji, kosztem morza, oceanem  biedy milionów ludzi!

Nadany kierunek przemian trwa do dziś, zmieniają się tylko rządy i nazwiska kontynuatorów zbrodniczej polityki gospodarczej!

Robotnicy podejmując walkę,  domagali się w postulatach od władz PRL prawa do godnego życia.

W postulacie 8 żądali; Podnieść zasadnicze wynagrodzenie o 2 tysiące złotych na miesiąc jako rekompensatę wzrostu cen; dla przypomnienia za czasów Gierka pracownicy nie płacili żadnych podatków, również nie płacili ZUS! Dziś najniższa renta to 320 złotych, najniższa płaca to 630 złotych, żadne z tych dochodów nie pokrywa kosztów utrzymania, nawet przez tydzień!

Czy ktoś słyszał o podwyżkach rekompensujących wzrost kosztów utrzymania?

W postulacie 13 żądali; Wprowadzić doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej;

Od 1989 roku do dziś, dobór kadry kierowniczej nie ma nic wspólnego z postulatem, nie ma żadnych zmian, nadal kierownicze stanowiska obsadzane są z klucza partyjnego, kwalifikacje nie mają żadnego znaczenia!

Stanowiska zajmują kryminaliści, dyletanci, pospolici durnie!

Postulat 14; Obniżyć wiek emerytalny kobiet do lat 50, mężczyzn do lat 55.
Trwają prace, by podnieść wiek emerytalny dla kobiet do 60 lat, dla mężczyzn do 68, są też plany by zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn na poziomie lat 65, bo tak podobno będzie sprawiedliwiej!

Te postulaty obiecywali zrealizować przywódcy Solidarności, mieli zbudować II Japonię, miał być raj na ziemi!

Po przejęciu władzy, nie tylko niczego nie zrealizowali, ale ukradli wszystko, co dało się ukraść, kraj doprowadzili do ruiny, odebrali nam wszystkie ulgi i przywileje jakie dała nam PRL!

Katastrofą była prezydentura Wałęsy, człowieka prymitywnego, absolwenta dwuletniej szkoły zawodowej, bez pojęcia o jakimkolwiek rządzeniu!

To za jego prezydentury rozpoczęła się ruina państwa! Rządy AWS i Unii Wolności, to zbrodniczy eksperyment władzy związkowców, którzy postanowili zrealizować swoje chore ambicje kierowania państwem!

Ignorant, cham, złodziej, debil, prymityw, pełnił urząd premiera, ministra, wojewody, był posłem i senatorem, wielu z nich nadal pełni urzędy!

Pomysł Balcerowicza schłodzenia gospodarki, bo ponoć za szybko się rozwijała, okazał się kolejną katastrofą, w nagrodę za zrujnowanie gospodarki to prymitywne indywiduum zostało prezesem banku centralnego!

Nie lepsze były rządy bękartów PZPR i ZSL, oni również nie mieli i nie mają pojęcia o rządzeniu, to piąty garnitur władz PZPR i ZSL przygotowywany do objęcia władzy w dalekiej przyszłości! Ich rządy to kontynuacja kierunku przemian gospodarczych wyznaczonych przez Balcerowicza!

Jaki jest rzeczywisty powód kontynuacji przemian gospodarczych, który okazał się katastrofą dla milionów ludzi? Jest tylko jeden, jedyny!

Przekształcenia własnościowe, prywatyzacja, to możliwość kradzieży, to możliwość uwłaszczenia się na tym majątku, to możliwość niewyobrażalnej korupcji wszystkich tych, którzy o tym decydują!

To jest jedyny powód kontynuacji przemian gospodarczych zapoczątkowanych przez Mazowieckiego i Balcerowicza, możliwość bezkarnej kradzieży, bezkarnego uwłaszczenia się na państwowym majątku!
W PRL takiej możliwości nie było!

III R.P okazała się rajem dla obcych i rodzimych złodziejów, rajem dla skorumpowanej i zdegenerowanej do cna władzy!

Solidarność dzięki szemranym wodzom z mentalnością kryminalistów przegrała wszystko, dziś nazwa związku jest bardziej znienawidzona niż dawniej PZPR!

15 lat to szmat czasu, był czas na wcielenie w życie postulatów, był czas by uporządkować państwo, by zbudować bodaj trwałe fundamenty pod przyszły dobrobyt.

Po 15 latach nic nie zostało zrobione, nic uporządkowane, ale ten czas wystarczył bohaterom i ich kompanom z lewej strony, by nas okraść, by zawłaszczyć majątki, by sprzedać wszystko co wybudowaliśmy w PRL.

Dziś jest dla większości o wiele gorzej niż było w czasach PRL! (…)

 Bohaterowie Solidarności obchodzili święto złodzieja, dzień swojego tryumfu, świętowali swoje złodziejskie sukcesy ci, którzy nas okradli nawet ze złudzeń!

Bohaterowie Solidarności twierdzą, że nas wyzwolili!

Rzeczywiście wyzwolili ! Wyzwolili nas ze wszystkiego co przedstawiało jakąkolwiek wartość, zrobili to dokładniej niż III Rzesza przez lata okupacji i Armia Czerwona w 1945 roku!

Dziś wielu z tych kryminalistów ubiega się o urząd prezydenta, o parlamentarne koryta, znamy ich, są na pierwszych miejscach list wyborczych, wiemy co za jedni, ich wybór będzie obelgą wobec ofiar, które okradli!
Anna Kozłowska  ( Podkr. L.Skonka, z: „wirtualnej polonii”: SZERSZEN 35 I 36, 2006)

Fatalne skutki przyniosło także sprawowania władzy przez „S” . Bardzo surowo ale trafnie ocenił je  Janusz Korwin Mikke,: jego zdaniem  „80 proc. obecnych tzw. polityków, to banda oszustów i złodziei. Powinni siedzieć w więzieniach, a nie w ławach poselskich  czy senackich”.

 I dalej mówi on

"Ja naprawdę uważam, że rządzą nami bandyci, złodzieje, oszuści i agenci bezpieki " .

Zdaniem JKM właściwie rządzi w Polsce " trochę Rząd, trochę mafia, trochę Kościół  Rzymsko-katolicki, trochę związki zawodowe, trochę masoneria, trochę Sejm, trochę konfederacje pracodawców, trochę sądy, trochę Senat...

 Jeśli więc mówię, że jesteśmy rządzeni przez bandytów - to dotyczy to większości wymienionych powyżej ciał - nie tylko P.T. Członków Rządu!”  "Angora" ( nr 32/ 99)  (2)

 W innym miejscu ten polityk  ocenia  polskie elity  polityczne i parlament  ,  cyt. Kandydaci PO do parlamentu –  przypadkowa zbieranina. Okrągły stół, –  Komu będzie przekazywana władza, decydował przy nim generał Czesław  Kiszczak i jego mocodawcy. I jak każdy dobry minister spraw wewnętrznych przekazywał władzę, po prostu swojej agenturze. Cała ich wspólna taktyka jest taka, że głupi Polacy mają glosować na zmianę: raz na komunistów, raz na ich agentów. Żeby wyborcom  się wydawało, że mają jakiś wybór.” Janusz Korwin Mikke o klasie politycznej (Magazyn Tygodniowy” 10.08,2001).

Jeszcze w  innym miejscu tenże znany działacz mówi o ustroju w III RP , „To jest bandycki ustrój, nienawidzę tego ustroju i ja z tym państwem będę walczyć! To nie jest moje państwo. (wywiad red. Najsztuba z JK Mikke 12 sierpnia 2005 w „Przekroju)

 

Dlatego warto zastanowić się nad przeszłością, popełnionymi  błędami, ich bolesnymi i wstydliwymi skutkami, a także  sprawcami,  by  unikać ich powtórzenia w przyszłości.  Warto więc przypomnieć cele do jakich dążyli strajkujący 26 lat temu, by ludzie myślący mogli skonfrontować ówczesne ustalenia z późniejszymi działaniami  tych, którzy przy cichym poparciu SB i głośnym Kościoła przejęli władzę nad "Solidarnością”, nad ludźmi pracy, nad Narodem, Państwem i w konsekwencji doprowadzili do obecnej  sytuacji w kraju. Zwłaszcza do utraty zdobyczy pracowniczych i społecznych wywalczonych w II RP i PRL.

 

Co straciło społeczeństwo?

1 Tanie wczasy i sanatoria, kolonie letnie, zimowe, dla wszystkich dzieci

2, Niskie czynsze mieszkaniowe i opłaty  za energie, gaz, węgiel

3. Tanią komunikację PKP, PKS, miejską,

4. Tanie książki, podręczniki szkolne, akademickie,

5. Bezpłatne kształcenie na wszystkich szczeblach,

6. Powszechny system stypendialny,

7. Nauczycielom odebrano płatne urlopy dla  poratowania zdrowia i na dokształcenie ,

8. Niskie opłaty i powszechny dostęp do żłobków i przedszkoli,

9. Bezpłatność za usługi służby zdrowia,

10. Pozbawiono młodzież opieki lekarskiej i żywienia  w szkołach (dentyści, higienistki, stołówki dla uczniów)

11, Zlikwidowano życzliwe , propracownicze ustawodawstwo ( bezpieczeństwo zatrudnienia w okresie przewlekłej choroby, ciąży, ochrona zatrudnienia jedynego żywiciela rodziny, samotnej matki …)

12. Długie okresy urlopów  macierzyńskich

13. Preferencji na studia dla młodzieży pochodzenia robotniczego, małomiasteczkowego, wiejskiego

14. Zlikwidowano większość  domów kultury, świetlic, klubów wiejskich, amatorskich zespołów artystycznych, bibliotek, zwłaszcza na wsi ,w małych miasteczkach

15. Zlikwidowano większość , zwłaszcza na wsi ośrodków zdrowia, izb porodowych …

Nasuwa się pytanie, kto za to odpowiada ?

Dr Leszek Skonka – b. działacz opozycji przedsierpniowej i współorganizator strajków sierpniowych w 198O we Wrocławiu , aktywny przeciwnik upolitycznienia ruchu związkowego (Solidarność)

 

Pijany "okrągły stół". 


Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe  www.aferyprawa.com   
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Janusz Górzyński, Zygmunt Jan Prusiński, Mariusz Pogorzelec, Zygfryd Wilk, Grzegorz Bentkowski i SOPO

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: redakcja@aferyprawa.com alternatywnie: afery@poczta.fm 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~marek777
30-04-2012 / 20:38
do jakela, zgodnie z napoleońskim porzekadłem : jeżeli na stado baranów przywódcą stada zostanie mianowany tygrys to te barany SA bardzo groźne i rozp ... wszystko. Jeżeli na stado tygrysów za przywódcę dać barana to te tygrysy są ... NIEgroźne. Polakom się tak się dostało ... "BOLEK" jak go określiła Anna Kozłowska, czy Jerzy Urban, który w NIE tak odległej przeszłości raczył się "przejęzyczyć", że rząd się sam wyżywi. Żadna rewelacja , czy nowość. Zgraja ślizgaczy, nierobów i szmaciarzy którzy sobie urządzili niezły interes - Pensjonat "ORZEŁ". Prywatny folwark wszelkiej maści cwaniaków na państwowych posadkach. Zgraja darmozjadów i nierobów tworzących gwardię pałacową ma super konfigurację. Historycznie rzecz ujmując prezydent II RP * Mościcki posiadał gwardię pałacową w ilości 64 osób. Lech Kaczyński miał gwardię pałacową w ilości 600 osób. Bronisław Komorowski posiada już gwardię NIEROBÓW w ilości 750osób. Nic dodać Nic ująć. Bóg, Honor i Ojczyzna. Gdzie jest Bóg ?! a gdzie był Bóg ?! gdy było "arbeit macht frey". Wówczas odpowiedzia było : "got mit uns" dzisiaj jest podobnie. Wymordowali miliony ludzi. Przegrali wojnę. Bez czołgów i armat wzięli na dyktando Polaków. Dyktują warunki i rozdają łaski jak niewolnikom z plantacji bambusa. A bracia Polacy ? warcholą, skaczą sobie do gardeł. Widzą tylko czubek własnego nosa. Odbywa się Taniec chochoła. Miałeś chamie złoty róg. Ostał ci się jeno sznur. Bracia Polacy zostali wydudkani na strychu wg scenriusza "nowych" przyjaciół z Zachodu.Powtórka z historii. Bracia Polacy NIE chcą znać swojej historii ... Więc powstaje "NOWA" historia Polski pod dyktando IPN-u
~jakel
30-04-2012 / 17:18
"Solidarność" to reanimowany odłam Wielkiego PROLETARYATU od Ludwika Waryńskiego czyli strategiczna kombinacja operacyjna, która wymknęła sie z pod kontroli. Z takich powodów jak przedstawia to dr Leszek SKONKA i wypowiedź Anny Kozłowskiej. Tak długo jak żył JPII - Karol Wojtyła - WIELKI POLAK, jedyny w dziejch i niepowtarzalny. NIE posiadajacy równych sobie nastepców. Otoczony gryzoniami trzymał to towarzystwo wzajemnej adoracji w ryzacdh. Gdy go zabrakło runęło wszystko. Polska toczy się po równi pochyłej do przepaści. NIC dobrego brać Polaków NIE czeka. Cudów NIE będzie. Symptomy wskazują, że idzie czas wojny. To Polacy już przerabiali we wrześniu 1939 roku. Czy tak musi być ?!